Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Informace k zajištění pitné vody ve školských provozovnách do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Informace k zajištění pitné vody ve školských provozovnách

Vydáno: 19.6.2020
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP

Vzhledem ke skutečnosti, že Pražské vodovody a kanalizace v současné době ohlašují výluky dodávky pitné vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na území hl. m. Prahy, Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") upozorňuje provozovatele školských zařízení i s ohledem na současnou epidemiologickou situaci ohledně výskytu infekce COVID -19, že není možné poskytovat školské služby bez zajištění tekoucí pitné vody.


Povinnost pro provozovatele školských zařízení zajistit tekoucí pitnou vodu je stanovena v § 20 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Z pohledu HSHMP je v současné době zásadním preventivním opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 důsledné dodržování osobní a provozní hygieny, což by bez dodávky pitné vody nebylo možné zajistit, a tím by mohlo dojít k ohrožení zdraví dětí/žáků i personálů a případnému šíření infekce. 

Školy zajišťují také stravování žáků a i při této epidemiologicky závažné činnosti musí být zajištěno zásobování pitnou vodou (viz § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).
 

Přehled plánované výluky dodávky pitné vody viz https://www.pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/ .

 

V Praze 19.6.2020 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021