Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Isomaltulóza – přísada nového typu do kategorie

Archiv článků od roku 2003 do roku 2011 > Archiv článků od roku 2003

Isomaltulóza – přísada nového typu

Vydáno: 17.6.2005
Tisk článku
Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat Evropské komise projednává schválení isomaltulózy pro evropský trh jako potraviny nového typu.

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) bude na svém zasedání dne 23. června 2005 projednávat mimo jiného návrh rozhodnutí o povolení umístit na trh v EU isomaltulózu, a to jako potravinu nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady.

Dne 4. března 2004 Südzucker AG předal kompetentním úřadům v Německu žádost o povolení umístit na trh isomaltulózu jako potravinu nového typu nebo přísadu pro potraviny nového typu.

Dne 1. října 2004 kompetentní úřad v Německu vydal zprávu o počátečním zhodnocení isomaltulózy. Ve zprávě došel k závěru, že navrhované použití isomaltulózy je pro humánní účely bezpečné.

Dne 30. listopadu 2004 Komise postoupila zprávu o počátečním hodnocení všem členským státům. Během 60 dnů stanovených článkem 6 (4) nařízení (ES) č. 258/97 byly podány oprávněné námitky. O námitkách/připomínkách se diskutovalo s členskými státy EU na schůzi Stálého výboru dne 14. února 2005 společně s prvním požadavkem na umístění isomaltulózy na trh Společenství zaslaným firmou Cargill.

Pokud jde o nutriční značení isomaltulózy a propagaci potravin obsahujících isomaltulózu, aplikuje se směrnice 90/496/ES z 24. září 1990 o nutričním značení potravin.

 

V článku 1 navrhovaného rozhodnutí se uvádí, že isomaltulózu, jak je specifikována v příloze, lze umístit na trh ve Společenství jako potravinu nového typu nebo jako přísadu pro potraviny nového typu.

Článek 2 se týká označování isomaltulózy. Bude uvedena na etiketě výrobku jako taková nebo na seznamu přísad, které potravina obsahuje. Hvězdičkou bude označena poznámka týkající se isomaltulózy, která bude vyjádřena slovy “isomaltulóza je zdroj glukózy a fruktózy”. Tato slova budou o minimálně stejné velikosti jako jednotlivé přísady na seznamu přísad.

 

Příloha navrhovaného rozhodnutí: Specifikace isomaltulózy

 

Definice: Isomaltulóza je disacharid, který se skládá z jedné glukózy a jedné fruktózy spojených alfa-1,6-glukosidickou vazbou. Získává se ze sacharózy enzymovým postupem. Komerční výrobek je monohydrát.

 

Chemický název: 6-0-alfa-D-glukopyranosyl-D-fruktofuranóza, monohydrát

Molekulová hmotnost: 360,3 (monohydrát)

Popis: Bílá nebo téměř bílá krystalická látka sladké chuti, téměř bez vůně.


Příloha : Žádost firmy Cargill o schválení isomaltulózy [pdf ; 379319 bytů]


PKČR  (dokument přístupný registrovaným uživatelům)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021