Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Právní předpisy EU – základní informace > Právní předpisy EU – základní informace> Legislativa EU a MS - Archiv

Přesunout kategorii Legislativa EU a MS - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa EU a MS - Archiv

 

Nový podkategorie Legislativa EU a MS - Archiv

 

Legislativa EU a MS - Archiv

Informační kategorie kanálu Legislativa - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Přehled předpisů EU a jednotlivých členských států aktualizovaný k 2.6.2009.
03.06.2009
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.06.2009
Směrnice 2009/3/ES umožňuje ve specifikovaných případech trvalé používání tradičních britských měr. Od r. 2010 požaduje označování jednotkami SI, při dodávkách do třetích zemí lze použít doplňkové indikace.
28.05.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 22.5.2009.
22.05.2009
Stanovení definice případu “Nový virus chřipky A(H1N1)” pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství.
22.05.2009
Možnost podávání připomínek ke stanoviskům vydávaným EFSA.
21.05.2009
Časopis Kvalita potravin informuje o  normách k zajišťování bezpečnosti potravin.
19.05.2009
Vyhláška 129/2009 Sb. mění vyhlášku 291/2003 Sb. v souladu s evropskou směrnicí tak, že oblast působnosti se nevztahuje na zvířata v zájmovém chovu.
19.05.2009
Přehled žádostí podaných a schválených v roce 2009, přehled notifikací v roce 2009.
15.05.2009
Bylo vydáno rozhodnutí schvalující uvádění na trh „Ice Structuring Protein“, vitaminu K2 z Bacillus subtilis, lykopenu a lykopenového oleorezinu.
15.05.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.5.2009.
11.05.2009
Do 8. června 2009 se lze vyjadřovat ke GM kukuřici 1507 x 59122 a MON88017.
11.05.2009
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
06.05.2009
Nové nařízení harmonizující pravidla pro enzymy v potravinách v celém Společenství se začne uplatňovat po zpracování a vydání pozitivního seznamu asi v r. 2014.
04.05.2009
Záměrem dánské vlády je mírně zvýšit od poloviny roku 2010 spotřební daně z cukrovinek, limonád, zmrzlin a cigaret.
30.04.2009
Návrh Komise uvádí novelizovaný seznam produktů/sledovaných analytů/třetích zemí, který má platit od r. 2010.
30.04.2009
Expertní tým rakouské potravinové knihy doporučil schválit použití několika složek vyrobených pomocí GMO do tradičních krmiv (fytázy, lysin, alfa-amylázy a enzymy snižující viskozitu).
30.04.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 24.4.2009.
27.04.2009
Funkční potraviny. Nařízení Evropské komise o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin; nařízení o nových potravinách a o nových složkách potravin.
22.04.2009
Na březnovém jednání pracovní skupiny Rady ohledně návrhu nařízení o označování bylo dohodnuto, že velikost písma na přední straně obalu se bude vztahovat na malá písmena a bude požadován výrazný kontrast mezi textem a pozadím.
17.04.2009
Dne 16.12.2008 byla schválena uvedená nařízení EU a dále nařízení stanovující jednotný postup autorizace aditiv, enzymů a aromat.
16.04.2009
Evropská komise uveřejnila dne 3.4.2009 44. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
07.04.2009
Komise neschválila rakouský návrh národního nařízení o označování chovu nosnic na výrobcích z vajec.
07.04.2009
Mléko a sója jsou dva nutričně významné produkty, které se však natolik liší, že je není možné mezi sebou zaměňovat.
07.04.2009
Speciální internetové stránky Evropské komise.
02.04.2009
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.04.2009
Tuto problematiku řeší nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5.3.2009.
01.04.2009
Rakousko ohlásilo Komisi úmysl stanovit limit pro obsah trans-mastných kyselin v potravinách limit 2 g/100 g platný s výjimkou potravin s méně než 20 % tuku vyrobených z určitých surovin. Opatření se nemá vztahovat na přirozeně se vyskytující trans-mastné kyseliny. 
