Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Jsou výrobky z hliníku bezpečné pro kontakt s potravinami? do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Jsou výrobky z hliníku bezpečné pro kontakt s potravinami?

Vydáno: 21.2.2019
Tisk článku
Autor: HSHMP, SZÚ
Informace HSHMP o testování folií z hliníku, misek na grilování/zapékání a hliníkových ešusů.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se v nedávné době v rámci své preventivně – kontrolní činností zaměřila na problematiku zdravotní nezávadnosti výrobků z hliníku pro potravinářské použití. Nejprve byla ověřena kvalita hliníkových folií a jejich vhodnost pro balení různých druhů potravin. Výsledky tohoto testování byly zveřejněny v článku, který lze najít na: http://hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-doporucuji--jak-balit-detem-svaciny-3268_3268_161_1.html  

Pro detailnější ověření vlastností výrobků z hliníku byly v roce 2018 testovány opětovně nejen folie z hliníku tzv. Alobal při reálném použití, ale i misky na grilování/zapékání a hliníkové ešusy.  


Foto výrobků z hliníku                                                Upozornění na nevhodné použití 
                                                                                   potravin (kyselé, slané, alkalické)

Laboratorní vyšetření a simulaci kontaktu s reálnými potravinami prováděl Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze v Národní referenční laboratoři pro materiály určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let (dále „SZU“).  

Co ukázaly výsledky testování.  

První část zkoušek se zaměřila na uvolňování hliníku do plátkové šunky (šunka vepřová LE &CO, obsah soli 1,9 g/100 g) a plátkového sýra Eidam 30% (Madeta, obsah soli 1,5 g/100 g) při pokojové teplotě. Výsledky potvrdily předchozí zjištění, že hliník se více uvolňuje do plátkového sýra než do plátkové šunky, přesto že šunka je vlhčí a má i vyšší obsah soli. Uvolňování hliníku však ani v jednom případě nepřekročilo maximální doporučený limit pro uvolňování hliníku do potravin nebo jejich simulantů#) 5mg/kg potravin. Obsah hliníku zjištěný v plátkové šunce před zabalením šunky do hliníkové fólie byl 2,8 mg/kg. Po kontaktu s Al folií byl tento obsah hliníku zvýšen v průměru o 0,1 mg/kg tj. asi o 3,6% původního obsahu. Obsah hliníku zjištěný v plátkovém sýru před expozicí byl 1,6 mg/kg, po kontaktu s Al folií byl obsah hliníku zvýšen v průměru o 0,4 mg/kg tj. o 25% původního obsahu.  

Závěr z uvedeného zjištění je, že testovaný alobal je bezpečný k balení šunky i sýra. K balení obou typů potravin je však možné použít i polyetylénové (PE) sáčky nebo folie, ze kterých se žádný hliník neuvolňuje a k migraci jiných škodlivin do balených potravin nedochází.  

Výsledky testování PE folií na: http://hygpraha.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-zamerene-na-zdravotni-rizika-potravinarskych-folii-pro-domaci-pouziti---4035_4035_161_1.html

Druhá část zkoušek se zaměřila na uvolňování hliníku při tepelné úpravě v grilovacích/zapékacích hliníkových miskách. Výsledky zkoušek potvrzují všeobecně známé skutečnosti a výsledky předchozího zjištění, že se zvyšující se teplotou probíhá uvolňování hliníku do potravin obvykle rychleji. Obdobný efekt jako zvýšená teplota mají silně kyselé potraviny a přídavek kuchyňské soli. Z uvedených důvodů je na těchto výrobcích  uváděno upozornění, že nejsou vhodné pro silně kyselé případně i slané pokrmy (viz. foto). Proto je vhodné při grilování/zapékání potravin v hliníkových miskách používat přídavek kuchyňské soli či jiných ochucovadel obsahujících větší množství soli až v konečné fázi tepelné úpravy pokrmu.  

Výsledky testování uvádíme v následující tabulce:  

ZAPÉKACÍ MISKY 
Zkoušený znak - uvolňování hliníku Jednotka Vzorek Odhad nejistoty Mez stanovitelnosti Limit#)
1  2  3
Hliník Šunka zapečená 30 minut, 180 ± 2°C mg/kg potraviny 1,5 1,0 0,1 ±10 % rel. 0,01 5,0

 

 

 

  
Zkoušený znak - uvolňování hliníku Jednotka Vzorek Odhad nejistoty Mez stanovitelnosti Limit#)
1  2  3
Hliník Sýr zapečený 15 minut, 180 ± 2°C mg/kg potraviny 1,7 1,5 2,4 ±10 % rel. 0,01 5,0

 

 

 

  
Zkoušený znak - uvolňování hliníku Jednotka Vzorek Odhad nejistoty Mez stanovitelnosti Limit#)
1  2  3
Hliník Rajče zapečené 0,5 h, 180 ± 2°C mg/kg potraviny pms 0,9 0,2 ±10 % rel. 0,01 5,0

 

 

 

  
Zkoušený znak - uvolňování hliníku Jednotka Vzorek Odhad nejistoty Mez stanovitelnosti Limit#)
1  2  3
Hliník Rajče solené, zapečené 0,5 h, 180 ± 2°C mg/kg potraviny 1,2 0,5 0,8 ±10 % rel. 0,01 5,0

 

 

 

  
#) Council of Europe Resolution CM/Res(2013)9 on metals and alloys used in food contact materials and articles (EDQM, 2013)
pms = pod mezí stanovitelnosti


Závěr
z výše uvedených výsledků však potvrzuje, že v žádném z provedených testů nedošlo k překročení maximálního povoleného limitu#) pro uvolňování hliníku do potravin.  

Třetí část zkoušek se týkala působení slané vody na uvolňování hliníku z ešusu vyrobeného z hliníku nebo slitiny hliníku. Modelovou kapalinou byla slaná destilovaná voda o obsahu 0.5 % NaCl. Voda byla přivedena do varu a byla ponechána ve varu 2 hodiny. Průměrná hodnota uvolněného hliníku do roztoku slané destilované vody ze 4 stanovení různých vzorků činila 0,42 mg hliníku do 1 litru (kg) osolené vody, přičemž ve 2 případech k rozpuštění měřitelného množství nedošlo a ve dvou případech byly hodnoty 1,3 mg/kg a 0,4 mg/kg.  

Závěrem lze konstatovat, že k uvolňování hliníku do slané vody (0,5% NaCl) dochází v malé míře a hodnoty nepřekračují stanovené bezpečné limity#).  

Zároveň je dobré vědět, že hliníkové kempinkové nádobí rozhodně není vhodné k tepelné úpravě silně kyselých potravin např. kysaného zelí a k dlouhodobějšímu uchovávání jakýchkoliv potravin. Pro náročnější a delší přípravu pokrmů v přírodě je proto vhodnější pořídit ešus z nerezové oceli či nádoby se smaltovaným povrchem.              

 

V Praze 20. 2. 2019                   
Ing. Pavel Zikl, HSHMP
Ing. Jitka Sosnovcová, SZU

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018