Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika

Přesunout kategorii Chemická rizika do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Chemická rizika

 

Nový podkategorie Chemická rizika

 

Chemická rizika

Zdravotní rizika z přirozených a cizorodých látek

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Následkem skandálu s mléčnými výrobky kontaminovanými melaminem zbankrotoval čínský mlékárenský koncern Sanlu.
05.01.2009
V Irsku by mělo být v souvislosti s dioxinovým skandálem zlikvidováno 100 000 kusů skotu a 4 000 kusů prasat.
05.01.2009
Studie provedená v severských evropských zemích upozorňuje na roztěkanost dětí již při příjmu 125 mg kofeinu u dětí vážících 50 kg.
02.01.2009
Sekce “Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce”, Brusel, 12.12.2008.
29.12.2008
Členské země Evropské unie v pátek 18. Prosince definitivně smetly ze stolu návrhy Evropské komise, které měly umožnit dovoz drůbežího masa ze Spojených států do Evropské unie.
22.12.2008
FEFAC se domnívá, že vzniku dioxinového skandálu v Irsku bylo možné zabránit.  
12.12.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10.12.2008.
11.12.2008
Nebezpečí dioxinu spočívá především v jeho kumulaci v tukové tkáni člověka i zvířat.
10.12.2008
Extrémně vysokou kontaminaci krmiv pro prasata dioxinem zavinila irská firma Millstream Power Recycling Ltd., zabývající se recyklací potravin.
09.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 9.12.2008.
09.12.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 8.12.2008.
09.12.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.12.2008.
09.12.2008
V krmivech pro prasata i ve vepřovém mase bylo v Irsku detekováno 80 až 200násobné překročení povolené horní hranice dioxinu.
08.12.2008
Vyjádření společnosti SPAR ČOS a SZPI k nálezu nadměrného obsahu barviva v bonbónech.
04.12.2008
Krmná biosója původem z Číny obsahovala od 75 do 116 mg melaminu/kg hmoty. Do Francie byla dovezena k výkrmu biokuřat.
04.12.2008
Dodávka vajec pocházejících z Číny z provincie Jilin obsahovala zvýšenou hladinu melaminu. 
04.12.2008
U recyklovaných použitých PET lahví zamezuje potenciální kontaminaci balených potravin.
02.12.2008
EFSA doporučuje snížit MRL u některých aktivních látek používaných v pesticidech.
01.12.2008
Při monitorování internetového trhu zjistily německé kontrolní orgány 22 % doplňků s nepřípustnými látkami s účinkem léčiv a další doplňky obsahující složky s nejednoznačným účinkem.
01.12.2008
Profesor z Univerzity Würzburg kritizuje stanovisko EFSA bagatelizující riziko z bisfenolu A.
01.12.2008
Odraz současného trendu probíhajícího ve Velké Británii na produkci nealkoholického piva.
01.12.2008
Švédští vědci v pokusech na zvířatech zjistili, že oxid dusnatý vznikající přeměnou nitrátů vykazuje pozitivní účinek na žaludeční sliznici.
28.11.2008
Výsledky monitoringu v zemích EU, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.
27.11.2008
Workshop organizovaný Evropskou komisí a ILSI Europe se uskuteční 5.–6.2.2009 v Bruselu (Belgie).
21.11.2008
Výsledky studie zaměřené na transfer kontaminantů vznikajících při výrobě potravin do mateřského mléka.
20.11.2008
Nová analytická metoda umožňuje simultánní stanovení šesti nejčastějších sloučenin používaných k falšování doplňků stravy.
18.11.2008
Při tepelném opracování mrkvové šťávy dochází k tvorbě benzenu. Je třeba optimalizovat výrobní postupy.
18.11.2008
Zakázané používání anabolik ve výkrmu skotu by měla účinněji odhalit metoda nepřímého testu, kterou vyvinuli němečtí vědci.   
14.11.2008
Podle studie provedené ve Finsku je v mořských rybách desetinásobné množství organocínu než ve sladkovodních.