31.03.2009
Návod na kontrolu shody s legislativou EU týkající se aflatoxinů. Dokument Evropské komise z března 2009.
27.03.2009
Rozhodnutí 2009/163/ES mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v/na potravinách. Bylo vyškrtnuto 148 látek, k nimž nebyly poskytnuty požadované informace.
26.03.2009
Seznam Evropské komise aktualizovaný k 25.3.2009. Odstraňování nežádoucích látek z vod.
26.03.2009
Směrnice 2009/10/ES mění směrnici 2008/84/ES se specifickými kritérii pro čistotu potravinářských přídatných látek podle nejnovějších poznatků.
24.03.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 19.3.2009.
23.03.2009
Zemědělský výbor EP schválil minimální velikost písma, povinnou deklaraci původu hlavních zemědělských surovin v potravině a další pravidla, která mají být obsažena v nařízení o informacích na balených potravinách.
23.03.2009
ESD odmítl použití směrnice o léčivech pro produkt, u něhož nejsou vědecky doložené léčivé funkce, a to i v případě, že tato možnost není vyloučena. Kritériem je i množství obsažené účinné látky.
18.03.2009
Aktivity Evropské komise v oblasti pesticidů. Databáze pesticidů schválených v EU.
16.03.2009
Od 10.3.2009 se lze po dobu jednoho měsíce vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se nové GM bavlny GHB614.
11.03.2009
Evropská komise uveřejnila 9.3.2009 již 40. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
10.03.2009
Navrhované nařízení upouští od kontrolních opatření v třetích zemích a stanovuje kvóty na kontrolu členskými státy EU u určitých neživočišných potravin z určitých zemí.
06.03.2009
V Bruselu pořádá Agra Informa ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2009 18. výroční konferenci European Food Law s názvem „Food Labelling + Health Claims".
05.03.2009
Díky kontinuálnímu ústupu BSE zrušila EK nulovou toleranci proteinů živočišného původu v rostlinných krmivech.
03.03.2009
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.03.2009
Do 22.4.2009 se lze vyjadřovat k návrhu směrnic týkajících se “aktivních a inteligentních látek” pro materiály v kontaktu s potravinami.
27.02.2009
Do 18.3.2009 se lze vyjádřit ke stanovisku EFSA k prodloužení autorizace GM kukuřice rezistentní vůči hmyzu.
20.02.2009
Registr Společenství obsahuje schválené produkty a také ty, které byly staženy z trhu.
20.02.2009
EP požaduje legislativní limit pro trans-tuky. Producenti mléčných a masných výrobků nechtějí zahrnovat přirozené trans-tuky do limitu, naopak producenti ztužených tuků požadují zahrnutí celkového obsaženého množství trans-tuků.
20.02.2009
Od  1. 7. 2009 bude značení olivového oleje „panenský“ a „extra-panenský“ povinné.
09.02.2009
Akce pořádaná Evropskou komisí se uskuteční 18.3.2009 v Bruselu.
09.02.2009
Nařízení 1334/2008/ES zruší od 20. ledna 2011 dosavadní směrnici 88/388/EHS a bude platit v celém Společenství. Bude doplněn pozitivní seznam látek.
06.02.2009
Aktualizace legislativy týkající se importů drůbeže a drůbežích produktů do EU.
04.02.2009
Členské státy mohou dočasně povolit uvádět na trh osivo, které nevyhovuje požadavkům z hlediska minimální klíčivosti.
04.02.2009
FVO provede celkem 255 auditů a kontrol. V ČR se plánují dvě mise FVO zaměřené na krmiva a kontrolu obecně.
03.02.2009
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.02.2009
Program zasedání, které se uskuteční dne 16.2.2009. Zprávy z předcházejících  zasedání.
29.01.2009
Byla vydána směrnice 2008/128/ES zahrnující směrnici 95/45 včetně všech následných změn.
