Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Živočišná výroba - Archiv> Krmiva

Přesunout kategorii Krmiva do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Krmiva

 

Nový podkategorie Krmiva

 

Krmiva

Bezpečná krmiva

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Stanovisko EFSA, vědeckého panelu FEEDAP, k bezpečnosti přídatných látek do krmiv na bázi methioninu.
13.04.2012
I když je podle EFSA riziko spojené se zkrmováním proteinů živočišného původu nevýznamné, Francie jejich zkrmování nepovolí.
21.02.2012
POET vyvinul proces, který při fermentaci sacharidové frakce na bioetanol nepoužívá antibiotika pro kontrolu bakteriální kontaminace – výsledkem je zahájení prodeje certifikovaných sušených lihovarských výpalků s rozpustným podílem, které neobsahují žádná rezidua antibiotik.
29.11.2011
Testy zahraničních rybích mouček prokázaly zanedbatelnou kontaminaci radioaktivitou.
20.09.2011
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9. 9. 2011.
09.09.2011
Přídavek kvasinkových extraktů může snížit spotřebu antibiotik ve výkrmu drůbeže.
02.08.2011
Aktualizovaný přehled GM materiálu, který splňuje požadavky nařízení (ES) č. 619/2011.
29.07.2011
Uvedená příručka je k dispozici v češtině.
21.07.2011
Šetření kvality prodávaných krmiv a krmných směsí pro prasata v Německu v letech 2000-2009 prokázalo závažné odchylky v jejich kvalitě a složení.
19.07.2011
Hlasováním v Codex Alimentarius Commission zatím nebyl schválen limit pro látku přidávanou do krmiv za účelem urychlení růstu libové svaloviny.
18.07.2011
Nařízení Komise (EU) č. 619/2011 z 24.6.2011.
11.07.2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2011 ze dne 7.7.2011.
11.07.2011
Stanovisko EFSA k aditivu obsahujícímu selen určenému do živočišných krmiv.
28.06.2011
Vědecké stanovisko EFSA k Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) jako aditiva do siláží určených pro všechny živočišné druhy.
28.06.2011
Nařízení Komise (EU) č. 575/2011 vytváří novou verzi katalogu Společenství.
22.06.2011
Seminář se bude konat 10. 5. 2011 v budově MZe.
19.04.2011
Registr schválených výrobců živočišných krmiv v zemích EU a některých dalších zemích.
08.04.2011
U žádného z analyzovaných vzorků nebyl překročen maximální povolený limit stanovený vyhláškou.
08.04.2011
Připomínkové řízení v rámci přípravy nové legislativy EU. Podněty lze podávat do 30.5.2011.
31.03.2011
Prováděcí nařízení Komise EU ze dne 25. 3. 2011.
28.03.2011
V Severním Porýní-Vestfálsku nalezly kontrolní úřady v osivu kukuřice nepatrné stopy odrůdy MON 810.
21.03.2011
Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti konopí použitého jako krmivo zvířat.
16.03.2011
Publikace JRC vydaná v listopadu 2010.
15.03.2011
Evropská komise uveřejnila dne 28.2.2011 již 112. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
01.03.2011
Účinnost aditiva určeného do krmiv pro odstavená selata se prokázala.
25.02.2011
Výsledky výzkumného projektu EU zaměřeného na kvalitu krmiv.
08.02.2011
Zpráva EFSA (panelu FEEDAP) ze dne 21.12. 2010.
21.12.2010
05.11.2010
Komise EU předložila návrh toleranční meze nepovolených GM odrůd v krmivech pro zvířata ve výši 0,1 procenta.
04.11.2010
Výstava proběhne 23.-26.6. 2011 v Brně na Výstavišti.
03.11.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13.10. 2010.
13.10.2010
Nařízení 790/2010/ES nově umožňuje dovoz mleziva a produktů z něho z třetích zemí při splnění stanovených podmínek chránících před přenosnými chorobami.
04.10.2010
Tzv. consensus dokumenty pro jednotlivé komodity. Regulace v členských zemích OECD. Databáze výrobků.
27.09.2010
Evropská komise uveřejnila dne 13.9.2010 již 91. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
15.09.2010
Zpráva ze zasedání expertů k problematice bezpečnosti živočišných krmiv. Řím, říjen 2007.
13.09.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti uhličitanu sodného jako aditiva do krmiv pro všechny živočišné druhy.
23.08.2010
Zpráva vyhodnocuje data o 27 vybraných stopových a ultrastopových prvcích, důležitých pro výživu zvířat.
19.08.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti vitaminu E jako aditiva do krmiv pro všechny živočišné druhy.
18.08.2010
Aktuální legislativa Německa a EU týkající se krmiv (stav k 31. 12. 2009) je shrnuta v příručce vydané nakladatelstvím Allround Media Service.
09.07.2010
Příručky vypracované evropskými federacemi: FEFAC, FAMI-QS a FEDIAF. Příručky v ČR.
24.06.2010
Projekt z programu COST byl zahájen v roce 2008 a poběží pět let. Prezentace z 3. mez. konference “Bezpečnost krmiv”.
18.06.2010
Evropská komise uveřejnila dne 16.6.2010 již 81. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
17.06.2010
Stanovisko EFSA k vlivu ambrózie na zdraví člověka a zvířat a na životní prostředí.
11.06.2010
Nařízením se mění maximální limity reziduí některých pesticidů v potravinách a krmivech.
02.06.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti aditiva Maxiban® G 160 pro výkrm kuřat.