10.11.2008
Značně rozdílné množství 3-MCPD bylo naměřeno v chlebu a křupkách, vysoké množství furanu v pražené kávě, která nebyla fermentovaná.
07.11.2008
Přehled sestavený JRC (Evropskou komisí). Přístup k jednotlivým metodám. Výzva ke spolupráci.
06.11.2008
Převládání rezistence vůči antibiotikům u mikroorganismu Escherichia coli u masa zvířat zpracovávaných v potravinářství.
05.11.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.11.2008.
04.11.2008
Z tržní sítě v Číně se stahují vejce společnosti Hanwei. Začíná kontrola čínského masa na přítomnost melaminu.
31.10.2008
Posuzování a schvalování plánů monitorování reziduí ve výrobcích živočišného původu z třetích zemí.
31.10.2008
Houbaření je sice český národní sport, přesto se u nás každoročně houbami otráví mnoho lidí.
29.10.2008
Zvyšování obsahu metanolu při skladování šťáv. Ten může být vyšší než u alkoholických nápojů.
29.10.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24.10.2008.
27.10.2008
Testovací kit TetraStar firmy Neogen Corp., distribuovaný společností Chr. Hansen operativně zjišťuje rezidua tetracyklinu v mléce.
27.10.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 24.10.2008.
24.10.2008
Informační brožura vydaná MZe v říjnu 2008.
21.10.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 16.10.2008.
16.10.2008
Odborná přednáška, která se uskuteční dne 21.10.2008 v Praze.
15.10.2008
Hodnocení přítomnosti uranu v různých druzích konzumovaných vod.
15.10.2008
Krátký souhrn klíčových informací. Chystá se český překlad.
14.10.2008
Zpráva, která byla prezentována členům Evropského parlamentu v Bruselu dne 2. dubna 2008.
14.10.2008
Stanovisko EFSA k výskytu biotoxinů. U 4 % konzumentů dochází k překročení toxické dávky azaspiracidů.
14.10.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13.10.2008.
13.10.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 8.10.2008.
08.10.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 3.10.2008.
06.10.2008
Ministerstvo životního prostředí hledá způsob, jak zakázat některé PVC obaly. V chystané novele zákona o obalech se také zřejmě znovu objeví i povinnost označování PVC obalů.
03.10.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 2.10.2008.
02.10.2008
Rozhodnutí Komise 2008/757/ES ze dne 26.9.2008. Opatření EU proti riziku z melaminu.
01.10.2008
Děti mohou za určitých okolností přijmout až trojnásobek denního tolerovatelného množství melaminu.
26.09.2008
Souhrnná informace o kontaminaci potravin (zejména kojenecké výživy) a krmiv melaminem.
25.09.2008
WHO na nich informuje o vývoji situace v Číně.
25.09.2008
Evropská komise hodlá striktně kontrolovat dovezené čínské produkty na bázi mléčného prášku.
25.09.2008
Nizozemsko se rozhodlo provádět vlastní šetření možné kontaminace krmiv a produktů na bázi mléka melaminem.
25.09.2008
Výbor odborníků Contaminants Panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin došel k závěrům, že výhody konzumace čerstvého ovoce a zeleniny převažují nad rizikem pro lidské zdraví, vyplývající z nitrátů při konzumaci zeleniny.
25.09.2008
Tzv. “Pesticide Steering Committee” začne plně pracovat od 1.1.2009.
24.09.2008
Komise požaduje od EFSA, aby se okamžitě vyjádřil ke zdravotním dopadům z možné konzumace melaminu.
24.09.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.9.2008.
22.09.2008
Po aféře s úmrtím zvířat v USA po konzumaci krmiv obsahujících melamin vydal EFSA prozatímní stanovisko k melaminu a příbuzným sloučeninám.
22.09.2008
Informace zveřejněné WHO. Český trh je pod kontrolou dozorových orgánů.