29.01.2009
Bylo vydáno nařízení s podrobnými požadavky na výrobky vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které začne platit v celém Společenství od r. 2012.
29.01.2009
Nařízení 13/2009/ES je prvním krokem k realizaci celoevropské podpory školních ovocných svačin.
28.01.2009
Leták Evropské komise s novými pravidly dovozu masa a mléka do EU.
27.01.2009
Ročenka Behr´s Verlag zpracovává aktuální potravinářská témata a uvádí adresy potravinářských úřadů a svazů a přehled seminářů konaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
27.01.2009
Odrůdy geneticky modifikované kukuřice Bt11 firmy Syngenta a 1507 firmy Pioneer byly na návrh Komise zařazeny na pořad únorového jednání regulačního výboru EU, který by měl rozhodnout o povolení pěstovat tyto odrůdy na území EU.
26.01.2009
Přehled souvisejících legislativních dokumentů.
22.01.2009
Přehled ročních a víceletých programů eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat schválených Komisí.
22.01.2009
Evropská komise uveřejnila seznam speciálních podmínek pro import potravin živočišného původu do EU.
21.01.2009
Dnem 1. ledna 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Rady EU o ekologickém zemědělství 834/2007.
21.01.2009
Databáze 4185 zdravotních tvrzení předaných EFSA k posouzení.
20.01.2009
Prozatímní seznam Evropské komise – stav k 8.1.2009.
20.01.2009
Katastrofální důsledky návrhů k novele zákona EU o ochraně rostlin pro pěstování cukrovky a brambor.
20.01.2009
Komise předkládá opakovaně návrh na schválení antimikrobiálních roztoků při omývání jatečných těl drůbeže kvůli odstranění bariéry dovozu z USA.
19.01.2009
Statistický přehled termínů pro posouzení více než 4 tisíc podaných návrhů tvrzení s vlivem na zdraví.
09.01.2009
Schvalování tvrzení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.
09.01.2009
Přehled žádostí o schválení podle nařízení 258/97 o potravinách nového typu pro uvedení na trh v EU.
08.01.2009
Rozhodnutím Komise 2008/985/ES z 15.12.2008 se povolují umístit na trh v EU.
07.01.2009
Rozhodnutím Komise 2008/968/ES z 12.12.2008 se povoluje umístit na trh v EU.
07.01.2009
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
06.01.2009
V r. 2009 začne platit odhlasovaná legislativní změna, týkající se možnosti prodeje ovoce, zeleniny a ořechů nedokonalých tvarů.
02.01.2009
Soubor předpisů týkajících se aditiv, aromat a enzymů zahrnuje např. problematiku schvalování aditiv nebo povinnost uvádět varování při přítomnosti azobarviv.
30.12.2008
Sekce “Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce”, Brusel, 12.12.2008.
29.12.2008
Katalogy uvádějí ty odrůdy, jejichž semena nejsou při uvádění na trh ve Společenství omezována.
18.12.2008
Evropská komise uveřejnila 16.12.2008 již 37. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
17.12.2008
Rozsáhlý program Evropské komise má být dokončen v roce 2008.
12.12.2008
ČR navrhla doplňující seznam látek použitelných k obohacování potravin, ale nestanovila postup zacházení s výrobky, uvedenými na trh v EU, EHP a Turecku.
03.12.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
03.12.2008
Na kolokviu konaném v říjnu 2008 v Paříži bylo přijato memorandum pro zpřísnění opatření na hranicích EU a projednávala se např. spolupráce vyspělých zemí světa při kontrolách.
28.11.2008
Podle panelu odborníků AFC se nemá měnit limit tolerovatelného denního příjmu (0,1 mg kumarinu/kg tělesné hmotnosti), ale krátkodobé zvýšení příjmu neznamená zásadní riziko.
27.11.2008
Dne 25.11.2008 zahájil EFSA diskusi ke stanovisku týkajícímu se nové GM kukuřice (Maize 59122xNK603).
