Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Právní předpisy ČR – základní informace > Právní předpisy ČR – základní informace> Legislativa ČR - Archiv

Přesunout kategorii Legislativa ČR - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa ČR - Archiv

 

Nový podkategorie Legislativa ČR - Archiv

 

Legislativa ČR - Archiv

Informační kategorie kanálu Legislativa - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Vyhláška 136/2013 mění vyhlášku 309/2011 o vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa.
04.06.2013
Vyhláška 72/2013 Sb. mění vyhlášku 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Nabývá účinnosti 1. dubna 2013.
27.03.2013
Vyhláška č. 64/2013 Sb. mění vyhlášku č. 136/2004 Sb. a vyhlášku č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona. Nová vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2013.
14.03.2013
Vyhláška 34/2013 Sb. stanovující veterinární požadavky na porážení krokodýlů z farmového chovu a požadavky na další zpracování masa nabývá účinnosti 1. března 2013.
19.02.2013
Seznam se začleňuje do přílohy I nařízení 1334/2008/ES o aromatech. Látky, které nebyly posouzené jako bezpečné jsou uvedeny v příloze III.
24.10.2012
Novela platí od 1. ledna 2012, kromě ustanovení o vyšetření a úhradě za BSE, které platí okamžitě.
10.11.2011
Vyhláška nabývá účinnosti 21. října 2011.
10.11.2011
S účinností od 14. 6. 2011 začalo platit rámcové nařízení 1107/2009/ES  a také soubor  nových prováděcích nařízení.
20.07.2011
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12.5.2011.
16.05.2011
Vyhláškou 122/2011 Sb. se mění vyhláška 4/2008 Sb. s účinností od 1. června 2011.
16.05.2011
V souladu se směrnicí 2011/3/EU se vyhláškou 121/2011 Sb. mění vyhláška 235/2010 Sb. s účinností od 1. června 2011.
13.05.2011
Nové nařízení vlády č. 125/2011 Sb. - prováděcí předpis k veterinárnímu zákonu - požaduje informace o dodávkách živočišných produktů v rámci EU.
13.05.2011
Vyhláška 117/2011 Sb. mění s účinností od 1. srpna 2011 vyhlášku 113/2005 o označování.
06.05.2011
Vyhláškou 115/2011 Sb. se s účinností od 1. května 2011 podstatně mění vyhláška 335/1997 o nealkoholických nápojích, ovocných a ostatních vínech, pivu, lihu, lihovinách, octu a droždí.
05.05.2011
Vyhláška 111/2011 Sb. mění s účinností od 1. května 2011 vyhlášku 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.
29.04.2011
Tisková zpráva MZe ze dne 20.4.2011.
21.04.2011
Vyhláškou 319/2010 Sb. se mění vyhláška 235/2010 s požadavky na čistotu a identifikaci aditiv, s platností od 1. 4. 2011. Jsou doplněny požadavky na sladidlo E 961 – neotam.
30.11.2010
Vyhláškou 291/2010 Sb. se podruhé mění vyhláška 157/2003 Sb. s požadavky pro čerstvé ovoce zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.
01.11.2010
Co na stránkách najdete.
10.10.2010
Vyhlášky 277/2010 Sb. a 278/2010 Sb. zrušují vyhlášky 273/2000 Sb. a 381/2007 Sb. s limity nejvýše přípustných reziduí.
06.10.2010
Legislativa EU a ČR k uvádění složení alkoholických nápojů.
24.09.2010
Vyhláškou 235/2010 Sb se nahrazuje vyhláška 54/2002 Sb. včetně změnových vyhlášek.
31.08.2010
Houby – legislativa, označování, jakost při prodeji, kontrola.
27.08.2010
Přehledová informace o námelu a související legislativě týkající se obilovin.
12.07.2010
Vyhláškou 130/2010 se mění vyhláška 4/2008 o podmínkách použití aditiv ve výrobě potravin.
18.05.2010
Tisková zpráva MZe ze dne 263.4.2010.
26.04.2010
Syrové mléko lze prodávat na základě vyhlášky 289/2007 jako "prodej ze dvora" nebo formou "okrajové omezené činnosti" podle vyhlášky 128/2009.
22.04.2010
Informace SVS ČR o připravované legislativě. Salima 2010.
05.03.2010
Pro zemědělce přichází špatná zpráva: Novela zákona o ochraně ovzduší se nevešla mezi priority vlády a politických stran, o kterých v minulém týdnu jednal premiér Fischer se šéfy parlamentních stran.
01.03.2010
Úplné znění základních legislativních předpisů a návodů souvisejících s výrobou potravin.
