Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv> Mikrobiální rizika

Přesunout kategorii Mikrobiální rizika do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Mikrobiální rizika

 

Nový podkategorie Mikrobiální rizika

 

Mikrobiální rizika

Rizika z mikroorganismů

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
V 10 až 20 % výskytu salmonelózy u lidí je původcem vepřové maso. Stonásobným snížením kontaminace se výskyt onemocnění sníží o 60 až 80 %.
21.05.2010
Charakteristika patogenu, jeho výskyt a detekce. Výzkum v ČR.
18.05.2010
FDA v USA žádá o poskytnutí údajů týkajících se výskytu salmonely v koření. Termín: do 21.6.2010.
30.04.2010
V letech 2007 - 2008 byly ve Francii prověřovány populace Fusarií na pšenici využitím morfologických technik a technik molekulární biologie.
30.04.2010
Tisková zpráva SZPI ze dne 29.4.2010.
29.04.2010
Uskuteční se v Porto (Portugalsko) ve dnech 5.–8.5.2010.
09.04.2010
Zájemci o problematiku plísní v potravinách si mohou objednat příručku na CD.
09.04.2010
Přídavek tepelně ošetřené mouky z hořčice  do fermentovaných masných výrobků inaktivuje E. coli.
24.02.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.2.2010.
22.02.2010
Doporučení vydané ministerstvem zemědělství USA.
19.02.2010
Za příčinu onemocnění 213 osob ve 42 státech USA se považuje italský salám obalený v pepři.
19.02.2010
V Rakousku a Německu způsobil několik úmrtí. Z tržní sítě v ČR byl stažen.
17.02.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12.2.2010.
15.02.2010
Počet humánních případů tří nejčastěji uváděných zoonotických infekcí byl v roce 2008 nižší než v roce 2007.
02.02.2010
Podle EFSA je kuřecí maso hlavním zdrojem kampylobakteriózy u lidí v EU.
29.01.2010
Do 22.2.2010 se lze vyjadřovat k návrhu dokumentu EFSA na posuzování bezpečnosti a účinnosti látek pro odstraňování mikrobiální kontaminace.
27.01.2010
Důvodem je zvýšený výskyt patogenního mikroorganismu Listeria monocytogenes.
25.01.2010
Výrobky obsahují salmonelu.
25.01.2010
Listeria monocytogenes způsobuje alimentární infekce nebezpečné především pro osoby se sníženou odolností. Listerie je odolná vůči chladu, vyšší koncentraci soli i ochranné atmosféře.
20.01.2010
Výskyt kampylobakterióz v ČR. Metody detekce a charakterizace Campylobacter sp.
12.01.2010
Ve Velké Británii hledají zdroj zvýšeného výskytu salmonely. Podezřelá jsou vejce ze Španělska. Rady poskytovatelům stravovacích služeb.
10.12.2009
Uskutečnilo se v Berlíně, 4.11.2009. Sborník abstraktů. Publikace ILSI Europe k problematice virů v potravinách.
27.11.2009
Nejsou k dispozici jednoznačné podklady o rizikách a  preventivním účinku vysokého přísunu bakterie Lactobacillus rhamnosus pro děti do 3 let. Norsko zakázalo výrobek Nutramigen 2 LGG.
13.11.2009
Krátkodobá pasterace mléka vysokou teplotou negativně ovlivňuje bakteriální stav během chladírenského skladování.
03.11.2009
Přehledová práce o patogenu, jehož výskyt v sušené kojenecké výživě představuje vážné zdravotní riziko.
26.10.2009
Úřad FDA vydal nový právní předpis pro prevenci výskytu salmonel ve vejcích během produkce, skladování a přepravy.
21.10.2009
Doporučení pro manipulaci, skladování a tepelnou úpravu vajec. Návod pro tekutá vejce.
19.10.2009
Komise má v plánu změnit pravidla pro listerie vzhledem k růstu počtu případů listeriózy napříč Evropou.
13.10.2009
Kurz je volně přístupný všem uživatelům.
16.09.2009
Nová metoda, která rozlišuje mezi mrtvými a živými buňkami E. coli.
15.09.2009
Pro zvýšený výskyt Listeria monocytogenes byl stažen z trhu výrobek firmy Procházka.
14.09.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 11.9. 2009.
11.09.2009