27.11.2008
Brazilské hovězí maso není stále ještě přijímáno Evropskou unií.
27.11.2008
Od ledna 2009 bude povolen dovoz jen z podniků schválených úřadem Rosselchoznadzor.
26.11.2008
Dne 7.11.2008 byla uveřejněna 36.revize Registru doplňkových látek v krmivech ve Společenství.
10.11.2008
Aktuální znění české vyhlášky 381/2007 o limitech pesticidů je k dispozici na portálu veřejné správy. Dopis České asociace ochrany rostlin vyzývá proti přísným kritériím navrhovaného nařízení EU, která ohrozí možnost pěstování některých plodin.
04.11.2008
Aktualizovaný harmonogram zasedání jednotlivých sekcí SCFSAH v roce 2008.
04.11.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
03.11.2008
Nařízení 1019/2008/ES, 1020/2008/ES a 1021/2008/ES, kterými se mění nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně potravin.
30.10.2008
Směrnice 2008/100/ES mění směrnici 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o definici vlákniny, výpočet obsahu energie a RDA pro vitaminy a minerální látky.
30.10.2008
Přehled jednotlivých sledovaných aktivit. Podrobný harmonogram jejich splnění.
30.10.2008
Komise na rozdíl od Itálie nepřipouští možnost zdůraznění, že čokoláda je vyrobena bez přídavku povolených rostlinných olejů ke kakaovému máslu.
29.10.2008
Do 31.7.2009 má EFSA vypracovat vědecká stanoviska k navrhovaným tvrzením. Od ledna 2010 bude existovat pozitivní seznam tvrzení schválených Komisí.
24.10.2008
Byla vydána nařízení 1019/2008/ES, 1020/2008/ES a 1021/2008/ES, kterými se mění nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně potravin.
23.10.2008
Nařízením 967/2008/ES se mění nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o povinné používání loga.
17.10.2008
Po čtyřletém zákazu schválila Komise 9 čínských společností pro dovoz do EU.
17.10.2008
Komise projednává změny v souvislosti s umožněním ošetření drůbeže chlórovým roztokem a s rozšířeným zájmem spotřebitelů o drůbeží polotovary.
16.10.2008
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5.9.2008.
01.10.2008
Rozhodnutí Komise 2008/757/ES ze dne 26.9.2008. Opatření EU proti riziku z melaminu.
01.10.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 30.9.2008.
01.10.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
01.10.2008
Vytváření společných pravidel EU pro správnou praxi. Přehled pravidel platných v jednotlivých zemích EU.
30.09.2008
Směrnice 2008/84/ES upravuje a nahrazuje dosavadní směrnici 96/77/ES o čistotě aditiv kromě sladidel a barviv (kodifikované znění).
27.09.2008
Rozhodnutím 2008/721/ES se aktualizuje poradní struktura v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a  zrušuje dosud platné rozhodnutí 2004/210/ES. 
26.09.2008
Akční plán Komise k usnadnění implementace strategie EU zaměřené na zdraví zvířat má 4 pilíře.
15.09.2008
Nařízení 839/2008/ES mění nařízení 396/2005/ES, pokud jde maximální limity v některých produktech a na jejich povrchu.
14.09.2008
Pod tímto mottem se britští zemědělci brání proti novelizaci legislativy EU v rostlinolékařství.
06.09.2008
Od 1. září 2008 sjednotila Evropská komise povolenou hladinu pesticidů v potravinách. Nové nařízení sjednocuje limity pro pesticidy v potravinách ve všech členských zemích EU.
05.09.2008
Nová pravidla pro rezidua pesticidů v EU od 1.9.2008.
02.09.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
31.08.2008
Aktualizovaný prozatímní seznam aditiv používaných do plastů přicházejících do kontaktu s potravinami.
27.08.2008
Evropská komise uveřejnila dne 22.8.2008 výsledky monitoringu v členských státech EU v roce 2006.