25.02.2010
Vyhláškou 45/2010 Sb. se od 1. dubna 2010 zrušuje vyhláška 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin, a to včetně změnových vyhlášek.
22.02.2010
Úplná aktuální znění zákona 110/1997 Sb. a příslušných vyhlášek. Stav k 17. 2. 2010.
17.02.2010
Poslanecké sněmovna dne 4.2.2010 schválila novelu zákona o rostlino-lékařské péči. Byla přijata již v prvním čtení.
09.02.2010
Na základě nařízení 765/2008/es o akreditaci a dozorem nad trhem při uvádění výrobků na trh se mění zákony 22/1997 Sb., 326/2004 Sb., 156/1998 Sb., 102/2001 Sb., 64/1986 Sb. a zrušuje nařízení vlády 291/2000 Sb.
25.01.2010
Nařízení vlády ČR 478/2009 Sb., stanovuje podmínky pro podporu na ovoce, zeleninu a šťávy pro děti prvních až pátých tříd. Žádost o schválení pro dodávání produktů se v r. 2010 pro tento školní rok podává na SZIF do 15. ledna.
13.01.2010
Tisková zpráva MZe ze dne 21.12.2009.
21.12.2009
Úplné aktuálně platné znění vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.11.2009
Vyhláškou 352/2009 Sb. se mění vyhláška 225/2008 Sb. pokud jde o hodnoty doporučených množství vitaminů a minerálních látek.
14.10.2009
Vyhláškou 330/2009 Sb. se mění vyhláška 450/2004 Sb., a sice podle směrnice 2008/100/ES. Přechodné období pro označování podle nového předpisu trvá do 31. října 2012.
25.09.2009
Nařízením vlády 315/2009 Sb. se mění některá ustanovení nařízení vlády č. 194/2001 Sb., týkající se hořlavých látek a jejich označování.
22.09.2009
Zmrzlina nebalená (točená a kopečková), předpisy, technologie.
26.08.2009
Stanovisko k aplikaci při kontrolní činnosti.
12.08.2009
Definice, rozdělení těstovin a jakostní požadavky dle vyhlášek MZe.
11.08.2009
SZPI nebude při kontrole u provozovatelů potravinářských maloobchodů vymáhat u nebalených nakrájených masných výrobků značení s datem a časem krájení.
07.08.2009
Poslední etapa reformy ve vinařském odvětví EU, kterou schválili ministři zemědělství členských států v prosinci 2007, vstupila v platnost  1. srpna.
04.08.2009
Pozadí, zhodnocení, interprezace Nařízení ES č. 834/2007.
03.08.2009
Vyhláškou 213/2009 Sb. se s účinností od 20. července 2009 mění vyhláška 136/2004 Sb.
30.07.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.7.2009.
23.07.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.7.2009.
23.07.2009
Vyhláškou 169/2009 Sb. se mění vyhláška 326/2001 Sb. pro maso, ryby, vejce a výrobky z nich. Nová ustanovení platí od 1. 7. 2009.
16.07.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 19.6.2009.
22.06.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 19.6.2009.
19.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
01.06.2009
Upozornění. Od března roku 2008 probíhá mimořádná kontrolní činnost, jejímž cílem je prověřit, jak odběratelé podzemní vody v České republice plní zákonem stanovené povinnosti.
27.05.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 25.5.2009.
26.05.2009
Vyhláškou 127/2009 Sb. se mění některá ustanovení vyhlášky 38/2001 Sb.
20.05.2009
Nová vyhláška 128/2009 Sb. umožňuje přizpůsobení požadavků na některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.
19.05.2009
TZ MZe ČR ze dne 5.5. 2009.
08.05.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 20.4.2009.
20.04.2009
Pod č. 86/2009 Sb. bylo vydáno úplné znění několikrát změněného zákona. Účinnost od 1. 1. 2009.
03.04.2009
ČNI byl zrušen, činnosti tvorby a vydávání norem přecházejí na ÚNMZ. Systémem ČSN online je k elektronické databázi norem umožněn přístup s odstupňovaným limitem povolených stránek k tisku. Distribuce tištěných norem je zajišťována schválenými subjekty.
31.03.2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 83/2009 Sb. ze dne 23. března 2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, ......
30.03.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.3.2009.
23.03.2009
Vyhláška 61/2009 Sb. mění vyhlášku č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy ES.
19.03.2009
Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
18.03.2009
Tematicky roztříděný přehled nových a revidovaných norem ISO pro potraviny publikovaných během r.  2008. Jedná se o třetí dodatek k  Seznamu  vydanému v ÚZPI v r. 2005.
