Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Inspekce FVO v Dominikánské republice zaměřená na pesticidy do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Inspekce FVO v Dominikánské republice zaměřená na pesticidy

Vydáno: 16.2.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
FVO zjistil řadu nedostatků u produkce exportované do EU (používání neschválených prostředků, nadměrný obsah reziduí).
Evropská komise – Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) uveřejnil dne 12.2.2009 závěrečnou zprávu z mise do Dominikánské republiky (viz příloha). Ta se uskutečnila ve dnech 3.–12.6.2008 za účelem kontroly pesticidů v potravinách rostlinného původu určených pro export do EU.
Z Dominikánské republiky se do EU exportuje ovoce a zelenina. V rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) jsou zjišťovány neschválené pesticidy nebo neakceptovatelné koncentrace reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu.
 
Nález FVO
Systém schvalování prostředků na ochranu rostlin (PPP) je v Dominikánské republice výhradně založen na administrativní kontrole dosti nedostatečných údajů zaslaných žadateli. Posuzování rizika PPP se neprovádí. Neexistuje oficiální seznam schválených prostředků a seznam používaných prostředků, což ztěžuje provádění účinné kontroly.
Uvádění na trh a používání PPP se pravidelně nemonitoruje. Tím, že chybí oficiální seznam schválených PPP, je obtížné, aby techničtí pracovníci předávali správná doporučení pěstitelům. Obvyklou radou je používat pesticidy neautorizované v Evropě u výrobků, které se budou exportovat do Evropy.
Chybějící laboratorní rozbory přípravků zhoršují problém kontrol na trhu. Existuje vážná obava o kvalitu prostředků na ochranu rostlin, které jsou na trhu a používají se. Nejsou stanoveny maximální limity reziduí PPP. V Dominikánské republikace se neprovádí žádný monitoring produktů exportovaných do EU.
 
Závěr FVO
V Dominikánské republice existuje velmi špatný kontrolní systém, PPP se používají nadměrně, nejsou účinně kontrolovány při schvalování, uvádění na trh ani používání. Mnoho pesticidů neschválených pro uvedení na trh a používání v EU se běžně používá u produktů pro export do EU. Kontrolní systém neposkytuje garance odpovídající EU standardům. Neexistují laboratorní rozbory, a proto riziko nadměrného obsahu reziduí pesticidů v produktech exportovaných do EU je vysoké.
 
Příloha: Závěrečná zpráva FVO z mise do DR (pdf, 232 kB, 22 stran)
 
Zdroj. Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021