Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Karanténní nepoviry do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Karanténní nepoviry

Vydáno: 23.10.2013
Tisk článku
Autor: SRS
Státní rostlinolékařská správa vydala informační leták "Karanténní nepoviry okrasných rostlin".

Virus kroužkovitosti tabáku (TRSV) a virus kroužkovitosti rajčete (ToRSV) jsou karanténními škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je na území EU zakázáno. Virus kroužkovitosti tabáku byl poprvé popsán v Americe ve 30. letech 20. století na rostlinách tabáku virginského (Nicotiana tabacum). Ve své domovině může způsobovat až 100% ztráty pěstitelům sóji luštinaté (Glycine max), na které je původcem spály pupenů. Virus kroužkovitosti rajčete byl definitivně popsán a pojmenován v 50. letech 20. století, avšak objeven byl již v roce 1936. Virus kroužkovitosti rajčete je jedním z nejškodlivějších virů ovocných stromů a drobného ovoce v Severní Americe.

V roce 2011 byl v České republice na rostlinách netýkavky Wallerovy (Impatiens walleriana) detekován virus kroužkovitosti tabáku (Tobacco ringspot virus, TRSV). Spolu s virem kroužkovitosti rajčete (Tomato ringspot virus, ToRSV) jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, jako škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je na území EU zakázáno, nevyskytují se v žádné části EU a jsou závažné pro celou EU.

Ochranná opatření
Metodou ochrany proti zavlečení a šíření TRSV a ToRSV je pouze prevence, tedy používání zdravého rostlinného materiálu. Při zjištění výskytu je nutné přistoupit k eradikačním opatřením, spočívajícím v likvidaci napadených rostlin a v dohledání zdroje infekce. Při zjištění výskytu vektorů je třeba rovněž přijmout vhodná eradikační opatření (např. ošetření půdy). Fytosanitární předpisy ČR a EU stanovují kromě samotného zákazu zavlékání a rozšiřování TRSV a ToRSV a jejich přenašečů také další opatření vztahující se k těmto škodlivým organismům. K těmto opatřením patří zákaz dovozu samotné zeminy a pěstebních substrátů tvořených zeminou, který mimo jiné zahrnuje i severoamerické země, a zvláštní požadavky, které jsou stanoveny pro zeminu a pěstební substráty, v nichž jsou dovážené rostliny zakořeněné nebo které na těchto rostlinách ulpívají, které by měly zcela vyloučit možnost zavlečení přenašečů.

Informační leták SRS (vydáno 2013):
Karanténní nepoviry okrasných rostlin
(pdf, 2 MB)Zdroj:  SRS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021