Sledování přítomnosti mykotoxinů je kvůli jejich kancerogenním a dalším toxickým účinkům nezbytné pro bezpečnost. Semikvantitativní vyhodnocení lze provést pomocí testovacích proužků a přístroje Rida®Quick Scan.
31.08.2009
Publikace ILSI Europe (červenec 2009).
19.08.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 7.8. 2009.
10.08.2009
Evropská komise stanovila definitivní zákaz používání bakteriofágů k dekontaminaci produktů živočišného původu.
10.08.2009
MF DNES testovala kupovaná nakládaná masa na gril. Tři vzorky obsahovaly bakterie salmonely nebo listerie. Většina vzorků obsahovala zvýšené množství bakterií svědčící o počínajícím procesu kažení.
07.08.2009
Tisková zpráva SVS ze dne 5.8. 2009.
05.08.2009
Přenos leptospirózy na člověka, zvířata. Nebezpečná je především kontaminovaná voda, prevence leptospirózy.
23.07.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 13.7.2009.
14.07.2009
Studie zaměřená na použití přírodních variant při uchování krájeného čerstvého ovoce a ovocných šťáv.
09.07.2009
Přehledová práce o nejnovějších aktivitách a pokroku při kvalitativní a kvantitativní analýze mykotoxinů.
08.07.2009
CAC schválila mezinárodní standardy pro nebezpečné bakterie a chemikálie. Tisková zpráva WHO ze dne 6.7.2009.
08.07.2009
Informace SZÚ. Postup při sanaci studny. Nouzové zásobování pitnou vodou. Rychlá detekce bakteriální kontaminace pitné vody.
07.07.2009
Vědecké stanovisko EFSA, ECDC a EMEA k antibiotické rezistenci Staphylococcus aureus.
29.06.2009
TZ SZPI ze dne 26.6. 2009.
29.06.2009
Výskyt vybraných infekcí v květnu 2009 a porovnání s předchozímí roky. Zdroj SZÚ.
26.06.2009
Těhotné ženy by se měly z důvodu možného rizika listeriózy striktně vystříhat konzumace syrových potravin živočišného původu.
25.06.2009
Některé kmeny E. coli 0157:H7 jsou velmi odolné vůči kyselinám, k inaktivaci nestačí snížení pH na 4,6. Snížením pH pod 4,0 a výdrží nejméně 48 h, dojde k přiměřenému snížení patogenů.
25.06.2009
Informace SZPI pro spotřebitele  o rizikových potravinách v letním období.
24.06.2009
Po výskytu nákazy virem hepatitidy E jsou spotřebitelé ve Francii nabádáni k řádnému ohřevu klobás s vepřovými játry.
23.06.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.6.2009.
08.06.2009
Francouzská společnost Candia stáhla z trhu 30 000 kartonů s kontaminovaným pasterovaným mlékem.
05.06.2009
Prohlášení společnosti Penny Market s.r.o. k závěrům SZPI.
04.06.2009
Ve Velké Británii vyvinuli mutantní kmeny salmonely, které stimulují imunitní systém hostitele bez replikace v hostitelských buňkách.
02.06.2009
Vzduch a plochy prostor pro výrobu masných výrobků lze sterilovat zastudena mlhou vytvořenou ze slabého vodného roztoku směsi konzervantů.
26.05.2009
Vysoký výskyt patogenní bakterie byl zjištěn v masných výrobcích v USA.
21.05.2009
Aktuální článek zpravodajského serveru iDNES.
14.05.2009
Podle výsledků analýzy BfR se jeví jako nepravděpodobné, že by byl možný přenos MRSA z hospodářských zvířat na člověka konzumací syrového masa nebo mléka.  
14.05.2009
Stanovisko EFSA–BIOHAZ k použití bakteriofágů v nebo na potravinách živočišného původu.
14.05.2009
Zpráva EFSA – ECDC za rok 2007.
11.05.2009
Projekt VŠCHT, podporovaný MŠMT.
06.05.2009
Výběr z informačního letáku SZÚ.
06.05.2009
Zpráva FVO z mise do Egypta.
29.04.2009
Od roku 2009 vydává svůj zpravodaj CRL pro mykotoxiny a CRL pro PAU. Národní referenční laboratoře mohou do zpravodajů přispívat.
07.04.2009
Po Kanadě a Nizozemsku se rozhodli zmapovat situaci ohledně výskytu MRSA u prasat a obsluhujícího personálu také ve Spojených státech.
06.04.2009
Stanovisko EFSA k bakterii Staphylococcus aureus rezistentní k meticillinu (MRSA) nacházející se v potravinách a u živých zvířat.
06.04.2009
