Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Vlivy na zdraví - Archiv > Vlivy na zdraví - Archiv> Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie

Přesunout kategorii Nanotechnologie do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Nanotechnologie

 

Nový podkategorie Nanotechnologie

 

Nanotechnologie

Nanotechnologie v potravinovém řetězci

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Evropská komise připravuje půdu pro společnou definici nanomateriálů.
09.01.2012
ČR se hlásí k bezpečné a odpovědné strategii v nanovědách a nanotechnologiích.
03.01.2012
Nová publikace České technologické platformy vydaná Sdružením českých spotřebitelů, o.s..
16.12.2011
V rámci projektu FramingNano (7.RP EU) vědci vytvořili platformu pro regulaci a kontrolu nanověd a nanotechnologií.
07.10.2011
Z obavy z možných rizik spojených s používáním nanomateriálů pro životní prostředí a lidský organismus zakázal Svaz ekologického zemědělství Naturland jejich používání.
26.08.2011
Využití barevné změny komplexů rhodia k detekci neporušenosti potravinářských obalů.
01.08.2011
Sborník abstraktů z kongresu, který se uskutečnil v Québec City (Kanada) v červnu 2010.
15.07.2011
Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Valencie (Španělsko), 25.–29.10.2010.
14.07.2011
Uskuteční se ve městě York (V. Británie) ve dnech 21.–22.9.2011. Registrace je bezplatná.
30.06.2011
Informace z druhého zasedání pracovní skupiny pro nanotechnologie a potraviny při FSA (V. Británie, 5.4.2011).
30.06.2011
Projekt zaměřený na analytické metody pro detekci a charakterizaci nanočástic v potravinách. Účast ČR (VŠCHT Praha).
24.06.2011
Využití bioaktivních látek zapouzdřených do nanočástic při výrobě potravin s prospěchem pro zdraví.
23.06.2011
Jsou k dispozici prezentace ze 4. konference. Brusel, 29.–30.3.2011.
22.06.2011
Byla vytvořena v roce 2005, aby zastupovala zájmy subjektů podnikajících v oblasti nanotechnologie.
22.06.2011
Je k dispozici první zpravodaj vydaný v rámci projektu (březen 2011).
21.06.2011
Problematiky projednávané na prvním zasedání sítě. Parma (Itálie), 22.2.2011.
20.06.2011
Nanovýzkum musí probíhat ve speciálních „čistých“ místnostech, kde je filtrován vzduch a udržována konstantní teplota a vlhkost vzduchu.
17.06.2011
Německý federální institut pro hodnocení rizik BfR po workshopu konaném v dubnu 2011 opakuje předcházející varování. Kvůli nedostatku podkladů nelze zatím bezpečnost nanočástic stříbra posoudit.
16.06.2011
Prezentace na workshopu, který se uskutečnil 13.–15.4.2011 v Cascais (Portugalsko) k manuálu pro výrobce.
09.06.2011
Průzkum mezi spotřebiteli, jak přijímají použití nanotechnologie u potravin a potravinářských obalů.
07.06.2011
Vědecké pokroky podporující bezpečnost a inovace. Berlín, 14.–16.11.2012.
01.06.2011
První praktický manuál pro posuzování zpracovaných nanomateriálů (ENM) použitých v potravinách a krmivech.
16.05.2011
Beijing (Čína), 14.–15. dubna 2011.
25.04.2011
Dva výzkumné projekty řešené v ČR: Nanosemed a Nanimel.
20.04.2011
Zaměřené na: materiály v kontaktu s potravinami, potravinové složky, zdravotní a výživová hlediska.
15.04.2011
Vznikla při FSA. Druhé zasedání se uskutečnilo 5.4.2011.
08.04.2011
Sborník a prezentace z mezinárodní konference. Brusel, 24.11.2010.
07.04.2011
Přídavek Mg a Ca do nanostrukturovaného Fe2O3 zvyšuje biologickou využitelnost železa a zlepšuje senzorické vlastnosti fortifikovaných potravin.
06.04.2011
