Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Právní předpisy ČR – základní informace > Právní předpisy ČR – základní informace> Legislativa ČR - Archiv

Přesunout kategorii Legislativa ČR - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa ČR - Archiv

 

Nový podkategorie Legislativa ČR - Archiv

 

Legislativa ČR - Archiv

Informační kategorie kanálu Legislativa - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Vyhláškou 127/2008 Sb. se mění  vyhláška 113/2005 Sb. o označování, pokud jde o trvalé výjimky z označování alergenů. 
20.04.2008
Zákonem 120/2008 Sb. se mění zákon 110/1997 Sb. s účinností od 15. 5. 2008.
20.04.2008
Vyhláškou 107/2008 se mění vyhláška 107/2005 o školním stravování s účinností od 1. dubna 2008.
09.04.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 19.3.2008.
20.03.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 19. 3. 2008.
20.03.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 11. 3. 2008.
11.03.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 11. 3. 2008.
11.03.2008
Je k dispozici seznam forem vitaminů a minerálů, jejichž schválení členské státy EU požadují. Doplňky stravy schválené MZ ČR jsou evidovány v registru ROHY.
27.02.2008
Zákon 36/2008 Sb. mění s účinností od 12. února 2008 zákon 634/1992 Sb.
15.02.2008
ČSN 569608 stanovuje pravidla  GMP pro mražené krémy a zmrzliny.
10.02.2008
Nařízení vlády 211/2007 stanovuje výši národní podpory na jednotlivé typy výrobků, cenový výměr MF stanovuje maximální ceny pro žáky.
03.02.2008
Vyhláška 4/2008 Sb. o přídatných látkách a extrakčních rozpouštědlech zrušuje a nahrazuje s účinností od 15. 2. 2008 vyhlášku 304/2004 Sb.
01.02.2008
Úplná aktuální znění prováděcích vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.01.2008
Úplná aktuální znění prováděcích vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.01.2008
Úplná aktuální znění prováděcích vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.01.2008
Úplné aktuálně platné znění vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.
29.01.2008
Úplné aktuální znění zákona.
29.01.2008
Česká vyhláška 289/2007 Sb. zahrnuje veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty, které nejsou přímo upraveny předpisy ES. Nabývá účinnosti 23. listopadu 2007.
09.12.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.
03.12.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu
03.12.2007
Přehled zákonů, nařízení a vyhlášek  týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 11. 2007 a odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.
03.12.2007
Vyhláška č. 289/2007 Sb. - o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
26.11.2007
Norma schválená k přímému používání v ČR doplňuje normu ČSN 56/0834: 2007. Je uveden seznam certifikačních organizací.
24.11.2007
Zneužití tržní síly má postihovat nový zákon
21.11.2007
Pro obsah uranu v pitné vodě zatím nejsou v Evropě zákonné limity, ale z hlediska chemické toxicity se doporučuje nejvýše 30 µg/l. Eliminaci uranu umožňuje postup Uranex®- WABAG.
21.09.2007
Informační zpráva podává přehled o legislativním způsobu zajišťování bezpečnosti a o trendech ve vývoji zcela nových potravin a složek.
16.09.2007
Nařízení vlády ČR 211/2007 mění počtvrté nařízení 205/2004 s podmínkami poskytování podpory z EU a národní podpory.
30.08.2007
Vyhláška 206/2007 Sb. uvádí vzor značky používané na mase pocházejícím z oblastí s výskytem newcastelské choroby nebo aviární influenzy.
29.08.2007
Jak pojistit rizika v potravinářském průmyslu?
21.08.2007
Potravinářská komora připravila dva semináře o čerpání peněz z EU
21.08.2007
Počet: 195 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021