Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol ČR 2019 do kategorie

Aktuality > Aktuality

Jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol ČR 2019

Vydáno: 17.5.2019
Tisk článku
Autor: MZe
JIVVPK byl zpracován v úzké spolupráci MZe, MZ, GŘC, SÚJB, ÚPV, SZPI, SVS, ÚKZÚZ, ČPI a ÚSKVBL.

Jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol ČR 2019 (dále jen „JIVVPK“) je pokračováním dokumentu platného v dřívějším období s tím, že text byl upraven tak, aby informace odpovídaly současnému stavu. JIVVPK byl zpracován v návaznosti na ustanovení čl. 41 až 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (dále jen „nařízení EP a R č. 882/2004“) a je v souladu s pokyny uvedenými v rozhodnutí Komise č. 2007/363/ES.

Doba trvání 1 rok je stanovena s ohledem na dobu platnosti nařízení EP a R (ES) č. 882/2004, tj. do 14. 12. 2019 (dále viz. čl. 146 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, kterým se nařízení EP a R (ES) č. 882/ 2004 zrušuje).

Kontaktním místem pro zpracování JIVVPK je MZe. JIVVPK byl zpracován v úzké spolupráci MZe, MZ, GŘC, SÚJB, ÚPV, SZPI, SVS, ÚKZÚZ, ČPI a ÚSKVBL. Příslušné útvary mají v právních předpisech stanovené kompetence a odpovídají za oblast své působnosti.

 

Příloha:

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018