Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> AKTUÁLNĚ: Onemocnění způsobované bakterií E. coli

Přesunout kategorii AKTUÁLNĚ: Onemocnění způsobované bakterií E. coli do jiné kategorie

Nový článek v kategorii AKTUÁLNĚ: Onemocnění způsobované bakterií E. coli

 

Nový podkategorie AKTUÁLNĚ: Onemocnění způsobované bakterií E. coli

 

AKTUÁLNĚ: Onemocnění způsobované bakterií E. coli

Přinášíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy související s onemocněním způsobeným bakterií E.coli (EHEC)

Slovníček používaných pojmů a zkratek

Jak se může člověk nakazit EHEC?
Lidé jsou infikováni především orálním příjmem,  např. ze znečistěné vody, potravin nebo přímým kontaktem s infikovaným člověkem nebo zvířetem. Nákaza je snadná, protože v případě EHEC O157:H7 stačí  10 až 100 zárodků.
Studie, které byly v Německu provedeny, ukazují, že cesty přenosu souvisejí s věkem. U kojenců a malých dětí do 3 let působí pravděpodobně největší riziko přímý kontakt se zvířaty, s  osobami trpícími průjmem, hraní na pískovišti a konzumace syrového mléka. Nebezpečné je také koupání v bazénech znečistěných fekáliemi nebo v přírodních vodách znečistěných hnojem z obhospodařovaných ploch.  Děti nad 9 let a dospělí se na rozdíl od toho nejčastěji nakazí z potravin.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Informace o správném zacházení s potravinami 

V jakých potravinách se EHEC vyskytují?
Za primární zdroje EHEC jsou povazováni přežvýkavci, především skot, ovce a kozy, ale také srnčí  a jelení zvěř. Infikovaní přežvýkavci sami neonemocní, ale vylučují původce trusem. EHEC mohou v půdě a vodě přežívat několik týdnů. Z hospodářských zvířat se bakterie mohou dostat do potravin např. při porážce, při dojení. EHEC jsou zjišťovány v tepelně neošetřených potravinách pocházejících ze zvířat, jako je:
- syrové mléko,
- výrobky ze syrového mléka (sýry),
- syrové nebo nedostatečně tepelně upravené maso (i mleté) z přežvýkavců,
- tepelně neopracované masné výrobky.

Prostřednictvím kontaminované vody a kontaktem s fekáliemi mohou být kontaminovány i rostlinné potraviny (ovoce, zelenina). Bakterie se mohou dostat i dovnitř rostliny. Konzumace syrové rostlinné stravy může být zdrojem EHEC.
Nákaza může vzniknout i po konzumaci nepasterované jablečné šťávy, syrové listové zeleniny a výhonků. V Německu dosud nebyl znám výskyt nákazy z rostlinných potravin.
Kromě toho se nákaza může šířit tzv. křížovou kontaminací. Bakterie se mohou přenášet přímým kontaktem potravin nebo prostřednictvím rukou, náčiní, ploch. Křížová kontaminace je např. možná, použije-li se tentýž nůž nejprve na syrové maso, a potom na salát.

Jak lze bakterie usmrtit?
EHEC lze usmrtit vařením, pečením, pasterací za předpokladu, že teplota v jádru nejméně 70 °C trvá aspoň 2 minuty. Na rozdíl od jiných, jsou tyto bakterie poměrně odolné vůči kyselosti, chladu, vysušení  a vysokým koncentracím soli. Ani zmrazení je spolehlivě neusmrtí.

Za jakých podmínek se bakterie pomnožují?
EHEC se mohou rozmnožovat při teplotě 7 až 50 °C, pokud má substrát dostatek živin a vody a nepůsobí proti nim  jiné vlivy (kyseliny, soli). Optimální teplota je 37 °C; bakterie se množí tím rychleji, čím je teplota blíže té optimální.
 