20.09.2008
Výzkumný projekt podpořený grantem GAČR. Zdravotní riziko z formaldehydu v potravinářských aditivech a nádobí.
19.09.2008
Zpráva SVS ČR vydaná na základě dat z Informačního systému SVS ČR.
16.09.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.9.2008.
16.09.2008
Výsledky výzkumů upozorňují na skutečnost, že za určitých podmínek mohou antioxidanty vykazovat opačné prooxidační účinky.    
06.09.2008
Obavy z omývání čerstvého ovoce a zeleniny chlórem rostou, proto výzkumné studie prověřují alternativní způsoby čištění produktů pro odstranění potenciálně ohrožujících mikroorganismů.
05.09.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 20.8.2008.
04.09.2008
Přehled metod, které vedou ke snížení obsahu cholesterolu v potravinách.
03.09.2008
Národní kontaktní místo v ČR požaduje od Evropské komise více informací k případu.
02.09.2008
Nová pravidla pro rezidua pesticidů v EU od 1.9.2008.
02.09.2008
Podle stanoviska EFSA není výskyt perfluoroctansulfonátů v potravinách významný – s výjimkou ryb. Je však nutné další sledování.
30.08.2008
Němečtí odborníci v rámci Ekomonitoringu 2007 prokázali, že vzorky hovězího a telecího biomasa vykazovaly vyšší hodnoty dioxinů a PCB v porovnání s masem vyrobeným konvenčním způsobem.
29.08.2008
Vzhledem k chybějícím notifikacím o falšování vína a kontaminaci sýra ze strany italských orgánů, vyzývá Německo ve svém stanovisku k nápravě.
29.08.2008
Nová skupina odborníků pro zdroje aditiv a nutrientů (ANS) bude posuzovat žádosti společnosti Cargill z r. 2008 a společností European Stevia Association a Morita Karaku Koyo Co.
29.08.2008
Při ozařování čerstvých rostlinných produktů vzniká (s výjimkou ananasu a hroznů) jen neměřitelné množství karcinogenního furanu.
29.08.2008
Výsledky výzkumu na univerzitě v Kansasu ukázaly, že komerční marinády obsahující byliny s vysokým obsahem antioxidantů omezují vznik heterogenních aminů.
29.08.2008
Evropská komise uveřejnila dne 22.8.2008 výsledky monitoringu v členských státech EU v roce 2006.
25.08.2008
SZPI objevila na trhu v ČR další čerstvý špenát z Nizozemska, který měl nadměrný obsah dusičnanů.
19.08.2008
Podle průzkumu provedeného u české populace mají nadměrný příjem hliníku nejvíce děti ve věku 4–9 let.
19.08.2008
Severní Porýní-Vestfálsko zřídilo internetovou stránku, na které informuje spotřebitele o obsahu pesticidů v ovoci a zelenině.
15.08.2008
SZPI objevila na trhu v ČR čerstvý špenát z Nizozemska, který měl nadměrný obsah dusičnanů.
14.08.2008
Nařízením 629/2008/ES dochází k doplnění limitů pro olovo, kadmium a rtuť va doplňcích stravy.
08.08.2008
Američtí vědci varují před každodenní konzumací sójových produktů u mužů z důvodu možného snížení počtu spermií v ejakulátu na polovinu.
08.08.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.8.2008.
05.08.2008
Evropský Parlament jedná o povolení oxidu chloričitého, kyselého chloritanu sodného, fosforečnanu sodného a peroxikyselin k oplachování jatečných těl drůbeže.
26.07.2008
Tisková zpráva z 22. 7. 2008.
23.07.2008
Seznam akreditovaných laboratoří v EU pro stanovení pentachlorfenolu v guarové gumě.
17.07.2008
Vepřové maso chilského původu dovezené do Koreje obsahuje zvýšenou hladinu dioxinu - 5,4 pikogramu; maximální povolené množství je přitom 2 pikogramy.
17.07.2008
EFSA stanovil týdenní limit pro příjem hliníku. U značné části populace je překračován.
