Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Implementace Strategie EU zaměřené na zdraví zvířat (2007–2013) do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Implementace Strategie EU zaměřené na zdraví zvířat (2007–2013)

Vydáno: 15.9.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Akční plán Komise k usnadnění implementace strategie EU zaměřené na zdraví zvířat má 4 pilíře.
Komise schválila dne 10.9.2008 akční plán, který usnadní implementaci strategie EU zaměřené na dosažení dobrého zdravotního stavu zvířat. Akční plán obsahuje klíčové akce a časový harmonogram jejich plnění. Akce jsou rozděleny do následujících čtyř pilířů:
 
V rámci pilíře “Prioritisation of EU intervention” (seřazení intervencí v EU podle priorit) chce Komise do roku 2010 vytvořit profily a kategorie rizik z nemocí zvířat. To bude základem pro akce, které je třeba přednostně učinit v souvislosti s onemocněním zvířat.
 
V rámci pilíře “EU Animal Health framework” (rámec EU pro zdraví zvířat) bude do roku 2010 vypracován návrh zákona týkajícího se zdraví zvířat v EU. Ten nahradí současnou řadu politických oblastí jediným regulačním rámcem. Vypracování legislativního návrhu harmonizovaného EU rámce pro odpovědnosti a sdílení nákladů při detekci a vymýcení onemocnění je plánováno do roku 2011.

Pokud jde o pilíř “Prevention, surveillance and preparedness” (prevence, monitoring a připravenost), zaměří se akční plán na celkové zesílení opatření týkajících se biologické bezpečnosti. Do roku 2010 bude předložen legislativní návrh na zajištění lepší biologické ochrany na hranicích.

Pilíř “Science, innovation and research” (věda, inovace a výzkum) zajistí lepší spolupráci mezi hlavními subjekty, tj. EFSA (European Food Safety Agency, Evropský úřad pro bezpečnost potravin), EMEA (European Medicine Agency, Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků) a JRC (Joint Research Centre, Společné výzkumné středisko).
 
Pokrok, kterého bude dosaženo v těchto jednotlivých aktivitách, lze průběžně sledovat na internetových stránkách Evropské komise.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021