Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv> Mikrobiální rizika

Přesunout kategorii Mikrobiální rizika do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Mikrobiální rizika

 

Nový podkategorie Mikrobiální rizika

 

Mikrobiální rizika

Rizika z mikroorganismů

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Zpráva EFSA – ECDC za rok 2007.
11.05.2009
Projekt VŠCHT, podporovaný MŠMT.
06.05.2009
Výběr z informačního letáku SZÚ.
06.05.2009
Zpráva FVO z mise do Egypta.
29.04.2009
Od roku 2009 vydává svůj zpravodaj CRL pro mykotoxiny a CRL pro PAU. Národní referenční laboratoře mohou do zpravodajů přispívat.
07.04.2009
Po Kanadě a Nizozemsku se rozhodli zmapovat situaci ohledně výskytu MRSA u prasat a obsluhujícího personálu také ve Spojených státech.
06.04.2009
Stanovisko EFSA k bakterii Staphylococcus aureus rezistentní k meticillinu (MRSA) nacházející se v potravinách a u živých zvířat.
06.04.2009
Z testovaných médií je pro tvorbu biofilmu optimální peptonová voda obsahující 0,05 % glukózy a teplota 30 °C. Odstranění biofilmu je obtížné, obvyklé desinfekční prostředky ale mohou zabránit následnému růstu.
01.04.2009
Přehledová práce zaměřená na mykotoxiny: fusaproliferin, beauvericin, enniatiny a moniliformin.
30.03.2009
Zdravotní rizika konzumace českých sladkovodních ryb jsou naštěstí velmi malá, na rozdíl od mořských ryb hlavně ze subtropů a tropů.
27.03.2009
Návod na kontrolu shody s legislativou EU týkající se aflatoxinů. Dokument Evropské komise z března 2009.
27.03.2009
Geny z planě rostoucích brambor zajistí současným odrůdám rezistenci vůči plísni bramborové.
26.03.2009
Počet hlášených případů salmonelózy, kampylobakteriózy a listeriózy v ČR v letech 1998–2007.
25.03.2009
Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé v roce 2008.
25.03.2009
Úřad pro bezpečnost a kontrolu potravin v USA uvádí, za jakých podmínek lze potraviny s plísní ještě konzumovat.
11.03.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.3.2009.
05.03.2009
Prezentace, které zazněly na workshopu Evropské komise dne 26.2.2009.
04.03.2009
Výzva k podávání připomínek k návrhu stanoviska EFSA. Termín: do 6.3.2009.
03.03.2009
Jedna aktuální britská studie prokázala, že jsou sušená semena často konatminována salmonelami a E. coli. 
03.03.2009
Výsledky výzkumu provedeného v Německu přispívají k znalostem o podmínkách inaktivace bakteriofágů. Nejvyšší termostabilitu vykazují fágy Lactobacillus lactis P1532.
02.03.2009
Kdy je vhodné vyhnout se použití kyseliny sorbové.
26.02.2009
Vliv vakuového balení na mikrobiální kontaminaci kapra obecného (Cyprinus carpio L.).
26.02.2009
Ve dnech 9.–10.2.2009 se uskutečnilo v Bruselu “6th Fusarium toxin forum”. Prezentace z konference.
25.02.2009
Symposium se uskuteční ve Francii (Quimper) ve dnech 15.–17.6.2009.
19.02.2009
Ovoce a zelenina se mohou stát příčinou alimentární infekce nejrůznějšího původu. Jako zdroj bývají podceňovány.
17.02.2009
Odborná přednáška, která se uskuteční v Praze dne 24.2.2009 od 14 hodin.
12.02.2009
"Produce Traceability Initiative" usiluje o zavedení identifikačních kódů na přepravkách s čerstvými produkty. Úřad FDA publikoval pravidla pro ozařování ledového salátu a špenátu ionizačním zářením.
11.02.2009
Pro odhalení zdroje mikrobiální kontaminace je směrodatný druh zjištěného mikroorganismu. Zjištění závady závisí na  stanovení počtu a místa odběru vzorků.
06.02.2009
Německý výzkum přispěl k rozšíření znalostí o biodiverzitě fágů mléčných bakterií a o jejich stabilitě vůči teplotě a UV-záření. Největší pozornost byla v projektu AiF 14339N věnována fágům napadajícím Lactococcus latis.
05.02.2009
Další zásilka arašídů nebyla propuštěna do obchodní sítě v ČR.
04.02.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.2.2009.
04.02.2009
Informace ze serverů iDNES.cz a Bezpecnostpotravin.cz.
30.01.2009
Je k dispozici úplný text zprávy vypracované EFSA a ECDC.
23.01.2009
Závěry studie, kterou 20. ledna v Bruselu představily  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).
21.01.2009
Sekce “Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce”, Brusel, 12.12.2008.