Z testovaných médií je pro tvorbu biofilmu optimální peptonová voda obsahující 0,05 % glukózy a teplota 30 °C. Odstranění biofilmu je obtížné, obvyklé desinfekční prostředky ale mohou zabránit následnému růstu.
01.04.2009
Přehledová práce zaměřená na mykotoxiny: fusaproliferin, beauvericin, enniatiny a moniliformin.
30.03.2009
Zdravotní rizika konzumace českých sladkovodních ryb jsou naštěstí velmi malá, na rozdíl od mořských ryb hlavně ze subtropů a tropů.
27.03.2009
Návod na kontrolu shody s legislativou EU týkající se aflatoxinů. Dokument Evropské komise z března 2009.
27.03.2009
Geny z planě rostoucích brambor zajistí současným odrůdám rezistenci vůči plísni bramborové.
26.03.2009
Počet hlášených případů salmonelózy, kampylobakteriózy a listeriózy v ČR v letech 1998–2007.
25.03.2009
Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé v roce 2008.
25.03.2009
Úřad pro bezpečnost a kontrolu potravin v USA uvádí, za jakých podmínek lze potraviny s plísní ještě konzumovat.
11.03.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.3.2009.
05.03.2009
Prezentace, které zazněly na workshopu Evropské komise dne 26.2.2009.
04.03.2009
Výzva k podávání připomínek k návrhu stanoviska EFSA. Termín: do 6.3.2009.
03.03.2009
Jedna aktuální britská studie prokázala, že jsou sušená semena často konatminována salmonelami a E. coli. 
03.03.2009
Výsledky výzkumu provedeného v Německu přispívají k znalostem o podmínkách inaktivace bakteriofágů. Nejvyšší termostabilitu vykazují fágy Lactobacillus lactis P1532.
02.03.2009
Kdy je vhodné vyhnout se použití kyseliny sorbové.
26.02.2009
Vliv vakuového balení na mikrobiální kontaminaci kapra obecného (Cyprinus carpio L.).
26.02.2009
Ve dnech 9.–10.2.2009 se uskutečnilo v Bruselu “6th Fusarium toxin forum”. Prezentace z konference.
25.02.2009
Symposium se uskuteční ve Francii (Quimper) ve dnech 15.–17.6.2009.
19.02.2009
Ovoce a zelenina se mohou stát příčinou alimentární infekce nejrůznějšího původu. Jako zdroj bývají podceňovány.
17.02.2009
Odborná přednáška, která se uskuteční v Praze dne 24.2.2009 od 14 hodin.
12.02.2009
"Produce Traceability Initiative" usiluje o zavedení identifikačních kódů na přepravkách s čerstvými produkty. Úřad FDA publikoval pravidla pro ozařování ledového salátu a špenátu ionizačním zářením.
11.02.2009
Pro odhalení zdroje mikrobiální kontaminace je směrodatný druh zjištěného mikroorganismu. Zjištění závady závisí na  stanovení počtu a místa odběru vzorků.
06.02.2009
Německý výzkum přispěl k rozšíření znalostí o biodiverzitě fágů mléčných bakterií a o jejich stabilitě vůči teplotě a UV-záření. Největší pozornost byla v projektu AiF 14339N věnována fágům napadajícím Lactococcus latis.
05.02.2009
Další zásilka arašídů nebyla propuštěna do obchodní sítě v ČR.
04.02.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.2.2009.
04.02.2009
Informace ze serverů iDNES.cz a Bezpecnostpotravin.cz.
30.01.2009
Je k dispozici úplný text zprávy vypracované EFSA a ECDC.
23.01.2009
Závěry studie, kterou 20. ledna v Bruselu představily  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).
21.01.2009
Sekce “Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce”, Brusel, 12.12.2008.
29.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 22.12.2008.
23.12.2008
Zpráva z mise EU v ČR zaměřené na kontrolu opatření k zamezení výskytu salmonely ve vejcích.
05.12.2008
Lidé se mohou infikovat i proudem kontaminovaného vzduchu, který vzniká při transportu zvířat v otevřených klecích.  
28.11.2008
Výsledky studie sledující osud mykotoxinů během výroby piva. Nová metoda ke stanovení maskovaných mykotoxinů.
19.11.2008
U 34 komerčních výrobků z celkových 36 analyzovaných vzorků (94 %) byla zjištěna přítomnost mikrocystinů.
19.11.2008
Počet: 307 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021