16.07.2008
Podle americké studie zvyšují organochlorové sloučeniny v prostředí riziko vzniku diabetu, a to nezávisle na věku a BMI.
28.06.2008
Byla vypracována zdokonalená metoda, která umožňuje stanovit nižší koncentrace benzenu v nealko-nápojích.
26.06.2008
Při grilování masa nehrozí spotřebitelům žádné zvýšené riziko výskytu rakoviny díky konzumaci heterocyklických aromatických aminů, vznikajících při jeho přípravě.
25.06.2008
Podle informací Evropského úřadu pro chemické látky nepředstavuje používání obalů obsahujících Bisfenol A pro spotřebitele žádné riziko.
20.06.2008
Přehledová práce o vlivu různých faktorů produkce vína na obsah aminů ve vínu.
13.06.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 12.6.2008.
12.06.2008
Jsou k dispozici prezentace z 11. kolokvia EFSA (22.–23.5.2008) zaměřeného na karcinogenitu akrylamidu.
11.06.2008
Výskyt anorganického arzénu v rýžové kojenecké výživě vyvolává diskuse. Směrnice ES stanovuje jen limity pro arzén ve vodě.
11.06.2008
Přehled biotoxinů, jejichž limity v potravinách stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004.
10.06.2008
Vliv heterocyklických aromatických aminů z masa na vývoj rakoviny u člověka.
09.06.2008
Oponenti nesouhlasí se stanovením limitů na základě studií od chemických koncernů.
08.06.2008
Pití vody dezinfikované chlorem může způsobit zvýšení rizika projevujícího se srdečními problémy, rozštěpem patra nebo mozkovými defekty u narozených dětí.
07.06.2008
V porovnání s plechovkami a sklenicemi vykazují nealkoholické nápoje v plastových lahvích výrazně vyšší koncentrace benzenu.
07.06.2008
Pozitivní vliv konzumace zeleniny je vyšší než zdravotní riziko z příjmu dusičnanů obsažených v této zelenině.
06.06.2008
EFSA vydal stanovisko k bezpečnosti kontaminovaného oleje exportovaného z Ukrajiny do EU.
05.06.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.6.2008.
04.06.2008
Jde o síť excelence, jejíž činnost v letech 2007–2010 bude finančně podporovat Evropská komise.
04.06.2008
Jsou uvedeny kulinární možnosti využití tabákových listů v kuchyni.
30.05.2008
Výsledky nejnovějších výzkumů zpochybňují doporučení odborníků na výživu, kteří varují před konzumací zeleniny kontaminované nitráty.  
29.05.2008
Britská společnost pro certifikaci bioproduktů varuje před používáním nanotechnologie k výrobě potravin a kosmetických přípravků.
23.05.2008
Potravinové doplňky "Total Body Formula" obsahovaly až 3 426 μg chromu v jedné dávce. Doporučovaný denní příjem je 35–45 μg chromu.
21.05.2008
Konzumace mléka a mléčných výrobků v počátečních fázích života může korelovat s vyšším rizikem vzniku diabetu 1. typu.
21.05.2008
Rozhodnutí 2008/352/ES zpřísňuje dozor nad dováženými produkty z Indie z hlediska obsahu pentachlorfenolu a dioxinů.
21.05.2008
Uskuteční se ve dnech 22.–23. května 2008 v Tabiano (Itálie).
20.05.2008
V Severním Porýní-Vestfálsku byly zveřejněny důkazy o kontaminaci toxickou průmyslovou chemikálií PFT ryb, hovězího masa a obilovin.
16.05.2008
V medu z poloostrova Peninsula byla testy potvrzena přítomnost toxinu tutinu a jeho derivátu hyenanchinu.
09.05.2008
Slunečnicový olej importovaný do Španělska z Ukrajiny, údajně kontaminovaný alifatickými uhlovodíky, byl stažen z prodeje.
08.05.2008
Většina zeleniny pěstované v oblastech určených pro „bezpečné“ zemědělství ve Vietnamu vykazovala příliš vysoké hladiny olova, mědi, E. coli a nadměrné množství pesticidů.