25.08.2008
Vyjádření EFSA k osmi zdravotním tvrzením týkajícím se snížení rizika onemocnění a zdraví dětí.
22.08.2008
Komisi čeká řada úkolů týkajících se aflatoxinů a dalších mykotoxinů. Je citována zpráva Vědeckého výboru pro potraviny o alternáriových toxinech.
22.08.2008
Komise prosadila povolení přídavku kaseinů do sýrařského mléka v množství až 10 %, a sice od ledna 2008.
21.08.2008
EP schválil v červenci 2008, že dosavadních 12 předpisů bude nahrazeno pouze čtyřmi: všeobecné podmínky pro schvalování, aditiva, aromata, enzymy.
17.08.2008
Nařízením 629/2008/ES dochází k doplnění limitů pro olovo, kadmium a rtuť va doplňcích stravy.
08.08.2008
Komise stanovila systém rozdělení potravin do devíti kategorií, který má být testován na 120 výrobcích.
08.08.2008
Nařízení 657/2008/ES nahrazuje dosavadní nařízení 2707/2000/ES, upravuje systém výpočtu a sledování poskytovaných podpor a zdůrazňuje úlohu EU v podpoře školního mléka.
07.08.2008
Nařízení 733/2008/ES zrušuje a nahrazuje nařízení 737/90/EHS. Radioaktivní kontaminace se snižuje, a tak se počítá s ukončením platnosti nařízení k 31. 3. 2010.
04.08.2008
Francouzský parlament po dlouhých rozhovorech schválil diskutovaný zákon o využívání geneticky modifikovaných organismů.
03.08.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
01.08.2008
Tisková zpráva MZe ČR z 31. července 2008
01.08.2008
V případě použití soli obohacené jódem musí být v seznamu složek uvedeno buď „jódovaná sůl“ nebo vyjmenovány jednotlivé složky, tzn. "sůl , jodid/jodičnan". V Rakousku se všeobecně preferuje jodace soli.
31.07.2008
Podle rozhodnutí C-319/05 není látka léčivem, pokud se konzumuje v množství odpovídajícím příslušné potravině, a také pokud nejsou vědecky ověřeny specifické účinky na určitou látkovou výměnu.
31.07.2008
Tisková zpráva SVS z 28. 7. 2008.
29.07.2008
Evropský Parlament jedná o povolení oxidu chloričitého, kyselého chloritanu sodného, fosforečnanu sodného a peroxikyselin k oplachování jatečných těl drůbeže.
26.07.2008
V Rakousku byla zavedena certifikační opatření pro případy, kdy výrobce na  výrobku zdůrazňuje, že výrobek nepochází z GM-produkce.
10.07.2008
Konsolidovaná verze nařízení 999/2001/ES - naposledy změněného nařízením 357/2008/ES.
09.07.2008
plné znění předpisů
09.07.2008
Komise znovu vydala rozhodnutí s cílem zabránit opakování dovozu slunečnicového oleje kontaminovaného minerálním olejem z Ukrajiny.
06.07.2008
Americká společnost Bioenergy Inc., předložila britskému úřadu FSA žádost o schválení D-ribózy z Bacillus subtilis jako potravinové složky nového typu.
04.07.2008
Vedle nařízení 1234/2007/ES o společné organizaci trhů nyní platí nařízení 543/2008/ES a pravidly pro drůbeží maso a nařízení 589/2008/ES s pravidly pro vejce.
03.07.2008
Přehled řídicích výborů, plán jejich zasedání, program jejich zasedání, zprávy ze zasedání.
02.07.2008
Stanovisko EFSA k recyklovaným plastům určeným pro styk s potravinami.
02.07.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
01.07.2008
Komise má v úmyslu zmírnit pravidla pro ovoce a zeleninu v evropských nařízeních o tržních normách, ale většina členských států je proti.
28.06.2008
V EU probíhá rozsáhlé prověřování všech aktivních látek určených do prostředků na ochranu rostlin. Ukončení v roce 2008.