4. konference Evropské komise, která se uskutečnila v Bruselu ve dnech 29.–30.3.2011.
05.04.2011
Joint Research Centre vyšlo vstříc požadavkům expertů z mezinárodních standardizačních organizací a zřídilo úschovnu nanomateriálů.
21.02.2011
Zpráva EFSA ze dne 14.1. 2011.
18.01.2011
Zpráva OECD ze 7. zasedání k problematice vyráběných nanomateriálů. Paříž (Francie), 7.–9.7.2010.
27.09.2010
Ocenění firmy Frost & Sullivan za rok 2009 pro společnost NSD.
24.09.2010
Zpráva a prezentace z workshopu (Ispra, 14.–15.4.2010) organizovaného Evropskou komisí.
24.09.2010
Odborný seminář a kooperační burza se uskuteční v Praze dne 27.září 2010. Účast na akci je bezplatná, přihlášky do 10.září 2010.
23.09.2010
Volně přístupná elektronická publikace vydávaná IFT a IUFoST.
22.09.2010
Konference, která se uskutečnila v Bruselu ve dnech 7.–9.9.2010. Prezentace z konference.
20.09.2010
Zpráva Evropské komise – DG JRC (2010).
15.09.2010
Prezentace FAO na mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v Sao Pedro (Brazílie) ve dnech 20.–25.6.2010.
26.08.2010
Nová publikace Fraunhofer IVV (srpen 2010).
26.08.2010
Úvod do problematiky týkající se nanočástic v potravinách a informace o bavorském projektu “Potraviny a nanotechnologie“, jehož cílem je výzkum migrace z obalů a výzkum doplňků stravy.
25.08.2010
Francouzský úřad Afsset vyšetřuje materiály obsahující nanočástice a koordinuje 3-letý evropský program zaměřený na stanovení toxicity a ekotoxicity.
17.08.2010
Nová metoda detekce melaminu v mléce pomocí koloidního roztoku zlata přišla z Číny.
13.08.2010
Prezentace na 2. mezinárodní konferenci v rámci projektu MoniQA (Krakov, 8.–10.6.2010).
12.08.2010
Časopis výzkumné a vývojové základy v Kanadě zaměřené na zdokonalené potraviny a materiály (AFMNET).
12.07.2010
Prezentace z workshopu, který se konal 14.–15.4.2010 v JRC–IHCP. Zpráva OECD.
24.06.2010
6.6.2010 byla podepsána dohoda mezi představiteli Číny a EU o spolupráci v oblasti posuzování bezpečnosti nanotechnologie.
24.06.2010
Symposium se koná v Bruselu dne 24.11.2010 v rámci belgického předsednictví Evropské radě.
14.06.2010
Přístup k vybraným prezentacím. Jedním z diskutovaných témat byla nanotechnologie.
09.06.2010
Online vydání časopisu “Bite” Úřadu pro potraviny ve Velké Británii.
25.05.2010
Brusel, 23.3.2010. Jsou k dispozici prezentace a závěrečná zpráva.
06.05.2010
Je třeba, aby před použitím nanomateriálů v zemědělství byla studována a určena jejich potenciální rizika.
20.04.2010
Odborná akce pořádaná v rámci tzv. potravinářských úterků. Praha, 27.dubna 2010.
16.04.2010
Analýza zpracovaných nanočástic v potravinách a nápojích. Účast ČR v projektu.
29.03.2010
Odborná akce pořádaná v rámci tzv. potravinářských úterků. Praha, 30.března 2010.
18.03.2010
Mezinárodní symposium, které se uskuteční v Bruselu dne 24.11.2010.
18.03.2010
Za účelem biodegradovatelnosti a biokompatibility nanokompozitů se používají upravené škroby, CMC aj. Výzkum v Číně ověřil možnost výroby kompozitu obsahujícího Sb203.
10.02.2010
Zpráva vypracovaná Sněmovnou lordů ve Velké Británii. Leden 2010.
28.01.2010
Zpráva ze společného zasedání expertů FAO/WHO. Řím, červen 2009.
18.12.2009
Prezentace projektu na prvním Evropském dni potravinářské vědy. Brusel, 18.11.2009.
16.12.2009
Bylo zřízeno při Edinburgh Napier University. Činnost zahájilo 11.11.2009. Konference Nanotoxicology 2010 (červen 2010).
30.11.2009
V rámci projektu se uskuteční online workshopy (2.,8., 15.12.2009) k problematice čištění vody. Bezplatná registrace.