26.04.2008
Zpráva amerického Národního institutu pro zdraví.
24.04.2008
Pro definitivní zhodnocení potenciálně karcinogenního 3-MCPD je zapotřebí provést ještě řadu dalších kinetických studií o jeho uvolňování z esterů in situ.
12.04.2008
Aplikace směrnice 95/2/ES a 2006/52/ES.
11.04.2008
Sloučeniny vanadu přidávané do doplňků stravy pro sportovce nemají být zařazeny v seznamu povolených látek, protože se vstřebávají ve větší míře než přirozené formy vanadu.
10.04.2008
Britský kodex ohledně zodpovědnosti vůči nanotechnologiím může být přijat jako mezinárodní. Na druhé straně existují i návrhy na vyhlášení moratoria. Přehled nano-produktů na trhu.
10.04.2008
K detekci paralyzujících toxinů korýšů a měkkýšů se bude namísto testů na myších používat metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
10.04.2008
U osob vystavených působení pesticidů se riziko vzniku Parkinsonovy choroby zvyšuje 1,6krát.
09.04.2008
Výsledky testu, který provedla nezisková organizace Pesticide Action Network (PAN) Europe.
04.04.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.3.2008 k problematice dioxinů v italském sýru mozzarella.
31.03.2008
FDA varuje spotřebitele před nákupem výrobků “Blue Steel" nebo "Hero“ prodávanými prostřednictvím internetu jako prostředky k léčbě erektilní dysfunkce (ED) a zvýšení sexuality.
29.03.2008
Podle zprávy NDA není při absenci adekvátních údajů o dávkách Ni, vyvolávajících negativní účinky prozatím možné nejvyšší tolerovatelnou hladinu stanovit.  
29.03.2008
Je k dispozici monografie vydaná FAO v roce 2007. Obsahuje materiály z 68. zasedání JECFA.
27.03.2008
Je k dispozici zpráva PAN Europe o nálezech reziduí pesticidů ve vínech zakoupených v tržní síti EU.
27.03.2008
Síť nevládních organizací působících v Evropě s cílem omezit používání pesticidů při produkci potravinářských komodit.
27.03.2008
Uskuteční se v Tabiano (Itálie) ve dnech 22.–23. května 2008. Souhrnné informace o akrylamidu v potravinách.
25.03.2008
Uskutečnila se v Bruselu (Belgie) dne 12.2.2008. Jsou k dispozici materiály z akce.
17.03.2008
Migrace BPA nezávisí na tom, jestli je láhev nová nebo použitá, naplnění horkou vodou však migraci zvýší. Přesto se však do náplně dostane jen zlomek z tolerovatelného množství.
16.03.2008
Podle stanoviska EFSA jsou limity pro toxiny příliš vysoké, ale problémem jsou metody zjišťování skutečného obsaženého množství.
15.03.2008
SZPI v prosinci 2007 nařídila stažení z trhu kvašených okurek z Polska obsahujících nepovolenou konzervační látku.
24.01.2008
Vyhláška 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách nahrazuje původní vyhlášku 158/2004.
11.01.2008
Z důvodu výskytu reziduí nitrofuranu, malachitové zeleně, genciánové violeti a fluorochinolonu.
01.07.2007
Celkem přes 4 tisíce mrtvých koček a psů z důvodu konzumace pet food s obsahem melaminu v rostlinné bílkovině. Dosud největší stahování výrobků z trhu.
04.05.2007
Dne 7. 3. 2007 proběhne v Bruselu seminář k  návrhům tematické strategie a směrnice pro udržitelné užívání pesticidů v EU.
07.03.2007
Analýzy prokázaly i kontaminaci hovězího masa irské provenience dioxinem. Na rozdíl od vepřového masa byla v tomto případě zákonem stanovená hranice překročena „pouze“ dvoj až trojnásobně.
30.11.1999
Počet: 644 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021