Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Právní předpisy ČR – základní informace > Právní předpisy ČR – základní informace> Legislativa ČR - Archiv

Přesunout kategorii Legislativa ČR - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa ČR - Archiv

 

Nový podkategorie Legislativa ČR - Archiv

 

Legislativa ČR - Archiv

Informační kategorie kanálu Legislativa - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Zpracování žádostí o dotace i ze zdrojů EU pro zemědělce i nezemědělce
02.08.2007
 Ústavní soud svým nálezem zrušil podmínku bezúhonnosti (již od 18. 8. 2006) a dnem 30. 6. 2007 zrušil rovněž podmínku odborné způsobilosti zemědělských podnikatelů.
10.07.2007
Potravinářská komora České republiky (PK ČR) je znepokojena ...
09.07.2007
Chronologický seznam právních předpisů přijatých v roce 2007, které se bezprostředně týkají resortu Ministerstva zemědělství
03.07.2007
Jak získat dotaci
28.06.2007
Můžete  poskytovat služby v jiných členských státech EU
26.06.2007
NE zálohám na nevratné obaly
14.06.2007
Metodická pomůcka, určena pro právnické a fyzické  osoby podnikající v zemědělství.
11.06.2007
Evropská komise schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Po schválení prováděcích pravidel se otevře první kolo, ve kterém bude možné předkládat projekty na tři typy investičních podpor.
02.06.2007
S nastávajícími horkými dny řešíte možná i ve Vašem podniku, zda musíte či můžete poskytovat svým zaměstnancům ochranné nápoje. Nevíte si rady? V tom případě čtěte dále.
01.06.2007
Osoby které pěstují mák setý nebo konopí na ploše větší než 100 m2, jsou povinny tuto plochu nahlásit. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších novel.
24.05.2007
Vyhláškou 101/2007 Sb. se mění vyhláška 113/2005 Sb. především s ohledem na směrnici 2006/142/ES stanovující další povinně označované alergeny.
24.05.2007
Seminář byl zaměřen na pravidla hygieny podle nového balíčku nařízení ES a na problematiku listerií.
23.05.2007
Vyhláška č. 91/2007 Sb., ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
22.05.2007
Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání nebyla do 1. května 2004 v České republice upravena.
22.05.2007
dne 20.4.2007 nabylo účinnosti NV č.80/2007 Sb o stanovení podmnek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.
08.05.2007
dne 20.4.2007 nabylo účinnosti NV č.81/2007 Sb. o provádění agroenviromentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
08.05.2007
Popis vývoje projektu rozvoje NSK 
05.04.2007
Minimalizuje nebezpečí vzniku chyb
28.03.2007
Zdroj: OHK Příbram
27.03.2007
Z jednání Představenstva PK
26.03.2007
Společná tisková konference Potravinářské komory ČR a předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Martina Peciny. Podaří se omezit nekalé praktiky obchodních řetězců?
26.03.2007
dotace 2007
21.03.2007
Zpráva MŽP ze dne 19.3.2007
20.03.2007
Porovnává se obsah normy ISO 22 000 s  normami BRC a IFS určenými pro řízení bezpečnosti potravin a uvádějí se důvody jejich užívání.
17.03.2007
Česká vyhláška zapracovává příslušné směrnice EU a mění vyhlášku 299/2003 Sb. týkající se zdolávání nákaz a přenosných nemocí.
17.03.2007
Informace pro žadatele, kteří podali své projekty na vyjmenovaná podopatření OP 04-06
15.03.2007
Zpráva vyjasňující rozdíly mezi různými druhy masa byla schválena.
15.03.2007
Nařízením 33/2007 Sb. se mění nařízení 245/2004 Sb. o podmínkách při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.
09.03.2007
V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.).  Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
27.02.2007
Počet: 195 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021