Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Informace EFSA do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv

Informace EFSA

Vydáno: 22.3.2007
Tisk článku
Aktivity u příležitosti 5. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)  a 50. výročí vzniku Evropské unie
                                          
Při příležitosti dvou jubileí - 5. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a 50. výročí vzniku Evropské unie - probíhá a připravuje se několik informačních akcí ve spolupráci EFSA a členských států EU. Jsou to informační semináře pro experty, zájmové skupiny spotřebitelských organizací, spotřebitele a sdělovací prostředky s využitím, rozvojem a propojením internetových stránek EFSA a národních webových stránek úřadů členských států EU, které jsou zaměřeny na bezpečnost a nezávadnost potravin. Využijí se tzv. „elektronické noviny“ informující o EFSA, a také o aktivitách členských států, dále brožury, tiskové zprávy a jiné informace na webových stránkách institucí, které se zabývají bezpečností potravin. Ve Vídni proběhl ve dnech 19. – 20. března vědecký seminář, v Bruselu uspořádá EFSA v květnu a v listopadu výstavy apod.
 
Cílem těchto akcí je, kromě dalšího posílení role tohoto významného evropského úřadu a jeho dalšího zviditelňování, především seznámení široké odborné a laické veřejnosti s příspěvkem EFSA k vědecky podloženému hodnocení zdravotních rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, a také diskuse o nových vývojových trendech a výzvách hodnocení rizik v Evropě, jako je např. plánování krizových scénářů a sdílení zkušeností v případě ohrožení lidského zdraví - nedávno v souvislosti s BSE, v poslední době s ptačí chřipkou, listerií monocytogenes, dioxiny, furany apod.
 
Nejvýznamnějšími událostmi k oběma jubileím jsou mítinky EFSA v Berlíně a v Bruselu. Zatímco jednání správní rady v Berlíně 27. března 2007 bude především prezentační a informační akcí EFSA v právě probíhajícím německém předsednictví EU, listopadové Vědecké fórum a summit v Bruselu svede dohromady vědce, zástupce institucí EU a zájmových skupin evropských spotřebitelských organizací. Budou diskutovat o tom, jak hodnocení rizik přispívá k bezpečnosti potravin, jaký je jeho dopad na jiné oblasti společenského vývoje, a o dalších vývojových trendech a potřebných akcích k vybraným vědeckým tématům.
 
 
Další informace najdete na webových stránkách:
http://www.efsa.europa.eu/en.html ;                                                           http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=75.
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021