Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Jednání o reformě společné zemědělské politiky v Bruselu pokračují, Česko vyzvalo k jejímu rychlému dokončení do kategorie

Aktuality > Aktuality

Jednání o reformě společné zemědělské politiky v Bruselu pokračují, Česko vyzvalo k jejímu rychlému dokončení

Vydáno: 24.3.2021
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

O přípravě strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) a balíčku opatření týkajících se reformy SZP v pondělí a v úterý 22. – 23. března jednala Rada pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Česká republika považuje za zásadní zjednodušení pravidel pro zemědělce a co nejrychlejší dokončení legislativy, bez které nelze dokončit strategické plány a národní legislativu. Dalšími tématy Rady byla ochrana proti škůdcům rostlin, zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na odvětví vína nebo strategie EU v oblasti lesnictví po roce 2020.

Česká republika intenzivně pracuje na přípravě národního strategického plánu SZP. Pro jeho dokončení však zatím chybí dohoda mezi členskými státy a Evropským parlamentem o finální podobě společné zemědělské politiky. Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír proto upozornil na nezbytnost včasného přijetí základních, ale i prováděcích pravidel EU, jak pro potřeby  stanovení podpor, tak nastavení metodiky a kontrol ze strany platební agentury.

„Vzájemná spolupráce a komunikace jsou při nastavování nových podmínek společné zemědělské politiky opravdu důležité. V rámci resortu proto dvakrát týdně jednáme se všemi zainteresovanými stranami, abychom nalezli co největší shodu. Podobně aktivní komunikace je potřebná i ze strany Evropské komise směrem k členským státům,“ řekl náměstek ministra Jiří Šír.

Obecně Česko podporuje principy Evropské zelené dohody (European Green Deal) a akceptuje, aby byly do určité míry provázány na strategické cíle SZP. Řadu cílů, jako jsou snížení spotřeby pesticidů o 50 %, snížení používání hnojiv o 20 % nebo zavedení ekologického zemědělství na 25 % zemědělské půdy, však v případě požadavku na jejich paušální prosazování v každém členském státu považuje za těžko proveditelné.

„V tuto chvíli Komise stále neodpověděla na otázku, jak dospěla ke konkrétním číslům. Proto požadujeme, aby zveřejnila dopady těchto cílů na jednotlivé členské státy. Opakovaně také upozorňujeme na možné zvyšování nákladů na produkci a následné zvýšení cen potravin s dopadem na konkurenceschopnost evropského zemědělství,“ uvedl náměstek Šír.

Mezi priority České republiky v rámci SZP patří především flexibilita pro členské státy a dobrovolné nastavení parametrů. Zásadní je, aby nová podoba politiky nepřinesla navýšení administrativní zátěže ani pro zemědělce, ani pro státní správu.

Náměstek Jiří Šír dále na jednání vyzval k co nejrychlejšímu předložení nově připravované lesnické strategie EU po roce 2020 a požádal Evropskou Komisi, aby do jejího vypracování zapojila členské státy. Dalším důležitým tématem s ohledem na pokračující změnu klimatu a intenzitu mezinárodního obchodu byla diskuze k unijnímu fytosanitárnímu systému. Zdraví rostlin je klíčové nejen pro zemědělství a lesnictví, ale i pro udržení druhové rozmanitosti. Proto je nezbytné najít rovnováhu mezi používáním pesticidů a dalšími způsoby ochrany rostlin, zejména před novými invazivními škůdci, kteří se ještě nestačili na území EU rozšířit.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021