26.06.2008
Je k dispozici 30. aktualizovaná verze doplňkových látek používaných ve výživě zvířat (aktualizace k 23.6.2008).
24.06.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 28.6.2008.
24.06.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 23.6.2008.
24.06.2008
Přehled legislativy EU zaměřené na aditiva. Nová směrnice Komise 2008/60/ES o čistotě sladidel.
19.06.2008
Připravuje se revize nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Specifikace navigačního systému.
18.06.2008
Směrnice a nařízení se týkají registrace skotu, přípravků na ochranu rostlin, používání hormonů, postupů tlumení a eradikace přenosných chorob, ochrany zvířat aj.
15.06.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
04.06.2008
Rozhodnutí 2008/352/ES zpřísňuje dozor nad dováženými produkty z Indie z hlediska obsahu pentachlorfenolu a dioxinů.
21.05.2008
Nařízení 423/2008/ES mění a nahrazuje mnohokrát změněné nařízení 1622/2000/ES, kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy.
21.05.2008
Evropská komise vydala nařízení 357/2008/ES, kterým se mění „Příloha V: Specifikace rizikového materiálu“ k nařízení 999/2001/ES tak, že páteř se musí odstranit u skotu až od 30 měsíců věku zvířete. 
17.05.2008
Komise vydala kodex chování s cílem podpořit ucelený, bezpečný a odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií v Evropě.
09.05.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
09.05.2008
Chovatelé lososů a pstruhů v Evropské unii mohou do potravy dávané rybám přidávat barvivo astaxanthin jako potravinový doplněk.
06.05.2008
Tematicky roztříděný přehled nových a revidovaných norem ISO pro potraviny publikovaných během r.  2007. Jedná se o druhý dodatek k  Seznamu  vydanému v ÚZPI v r. 2005.
30.04.2008
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který vychází ze směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS.
22.04.2008
Na programu budou především listerie v hotových pokrmech, zabránění falšování u masa, opatření proti TSE, snížení salmonel v hejnech krůt, GMO, kriteria pro nutriční tvrzení, inteligentní obaly.
17.04.2008
RDA pro vitaminy E, C, B12, biotin a pro hořčík má být zvýšena, pro některé vitaminy skupiny B, fosfor a zinek snížena. Pro vitamin K a některé minerální látky a stopové prvky je hodnota RDA stanovena nově.
17.04.2008
Aplikace směrnice 95/2/ES a 2006/52/ES.
11.04.2008
Nařízení 273/2008/ES stanovuje pravidla pro analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků a ruší nařízení 213/2001/ES. Použije se od 31. 3. 2008.
02.04.2008
Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008 se týká posklizňového ošetření plodin prostřednictvím fumigantů.
02.04.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
01.04.2008
Aktualizovaný seznam žádostí o schválení, notifikací a schválených PNT. Registr GM potravin a krmiv v EU.
26.03.2008
Jsou stanoveny v novém nařízení (ES) č. 149/2008 ze dne 29. 1. 2008.
14.03.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.03.2008
Komise projednává návrh zpřísněných opatření na kontrolu aflatoxinů a dalších škodlivin v produktech z třetích zemí.
28.02.2008
Do konce ledna 2009 má Komise sestavit seznam schválených zdravotních tvrzení. Britský úřad FSA rozdělil tvrzení do 5 skupin podle účinné složky.
27.02.2008
Rozhodnutí EU zpřísňuje podmínky dovozu čerstvého masa kvůli veterinárním nedostatkům zjištěným inspekcí FVO.
24.02.2008
Komise zpracovala návrh nejvyšších přípustných množství ve stravě pro vitamin C, fosfor, draslík a mangan.
24.02.2008
Má být vydáno komplexní nařízení o označování náhradou za dosavadní směrnice 2000/13/ES a /90/496/EHS.
21.02.2008
Nošovické kysané zelí a Pardubický perník byly zapsány do registru chráněných označení.
