Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Právní předpisy EU – základní informace > Právní předpisy EU – základní informace> Legislativa EU a MS - Archiv

Přesunout kategorii Legislativa EU a MS - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa EU a MS - Archiv

 

Nový podkategorie Legislativa EU a MS - Archiv

 

Legislativa EU a MS - Archiv

Informační kategorie kanálu Legislativa - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Směrnice 2007/68/ES uvádí konečný platný seznam alergenních součástí potravin, které musí být na obalu uvedeny.
06.12.2007
Evropský parlament v říjnu 2007 v prvním čtení s řadou výhrad přijal návrh Komise ohledně trvale udržitelného používání pesticidů.
05.12.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.12.2007
Normy obchodních řetězců vyžadují další opatření k zabránění výskytu neoznačených alergenů v potravinách.
24.11.2007
Přehled o institucích EU a procedurách při vytváření a využívání legislativy EU je k dispozici v příručce německého Behr´s Verlag.
11.11.2007
Směrnice 2005/29/ES, která má být implementována do národních předpisů zakazuje klamavé a agresivní praktiky.
11.11.2007
Od začátku r. 2008 nastartuje nový systém pravidel při přijímání legislativních opatření, v němž je posílena pozice Parlamentu.
11.11.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.11.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
03.10.2007
Povinnost používat stanovená jmenovitá množství výrobků bude v ES postupně omezena jen na některá vína a lihoviny. Směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS budou zrušeny.
26.09.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.09.2007
Potravinářská komora připravila dva semináře o čerpání peněz z EU
21.08.2007
Nově použitá nutriční tvrzení musí od července 2007 splňovat požadavky nařízení 1924/2006/ES, řada opatření však je nedořešených.
18.08.2007
Podání žádosti o evropské dotace má být jednodušší než v minulosti.
10.08.2007
Operační programy -občané mohou čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie
10.08.2007
Opatření vyškrtnutá z vyhlášky 137/2004 Sb. jsou v obecnější formě v nařízeních ES. Toto pojetí umožňuje větší variabilitu, ale vyžaduje aktivnější přístup.
03.08.2007
Pozastavuje se používání červeně 2G (E 128) přidávané výjimečně do masných výrobků, protože nelze vyloučit vliv na vznik tumorů.
02.08.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.08.2007
Nařízení 834/2007/ES ruší a nahrazuje nařízení 2092/91/ES. Použije se od 1. ledna 2009.
29.07.2007
Evropský soud potvrdil oprávněnost italské legislativy, podle níž distributor zodpovídá za správnost údajů na potravině.
27.07.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
04.07.2007
Jak získat dotaci
28.06.2007
Můžete  poskytovat služby v jiných členských státech EU
26.06.2007
Evropská komise vydala příručku k vysledovatelnosti určenou pro zpracovatele a instituce v EU.
22.06.2007
Evropská komise vydala příručku k vysledovatelnosti určenou pro zpracovatele a instituce v EU.
22.06.2007
Evropská komisařka Mariann Fisher Boel možná přijede na Salimu
15.06.2007
Metodická pomůcka, určena pro právnické a fyzické  osoby podnikající v zemědělství.
11.06.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.06.2007
Evropská komise schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Po schválení prováděcích pravidel se otevře první kolo, ve kterém bude možné předkládat projekty na tři typy investičních podpor.
02.06.2007
Seminář byl zaměřen na pravidla hygieny podle nového balíčku nařízení ES a na problematiku listerií.
23.05.2007
Počet: 538 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021