Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Codex Alimentarius – základní informace > Codex Alimentarius – základní informace> Codex Alimentarius - Archiv

Přesunout kategorii Codex Alimentarius - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Codex Alimentarius - Archiv

 

Nový podkategorie Codex Alimentarius - Archiv

 

Codex Alimentarius - Archiv

Informační kategorie kanálu Legislativa - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Melamin, arzén a olovo budou hlavním tématem jednání Kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách (CCCF), které se bude konat 26. – 30. března v Maastrichtu.
07.03.2012
Hlasováním v Codex Alimentarius Commission zatím nebyl schválen limit pro látku přidávanou do krmiv za účelem urychlení růstu libové svaloviny.
18.07.2011
Codex Alimentarius přerušil práci na definici a značení GMO.
15.06.2011
Uskuteční se v Ženevě (Švýcarsko) ve dnech 4.–9.7.2011.
15.06.2011
Uskuteční se ve městě Quebec (Kanada) ve dnech 9.–13. května.
13.04.2011
Uskuteční se v Mexico City (Mexiko) ve dnech 2.–6.5.2011.
30.03.2011
Uskuteční se ve městě Beijing (Čína) ve dnech 4.–9.4.2011.
30.03.2011
Koná se v Haagu ve dnech 21.–25.3.2011. Připomínky EU k projednávaným bodům programu.
21.03.2011
Uskuteční se v Číně ve dnech 14.–18.3.2011. Připomínky EU k projednávaným bodům programu.
02.03.2011
Uskuteční se ve dnech 30.8.–3.9.2010 v Burlingtonu (USA).
12.08.2010
Uskuteční se v Ženevě (Švýcarsko) ve dnech 5.–9.7.2010.
02.07.2010
Program 38. zasedání CCFL (3.–7.5.2010) a připomínky Evropské komise k projednávaným bodům.
29.04.2010
Připomínky EU k návrhům Codex Alimentarius, které se budou projednávat 19.–24.4.2010 na 42. zasedání CCPR.
19.04.2010
Připomínky EU k návrhům Codex Alimentarius, které se budou projednávat 26.–30.4.2010 na 4. zasedání CCCF.
19.04.2010
EU navrhuje zařadit na seznam látek používaných v ekologickém zemědělství tři nové prostředky na ochranu rostlin.
12.03.2010
Požadavek EUMS na prioritně projednávané pesticidy v roce 2011.
05.03.2010
Požadavek EUMS na zařazení tří potravinářských barviv na seznam prioritně projednávaných aditiv.
02.03.2010
Přehled zasedání jednotlivých kodexových výborů.
02.03.2010
Průběžně aktualizovaný přehled o zasedání jednotlivých výborů Komise pro Codex Alimentarius.
14.01.2010
Přehled jednotlivých výborů/pracovních skupin CAC a jejich aktuálně projednávané problematiky při přípravě kodexových norem.
14.01.2010
Přehled o vytváření kodexových norem.
14.01.2010
Codex Alimentarius následně po přijetí nové definice vlákniny přijal seznam metod použitelných pro její stanovení. Ve fázi projednávání jsou referenční hodnoty pro vitaminy a minerální látky.
18.12.2009
Současné kodexové normy pro tavené sýry a tavené sýrové výrobky.  Snaha o zjednodušení je zatím neúspěšná.
12.08.2009
V souladu s normami Codex Alimentarius byla přepracována kapitola B 30 Rakouské potravinové knihy. Stanovuje podrobné požadavky na jednodruhové oleje. 
07.08.2009
CAC schválila mezinárodní standardy pro nebezpečné bakterie a chemikálie. Tisková zpráva WHO ze dne 6.7.2009.
08.07.2009
Zástupci FAO varují, že normy obchodních řetězců mohou ohrozit Codex Alimentarius. Byl přijat limit pro 3-MPCD a čtyřnásobně zvýšen limit pro ochratoxin A v obilovinách.
16.08.2008
Uskuteční se 30.6.–4.7.2008 v Ženevě. Připomínky z EU k výživě zvířat.
20.06.2008
Delegace USA podporuje kódy pro praxi pro snížení akrylamidu, 3MCPD, aflatoxinů v sušených fíkách, ochratoxinu A v kávě či kakau a také stanovení maximálních limitů pro tyto kontaminanty.
17.04.2008
Seznam potravinářských aditiv pro prioritní nové posuzování bezpečnosti. Připomínky Evropského společenství k metodě posuzování.
09.04.2008
Je k dispozici monografie vydaná FAO v roce 2007. Obsahuje materiály z 68. zasedání JECFA.
27.03.2008
Je k dispozici zpráva ze zasedání FAO/WHO k problematice reziduí pesticidů, září 2007.
06.02.2008
Přehled zasedání jednotlivých výborů CA. Aktivity CA v oblasti standardů, reziduí pesticidů a léčiv, vydávání publikací aj.
20.01.2008
International Baby Food Action Network protestuje proti nezařazení hygienických směrnic WHO. do normy CA. Je uveden seznam norem CA a přehled hlavních  firem vyrábějících kojeneckou výživu.
13.09.2007
Je k dispozici přehled metod analýzy reziduí veterinárních léčiv vypracovaný Codex Alimentarius včetně připomínek ES.
21.06.2007
Přijetí připravených norem Codex Alimentarius pro vybrané druhy sýrů závisí na dosažení konsenzu ohledně významu názvů jako geografického označení původu.
22.04.2007
Přehled zasedání jednotlivých výborů CA. Aktivity CA v oblasti standardů, reziduí pesticidů a léčiv, vydávání publikací aj.
17.02.2007
Počet: 36 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018