Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Právní předpisy ČR – základní informace > Právní předpisy ČR – základní informace> Legislativa ČR - Archiv

Přesunout kategorii Legislativa ČR - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa ČR - Archiv

 

Nový podkategorie Legislativa ČR - Archiv

 

Legislativa ČR - Archiv

Informační kategorie kanálu Legislativa - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Vyhláška 136/2013 mění vyhlášku 309/2011 o vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa.
04.06.2013
Vyhláška 72/2013 Sb. mění vyhlášku 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Nabývá účinnosti 1. dubna 2013.
27.03.2013
Vyhláška č. 64/2013 Sb. mění vyhlášku č. 136/2004 Sb. a vyhlášku č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona. Nová vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2013.
14.03.2013
Vyhláška 34/2013 Sb. stanovující veterinární požadavky na porážení krokodýlů z farmového chovu a požadavky na další zpracování masa nabývá účinnosti 1. března 2013.
19.02.2013
Seznam se začleňuje do přílohy I nařízení 1334/2008/ES o aromatech. Látky, které nebyly posouzené jako bezpečné jsou uvedeny v příloze III.
24.10.2012
Novela platí od 1. ledna 2012, kromě ustanovení o vyšetření a úhradě za BSE, které platí okamžitě.
10.11.2011
Vyhláška nabývá účinnosti 21. října 2011.
10.11.2011
S účinností od 14. 6. 2011 začalo platit rámcové nařízení 1107/2009/ES  a také soubor  nových prováděcích nařízení.
20.07.2011
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12.5.2011.
16.05.2011
Vyhláškou 122/2011 Sb. se mění vyhláška 4/2008 Sb. s účinností od 1. června 2011.
16.05.2011
V souladu se směrnicí 2011/3/EU se vyhláškou 121/2011 Sb. mění vyhláška 235/2010 Sb. s účinností od 1. června 2011.
13.05.2011
Nové nařízení vlády č. 125/2011 Sb. - prováděcí předpis k veterinárnímu zákonu - požaduje informace o dodávkách živočišných produktů v rámci EU.
13.05.2011
Vyhláška 117/2011 Sb. mění s účinností od 1. srpna 2011 vyhlášku 113/2005 o označování.
06.05.2011
Vyhláškou 115/2011 Sb. se s účinností od 1. května 2011 podstatně mění vyhláška 335/1997 o nealkoholických nápojích, ovocných a ostatních vínech, pivu, lihu, lihovinách, octu a droždí.
05.05.2011
Vyhláška 111/2011 Sb. mění s účinností od 1. května 2011 vyhlášku 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.
29.04.2011
Tisková zpráva MZe ze dne 20.4.2011.
21.04.2011
Vyhláškou 319/2010 Sb. se mění vyhláška 235/2010 s požadavky na čistotu a identifikaci aditiv, s platností od 1. 4. 2011. Jsou doplněny požadavky na sladidlo E 961 – neotam.
30.11.2010
Vyhláškou 291/2010 Sb. se podruhé mění vyhláška 157/2003 Sb. s požadavky pro čerstvé ovoce zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.
01.11.2010
Co na stránkách najdete.
10.10.2010
Vyhlášky 277/2010 Sb. a 278/2010 Sb. zrušují vyhlášky 273/2000 Sb. a 381/2007 Sb. s limity nejvýše přípustných reziduí.
06.10.2010
Legislativa EU a ČR k uvádění složení alkoholických nápojů.
24.09.2010
Vyhláškou 235/2010 Sb se nahrazuje vyhláška 54/2002 Sb. včetně změnových vyhlášek.
31.08.2010
Houby – legislativa, označování, jakost při prodeji, kontrola.
27.08.2010
Přehledová informace o námelu a související legislativě týkající se obilovin.
12.07.2010
Vyhláškou 130/2010 se mění vyhláška 4/2008 o podmínkách použití aditiv ve výrobě potravin.
18.05.2010
Tisková zpráva MZe ze dne 263.4.2010.
26.04.2010
Syrové mléko lze prodávat na základě vyhlášky 289/2007 jako "prodej ze dvora" nebo formou "okrajové omezené činnosti" podle vyhlášky 128/2009.
22.04.2010
Informace SVS ČR o připravované legislativě. Salima 2010.
05.03.2010
Pro zemědělce přichází špatná zpráva: Novela zákona o ochraně ovzduší se nevešla mezi priority vlády a politických stran, o kterých v minulém týdnu jednal premiér Fischer se šéfy parlamentních stran.