02.03.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 13.2.2009.
16.02.2009
Je zprostředkován přístup do databáze RoHy.
12.02.2009
Informace Státního zdravotního ústavu. Registr rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy).
12.02.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 2.2.2009.
02.02.2009
Dnem 1. ledna 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Rady EU o ekologickém zemědělství 834/2007.
21.01.2009
Je možné v rámci opatření I.3.4 PRV podávat žádost o dotaci opakovaně?
16.01.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.1.2009.
09.01.2009
Přehled legislativy týkající se PBU.
08.01.2009
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 23.12.2008.
23.12.2008
ČNI ukončil k 31.12.2008 distribuci tištěných ČSN. Distribuce tištěných/online norem ČSN od roku 2009.
19.12.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 12.12.2008.
12.12.2008
Vyhláška 404/2008 Sb. mění vyhlášku 328/2000 Sb. a zrušuje vyhlášky 329/2000 Sb. a 330/2000 Sb. Nabývá účinnosti 11. dubna 2009.
20.11.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 12.11.2008.
12.11.2008
Ministerstvo zemědělství připravuje vyhlášku, která zmírní současné často byrokratické podmínky a umožní sedlákům zpracovávat i prodávat mléčné a masné produkty přímo na farmě nebo je dodávat na lokální trh.
11.11.2008
Aktuální znění české vyhlášky 381/2007 o limitech pesticidů je k dispozici na portálu veřejné správy. Dopis České asociace ochrany rostlin vyzývá proti přísným kritériím navrhovaného nařízení EU, která ohrozí možnost pěstování některých plodin.
04.11.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 31.10.2008.
03.11.2008
Aktuální znění vyhlášky o hygienických požadavcích na materiály v kontaktu s potravinami je v souladu se směrnicí 2007/19/ES.
03.11.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 31.10.2008.
31.10.2008
Vyhláškou 386/2008 Sb. se mění vyhláška 38/2001 Sb.,vyhláškou 387/2008 Sb. se mění vyhláška 381/2007 Sb.
27.10.2008
Portál veřejné správy ČR
24.10.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.10.2008.
15.10.2008
Vyhláškou 370/2008 Sb. se od 7. října 2008 mění vyhláška 77/2003 Sb. s požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.
15.10.2008
Část týkající se MZe.
14.10.2008
Byla vydána vyhláška 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon 91/1996 Sb., o krmivech a nahrazuje se vyhláška 451/2000 Sb. v platném znění.
06.10.2008
O postupu práce na novém zákonu o obalech.
30.09.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 24.9.2008.
25.09.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 23.9.2008.
23.09.2008
Zákon 332/2008 Sb. obsahuje úplné znění mnohokrát změněného zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
11.09.2008
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.
04.09.2008
Opatřeních k zabezpečení ochrany před bakteriální kroužkovitostí bramboru a bakteriální hnědou hnilobou.
04.09.2008
Zákon na ochranu zvířat, vyhláška o nemocech přenosných na člověka, o veterinární péči, o nákazách vodních živočichů.
03.09.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.8.2008.
29.08.2008
Vyhláškou 272/2008 dochází ke změně vyhlášky 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách.
29.08.2008
Zákonem 311/2008 se mění zákon 321/2004, pokud jde o počet členů a funkční období členů Rady a Dozorčí rady Vinařského fondu.
24.08.2008
Zákonem 297/2008 se mění zákon 120/2002 o podmínkách použití biocidních přípravků v souladu s předpisy ES, a sice od 1. ledna 2009.
24.08.2008
Vydáním vyhlášky 290/2008 se zrušují/nahrazují vyhlášky 381/2003 a 201/2004 a vyhláškami 288/2008 a 289/2008 se příslušná ustanovení odstraňují i z dalších vyhlášek.
22.08.2008
Tisková zpráva Mze ČR ze dne 20.8.2008.
21.08.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 19.8.2008.
19.08.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 17.7.2008.
18.07.2008
Sbírka zákonů, předpisy za poslední 4 týdny - bez příloh
10.07.2008
vyhledávání českých právních předpisů podle čísel
10.07.2008
Vyhláška 225/2008 Sb. nahrazuje od 1. 7. 2008 vyhlášku 446/2004 Sb. s požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin.
05.07.2008
Úplné znění zákona o potravinách vychází ve Sbírce pod č. 224/2008 a zákona o inspekci pod č. 223/2008.
29.06.2008
Vyhláška 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ruší vyhlášku 330/2004 Sb.
27.06.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 18.6.2008.