29.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 22.12.2008.
23.12.2008
Zpráva z mise EU v ČR zaměřené na kontrolu opatření k zamezení výskytu salmonely ve vejcích.
05.12.2008
Lidé se mohou infikovat i proudem kontaminovaného vzduchu, který vzniká při transportu zvířat v otevřených klecích.  
28.11.2008
Výsledky studie sledující osud mykotoxinů během výroby piva. Nová metoda ke stanovení maskovaných mykotoxinů.
19.11.2008
U 34 komerčních výrobků z celkových 36 analyzovaných vzorků (94 %) byla zjištěna přítomnost mikrocystinů.
19.11.2008
Uvolňování aldehydu kyseliny skořicové do atmosféry uvnitř papírového obalu chrání chleba před chlebovou plísní Rhizoppus.
10.11.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.11.2008.
04.11.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 31.10.2008.
03.11.2008
Ve Švýcarsku byla v při rutinním vyšetření objevena u jedné kozy přítomnost neznámého druhu viru bluetongue, který byl nazván Toggenburg orbivirus.
03.11.2008
Podle výsledků výzkumu v Nestlé Research Center se inaktivace různých sérovarů salmonely během pražení značně liší. Velký rozptyl získaných hodnot souvisí s rozdílnými podmínkami při pražení.
31.10.2008
Nizozemští vědci ověřují možnost úspěšně bojovat s multirezistentními baktériemi pomocí bakteriofágů.
31.10.2008
V Nizozemí se objevilo několik případů onemocnění bluetongue odlišného typu 6, než proti jakému proběhla vakcinační kampaň v průběhu letošního roku. 
30.10.2008
Pro nadlimitní obsah aflatoxinů stáhla společnost Tesco Stores ČR a.s. ze svých obchodů pistácie pražené, solené–volné.
27.10.2008
Problematika kampylobakterióz bude předmětem 12. vědeckého kolokvia EFSA (Řím, 4.–5.12.2008).
23.10.2008
Přístup k online zpravodajům vydávaným Výzkumným ústavem potravinářským ve Velké Británii.
22.10.2008
Po výskytu 29 případů onemocnění bylo staženo z trhu 5 dodávek kojeneckého mléka Sanutri.
14.10.2008
Německá Stiftung Warentest zveřejnila výsledky nejnovějšího testu másel – ze 35 hodnocených druhů obdrželo osm známku „nedostatečný“. Jako perfektní nebyl ohodnocen žádný výrobek.
03.10.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 26.9.2008.
29.09.2008
Salmonelóza způsobená málo obvyklým kmenem zřejmě pocházela z masných výrobků irské firmy Dawn Farm Foods.
18.09.2008
Přehled původců infekcí přenášených nemytýma rukama.
11.09.2008
Výroční zpráva švýcarské BVET o zoonózách za rok 2007 uvádí mj. pokles počtu případů průjmových onemocnění vyvolaných salmonelami, naopak vzrůstá počet kampylobakteriálních infekcí.
10.09.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.9.2008.
05.09.2008
Moderní techniky pomáhají chránit proti kontaminantům a zbytečným ztrátám.
29.08.2008
Komisi čeká řada úkolů týkajících se aflatoxinů a dalších mykotoxinů. Je citována zpráva Vědeckého výboru pro potraviny o alternáriových toxinech.
22.08.2008
Americké ministerstvo zemědělství zadala agentuře Vose Consulting zhodnotit ekonomické následky případného jasného potvrzení existence vzájemného vztahu mezi paratuberkulózou skotu a Morbus Crohn u lidí.
21.08.2008
Dánské ministerstvo zemědělství hodlá vypracovat katalog požadavků, který by měl přispět k výrazné redukci kontaminace salmonel a kampylobakter u dováženého masa.
13.08.2008
Každý čtvrtý vzorek marinovaného masa na grilování byl hodnocen veterinárním úřadem v německém Arnsbergu jako zkažený nebo obsahoval zvýšený počet choroboplodných zárodků.
09.08.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 25.7.2008
28.07.2008
Ve vydavatelství CCFRA UK vyšla v r. 2007 publikace "Yeast and Moulds: Occurence and Control in the Food Factory", kterou lze objednat za 75,- LBS.
23.07.2008
Je k dispozici zpráva FVO o kontrolách na jatkách v 7 státech EU. Mezi kontrolovanými byla i ČR.
10.07.2008
Správným skladováním pokrmů se předejde otravám z potravin. Informace pro spotřebitele.
09.07.2008
Ve dvou lodních dodávkách zmrazených atlantických lososů byly zjištěny patogenní bakterie Vibrio parahaemolyticus.
23.06.2008
