Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Je ohroženo pěstování banánů? do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Je ohroženo pěstování banánů?

Vydáno: 2.4.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
EFSA vydal 31.3.2008 celkem 15 vědeckých stanovisek týkajících se škůdců u banánovníků. Škůdci citrusů se ještě prověřují.
Panel pro zdravotní stav rostlin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA – PLH) vydal dne 31.3.2008 stanovisko k problematice škůdců u banánovníků. Na žádost Evropské komise EFSA prověřoval rizika, která představují škůdci banánovníků ve francouzských zámořských oblastech produkce banánů. Na základě dokumentace, kterou poskytly francouzské úřady a dalších vědeckých a technických údajů, panel PLH došel k závěru, že většina ze studovaných škůdců by mohla představovat riziko pro produkci potravin v těchto zámořských oblastech. Je třeba zvážit, zda škůdce zanést na seznam EU obsahující škodlivé organismy. Pokud by se na tento seznam dostali, znamenalo by to, že by byli předmětem zdravotních opatření EU týkajících se rostlin. Organismy, které panel PLH vyšetřoval, způsobují poškození banánovníků v různých částech jižní a střední Ameriky, Asie a Afriky.
Mezi škůdci, které panel PLH studoval, byl virus označovaný jako BBTV (Banana bunchy top virus). Ten představuje největší hrozbu pro onemocnění rostlin. Je ze všech virových onemocnění ve světě postihujících banánovníky nejnebezpečnější, neboť má devastující vliv na plodiny. Postižené rostliny produkují malé a znetvořené plody nebo nedávají žádné plody. BBTV se přenáší hmyzem, banánovými mšicemi nebo infikovanými sazenicemi, které pěstitelé banánů často dovážejí pro zakládání nových plantáží.
BBTV se v současné době vyskytuje v mnoha zemích Asie a Afriky, Oceánie a na Havaji. EFSA – PLH konstatoval, že fytosanitární riziko spojené s BBTV je extrémně vysoké. Panel se domnívá, že existuje velká pravděpodobnost, že by se virus mohl dostat, usídlit a šiřit ve francouzských zámořských oblastech, kde v současné době není přítomen. Pokud by k tomuto došlo, způsobí to velké ztráty lokálním plantážím banánovníků.
 
Evropská komise se obrátila na EFSA se stejným požadavkem, tj. posouzením rizika škůdců a sice v souvislosti s pěstováním citrusů ve francouzských zámořských oblastech. Vědecká stanoviska se právě dokončují.
 
Stanoviska EFSA–PLH ke škůdcům banánovníků (15 stanovisek)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021