19.06.2008
16.06.2008
Vyhláškou 190/2008 Sb. se mění vyhláška 141/19976 o požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu s účinností od 1. června 2008.
06.06.2008
Zákonem 182/2008 Sb. se mj. mění veterinární zákon 166/1999 Sb. s účinností od 1. července 2008.
04.06.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 20.5.2008.
20.05.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 16.5.2008.
16.05.2008
Vyhláška 157/2008 Sb. mění s účinností od 15. května 2008 vyhlášku 54/2002, Sb.
13.05.2008
Vyhláška 150/2008 Sb. s účinností od 1. května 2008 ruší a nahrazuje vyhlášku 140/1997 Sb. v platném znění.
11.05.2008
Tematicky roztříděný přehled nových a revidovaných norem ISO pro potraviny publikovaných během r.  2007. Jedná se o druhý dodatek k  Seznamu  vydanému v ÚZPI v r. 2005.
30.04.2008
Vyhláškou 127/2008 Sb. se mění  vyhláška 113/2005 Sb. o označování, pokud jde o trvalé výjimky z označování alergenů. 
20.04.2008
Zákonem 120/2008 Sb. se mění zákon 110/1997 Sb. s účinností od 15. 5. 2008.
20.04.2008
Vyhláškou 107/2008 se mění vyhláška 107/2005 o školním stravování s účinností od 1. dubna 2008.
09.04.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 19.3.2008.
20.03.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 19. 3. 2008.
20.03.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 11. 3. 2008.
11.03.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 11. 3. 2008.
11.03.2008
Je k dispozici seznam forem vitaminů a minerálů, jejichž schválení členské státy EU požadují. Doplňky stravy schválené MZ ČR jsou evidovány v registru ROHY.
27.02.2008
Zákon 36/2008 Sb. mění s účinností od 12. února 2008 zákon 634/1992 Sb.
15.02.2008
ČSN 569608 stanovuje pravidla  GMP pro mražené krémy a zmrzliny.
10.02.2008
Nařízení vlády 211/2007 stanovuje výši národní podpory na jednotlivé typy výrobků, cenový výměr MF stanovuje maximální ceny pro žáky.
03.02.2008
Vyhláška 4/2008 Sb. o přídatných látkách a extrakčních rozpouštědlech zrušuje a nahrazuje s účinností od 15. 2. 2008 vyhlášku 304/2004 Sb.
01.02.2008
Úplná aktuální znění prováděcích vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.01.2008
Úplná aktuální znění prováděcích vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.01.2008
Úplná aktuální znění prováděcích vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.01.2008
Úplné aktuálně platné znění vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.01.2008
Úplné aktuální znění zákona.
29.01.2008
Česká vyhláška 289/2007 Sb. zahrnuje veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty, které nejsou přímo upraveny předpisy ES. Nabývá účinnosti 23. listopadu 2007.
09.12.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.
03.12.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu
03.12.2007
Přehled zákonů, nařízení a vyhlášek  týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 11. 2007 a odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.
03.12.2007
Vyhláška č. 289/2007 Sb. - o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
26.11.2007
Norma schválená k přímému používání v ČR doplňuje normu ČSN 56/0834: 2007. Je uveden seznam certifikačních organizací.
24.11.2007
Zneužití tržní síly má postihovat nový zákon
21.11.2007
Pro obsah uranu v pitné vodě zatím nejsou v Evropě zákonné limity, ale z hlediska chemické toxicity se doporučuje nejvýše 30 µg/l. Eliminaci uranu umožňuje postup Uranex®- WABAG.
21.09.2007
Informační zpráva podává přehled o legislativním způsobu zajišťování bezpečnosti a o trendech ve vývoji zcela nových potravin a složek.
16.09.2007
Nařízení vlády ČR 211/2007 mění počtvrté nařízení 205/2004 s podmínkami poskytování podpory z EU a národní podpory.
30.08.2007
Vyhláška 206/2007 Sb. uvádí vzor značky používané na mase pocházejícím z oblastí s výskytem newcastelské choroby nebo aviární influenzy.
29.08.2007
Jak pojistit rizika v potravinářském průmyslu?
21.08.2007
Potravinářská komora připravila dva semináře o čerpání peněz z EU
21.08.2007
Zpracování žádostí o dotace i ze zdrojů EU pro zemědělce i nezemědělce
02.08.2007
 Ústavní soud svým nálezem zrušil podmínku bezúhonnosti (již od 18. 8. 2006) a dnem 30. 6. 2007 zrušil rovněž podmínku odborné způsobilosti zemědělských podnikatelů.
10.07.2007
Potravinářská komora České republiky (PK ČR) je znepokojena ...
