Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Biopotraviny (BIO)

Přesunout kategorii Biopotraviny (BIO) do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Biopotraviny (BIO)

 

Nový podkategorie Biopotraviny (BIO)

 

Biopotraviny (BIO)

Základní informace o biopotravinách

Biopotravina je produkt vyprodukovaný v souladu s požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (Přílohy k nařízení Komise (ES) 889/2008).


Foto: Shutterstock

Sortiment českých biopotravin je poměrně široký a zahrnuje především následující výrobky: mléko a mléčné výrobky (jogurty, sýry, tvaroh atd.), pečivo, čaje, koření, mouku, těstoviny, dětskou výživu, vejce, kuřecí, vepřové a hovězí maso, ovoce, zeleninu, sušené ovoce, víno atd. U některých komodit je ale nabídka nedostatečná a nepokrývá poptávku spotřebitelů (např. vejce, ovoce, zelenina). Některé biopotraviny nejsou českými výrobci biopotravin produkovány vůbec a dovážejí se ze zahraničí (např. oleje). Spotřebitelé přispívají nákupem biopotravin k lepším životním podmínkám chovaných zvířat a k nižšímu znečišťování životního prostředí chemickými látkami.

Spotřebitelé mají v současné době poměrně jasnou představu o tom, co biopotraviny jsou a jaké jsou pozitivní přínosy jejich konzumace. Vědí, že konzumací biopotravin chrání své zdraví i okolní životní prostředí. Biopotraviny přináší výhody zejména, co se týká zdravotní nezávadnosti a kvality. Biopotraviny na rozdíl od klasických potravin neobsahují chemická aditiva, konzervanty, stabilizátory, umělá barviva atd. Je prokázáno, že biopotraviny mají lepší výživnou hodnotu (vyšší obsah vitamínů, zejména vitamínů C a E, vyšší obsah minerálních látek). Ekologicky vypěstovaná zelenina má nižší obsah dusičnanů až o 50 % a nižší obsah pesticidů o více než 90 % v porovnání s konvenční zeleninou.

Označování biopotravin

Označování ekologických produktů stanovuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Vedle povinného užívání loga EU (motiv listu s evropskými hvězdami) pro ekologickou produkci na balených biopotravinách od 1. 7. 2010 (nařízení Komise (EU) č. 271/2010) platí také povinnost označovat na obalu místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné. V souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství vyplývá pro výrobce i nadále povinnost označovat balené biopotraviny národním logem BIO (biozebra).
Každá potravina, která je označená slovem BIO či jiným odkazem na způsob produkce v ekologickém zemědělství, také musí být opatřena na obalu kódem organizace, která provedla kontrolu, zda výrobek skutečně splňuje zákonné podmínky pro biopotraviny. Díky kódu si lze na stránkách jednotlivých kontrolních organizací snadno dohledat, zda výrobek skutečně prošel kontrolou.

V České republice kontrolují biopotraviny tři soukromé kontrolní subjekty, kterým ministerstvo zemědělství s účinnosti od 1. 7. 2010 přidělilo nové kódy. Jsou to:

KEZ, o.p.s., kód na obalu: CZ-BIO-001
ABCert AG, organizační složka kód na obalu: CZ-BIO-002
BIOKONT CZ, kód na obalu: CZ-BIO-003

Od 1. 1. 2010 byl ke kontrole ekologického zemědělství vedle soukromých kontrolních subjektů pověřen také ÚKZÚZ. Soukromé kontrolní subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG, organizační služka a Biokont, s.r.o. zajišťují kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, zatímco ÚKZÚZ provádí úřední kontrolu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

Od roku 2007 je státní podpora ekologických zemědělců i výrobců biopotravin řešena v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Oproti předchozímu období byla navýšena dotace na plochu pro ekologické zemědělce, ekologičtí zemědělci i výrobci biopotravin jsou bodově zvýhodněni při hodnocení investičních projektů.

Další informace o biopotravinách a ekologickém zemědělství naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. (zde)

Seznam kontrolních orgánů v členských státech EU a Belgii.

