Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Inspekce FVO v ČR do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Inspekce FVO v ČR

Vydáno: 2.4.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 31.3.2010.
Zlikvidovat v souladu s předpisy
Co si zaslouží „zahodit“ tj. zlikvidovat či neškodně odstranit, tak to se v ČR činí předepsaným způsobem. To je stručný výsledek mise z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu) DG SANCO, která u nás proběhla v termínu od 2. do 10. března.

Při zmíněné kontrolní misi orgánů EU šlo o to prověřit, jak se u nás likvidují, tzv. vedlejší živočišné produkty, neboli VŽP. Laik si možná představí, že VŽP se rozumí především výkaly, moč, ale třeba i odpad z jatek. Ani by se moc nemýlil, nicméně je dobré dodat, že hlavními VŽP – vedlejšími živočišnými produkty - rozumíme především odpady z jatek, kosti, krev, odřezky kůží, odpad z mlékáren a všech potravinářských provozů, kadávery zvířat nebo prošlé potraviny. Veškerý tento odpad může být potenciálně nebezpečný, protože může být živnou půdou pro řadu i nebezpečných mikroorganismů. Proto se kontrolám likvidace tohoto odpadu věnují i orgány státního veterinárního dozoru. Veškerý odpad je rozdělován do kategorií nebezpečnosti a podle toho je tzv. neškodně odstraňován. Například v asanačních podnicích, popřípadě některý může být využit v kompostárnách.

Tři inspektoři z FVO navštívili ve čtyřech krajích asanační podniky, výrobu krmiv pro zájmová zvířata, chov kožešinových zvířat, drůbeží jatka, jatka, kde se poráží skot a prasata, závod na výrobu bioplynu, sklad kůží, mlékárnu, výrobnu organických hnojiv i zemědělská hospodářství. Kontrolovali jak samotný způsob nakládání s odpady, tak i způsoby dokladování, tj. evidence. Neshledali prakticky žádná pochybení, vše se činí v souladu s veterinární legislativou. Technologické způsoby zpracovávání v asanačních podnicích jsou bezpečné a riziko zde nehrozí, všechny živé struktury, tj. zejména bílkoviny, jsou destruovány za dostatečných teplot a tlaku. Lze tedy spolu s ústředním ředitelem Státní veterinární správy, Milanem Malenou, vyjádřit opět velké uspokojení z výsledků další mise z Bruselu. Česká republika patří v EU i ve světě mezi špičku v zacházení a bezpečném odstraňování VŽP.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021