01.03.2010
Úplné znění základních legislativních předpisů a návodů souvisejících s výrobou potravin.
25.02.2010
Vyhláškou 45/2010 Sb. se od 1. dubna 2010 zrušuje vyhláška 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin, a to včetně změnových vyhlášek.
22.02.2010
Úplná aktuální znění zákona 110/1997 Sb. a příslušných vyhlášek. Stav k 17. 2. 2010.
17.02.2010
Poslanecké sněmovna dne 4.2.2010 schválila novelu zákona o rostlino-lékařské péči. Byla přijata již v prvním čtení.
09.02.2010
Na základě nařízení 765/2008/es o akreditaci a dozorem nad trhem při uvádění výrobků na trh se mění zákony 22/1997 Sb., 326/2004 Sb., 156/1998 Sb., 102/2001 Sb., 64/1986 Sb. a zrušuje nařízení vlády 291/2000 Sb.
25.01.2010
Nařízení vlády ČR 478/2009 Sb., stanovuje podmínky pro podporu na ovoce, zeleninu a šťávy pro děti prvních až pátých tříd. Žádost o schválení pro dodávání produktů se v r. 2010 pro tento školní rok podává na SZIF do 15. ledna.
13.01.2010
Tisková zpráva MZe ze dne 21.12.2009.
21.12.2009
Úplné aktuálně platné znění vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.11.2009
Vyhláškou 352/2009 Sb. se mění vyhláška 225/2008 Sb. pokud jde o hodnoty doporučených množství vitaminů a minerálních látek.
14.10.2009
Vyhláškou 330/2009 Sb. se mění vyhláška 450/2004 Sb., a sice podle směrnice 2008/100/ES. Přechodné období pro označování podle nového předpisu trvá do 31. října 2012.
25.09.2009
Nařízením vlády 315/2009 Sb. se mění některá ustanovení nařízení vlády č. 194/2001 Sb., týkající se hořlavých látek a jejich označování.
22.09.2009
Zmrzlina nebalená (točená a kopečková), předpisy, technologie.
26.08.2009
Stanovisko k aplikaci při kontrolní činnosti.
12.08.2009
Definice, rozdělení těstovin a jakostní požadavky dle vyhlášek MZe.
11.08.2009
SZPI nebude při kontrole u provozovatelů potravinářských maloobchodů vymáhat u nebalených nakrájených masných výrobků značení s datem a časem krájení.
07.08.2009
Poslední etapa reformy ve vinařském odvětví EU, kterou schválili ministři zemědělství členských států v prosinci 2007, vstupila v platnost  1. srpna.
04.08.2009
Pozadí, zhodnocení, interprezace Nařízení ES č. 834/2007.
03.08.2009
Vyhláškou 213/2009 Sb. se s účinností od 20. července 2009 mění vyhláška 136/2004 Sb.
30.07.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.7.2009.
23.07.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.7.2009.
23.07.2009
Vyhláškou 169/2009 Sb. se mění vyhláška 326/2001 Sb. pro maso, ryby, vejce a výrobky z nich. Nová ustanovení platí od 1. 7. 2009.
16.07.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 19.6.2009.
22.06.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 19.6.2009.
19.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
01.06.2009
Upozornění. Od března roku 2008 probíhá mimořádná kontrolní činnost, jejímž cílem je prověřit, jak odběratelé podzemní vody v České republice plní zákonem stanovené povinnosti.
27.05.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 25.5.2009.
26.05.2009
Vyhláškou 127/2009 Sb. se mění některá ustanovení vyhlášky 38/2001 Sb.
20.05.2009
Nová vyhláška 128/2009 Sb. umožňuje přizpůsobení požadavků na některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.
19.05.2009
TZ MZe ČR ze dne 5.5. 2009.
08.05.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 20.4.2009.
20.04.2009
Pod č. 86/2009 Sb. bylo vydáno úplné znění několikrát změněného zákona. Účinnost od 1. 1. 2009.
03.04.2009
ČNI byl zrušen, činnosti tvorby a vydávání norem přecházejí na ÚNMZ. Systémem ČSN online je k elektronické databázi norem umožněn přístup s odstupňovaným limitem povolených stránek k tisku. Distribuce tištěných norem je zajišťována schválenými subjekty.
31.03.2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 83/2009 Sb. ze dne 23. března 2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, ......