Jaká je ochrana před infekcí EHEC vyvolanou potravinami?
Nejúčinnější opatření k ochraně před infekcí EHEC  v domácnosti jsou:
Syrové mléko před konzumací převařit; pasterované a UHT-mléko je považováno za bezpečné.
Před přípravou jídla a po kontaktu se syrovým masem umýt ruce důkladně vodou a mýdlem a pečlivě osušit.
Syrové maso uchovávat a zpracovávat odděleně od ostatních potravin, a to i při grilování (používat přitom různá prkénka, talíře, náčiní.
Plochy a předměty po kontaktu se syrovým masem, obaly nebo vyteklou vodu po rozmrazení okamžitě dokonale vyčistit a osušit.
Hadříky a utěrky po úpravě syrového masa vyměnit a vyprat nejméně při 60 °C.
Syrovou zeleninu a ovoce před konzumací oloupat nebo alespoň důkladně omýt.
Protože se  bakterie EHEC mohou vyskytovat i v tepelně neopracovaných masných výrobcích a sýrech ze syrového  mléka, měly by být osoby z ohrožených rizikových skupin opatrné. 

NEPŘEHLÉDNĚTE: Doporučení Světové zdravotnické organizace: 5 klíčů k bezpečnému stravování

Jak se může  spotřebitel chránit před infekcí EHEC z kontaktu?
Aby se předešlo infekci EHEC přímým kontaktem s infikovanými  zvířaty, je třeba dodržovat následující hygienické zásady:
- sledovat malé děti při zacházení se zvířaty,
- po kontaktu se zvířaty nebo se zemí nebo před konzumací potravin a nápojů umýt pečlivě ruce mýdlem a osušit,
- potraviny a nápoje konzumovat  jen mimo prostory se zvířaty.

Přenos infekce je možný také z člověka na člověka. Zvláště pro malé děti mohou být zdrojem infekce infikovaní dospělí a starší sourozenci. Proto je třeba dbát na pečlivou osobní hygienu a pravidelně si mýt ruce. Dezinfekce alkoholickými prostředky může být žádoucí, především po použití toalety, a pokud to doporučuje lékař. Totéž platí pro použití dezinfekčních prostředků při čištění v domácnosti. Plochy potřísněné tělesnými tekutinami a  výkaly nemocných osob by měly být okamžitě řádně vyčištěny a dezinfikovány. Doplňkovou ochranou přitom jsou jednorázové rukavice.

Další zdroje informací:

O situaci na trhu v ČR informuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. ZDE

Aktuální informace Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR) naleznete ZDE.

Evropská komise se problematice věnuje na svých internetových stránkách ZDE.

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Ze 40 vzorků se 23 ukázalo být negativní na přítomnost smrtící bakterie. Další vzorky jsou stále testovány.
07.06.2011
Brusel požaduje zrušení zákazu Ruské federace ze dne 2. 6. 2011.
06.06.2011
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 6. 2011.
06.06.2011
Vzorky z bio-okurek, odebrané u společnosti Country Life, neobsahovaly nebezpečný subtyp bakterie Escherichia coli.
02.06.2011
Ministryně zdravotnictví německé spolkové země Hamburk Prüfer-Storck oznámila 31. května 2011, že testy nepotvrdily kontaminaci dovážených španělských okurek nebezpečným typem střevní bakterie E.coli (EHEC), jak se úřady ve Spolkové republice Německo (SRN) dříve domnívaly.
02.06.2011
Escherichia coli (velmi často jen zkráceně E. coli) je fakultativně anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě.
02.06.2011
V posledních dnech čelíme vážné krizi. Mé myšlenky směřují k obětem a jejich rodinám a těm, kteří ztratili své nejbližší, jimž bych chtěl vyjádřit hlubokou soustrast.
02.06.2011
Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 6. 2011.
02.06.2011
Přehled informací publikovaných na stránkách ICBP k problematice enterohemoragických Escherichia coli (EHEC).
27.05.2011
Počet: 39 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021