Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Karlovarské trojhránky byly zapsány do rejstříku CHOP a CHZO do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Karlovarské trojhránky byly zapsány do rejstříku CHOP a CHZO

Vydáno: 18.8.2011
Tisk článku
Nařízení Komise publikované dne 29. 7. 2011 v Úředním věstníku EU.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 745/2011 ze dne 28. července 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karlovarské trojhránky (CHZO))

Evropská komise, s ohledem na nařízení 510/2006/ES ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

Podle čl. 6 odst. 2 a čl. 17 odst. 2 nařízení 510/2006/ES byla v Úředním věstníku EU  zveřejněna žádost České republiky ze dne 19. října 2004 o zapsání názvu „Karlovarské trojhránky“.

Rakousko a Německo vznesly v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení  510/2006/ES proti zápisu námitku. Námitky byly podle čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce písm. a), b), c) a d) uvedeného nařízení shledány přípustnými.
 Vzhledem k tomu, že Česká republika a Rakousko ani Česká republika a Německo ve stanovené lhůtě dohody nedosáhly, musí Komise postupem podle čl. 15 odst. 2 nařízení  510/2006/ES přijmout rozhodnutí.
 
Evropská komise přijala toto nařízení:
Článek 1
Označení uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2
1. Výraz „Karlsbader Oblaten“ může být používán k označení oplatek, které neodpovídají specifikaci uvedené pro „Karlovarské trojhránky“, po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Ochranné známky obsahující výraz „Karlsbader Oblaten“, které byly chráněny zapsáním nebo získány používáním přede dnem 19. října 2004, nelze zrušit ani bránit jejich dalšímu používání zapsáním názvu „Karlovarské trojhránky“ jako chráněného zeměpisného označení, pokud jsou jinak splněny obecné požadavky stanovené právními předpisy pro ochranné známky.

PŘÍLOHA:
Potraviny uvedené v příloze I nařízení 510/2006/ES:

Třída 2.4 Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a jiné pekařské výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Karlovarské trojhránky (CHZO)


Zdroj:  Úřední věstník EU, L 197, 29. 7. 2011, s. 5-7

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021