Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Živočišná výroba - Archiv> Krmiva

Přesunout kategorii Krmiva do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Krmiva

 

Nový podkategorie Krmiva

 

Krmiva

Bezpečná krmiva

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13.10. 2010.
13.10.2010
Nařízení 790/2010/ES nově umožňuje dovoz mleziva a produktů z něho z třetích zemí při splnění stanovených podmínek chránících před přenosnými chorobami.
04.10.2010
Tzv. consensus dokumenty pro jednotlivé komodity. Regulace v členských zemích OECD. Databáze výrobků.
27.09.2010
Evropská komise uveřejnila dne 13.9.2010 již 91. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
15.09.2010
Zpráva ze zasedání expertů k problematice bezpečnosti živočišných krmiv. Řím, říjen 2007.
13.09.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti uhličitanu sodného jako aditiva do krmiv pro všechny živočišné druhy.
23.08.2010
Zpráva vyhodnocuje data o 27 vybraných stopových a ultrastopových prvcích, důležitých pro výživu zvířat.
19.08.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti vitaminu E jako aditiva do krmiv pro všechny živočišné druhy.
18.08.2010
Aktuální legislativa Německa a EU týkající se krmiv (stav k 31. 12. 2009) je shrnuta v příručce vydané nakladatelstvím Allround Media Service.
09.07.2010
Příručky vypracované evropskými federacemi: FEFAC, FAMI-QS a FEDIAF. Příručky v ČR.
24.06.2010
Projekt z programu COST byl zahájen v roce 2008 a poběží pět let. Prezentace z 3. mez. konference “Bezpečnost krmiv”.
18.06.2010
Evropská komise uveřejnila dne 16.6.2010 již 81. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
17.06.2010
Stanovisko EFSA k vlivu ambrózie na zdraví člověka a zvířat a na životní prostředí.
11.06.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti aditiva Maxiban® G 160 pro výkrm kuřat.
02.06.2010
Nařízením se mění maximální limity reziduí některých pesticidů v potravinách a krmivech.
02.06.2010
Stanovisko EFSA ke změně podmínek  schváleného aditiva QuantumTM  do krmiv pro nosnice.
24.05.2010
Jaké krmné tuky, jak živočišného, tak rostlinného původu lze zkrmovat hospodářským zvířatům v České republice a jaké jsou zásady při jejich zkrmování.
21.05.2010
Odpověď na dotaz.
19.05.2010
Problémy s biokrmivem kontaminovaným dioxinem se v Německu vyskytl již v březnu, KAT však o něm informoval příslušné úřady opožděně.
14.05.2010
Již roky volá nizozemské odvětví chovu drůbeže po odvolání zákazu zařazovat MKM do krmiv pro drůbež.
14.05.2010
Stanovisko EFSA ke kompatibilitě aditiva 035 (mikrobiálního produktu Bacillus subtilis).
12.05.2010
Deoxynivalenol (DON) jako hlavní představitel trichotecen. Přehledová práce zaměřená na strategie jeho snižování.
11.05.2010
Projekt zaměřený na vyšlechtění bobu obecného bez tříslovin.
29.04.2010
Rostliny, jejich extrakty a jiné přirozené alternativy antimikrobiálních prostředků v krmivech.
28.04.2010
Švýcarští výzkumníci hodnotili v pokusech dvě silážní aditiva ke zlepšení aerobní stability siláže.
20.04.2010
Asociace organických farmářů ve Švédsku usiluje o zkrmování výlučně krmiv domácího původu. Do roku 2015 by chtěla úplně vyloučit dovoz zahraničních krmiv.
20.04.2010
Bioinstitut a svaz PRO-BIO pořádá seminář 13. května 2010 od 10 hodin na farmě Ing. Dalibora Vacka v Opatovicích u Hranic.
14.04.2010
Zpráva FVO z mise do ČR, která se uskutečnila v listopadu 2009.
12.04.2010
Výsledky monitoringu provedeného v období 1999–2008 v 21 evropských zemích.
01.04.2010
Záznam ze zasedání SCFCAH, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 8.–9.3.2010.
31.03.2010
Počet: 120 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018