Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Informace EFSA o Q-horečce do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Informace EFSA o Q-horečce

Vydáno: 17.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko a vývoj harmonizovaných plánů monitorování a hlášení případů výskytu u zvířat v EU.
Vzhledem ke značnému zvýšení případů výskytu Q-horečky u lidí v Nizozemí, vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho panel pro zdraví a pohodu zvířat (EFSA–AHAW) vědecké sdělení týkající se tohoto onemocnění zvířat, které se také přenáší na člověka.
Ve sdělení EFSA se uvádí, že Q-horečku způsobuje bakterie Coxiella burnetii, která je rozšířená u dobytka, ovcí a koz v EU. Šíření infekce mezi uvedenými živočišnými druhy ovlivňuje řada faktorů, ale celkový dopad na zdraví živočichů je omezený, neboť zřídka dochází k vývoji vlastního onemocnění. Ve stanovisku EFSA se naznačuje, že kombinací opatření by se mohla regulovat Q-horečka v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Z dlouhodobého hlediska je třeba zvažovat jako nejúčinnější vakcinaci zvířat.
Informace, které jsou v současné době k dispozici, naznačují, že Q-horečka má také určitý vliv na zdraví člověka, ačkoliv pro některé rizikové skupiny může být významný. Lidé se obecně infikují prostřednictvím přenosu bakterie vzduchem. Neexistuje žádný důkaz o onemocnění lidí z konzumace kontaminovaného mléka nebo masa.
Ve stanovisku EFSA se uvádí řada opatření, která by se měla použít k regulaci infekce způsobené C. burnetii u ovcí a koz. Aplikace antibiotik infikovaným zvířatům se nedoporučuje.
Stanovisko EFSA obsahuje řadu doporučení, např. harmonizaci sběru dat týkajících se Q-horečky u zvířat, což umožní porovnávání v čase a mezi zeměmi. Zdůrazňuje se také význam rychlé identifikace a hlášení případů Q-horečky u zvířat a včasné výměny informací mezi veterináři a zdravotníky.
EFSA rovněž uveřejnil samostatnou zprávu, která obsahuje návody na vývoj harmonizovaného plánu monitorování a hlášení Q-horečky u zvířat v EU. Zpráva byla financována EFSA (ve shodě s článkem 36) a byla vyhotovena konsorciem vědeckých institucí z různých členských států pod vedením AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments).
 
Vědecké stanovisko týkající se Q-horečky
Vývoj harmonizovaných plánů monitorování a hlášení Q-horečky u zvířat v EU

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021