Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Menu > Kvalita potravin

Přesunout kategorii Kvalita potravin do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Kvalita potravin

 

Nový podkategorie Kvalita potravin

 

Kvalita potravin

Souhrnné informace ke kvalitě potravin


Foto: Shutterstock

KLASA - národní značka kvalitních potravin

Od roku 2003 uděluje ministr zemědělství kvalitním domácím potravinářským a zemědělským výrobkům národní značku kvality KLASA. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Národní značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při výběru produktů, k prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě prodlouženo, ale také odebráno, pokud dojde ke zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání. Požadovanou kvalitu a složení výrobků posuzuje odborná komise složená ze zástupců MZe, SZIF, dozorových orgánů (SZPI, SVS ČR), vysokých škol a výzkumných institucí (VŠCHT, ČZU, VFU, VÚPP), výrobců potravin (PKČR, AKČR) a spotřebitelů. Kvalitu výrobků se značkou KLASA v tržní síti kontroluje SZPI.

http://www.eklasa.cz/

Regionální potravina

Projekt Regionální potravina je celostátním projektem ministerstva zemědělství na podporu malých a středních pěstitelů a výrobců v krajích České republiky. Na projektu se podílejí i agrární a potravinářská komora. Metodika pro udělování značky Regionální potravina.

V rámci projektu získávají ocenění výrobci právo čtyři roky využívat pro propagaci oceněného výrobku marketingovou značku Regionální potravina daného kraje. Projekt vychází vstříc zájmu veřejnosti o tuzemské kvalitní potraviny. V Regionálních potravinách dostávají zákazníci čerstvé potraviny s jasným původem. Logo s motivem krajiny a popisem kraje podtrhuje původ potraviny, a tak podporuje region, ze kterého produkt pochází.
Projekty podpory regionálních potravin úspěšně fungují ve většině zemí Evropské unie.

http://eagri.cz/public/web/regionalni_potraviny

 
Výrobky s chráněným zeměpisným označením (CHOP, CHZO)

Stále se zvyšující počet spotřebitelů přikládá při stravování větší význam jakosti potravin než jejich množství. Toto vyhledávání zvláštních produktů vyvolává poptávku po zemědělských produktech nebo potravinách s rozpoznatelným zeměpisným původem. „Zeměpisným označením“ se rozumí název, který popisuje zemědělský produkt nebo potravinu, které vděčí za své charakteristické znaky nebo za svou pověst zeměpisné oblasti, z níž pocházejí.

„Zeměpisné označení“ zahrnuje

  • Chráněné označení původu“ (CHOP),
  • Chráněné zeměpisné označení“ (CHZO).

 


EU vytvořila rejstříky zeměpisných označení pro zemědělské produkty a potraviny, vína a lihoviny. Aby mohl být název zapsán jako Chráněné označení původu (CHOP), musí všechny fáze produkce (např. získávání surovin, čištění a třídění, zpracování, dozrávání, příprava finálního produktu atd.) proběhnout v dané zeměpisné oblasti a vlastnosti produktu musí výlučně nebo v podstatné míře vycházet z jeho zeměpisného původu. Více informací zde.

Aby mohl být název zapsán jako Chráněné zeměpisné označení (CHZO), musí se alespoň jedna fáze produkce uskutečnit v dané oblasti a spojení s dotyčnou oblastí může být odůvodněno zvláštní jakostí, pověstí nebo jinou vlastností spojenou s touto zeměpisnou oblastí. Pravidla na ochranu označení původu a zeměpisných označení jsou stanovena nařízením Rady (ES) č. 510/2006. Více informací zde.

 

Zaručená tradiční specialita (ZTS)

Zaručenými tradičními specialitami“ (ZTS) se rozumí názvy zemědělských produktů nebo potravin, které jsou produkovány za použití tradičních surovin nebo tradičními způsoby produkce nebo které mají tradiční složení. Pravidla, podle kterých se uznávají ZTS stanovuje nařízení Rady (ES) č. 509/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1216/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006. Více informací zde.

 

 

 