Databáze subjektů podnikajících v ekologickém zamědělství: (zde)

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Upozornění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (aktualizováno 30. 9. 2022)
30.09.2022
Tisková zpráva VÚRV
17.06.2022
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
31.03.2022
Přidána aktualizovaná prezentace s přehledem nejvýznamnějších změn v legislativě související s EZ.
24.02.2022
Publikaci vydalo Ministerstvo zemědělství
15.02.2022
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
06.09.2021
Informace o Nařízení EU, které vstupuje v platnost od 1. 1. 2022.
01.09.2021
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
11.05.2021
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zprávu o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2019.
29.04.2021
Informace PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
02.09.2020
Přihlaste své produkty do 14. srpna 2020, v případě biovín už do 3. srpna 2020.
27.07.2020
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
28.04.2020
Vědec z VÚRV byl zařazen do seznamu nejcitovanějších vědců světa.
03.12.2019
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
02.10.2019
Již 15. ročník kampaně představuje místní ekofarmy a výrobce biopotravin.
07.08.2019
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vyhlašuje 18. ročník soutěže
20.05.2019
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 17. 4. 2019
17.04.2019
Ekologické zemědělství nabízí řešení pro uchování kvality a čistoty vody.
03.12.2018
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
03.09.2018
Spotřeba biomléka i počet producentů meziročně roste.
05.06.2018
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 18. 4. 2018.
18.04.2018
Informace o průběhu projektu Bio v regionu, který je určený pro střední školy s gastronomickým zaměřením.
15.03.2018
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství ve spolupráci s Bioinstitutem o.p.s. vydala publikaci Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství.
12.03.2018
Program proběhne v sobotu 24. 3. 2018 na Výstavišti Holešovice v Praze.
07.03.2018
Projekt probíhá na středních odborných školách gastronomického zaměření.
16.02.2018
Ministerstvo zemědělství vydalo aktualizovanou publikaci "Právní předpisy pro ekologickou produkci".
16.02.2018
Konference se uskuteční 30. - 31. 1. 2018 v Praze.
18.12.2017
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 1. 9. 2017.
01.09.2017
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 6. 2017.
13.06.2017
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 5. 2017.
12.05.2017
Ministerstvo zemědělství vydalo Ročenku ekologického zemědělství v České republice za rok 2015.
10.01.2017
Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci metodických pokynů pro ekologické zemědělství.
30.11.2016
Informace ÚKZÚZ k průběhu konference Biosummit 2016.
21.11.2016
Konference bude probíhat ve dnech 14. – 15. listopadu 2016 v budově Ministerstva zemědělství.
09.11.2016
Bio Summit se bude konat 14. - 15. 11. na Ministerstvu zemědělství.
18.10.2016
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 6. 9. 2016.
06.09.2016
Ministerstvo zemědělství letos již podvanácté vyhlašuje září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství.
23.08.2016
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21. 4. 2016.
22.04.2016
Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství ročenku ekologického zemědělství za rok 2014.
06.01.2016
Akce se bude konat ve Zlíně dne 28.11.2015.
19.11.2015
Zpráva ÚZEI za rok 2014.
14.10.2015
Aktualizovaná publikace Ministerstva zemědělství.
14.10.2015
Tuto sobotu 10.10.2015 od 13h proběhne den otevřených dveří na biofarmě Juré v Lužkovicích nedaleko Zlína.
08.10.2015
V rámci Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství vás zveme na Jablečnou slavnost s biojarmarkem v Hostětíně. Bohatý program pro celou rodinu.
17.09.2015
Tisková zpráva MZe ze dne 2. 9. 2015.
02.09.2015
Měsíc září bude již po jedenácté zasvěcen informačním a propagačním akcím pro spotřebitele s cílem podpořit nákup regionálních potravin.
26.08.2015
Konference proběhne na Ministerstvu zemědělství a v Národním zemědělském muzeu ve dnech 2. a 3. září 2015.
26.08.2015
Rozhovor s Janem Gallasem, ředitelem Odboru environmentálního a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství pro www.svetpotravin.cz.
24.07.2015
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 15. 4. 2015.
15.04.2015
Informace MZe ze dne 26. 1. 2015.
10.02.2015
Zpráva z průzkumu agentury Median mapující problematiku nakupování biopotravin v ČR.
03.11.2014
Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 9. 2014.
30.09.2014
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 3. 9. 2014.
04.09.2014
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 19. 5. 2014.
22.05.2014
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 28. 4. 2014.
29.04.2014
Počet: 55 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021