Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Italský předpis na označování původu mléka neprošel do kategorie

Legislativa ostatních států - Archiv > Legislativa ostatních států - Archiv> Legislativa - Archiv
Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Italský předpis na označování původu mléka neprošel

Vydáno: 14.5.2010
Tisk článku
Rozhodnutím 2010/229/ES Komise zamítla italské ustanovení o povinném označování původu mléka v tepelně ošetřeném mléce a mléčných výrobcích.

Itálie předložila Komisi návrh výnosu, v němž je požadováno, aby se při označování tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků včetně sýrů povinně uvádělo místo původu mléka.

Toto ustanovení však bylo Komisí zamítnuto z důvodů

- že se nejedná  o situaci, kdy by neuvedení údaje o původu mléka mohlo závažným způsobem uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ nebo skutečnou provenienci potraviny,

- že italské orgány kromě obecné zmínky o nutnosti ochrany zájmů spotřebitele neposkytly žádné odůvodněné vysvětlení, které by vedlo k závěru, že je nezbytné povinně uvádět původ nad rámec povinností stanovených v čl. 3 odst. 1 bodě 8 směrnice 2000/13/ES,

- že  italské orgány neprokázaly, že je uvedení původu, nezbytné pro dosažení jednoho z cílů uvedených v čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/13/ES o označování potravin, a sice ochrany veřejného zdraví, předcházení podvodům, ochrany práv průmyslového a obchodního vlastnictví a předcházení nekalé soutěži.

Italské orgány by se proto měly zdržet přijetí předpisů uvedeného oznámeného výnosu.


Úřední věstník ES, L 102, 23.04.2010, s. 52

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021