Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Živočišná výroba - Archiv> Krmiva

Přesunout kategorii Krmiva do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Krmiva

 

Nový podkategorie Krmiva

 

Krmiva

Bezpečná krmiva

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Dotaz týkající se uvádění jakostního znaku krmiva.
11.06.2009
V období 2009–2010 se uskuteční 10 workshopů (Brusel, Varšava, Madrid). První workshop: Brusel, květen 2009.
11.06.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.
09.06.2009
Stanovisko EFSA k preparátu určenému do krmiva krůt.
08.06.2009
Stanovisko EFSA k aditivu určenému do krmiv k výkrmu kuřat.
05.06.2009
Doporučení FSA.  
28.05.2009
Legislativa týkající se doplňkových látek do krmiv
15.05.2009
O zásadách správné praxe ve vztahu ke kontaminaci krmiv.
14.05.2009
Holandský kontrolní systém pro krmiva.
27.04.2009
GM krmiva jsou ta, která obsahují nebo sestávají z celých, tj. životaschopných semen.
24.04.2009
EFSA posuzoval zdravotní riziko z přítomnosti nežádoucích látek v živočišných krmivech.
17.04.2009
Stanovisko EFSA–FEEDAP ke stimulátoru růstu, který je v EU zakázán, některé třetí země ho však používají.
15.04.2009
Evropská komise uveřejnila dne 3.4.2009 44. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
07.04.2009
Příručka se týká výroby z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
02.04.2009
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti guanidinoctové kyseliny (nutričnímu aditivu).
01.04.2009
Přehled za 9-11. týden 2009. 
30.03.2009
Stanovení těkavých látek v travních a kukuřičných silážích mikroextrakcí na pevné fázi a GC/MS.
27.03.2009
Evropská komise uveřejnila 9.3.2009 již 40. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
10.03.2009
Vysvětlení termínu krmiva pro zvláštní účely.
10.03.2009
Výtah z volného překladu, který je určený  k obecné  informaci, pro vlastní, individuální potřebu, nikoli pro komerční užití.
04.03.2009
Krmivářské firmy i výrobci veterinárních preparátů mají ve svém nabídkovém programu dietní nápoje na bázi elektrolytů s glukózou. Nadměrné či nesprávné používání dietních nápojů však může vést u telat k narušení jejich zdravotního stavu.
03.03.2009
Díky kontinuálnímu ústupu BSE zrušila EK nulovou toleranci proteinů živočišného původu v rostlinných krmivech.
03.03.2009
Stanovisko EFSA.
24.02.2009
Měsíční přehledy informací RASFF o provedených opatřeních v oblasti bezpečnosti krmiv.
20.02.2009
Týká se výroby medikovaných krmiv pro vlastní potřebu chovatele.
11.02.2009
Nadměrný příjem vitaminu A z potravin živočišného původu je rizikem pro zdravotní stav kostí u starých osob.
10.02.2009
Anotace stručného výtahu dokumentu.
09.02.2009
Mikrobiální rezistence je problém, o který se musí zajímat i veterináři.
02.02.2009
Proč je nutná úzká spolupráce veterinářů a provozovatelů krmivářských podniků?
23.01.2009
Nejen bezpečné potraviny, ale i krmiva jsou nezbytností pro zdraví lidí; Kontakt na webové stránky, jejichž obsahem jsou bezpečná krmiva.
23.01.2009
Počet: 120 Velikost stránky
234
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018