30.11.2009
Zpráva z výzkumného projektu Evropské komise zaměřeného na regulaci nanotechnologie v EU a USA.
14.10.2009
Zpráva zabývající se rizikem z nanočástic pro člověka a životní prostředí.
13.10.2009
Informace ze 4. mezinárodní konference, která se uskutečnila v Anaheimu (USA) dne 6.6.2009.
21.09.2009
Nanočástice komplexu beta-laktoglobulinu a pektinu umožňují suspendovat a stabilizovat hydrofóbní látky v nápojích, aniž by byl viditelný zákal.
14.08.2009
Uskuteční se v Kodani (Dánsko) ve dnech 16.–21. srpna 2009.
30.06.2009
Výrobek na bázi nanotechnologie je určen k nátěrům úlů. Řada pozitivních vlastností má napomoci ochraně včelstev před vymíráním.
26.06.2009
Postup vypracovaný v USA. Výzkumný projekt financovaný ministerstvem zemědělství (USDA).
25.06.2009
Mezinárodní konference, která se uskutečnila v rámci “IFT 09” dne 6.6.2009 v Anaheimu (USA).
10.06.2009
V USA vyvinuli zařízení (nanorezonátor), které dokáže stanovit priony ve slinách, a identifikovat tak krávy s BSE.
10.06.2009
Uskuteční se v Praze dne 1.6.2009.
29.05.2009
Cílem projektu zařazeného do 7. rámcového programu je vývoj biosenzorů pro komplexní detekci kontaminantů v kapalných médiích, především v mléce.
21.05.2009
Elektronický archiv publikací z oblasti nanověd.
28.04.2009
Prezentace zaměřené na aplikace nanotechnologie při výrobě potravin, které zazněly v únoru 2009 na zasedání AAAS.
08.04.2009
Studie provedená v Japonsku se zabývá tvorbou a využitím nanočástic jako systému pro aplikaci bioaktivních složek potravin.
27.03.2009
V pořadí již třetí konference se uskuteční v Bonnu (SRN) ve dnech 16.–18. června 2009.
24.03.2009
Mezinárodní symposium o nanotechnologii se uskuteční v Drážďanech ve dnech 26.–27.5.2009.
23.03.2009
Výzkumný projekt NanoBioSaccharides podporovaný EU přispěl k znalostem o možnostech využití štěpných produktů chitosanu ve formě nanočástic.
03.03.2009
Oficiální akce českého předsednictví EU se uskuteční v Praze ve dnech 2.–5. června 2009.
25.02.2009
Přehledová práce publikovaná IFT v říjnu 2008.
12.02.2009
Prezentace ze symposia, které se konalo v Praze ve dnech 19.–21. listopadu 2008.
09.02.2009
Publikace z roku 2008, která vznikla v rámci spolupráce PEN a GMA.
09.02.2009
Vápník z nanonizovaného perlového prášku se lépe absorbuje a zadržuje v těle než z prášku mikronizovaného.
21.01.2009
Uskuteční se 28.–30.9.2009 v Berlíně. Sborník prezentací z akce v roce 2007 a 2008.
16.01.2009
Závěry a přehled prezentací z 2. workshopu Evropské komise, který se uskutečnil 2.–3.10.2008 v Bruselu.
16.01.2009
Tímto tématem se budou zabývat experti FAO/WHO na zasedání, které se uskuteční 1.–5.6.2009 v Římě (Itálie).
15.01.2009
Asi 200 připomínek k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k aplikaci nanotechnologie v potravinovém řetězci.
07.01.2009
Američtí vědci vyvinuli přístroj na rychlejší detekci i velmi nízké koncentrace prionů v solném roztoku.
19.12.2008
Nanočástic stříbra (Ag-hydrosolu) v doplňcích stravy a nitridu titanitého v PET nápojových lahvích.
18.12.2008
Přehled aktivit Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
27.11.2008
Publikace vydaná FSAI v roce 2008.
31.10.2008
K návrhu stanoviska EFSA ze dne 14.10.2008 se lze vyjadřovat do 1.12.2008.
22.10.2008
Zdravotní riziko z nanočástic. Analytické metody pro detekci nanočástic v potravinách.
03.10.2008
Vlastnosti uměle vyráběných nanočástic.
03.10.2008
Počet: 95 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021