20.02.2008
Komise předkládá Parlamentu a Radě koncept návrhu na zásadní změny v nařízení 258/97, které by mj. měly urychlit proces schvalování.
16.02.2008
Vývoj norem je zajišťován Svazem výrobců potravinářských aditiv a technickými výbory pro jednotlivé skupiny přídatných látek.
08.02.2008
Směrnice 2008/5/ES zrušuje směrnici 94/54/ES a slučuje požadavky ohledně balicích plynů, sladidel a lékořice.
02.02.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.02.2008
Nový předpis umožní přidávat jodovanou sůl do všech potravin, ale snižují se nejvyšší povolené koncentrace jódu.
19.01.2008
Nařízení 1441/2007/ES mění nařízení 2073/2005, pokud jde o požadavky na salmonelu Enterobacter sakazakii a Bacillus.
19.01.2008
Pracovní skupina odborníků států EU vytvořila pokyny k používání nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních.
16.01.2008
Zákon 375/2007 mění v souvislosti s předpisy ES zákon 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení.
12.01.2008
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
07.01.2008
Směrnice 2007/68/ES uvádí konečný platný seznam alergenních součástí potravin, které musí být na obalu uvedeny.
06.12.2007
Evropský parlament v říjnu 2007 v prvním čtení s řadou výhrad přijal návrh Komise ohledně trvale udržitelného používání pesticidů.
05.12.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.12.2007
Normy obchodních řetězců vyžadují další opatření k zabránění výskytu neoznačených alergenů v potravinách.
24.11.2007
Přehled o institucích EU a procedurách při vytváření a využívání legislativy EU je k dispozici v příručce německého Behr´s Verlag.
11.11.2007
Směrnice 2005/29/ES, která má být implementována do národních předpisů zakazuje klamavé a agresivní praktiky.
11.11.2007
Od začátku r. 2008 nastartuje nový systém pravidel při přijímání legislativních opatření, v němž je posílena pozice Parlamentu.
11.11.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.11.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
03.10.2007
Povinnost používat stanovená jmenovitá množství výrobků bude v ES postupně omezena jen na některá vína a lihoviny. Směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS budou zrušeny.
26.09.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.09.2007
Potravinářská komora připravila dva semináře o čerpání peněz z EU
21.08.2007
Nově použitá nutriční tvrzení musí od července 2007 splňovat požadavky nařízení 1924/2006/ES, řada opatření však je nedořešených.
18.08.2007
Podání žádosti o evropské dotace má být jednodušší než v minulosti.
10.08.2007
Operační programy -občané mohou čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie
10.08.2007
Opatření vyškrtnutá z vyhlášky 137/2004 Sb. jsou v obecnější formě v nařízeních ES. Toto pojetí umožňuje větší variabilitu, ale vyžaduje aktivnější přístup.
03.08.2007
Pozastavuje se používání červeně 2G (E 128) přidávané výjimečně do masných výrobků, protože nelze vyloučit vliv na vznik tumorů.
02.08.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.08.2007
Nařízení 834/2007/ES ruší a nahrazuje nařízení 2092/91/ES. Použije se od 1. ledna 2009.
29.07.2007
Evropský soud potvrdil oprávněnost italské legislativy, podle níž distributor zodpovídá za správnost údajů na potravině.
27.07.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
04.07.2007
Jak získat dotaci
28.06.2007
Můžete  poskytovat služby v jiných členských státech EU
26.06.2007
Evropská komise vydala příručku k vysledovatelnosti určenou pro zpracovatele a instituce v EU.
22.06.2007
Evropská komise vydala příručku k vysledovatelnosti určenou pro zpracovatele a instituce v EU.
22.06.2007
Evropská komisařka Mariann Fisher Boel možná přijede na Salimu
15.06.2007
Metodická pomůcka, určena pro právnické a fyzické  osoby podnikající v zemědělství.