09.07.2007
Chronologický seznam právních předpisů přijatých v roce 2007, které se bezprostředně týkají resortu Ministerstva zemědělství
03.07.2007
Jak získat dotaci
28.06.2007
Můžete  poskytovat služby v jiných členských státech EU
26.06.2007
NE zálohám na nevratné obaly
14.06.2007
Metodická pomůcka, určena pro právnické a fyzické  osoby podnikající v zemědělství.
11.06.2007
Evropská komise schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Po schválení prováděcích pravidel se otevře první kolo, ve kterém bude možné předkládat projekty na tři typy investičních podpor.
02.06.2007
S nastávajícími horkými dny řešíte možná i ve Vašem podniku, zda musíte či můžete poskytovat svým zaměstnancům ochranné nápoje. Nevíte si rady? V tom případě čtěte dále.
01.06.2007
Osoby které pěstují mák setý nebo konopí na ploše větší než 100 m2, jsou povinny tuto plochu nahlásit. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších novel.
24.05.2007
Vyhláškou 101/2007 Sb. se mění vyhláška 113/2005 Sb. především s ohledem na směrnici 2006/142/ES stanovující další povinně označované alergeny.
24.05.2007
Seminář byl zaměřen na pravidla hygieny podle nového balíčku nařízení ES a na problematiku listerií.
23.05.2007
Vyhláška č. 91/2007 Sb., ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
22.05.2007
Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání nebyla do 1. května 2004 v České republice upravena.
22.05.2007
dne 20.4.2007 nabylo účinnosti NV č.80/2007 Sb o stanovení podmnek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.
08.05.2007
dne 20.4.2007 nabylo účinnosti NV č.81/2007 Sb. o provádění agroenviromentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
08.05.2007
Popis vývoje projektu rozvoje NSK 
05.04.2007
Minimalizuje nebezpečí vzniku chyb
28.03.2007
Zdroj: OHK Příbram
27.03.2007
Z jednání Představenstva PK
26.03.2007
Společná tisková konference Potravinářské komory ČR a předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Martina Peciny. Podaří se omezit nekalé praktiky obchodních řetězců?
26.03.2007
dotace 2007
21.03.2007
Zpráva MŽP ze dne 19.3.2007
20.03.2007
Porovnává se obsah normy ISO 22 000 s  normami BRC a IFS určenými pro řízení bezpečnosti potravin a uvádějí se důvody jejich užívání.
17.03.2007
Česká vyhláška zapracovává příslušné směrnice EU a mění vyhlášku 299/2003 Sb. týkající se zdolávání nákaz a přenosných nemocí.
17.03.2007
Informace pro žadatele, kteří podali své projekty na vyjmenovaná podopatření OP 04-06
15.03.2007
Zpráva vyjasňující rozdíly mezi různými druhy masa byla schválena.
15.03.2007
Nařízením 33/2007 Sb. se mění nařízení 245/2004 Sb. o podmínkách při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.
09.03.2007
V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.).  Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
27.02.2007
Ministr zemědělství Petr Gandalovič schválil pravidla pro poskytování letošních národních dotací.
11.02.2007
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Celkově je na uvedené dotační tituly v rozpočtu ministerstva zemědělství vyčleněno 1,29 miliardy korun.
09.02.2007
Ohlášení se podává do 15.2. na obce s rozšířenou pravomocí
03.02.2007
Vyhláškou 8/2007 Sb. se mění veterinární vyhláška 296/2003 Sb. o ochraně zdraví zvířat a o způsobilosti k provádění veterinárních činností.
03.02.2007
Vodní zákon
03.02.2007
Vyhláška 4/2007 zrušuje většinu ustanovení veterinárních vyhlášek 200/2003 až 203/2003 týkajících se masa, mléka, výrobků z nich a vaječných výrobků.
02.02.2007
1. ledna 2007nabyl účinnosti zákon č. 111/2006Sb.
29.01.2007
Vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - příloha vyhlášky. Vyhláška č. 468/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb.
27.01.2007
Registr, do kterého se shromažďují informace o znečišťujících látkách dle zákona  435/2006Sb.
25.01.2007
První se série článků informujících o projektu, který má podpořit zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků.
24.01.2007
Vyhláška 551/2006 mění vyhlášku 38/2001 o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.
21.01.2007
Vyhláška 602/2007 Sb. mění vyhlášku 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
21.01.2007
Poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití se poskytují finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu
17.01.2007
Na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsob kontroly jejich použití
17.01.2007
Novela NV č. 353/2002 s účinností od 1. ledna 2007
05.01.2007
Počet: 195 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021