Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Jak poznat zdravé ryby do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Jak poznat zdravé ryby

Vydáno: 28.5.2010
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28. 5. 2010.

Následkem povodní, kdy mohou být vodní toky a rybníky kontaminovány odpadní vodou z jímek či kanalizace, obsahem hnojišť nebo ropnými produkty, může dojít k poškození zdraví ryb či až otrávení.

Posoudit, zda jsou ryby zdravé, popřípadě je naděje na jejich záchranu, mohou zkušení rybáři a inspektoři krajských veterinárních správ. Pro první posouzení může posloužit jednoduchá pomůcka, zda u ryb funguje únikový reflex, popřípadě obranný reflex anebo reflex ocasní. Zdravé ryby jsou od přírody plaché, to znamená, že na každý zevní podnět, jako je pohyb kolem nádrže nebo řeky, stín dopadající na hladinu nebo prudké osvětlení, reagují tak, že rychle hledají možnost úniku do bezpečí. Obranný reflex lze pozorovat tehdy, pokud jsou vyloveny. Prudce se zmítají, snaží se vyskočit a dostat se zpět do vodního prostředí. Druhy s hadovitým tělem, jako například úhoř, se vlnivým pohybem snaží dostat také zpět do vody. A ocasní reflex spočívá v tom, že je-li ryba držena na boku, tak ocas směřuje šikmo vzhůru a ocasní ploutev je vějířovitě rozevřená. Není-li tomu tak, tedy, nesnaží-li se ryby uniknout, anebo mají-li ocas pokleslý, „není něco v pořádku“. Pak je na místě příčinu změny zdravotního stavu zjistit, vyšetřit.

Pakliže dojde k úhynu ryb, je samozřejmě nutné příčinu také zjistit a místně příslušná krajská veterinární správa ví, jakým způsobem tak učinit i za jakých podmínek uhynulé ryby posléze tzv. neškodně odstranit.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021