Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kampaň Evropské komise zaměřená na biologickou bezpečnost do kategorie

Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Kampaň Evropské komise zaměřená na biologickou bezpečnost

Vydáno: 11.11.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
“Zvířata + Lidé = Jedno zdraví” je název kampaně zaměřené na prevenci a regulaci chorob u zvířat v EU.
V rámci “Evropského veterinárního týdne” (10.–16.11.2008) spustila Evropská komise nové internetové stránky ke kampani “Zvířata + Lidé = Jedno zdraví”, která zdůrazňuje spojení mezi zdravím zvířat a zdravím veřejnosti.
Prevence a regulace chorob u zvířat se považuje za nejvyšší prioritu EU v nové strategii EU pro období 2007–2013. Internetové stránky kampaně byly proto vytvořeny v jazycích jednotlivých členských států EU, tzn. i v češtině.
 
Internetové stránky kampaně jsou strukturovány do následujících oblastí:
 
Úvodní slovo komisařky GŘ zdraví a ochrany spotřebitele
Jedno zdraví
Pokud v závažné a rozsáhlé míře propukne nějaká choroba, může to mít těžké finanční dopady na zemědělce, veterináře i spotřebitele. Mimoto zvířecí choroby nejenže mají očividný dopad na zdraví zvířat, ale některé z nich ohrožují i veřejné zdraví. Skutečně, většina chorob, které se v současnosti objevují, jsou tzv. zoonózy, tedy choroby, které postihují jak zvířata, tak lidi. Patří k nim BSE, ptačí chřipka a slintavka a kulhavka.
O biologické bezpečnosti
Biologická bezpečnost vychází ze zásady, že Prevence je lepší než léčba, a proto jsou její opatření zaměřena na to, aby se choroby nedostaly ke skupinám zvířat a aby se omezilo šíření chorob v živočišné populaci. Je základním prvkem Strategie EU v oblasti zdraví zvířat 2007–2013, která stanovuje strategické cíle Evropské komise a plány v oblasti zdraví zvířat.
Kampaň
Veterinární týden EU 2008, který proběhne od 10. do 16. listopadu, si klade za cíl zvýšit povědomí o Strategii EU v oblasti zdraví zvířat na léta 2007–2013. Kampaň je produktem partnerství mezi Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a spotřebitele a Evropskou federací veterinářů a jejím zastřešujícím tématem je biologická bezpečnost.
EU a biologická bezpečnost
EU stanovila řadu opatření, která mají přispět k prevenci a regulaci závažných onemocnění u zvířat, například slintavky a kulhavky nebo ptačí chřipky. Legislativa EU v této oblasti je mimoto doplněna o opatření pro krizové situace, aby byla zajištěna rychlá, účinná a odpovídající reakce na propuknutí choroby. Jedná se například o plány pro výjimečné situace a zásoby vakcín.
Strategie EU v oblasti zdraví zvířat 2007–2013
Klíčovou součástí Strategie EU v oblasti zdraví zvířat pro léta 2007–2013, která v tomto období poskytuje rámec pro opatření EU v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, je biologická bezpečnost.
 
Kampaň za biologickou bezpečnost se zaměřuje na zemědělce, veterináře a cestující osoby.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021