Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika

Přesunout kategorii Chemická rizika do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Chemická rizika

 

Nový podkategorie Chemická rizika

 

Chemická rizika

Zdravotní rizika z přirozených a cizorodých látek

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Podle zprávy NDA není při absenci adekvátních údajů o dávkách Ni, vyvolávajících negativní účinky prozatím možné nejvyšší tolerovatelnou hladinu stanovit.  
29.03.2008
Je k dispozici monografie vydaná FAO v roce 2007. Obsahuje materiály z 68. zasedání JECFA.
27.03.2008
Je k dispozici zpráva PAN Europe o nálezech reziduí pesticidů ve vínech zakoupených v tržní síti EU.
27.03.2008
Síť nevládních organizací působících v Evropě s cílem omezit používání pesticidů při produkci potravinářských komodit.
27.03.2008
Uskuteční se v Tabiano (Itálie) ve dnech 22.–23. května 2008. Souhrnné informace o akrylamidu v potravinách.
25.03.2008
Uskutečnila se v Bruselu (Belgie) dne 12.2.2008. Jsou k dispozici materiály z akce.
17.03.2008
Migrace BPA nezávisí na tom, jestli je láhev nová nebo použitá, naplnění horkou vodou však migraci zvýší. Přesto se však do náplně dostane jen zlomek z tolerovatelného množství.
16.03.2008
Podle stanoviska EFSA jsou limity pro toxiny příliš vysoké, ale problémem jsou metody zjišťování skutečného obsaženého množství.
15.03.2008
SZPI v prosinci 2007 nařídila stažení z trhu kvašených okurek z Polska obsahujících nepovolenou konzervační látku.
24.01.2008
Vyhláška 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách nahrazuje původní vyhlášku 158/2004.
11.01.2008
Z důvodu výskytu reziduí nitrofuranu, malachitové zeleně, genciánové violeti a fluorochinolonu.
01.07.2007
Celkem přes 4 tisíce mrtvých koček a psů z důvodu konzumace pet food s obsahem melaminu v rostlinné bílkovině. Dosud největší stahování výrobků z trhu.
04.05.2007
Dne 7. 3. 2007 proběhne v Bruselu seminář k  návrhům tematické strategie a směrnice pro udržitelné užívání pesticidů v EU.
07.03.2007
Analýzy prokázaly i kontaminaci hovězího masa irské provenience dioxinem. Na rozdíl od vepřového masa byla v tomto případě zákonem stanovená hranice překročena „pouze“ dvoj až trojnásobně.
30.11.1999
Počet: 644 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021