Konzumací nedostatečně tepelně upravených masných výrobků a masa infikovaných prasat může dojít k alimentární nákaze sarkosporidiemi.
22.06.2008
V Hongkongu se vyskytla ptačí chřipka na jednom z místních drůbežích trhů. Všechna zvířata byla z preventivních důvodů usmrcena. 
12.06.2008
Ve Spojených státech se množí počet alimentárních nákaz vyvolaných zárodkem Salmonella Saintpaul.
12.06.2008
Zpráva EFSA o výskytu salmonely u porážených prasat v EU-25 v letech 2006–2007.
10.06.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.6.2008.
05.06.2008
Blízká infračervená (NIR) spektroskopie použita pro stanovení obsahu DON a vizuálně poškozených fuzariozních zrn v pšenici a ječmeni. Metoda vyžaduje další zkoumání a stanovení podmínek použitelnosti.
04.06.2008
Odborné stanovisko vydané IFST v květnu 2008.
22.05.2008
Odborné stanovisko vydané IFST v květnu 2008.
22.05.2008
Školní děti se na výletě na statku infikovaly enterohemoragickými E. coli při konzumaci syrového mléka. Kromě těžkého průjmu může EHEC infekce vyvolat i další závažné zdravotní komplikace.
21.05.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 20.5.2008.
20.05.2008
Výsledky monitoringu výskytu salmonely u krůt chovaných na komerčních farmách v EU v letech 2006–2007.
15.05.2008
Tisková zpráva SOS ze dne 24. dubna 2008 týkající se výkrojů ananasu.
28.04.2008
Komise projednává možnost zvýšení limitů aflatoxinů ve skořápkových plodech na úroveň stanovenou CA. Dále reviduje limity pro ochratoxin A u některých potravin.
26.04.2008
Většina zeleniny pěstované v oblastech určených pro „bezpečné“ zemědělství ve Vietnamu vykazovala příliš vysoké hladiny olova, mědi, E. coli a nadměrné množství pesticidů.
26.04.2008
FSAI vydal novou příručku pro potravináře, která obsahuje praktické rady pro případy, že dojde ke kontaminaci technologické vody parazitickým prvokem rodu Cryptosporidium.
19.04.2008
Německý federální institut pro posuzování rizik z potravin vydal pro spotřebitele leták s informacemi o možnostech ochrany proti infekci působené listériemi.
16.04.2008
Aktualizované vědecké stanovisko IFST z dubna 2008.
10.04.2008
Výsledky laboratorních testů aplikace nisinu do obalové fólie u vakuově baleného lososa.
03.04.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 31.3.2008.
01.04.2008
V německých výkrmnách prasat a krůt se vyskytují i humánní patogeny S. enteritidis a S. typhimurium.
15.03.2008
Smutná bilance redakčního testu MF DNES.
14.03.2008
V mletém mase společností Ranchers Beef z Kanady a Topps Meat a Cargill z USA byla v r. 2007 zjištěna E. coli a došlo k téměř stovce onemocnění.
16.01.2008
Je k dispozici sborník z 1. semináře (leden 2007, Espoo, Finsko). V Brně se uskuteční (10.–12.12.2007) workshop.
05.12.2007
Sdělení společnosti Tesco Stores ČR pro tisk o stažení kojenecké vody Adélka 28. 9. 2007
01.10.2007
V USA došlo k 14 případům otrav z E. coli O157:H7 v mletém mase od United Food Group. Bylo staženo přes 2,5 tis. t. masa.
29.07.2007
Prezentace na první konferenci o ochraně a obraně potravin (USA, 2.–4. 11. 2005). Sborník prezentací.
13.07.2007
Je k dispozici sborník prezentací z 13. společného zasedání, které se konalo 23.–25. května 2007.
23.06.2007
Seminář byl zaměřen na pravidla hygieny podle nového balíčku nařízení ES a na problematiku listerií.
23.05.2007
Dřívější výskyt infekce z  mletého hovězího masa nahradil výskyt  z  čerstvé produkce (rajčata, hlávkový salát, špenát).
19.04.2007
Ministerstvo zemědělství a Institut profesní přípravy, Praha si Vás dovolují pozvat na pilotní seminář : Implementace veterinární legislativy s důrazem na nařízení komise (ES) č. 2073 / 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny v oblasti výroby a zpracování potravin živočišného původu.
13.04.2007
V  USA došlo k epidemii vyvolané bakterií Salmonella sérotyp Tennessee z výrobků společnosti Con Agra v Georgii.
13.04.2007
Projekt zaměřený na výzkum v oblasti zoonóz. Sborníky z uskutečněných akcí. Akce pro rok 2007.
30.03.2007
Vzdělávací kurzy a publikace Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR).
29.03.2007
Počet: 307 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021