11.06.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.06.2007
Evropská komise schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Po schválení prováděcích pravidel se otevře první kolo, ve kterém bude možné předkládat projekty na tři typy investičních podpor.
02.06.2007
Seminář byl zaměřen na pravidla hygieny podle nového balíčku nařízení ES a na problematiku listerií.
23.05.2007
Nařízení 1907/2006/ES zavádějící nový způsob zacházení s chemikáliemi, které vstupuje v platnost 1. 7. 2007, sice nezahrnuje potravinářská aditiva a aromata, ale postihne potravináře jako uživatele dalších chemických látek.
20.05.2007
Nařízením 479/2007/ES byla upravena přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a  882/2004/ES, týkající se dovozu některých živočišných potravin z třetích zemí, která byla původně stanovena nařízením 2076/2005/ES.
04.05.2007
Od září 2006 začala v souladu se sdělením Komise KOM(2006) 519 probíhat školení pracovníků dozoru ze zemí EU a z třetích zemí.
02.05.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.05.2007
Informace o platné legislativě, o záměrech Komise EU ohledně snížení používání pesticidů a o aktuálním stavu v této záležitosti.
29.04.2007
Kritický pohled na vývoj potravinové legislativy EU z hlediska volného pohybu zboží na vnitřním trhu.
25.04.2007
Komise staví Španělsko před Evropský soud kvůli zákazu výrobků obsahujících guaranu, žen-šen, sójové isoflavony, alfalfu, passifloru aj.
20.04.2007
EU znovu zavedla clo z importu kukuřice, které platí od 16.3.2007 pro všechny členské státy EU
19.04.2007
Ministerstvo zemědělství a Institut profesní přípravy, Praha si Vás dovolují pozvat na pilotní seminář : Implementace veterinární legislativy s důrazem na nařízení komise (ES) č. 2073 / 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny v oblasti výroby a zpracování potravin živočišného původu.
13.04.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
08.04.2007
Vzdělávací kurzy a publikace Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR).
29.03.2007
Minimalizuje nebezpečí vzniku chyb
28.03.2007
Potravináři korespondovali s evropskou komisařkou Marian Fischer Boelovou
26.03.2007
Pomazánkové máslo díky neústupnosti Bruselu zřejmě definitivně končí
26.03.2007
Je popsán přístup k úplným textům předpisů EU v češtině týkajících se problematiky veterinárního lékařství a zootechniky.
24.03.2007
Je popsán přístup k úplným textům předpisů EU v češtině týkajících se problematiky krmiv.
24.03.2007
Uvedený vývoj právních předpisů pro masné výrobky na Slovensku nepomohl ke  zlepšení  kvality výrobků.
16.03.2007
Nařízení 2081/92/EHS o ochraně zeměpisných označení a označení původu bylo po úpravě pro srozumitelnost nahrazeno nařízením 510/2006/ES.
15.03.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
07.03.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.02.2007
Parlament naléhá na prevenci nadváhy, obezity a chronických onemocněníEuroparlPress-Česká redakce
01.02.2007
Evropská unie chce prosadit, aby ovoce a zeleninu dostávali  školáci ve všech školách členských zemí zdarma.
24.01.2007
První se série článků informujících o projektu, který má podpořit zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků.
24.01.2007
Většina podniků na zpracování mléka, masa a ryb k datu přistoupení Bulharska a Rumunska k EU nesplňuje hygienické požadavky.
21.01.2007
Ve Věstníku ES vyšlo nařízení 1924/2006/ES o  tvrzeních při označování potravin a nařízení 1925/2006/ES o obohacování potravin.
05.01.2007
Nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách upravuje, zrušuje a nahrazuje nařízení 466/2001/ES.
05.01.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
04.01.2007
Seznam registrovaných poradců, kteří poskytují podporované poradenské služby. Na jejich činnost lze žádat podporu z Programu rovoje venkova opatření 1.3.4 Využívání poradenských služeb
12.10.2006
Počet: 538 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021