Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Jak se vypořádat s rezistencí hmyzu vůči Bt-toxinům? do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Jak se vypořádat s rezistencí hmyzu vůči Bt-toxinům?

Vydáno: 11.3.2009
Tisk článku
Budoucnost Bt plodin je ohrožena vývojem rezistence hmyzu. V časopise Trends in Biotechnology je uveden přehled možných mechanismů rezistence a různých strategií, jak se s touto rezistencí vypořádat.
     Transgenní plodiny vytvářející insekticidní krystalické proteinybakterie Bacillus thuringiensis, tzv. Cry-toxiny, se osvědčily jako užitečné v ochraně proti hmyzím škůdcům. Ale budoucnost Bt plodin je ohrožena vývojem rezistence hmyzu. Pochopení toho, jak Bt toxiny fungují a jak se hmyz stává rezistentním, poskytne základ pro podniknutí opatření, které budou rezistenci čelit.
     V časopise Trends in Biotechnology je uveden přehled možných mechanismů rezistence a různých strategií, jak se s rezistencí vypořádat, jako například vyjádření několika toxinů s různými mechanismy působení v téže rostlině, modifikované Cry toxiny aktivní proti resistentním druhům hmyzu a potenciální použití Cyt toxinů nebo fragmentu cadherinového receptoru. Tyto přístupy by poskytly způsoby, jak zajistit úspěšné využití Bt plodin pro  prodloužené časové období.
     V tomto přehledu diskutovali mexičtí vědci o různých strategiích, které jsou používány k vypořádání se s rezistencí hmyzu vůči Bt-toxinům. Očekává se, že rezistence hmyzu se objeví v blízké budoucnosti - na základě pozorování, že rezistentní populace jsou selektovány v laboratorních podmínkách a protože je určeno, že hmyz z řádu motýlů se již stává rezistentní vůči Bt toxinům na poli. Nejčastěji vyskytující se mechanismus rezistence zahrnuje mutace v receptorech toxinů a rezistence je skutečně spojena s mutacemi v genu cadherinu u třech škůdců bavlníku. Tyto různé strategie, které jsou dnes vyvinuty k vypořádání se s rezistencí hmyzu, se spoléhají na obcházení těchto mutací receptorů tím, že zavádějí Cry toxiny, které rozpoznávají různé receptorové molekuly nebo modifikované Cry toxiny, které mohou vytvářet oligomery a vytvářet póry při absenci interakcí s cadherinovým receptorem. Další slibný přístup je zavádění dalších receptorů, jako například vývoj Cyt toxinů, které by mohly sloužit jako receptor pro Cry toxiny, které jsou aktivní proti škůdcům z řádu brouků a motýlů nebo aplikace fragmentů receptorů, jako například z cadherinu  pocházejícího CR 12, což zvyšuje aktivitu Cry toxinů u larev motýlů. Nakonec, další potenciální přístup k ochraně proti resistentnímu hmyzu bez používání chemických insekticidů je zasahování hlavních genů hmyzu RNAi. Nedávné zprávy ukázaly, že u transgenních plodin může být vyjádřena specifická RNA o dvou řetězcích, což činí tyto rostliny rezistentními vůči poškozením hmyzem. Je pravděpodobné, že v budoucnosti bude používána kombinace metod, která poskytne účinné způsoby ochrany plodin proti hmyzu, aniž by bylo nutné uchylovat se k používání chemických insekticidů.    
Trends in Biotechnology, vol. 26, 2008, č. 10, s. 573 - 579
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021