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Tisková zpráva SZIF
13.07.2020
Tisková zpráva Státního zemědělského intervenčního fondu
09.07.2020
Tisková zpráva SZIF
07.07.2020
Tisková zpráva SZIF
26.06.2020
Tisková zpráva SZIF
19.05.2020
Tisková zpráva SZIF
27.04.2020
Informace Potravinářské komory ČR o zrušení všech termínů semináře
10.03.2020
Tisková zpráva SZIF
05.03.2020
Tisková zpráva SZIF
19.02.2020
Tisková zpráva SZIF
20.12.2019
Tisková zpráva SZIF
29.11.2019
Tisková zpráva SZIF
11.11.2019
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
16.10.2019
Tisková zpráva SZIF
16.10.2019
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
20.09.2019
Tisková zpráva SZIF.
05.09.2019
Tisková zpráva SZIF
26.08.2019
Tisková zpráva SZIF
08.08.2019
Tisková zpráva SZIF
02.08.2019
Tisková zpráva SZIF
25.07.2019
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
25.06.2019
Tisková zpráva SZIF ze dne 6. června 2019
10.06.2019
Tisková zpráva SZIF ze dne 21. 5. 2019
21.05.2019
Výrobek obsahoval z celkového podílu použitých surovin 54 či 56 % (dle sezony) surovin původem ze zahraničí.
21.05.2019
Tisková zpráva SZIF ze dne 13. 5. 2019
14.05.2019
Tisková zpráva SZIF
13.05.2019
Tisková zpráva PK ČR
07.03.2019
Tisková zpráva Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 23. 1. 2019
23.01.2019
Tisková zpráva SZIF ze dne 22. 11. 2018
23.11.2018
Tisková zpráva SZIF ze dne 12. 11. 2018
12.11.2018
Tisková zpráva SZIF ze dne 5. 11. 2018
05.11.2018
Tisková zpráva SZIF ze dne 23. 8. 2018
28.08.2018
Tisková zpráva SZIF ze dne 10. 8. 2018.
13.08.2018
Tisková zpráva Státního zemědělského intervenčního fondu
03.08.2018
Tisková zpráva SZIF ze dne 24. 5. 2018.
25.05.2018
Tisková zpráva MZe ze dne 23. 2. 2018.
23.02.2018
Tisková zpráva SZIF ze dne 20. 2. 2018.
21.02.2018
Tisková zpráva SZIF ze dne 24. 11. 2017.
28.11.2017
Tisková zpráva SZIF ze dne 28. 7. 2017.
31.07.2017
Tisková zpráva SZIF ze dne 24. 7. 2017.
24.07.2017
Informace o jahodách, jejich složení, uchovávání a správném výběru.
28.06.2017
Tisková zpráva SZIF ze dne 9. 6. 2017.
09.06.2017
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 8. 6. 2017.
09.06.2017
Tisková zpráva SZIF ze dne 25. 5. 2017.
29.05.2017
Tisková zpráva SZIF ze dne 21. 4. 2017.
24.04.2017
Tisková zpráva SZPI ze dne 10. 2. 2017.
10.02.2017
Tisková zpráva SZIF ze dne 8. 2. 2017.
09.02.2017
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 25. 1. 2017.
26.01.2017
Tisková zpráva SZIF ze dne 12. 7. 2016.
26.07.2016
Tisková zpráva SZIF ze dne 16. 6. 2016.
20.06.2016
Tisková zpráva SZIF ze dne 7. 6. 2016.
09.06.2016
Informace SZIF o výrobcích oceněných značkou kvality KLASA.
27.01.2016
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 28. 7. 2015.
28.07.2015
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21. 7. 2014.
22.07.2014
Posláním iniciativy je podporovat kvalitní a bezpečné výrobky potravinářského a krmivářského průmyslu.
15.04.2014
Tisková zpráva SZIF ze dne 26. 2. 2014.
27.02.2014
Deklarovaný obsah masa u většiny testovaných výrobků nesouhlasil, jinak byly technické požadavky celkem splněny. Chuť se značně lišila.
09.07.2013
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 8. 7. 2013.
09.07.2013
Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže se stal Jihočeský svěží zákys – neochucený od společnosti AGRO-LA, hlavní cenu médií získal sýr Gran Moravia od společnosti Orreo a.s.
03.06.2013
Odstranění prachových částeček ze sýrařského mléka má vliv na tvorbu žádoucích dutin v sýru. Pro optimalizaci tvorby ok by pomohl nepatrný přídavek senného prachu.
30.05.2013
Letos se koná již pátý ročník soutěžě „Česká chuťovka“, která podporuje kvalitní a chutné české potraviny.
23.05.2013
Byl zjišťován obsah jednotlivých mastných kyselin a bioaktivních látek, parametry oxidační stability, vlhkost, obsah těkavých látek a nezmýdelnitelný podíl.
22.05.2013
Tavené sýry v zásadních požadavcích většinou vyhověly, někdy byly problémy v senzorice. Velký rozdíl mezi výrobky byl v množství obsažených bílkovin, pro které však není stanoven limit.
07.05.2013
Tisková zpráva MZe ze dne 2. 5. 2013.
03.05.2013
Podle studie University of Southern California příjem fruktózy nereguluje chuť k jídlu v oblasti hypothalamu tak, jako glukóza. Výrobci fruktózových sladidel protestují proti metodice studie.
22.04.2013
Analýzy provedené v r. 2010 v USA potvrdily, že obsah cholesterolu ve vejcích se vlivem krmiv během 10 let o 12 % snížil, obsah vitaminu D se o 60 % zvýšil.
09.04.2013
V Rakousku bude pro standardizaci kvality mléka s prodlouženou trvanlivostí zaveden limit β-laktoglobulinu rozpustného v kyselině (1800 mg/l ).
05.04.2013
Nizozemský úřad Aquaculture Stewardship Council udělil certifikát kvality filetům z pangase zpracovávaným nizozemskou společností Queens Products.
11.03.2013
d-test hodnotil 57 značek kávy nakoupené v ČR, Švédsku a Dánsku z hlediska obsahu kofeinu, ochratoxinu A, akrylamidu, furanů a podle chuti a vůně.
09.01.2013
Přednáška pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 27. listopadu 2012, od 14 hod. na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 213.
19.11.2012
Ze 17 testovaných vzorků medu byly čtyři označeny za falšované přídavkem sirupů a do dvou z nich bylo přidáno barvivo E 150d.
23.05.2012
Přáním každého spotřebitele je jíst kvalitní a bezpečné potraviny za co možná nejnižší cenu.
18.04.2012
Tisková konference SZPI dne 29. 2. 2012 na Mezinárodním potravinářském veletrhu Salima 2012.
01.03.2012
Počet: 113 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021