Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Publikace

Přesunout kategorii Publikace do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Publikace

 

Nový podkategorie Publikace

 

Publikace

Informace o zajímavých publikacích. Publikace dostupné v elektronické podobě.

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
SZÚ vydal publikaci s přesným popisem Nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši. Nyní byl doplněn Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního koše.
05.01.2016
Publikace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
17.10.2014
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2013“.
15.08.2014
Sdružení českých spotřebitelů, o.s. vydalo pro Českou technologickou platformu pro potraviny 3 nové publikace edice „Jak poznáme kvalitu?“.
14.08.2014
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8. 4. 2014.
08.04.2014
MZe vydalo Příručku pro provozovatele potravinářských podniků k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
11.03.2014
Publikace má poskytnout chovatelům jednoduchou metodu spolehlivé orientace o aktuálním příjmu jodu u laktujících krav a spotřebitelům mléka o jeho obsahu v tomto produktu.
03.03.2014
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 1. 2014.
20.01.2014
Materiál SZÚ seznamuje s nejdůležitějšími zdravotními aspekty vnitřních vodovodů a preventivních i nápravných opatřeních.
21.11.2013
Nová publikace PK ČR "Jak a proč výživa ovlivňuje zdraví / Zdravotní tvrzení na potravinách".
31.10.2013
Souhrnný přehled o současné situaci biotechnologických oborů v ČR.
21.10.2013
Potravinářská komora ČR předkládá široké veřejnosti stručné shrnutí nových pravidel pro označování potravin.
04.10.2013
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal v letošním roce aktualizované vydání publikace, která se zabývá geneticky modifikovanými organismy.
03.09.2013
Publikace Státní rostlinolékařské správy přinášející souhrnné výsledky za rok 2012.
21.08.2013
Byly vydány nové publikace České technologické platformy pro potraviny: „Sýry a tvarohy“, „Chléb a pečivo“, „Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich“ v rámci edice Jak poznáme kvalitu?
15.08.2013
Nový materiál Centra zdraví, výživy a potravin, zaměřený na bezpečné grilování a barbecue.
25.06.2013
Dokument německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) ze symposia „Prevence a překonávání krizí“.
06.06.2013
Publikace vydaná MZe hodnotí význam brambor pro výživu člověka.
14.02.2013
Česká technologická platforma a Sdružení českých spotřebitelů vydávají příručky o kvalitě potravin pro spotřebitele; zatím o hovězím a vepřovém mase, lahůdkách a kávě.
28.11.2012
Informační leták vydaný MZe ve spolupráci se SRS.
13.07.2012
Publikace o historii a vývoji veterinárního oboru ve všech jeho odvětvích.
26.06.2012
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 2. 5. 2012.
25.05.2012
Ministerstvo zdravotnictví – úsek ochrany veřejného zdraví a řízení hygienické služby předkládá dokument „Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“.
11.04.2012
Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média.
21.03.2012
Upozornění na  příručku „Unexpected allergens in food“ a australský web "Allergen Bureau“.
08.03.2012
Publikace vydaná JRC se zabývá legislativou, detekcí a novými výzvami v oblasti GMO.
13.01.2012
Studie vypracovaná Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.
10.01.2012
Tisková zpráva MZe ze dne 2. 1. 2012.
03.01.2012
Tato příručka obsahuje stručný přehled práv spotřebitele v souvislosti s nakupováním na internetu.
20.12.2011
Nová publikace České technologické platformy vydaná Sdružením českých spotřebitelů, o.s..
16.12.2011
Počet: 386 Velikost stránky
123
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021