02.06.2010
Stanovisko EFSA ke změně podmínek  schváleného aditiva QuantumTM  do krmiv pro nosnice.
24.05.2010
Jaké krmné tuky, jak živočišného, tak rostlinného původu lze zkrmovat hospodářským zvířatům v České republice a jaké jsou zásady při jejich zkrmování.
21.05.2010
Odpověď na dotaz.
19.05.2010
Problémy s biokrmivem kontaminovaným dioxinem se v Německu vyskytl již v březnu, KAT však o něm informoval příslušné úřady opožděně.
14.05.2010
Již roky volá nizozemské odvětví chovu drůbeže po odvolání zákazu zařazovat MKM do krmiv pro drůbež.
14.05.2010
Stanovisko EFSA ke kompatibilitě aditiva 035 (mikrobiálního produktu Bacillus subtilis).
12.05.2010
Deoxynivalenol (DON) jako hlavní představitel trichotecen. Přehledová práce zaměřená na strategie jeho snižování.
11.05.2010
Projekt zaměřený na vyšlechtění bobu obecného bez tříslovin.
29.04.2010
Rostliny, jejich extrakty a jiné přirozené alternativy antimikrobiálních prostředků v krmivech.
28.04.2010
Asociace organických farmářů ve Švédsku usiluje o zkrmování výlučně krmiv domácího původu. Do roku 2015 by chtěla úplně vyloučit dovoz zahraničních krmiv.
20.04.2010
Švýcarští výzkumníci hodnotili v pokusech dvě silážní aditiva ke zlepšení aerobní stability siláže.
20.04.2010
Bioinstitut a svaz PRO-BIO pořádá seminář 13. května 2010 od 10 hodin na farmě Ing. Dalibora Vacka v Opatovicích u Hranic.
14.04.2010
Zpráva FVO z mise do ČR, která se uskutečnila v listopadu 2009.
12.04.2010
Výsledky monitoringu provedeného v období 1999–2008 v 21 evropských zemích.
01.04.2010
Záznam ze zasedání SCFCAH, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 8.–9.3.2010.
31.03.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29.3.2010.
30.03.2010
V rámci Společného výzkumného střediska Evropské komise funguje šest referenčních laboratoří Společenství.
16.03.2010
Napomáhají referenční laboratoři Společenství v posuzování bezpečnosti aditiv do krmiv před jejich uvedením na trh.
16.03.2010
Rozhodnutí Komise 2010/136/EU.
08.03.2010
Seznam schválených podniků v EU na výrobu krmiv.
05.03.2010
Definice termínu z pohledu legislativy.
26.02.2010
Ocenění za výzkum umožňující využití vedlejších produktů živočišného původu ve výživě zvířat.
23.02.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti technologického aditiva, zlepšujícího silážování.
22.02.2010
Publikace vydaná v roce 2009 vládními institucemi ve Velké Británii.
18.02.2010
Evropská komise uveřejnila dne 10.2.2010 již 69. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
11.02.2010
Složení panelu a jeho aktivity.
11.02.2010
Stanovisko EFSA na změnu podmínek u schváleného aditiva do krmiv pro lososy a pstruhy.
10.02.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti přípravku na bázi Bacillus subtilis určeného pro výkrm selat.
08.02.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti nutričního aditiva Mintrex®Mn určeného pro všechny živočišné druhy.
08.02.2010
Stanovisko EFSA k účinnosti a bezpečnosti přípravku L-isoleucin pro živočišné druhy i životní prostředí.
08.02.2010
Základní informace o federaci.
01.02.2010
29.01.2010
Evropská komise uveřejnila dne 17.11.2009 již 63. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
20.11.2009
Přehled související legislativy EU. Nařízení Komise (ES) č.1097/2009 ze dne 16.11.2009.
18.11.2009
Ministři zemědělství Evropské unie se minulý týden opět nedohodli na povolení některých geneticky upravených plodin (GMO) v EU, především kukuřice.
29.10.2009
Vědecké stanovisko EFSA.
07.10.2009
Odpověď na dotaz.
29.09.2009
Uskuteční se ve Wageningenu (Nizozemí) ve dnech 6.–7.10.2009. Konference v rámci projektu EU: SAFEED–PAP.
10.09.2009
Cost Action FA 0802. Zapojení ČR do projektu.
10.09.2009
Krmivo je určeno pro zkrmování dojnicím a býkům jako zdroj nebílkovinného dusíku.
27.07.2009
Zemědělství Evropské unie hrozí vážná krize kvůli velmi rozšířenému sójovému krmivu pro dobytek, které se dováží do Evropy ze Spojených států.  
14.07.2009
Odpověď na dotaz.
03.07.2009
Výklad problematiky.
23.06.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19.6.2009.
22.06.2009
Odpověď na dotaz.
16.06.2009
Dotaz týkající se uvádění jakostního znaku krmiva.
11.06.2009
V období 2009–2010 se uskuteční 10 workshopů (Brusel, Varšava, Madrid). První workshop: Brusel, květen 2009.
11.06.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.
09.06.2009
Stanovisko EFSA k preparátu určenému do krmiva krůt.
08.06.2009
Stanovisko EFSA k aditivu určenému do krmiv k výkrmu kuřat.
05.06.2009
Doporučení FSA.  
28.05.2009
Legislativa týkající se doplňkových látek do krmiv
15.05.2009
O zásadách správné praxe ve vztahu ke kontaminaci krmiv.
14.05.2009
Holandský kontrolní systém pro krmiva.
27.04.2009
GM krmiva jsou ta, která obsahují nebo sestávají z celých, tj. životaschopných semen.
24.04.2009
Počet: 120 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018