30.03.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.3.2009.
23.03.2009
Vyhláška 61/2009 Sb. mění vyhlášku č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy ES.
19.03.2009
Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
18.03.2009
Tematicky roztříděný přehled nových a revidovaných norem ISO pro potraviny publikovaných během r.  2008. Jedná se o třetí dodatek k  Seznamu  vydanému v ÚZPI v r. 2005.
02.03.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 13.2.2009.
16.02.2009
Je zprostředkován přístup do databáze RoHy.
12.02.2009
Informace Státního zdravotního ústavu. Registr rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy).
12.02.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 2.2.2009.
02.02.2009
Dnem 1. ledna 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Rady EU o ekologickém zemědělství 834/2007.
21.01.2009
Je možné v rámci opatření I.3.4 PRV podávat žádost o dotaci opakovaně?
16.01.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.1.2009.
09.01.2009
Přehled legislativy týkající se PBU.
08.01.2009
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 23.12.2008.
23.12.2008
ČNI ukončil k 31.12.2008 distribuci tištěných ČSN. Distribuce tištěných/online norem ČSN od roku 2009.
19.12.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 12.12.2008.
12.12.2008
Vyhláška 404/2008 Sb. mění vyhlášku 328/2000 Sb. a zrušuje vyhlášky 329/2000 Sb. a 330/2000 Sb. Nabývá účinnosti 11. dubna 2009.
20.11.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 12.11.2008.
12.11.2008
Ministerstvo zemědělství připravuje vyhlášku, která zmírní současné často byrokratické podmínky a umožní sedlákům zpracovávat i prodávat mléčné a masné produkty přímo na farmě nebo je dodávat na lokální trh.
11.11.2008
Aktuální znění české vyhlášky 381/2007 o limitech pesticidů je k dispozici na portálu veřejné správy. Dopis České asociace ochrany rostlin vyzývá proti přísným kritériím navrhovaného nařízení EU, která ohrozí možnost pěstování některých plodin.
04.11.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 31.10.2008.
03.11.2008
Aktuální znění vyhlášky o hygienických požadavcích na materiály v kontaktu s potravinami je v souladu se směrnicí 2007/19/ES.
03.11.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 31.10.2008.
31.10.2008
Vyhláškou 386/2008 Sb. se mění vyhláška 38/2001 Sb.,vyhláškou 387/2008 Sb. se mění vyhláška 381/2007 Sb.
27.10.2008
Portál veřejné správy ČR
24.10.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.10.2008.
15.10.2008
Vyhláškou 370/2008 Sb. se od 7. října 2008 mění vyhláška 77/2003 Sb. s požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.
15.10.2008
Část týkající se MZe.
14.10.2008
Byla vydána vyhláška 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon 91/1996 Sb., o krmivech a nahrazuje se vyhláška 451/2000 Sb. v platném znění.
06.10.2008
O postupu práce na novém zákonu o obalech.
30.09.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 24.9.2008.
25.09.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 23.9.2008.
23.09.2008
Zákon 332/2008 Sb. obsahuje úplné znění mnohokrát změněného zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
11.09.2008
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.
04.09.2008
Opatřeních k zabezpečení ochrany před bakteriální kroužkovitostí bramboru a bakteriální hnědou hnilobou.
04.09.2008
Zákon na ochranu zvířat, vyhláška o nemocech přenosných na člověka, o veterinární péči, o nákazách vodních živočichů.
03.09.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.8.2008.
29.08.2008
Vyhláškou 272/2008 dochází ke změně vyhlášky 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách.
29.08.2008
Počet: 195 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021