Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Publikace

Přesunout kategorii Publikace do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Publikace

 

Nový podkategorie Publikace

 

Publikace

Informace o zajímavých publikacích. Publikace dostupné v elektronické podobě.

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Souhrnný přehled o současné situaci biotechnologických oborů v ČR.
21.10.2013
Potravinářská komora ČR předkládá široké veřejnosti stručné shrnutí nových pravidel pro označování potravin.
04.10.2013
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal v letošním roce aktualizované vydání publikace, která se zabývá geneticky modifikovanými organismy.
03.09.2013
Publikace Státní rostlinolékařské správy přinášející souhrnné výsledky za rok 2012.
21.08.2013
Byly vydány nové publikace České technologické platformy pro potraviny: „Sýry a tvarohy“, „Chléb a pečivo“, „Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich“ v rámci edice Jak poznáme kvalitu?
15.08.2013
Nový materiál Centra zdraví, výživy a potravin, zaměřený na bezpečné grilování a barbecue.
25.06.2013
Dokument německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) ze symposia „Prevence a překonávání krizí“.
06.06.2013
Publikace vydaná MZe hodnotí význam brambor pro výživu člověka.
14.02.2013
Česká technologická platforma a Sdružení českých spotřebitelů vydávají příručky o kvalitě potravin pro spotřebitele; zatím o hovězím a vepřovém mase, lahůdkách a kávě.
28.11.2012
Informační leták vydaný MZe ve spolupráci se SRS.
13.07.2012
Publikace o historii a vývoji veterinárního oboru ve všech jeho odvětvích.
26.06.2012
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 2. 5. 2012.
25.05.2012
Ministerstvo zdravotnictví – úsek ochrany veřejného zdraví a řízení hygienické služby předkládá dokument „Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“.
11.04.2012
Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média.
21.03.2012
Upozornění na  příručku „Unexpected allergens in food“ a australský web "Allergen Bureau“.
08.03.2012
Publikace vydaná JRC se zabývá legislativou, detekcí a novými výzvami v oblasti GMO.
13.01.2012
Studie vypracovaná Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.
10.01.2012
Tisková zpráva MZe ze dne 2. 1. 2012.
03.01.2012
Tato příručka obsahuje stručný přehled práv spotřebitele v souvislosti s nakupováním na internetu.
20.12.2011
Nová publikace České technologické platformy vydaná Sdružením českých spotřebitelů, o.s..
16.12.2011
Nová publikace České technologické platformy vydaná Sdružením českých spotřebitelů, o.s..
16.12.2011
Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Valencie (Španělsko), 25.–29.10.2010.
14.07.2011
Speciální pamětní kuchařka vydaná u příležitosti vzniku FoodDrinkEurope.
08.07.2011
Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.
07.07.2011
Nová publikace obsahující referenční hodnoty pro příjem živin.
17.06.2011
Odborná publikace vydaná Wiley-Blackwell ve spolupráci s IFT Press.
15.06.2011
Publikace ICBP (2011).
13.06.2011
Publikace ICBP (2011).
13.06.2011
Publikace EFSA.
02.06.2011
Volně přístupná e-publikace (2010).
26.05.2011
Krátká videa Evropské komise s různou tématikou.
24.05.2011
Publikace ILSI Europe. Využití koncepce TTC pro zajištění bezpečnosti potravin.
09.05.2011
Videa zaměřená na bezpečnost a značení potravin.
04.05.2011
Publikace ILSI Europe, březen 2011.
21.04.2011
Publikace Evropské komise (2009) o radioaktivitě v EU (2004–2006).
28.03.2011
Příručka CIAA k nařízení (ES) č. 1334/2008.
24.03.2011
Zpracoval kolektiv: L. Drobníček, J. Pešán, P. Smetana
22.03.2011
Informační leták Evropské komise určený pro spotřebitele.
17.03.2011
Příručka nejlepších zemědělských praktik pro produkci kukuřice při koexistenci různých forem hospodaření.
16.03.2011
Publikace JRC vydaná v listopadu 2010.
15.03.2011
Publikace Evropské komise zaměřená na profesi “veterinární lékař”.
14.03.2011
Publikace ILSI Europe z října 2010.
02.03.2011
Příručka pro rodiče týkající se bezpečné přípravy počáteční a pokračovací výživy pro děti.
25.02.2011
Obsahuje 600 kombinací v 25 jazycích. Slovník je pomůckou pro alergiky, kteří cestují do zahraničí.
23.02.2011
Publikace Evropské komise obsahuje 50 výzkumných projektů řešených v období 2001–2010.
07.02.2011
Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou „Zpravodaj pro školní stravování“.
26.01.2011
Nové pexeso z produkce Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství (IC BP).
14.12.2010
Český svaz zpracovatelů masa zveřejnil prostřednictvím České technologické platformy pro potraviny informační brožuru.
10.12.2010
Informativní leták pro spotřebitele.
18.11.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27.9. 2010.
27.09.2010
Volně přístupná elektronická publikace vydávaná IFT a IUFoST.
22.09.2010
Pardubice, 28.–30.6.2010. Sborník přednášek a posterů.
17.09.2010
Publikace Evropské komise (2010).
16.09.2010
Přehled internetových bulletinů společnosti BIOTRIN vydávaných v roce 2010.
16.09.2010
Evropská komise uveřejnila výroční zprávu o fungování systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
13.09.2010
Zpráva ze zasedání expertů k problematice bezpečnosti živočišných krmiv. Řím, říjen 2007.
13.09.2010
Shrnutí výroční zprávy EFSA je k dispozici v češtině.
10.09.2010
Čtvrtletník zaměřený na bezpečnost potravin vychází od roku 2010.
09.09.2010
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2009.
06.09.2010
Publikace USDA–ARS.
01.09.2010
Studie Evropské komise (červen 2010).
26.08.2010
Nová publikace Fraunhofer IVV (srpen 2010).
26.08.2010
Časopis o výživových faktorech vydává MDPI Publishing, Basilej, Švýcarsko.
25.08.2010
Publikace WHO vydaná v roce 2009.
24.08.2010
Zaměřené na: označování masných výrobků, radiofrekvenční identifikaci (RFID), potraviny z GM plodin.
23.08.2010
Projekty financované Evropskou komisí v oblasti rybářství a akvakultury.
17.08.2010
Publikace MZe. Praha, červenec 2010.
09.08.2010
Uskuteční se ve dnech 12.–13.10.2010 v Parmě (Itálie). Registrace do 8.9.2010.
14.07.2010
Volně přístupný elektronický časopis USDA. Aktualizace: červenec 2010.
13.07.2010
Časopis výzkumné a vývojové základy v Kanadě zaměřené na zdokonalené potraviny a materiály (AFMNET).
12.07.2010
Informační zpravodaj Evropské komise zaměřený na pohodu zvířat.
08.07.2010
Zpráva o činnosti EFSA v roce 2009.
30.06.2010
Publikace EFSA vydaná v roce 2010.
30.06.2010
Příručky vypracované evropskými federacemi: FEFAC, FAMI-QS a FEDIAF. Příručky v ČR.
24.06.2010
Publikace Food Safety Authority of Ireland (FSAI) je ke stažení.
18.06.2010
Priority evropských výrobců potravin a nápojů.
17.06.2010
Publikace VŠCHT v Praze, která vznikla ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny PKČR a za podpory sponzorů.
09.06.2010
ILSI Europe zkoumal důkazy o funkčnosti probiotik. Návod na posuzování prospěšných účinků probiotik.
08.06.2010
Publikace Evropské komise vydaná v roce 2010.
01.06.2010
Online vydání časopisu “Bite” Úřadu pro potraviny ve Velké Británii.
25.05.2010
Souhrnná zpráva SZPI za rok 2009.
14.05.2010
Volně přístupný vědecký časopis VÚP Bratislava.
05.05.2010
Informační leták k webové aplikaci viscojis.cz.
04.05.2010
Publikace vydané Evropskou komisí se zaměřením na zemědělství, výzkum, bezpečnost potravin a jiné problematiky.
28.04.2010
Adresář dodavatelů čerstvých zemědělských produktů v bedýnkách konečnému spotřebiteli.
23.04.2010
Publikace SVS ČR. Informační bulletin č. 1/2010.
23.04.2010
Publikace CIAA, 2009.
23.04.2010
Nezisková organizace zaměřená na aktivní podporu rozvoje postupů vedoucích k udržitelnému zemědělství.
22.04.2010
Nová strategie britské vlády zaměřená na potraviny – vyhlídky do roku 2030.
22.04.2010
Zpráva z JMPR, které se uskutečnilo ve dnech 16.–25.9.2009 v Ženevě (Švýcarsko).
19.04.2010
Výstup z workshopu (Montreux, květen 2008) zaměřeného na posuzování prospěšných účinků probiotik.
14.04.2010
Zpráva a sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil v Londýně ve dnech 14.–15.12.2009.
13.04.2010
Uskuteční se 30.6.–2.7.2010 v Gothenburgu (Švédsko). Sborník z Food Factory 2008.
13.04.2010
Příručka vydaná Světovou unií velkoobchodních trhů (v češtině).
12.04.2010
Zájemci o problematiku plísní v potravinách si mohou objednat příručku na CD.
09.04.2010
Publikace Evropské komise vydaná JRC v roce 2009.
09.04.2010
Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravování".
09.04.2010
Publikace JECFA, 2009.
29.03.2010
Volný přístup k vědeckým publikacím Společného výzkumného střediska Evropské komise.
15.03.2010
Publikace České technologické platformy pro potraviny určená spotřebitelům.
12.03.2010
Počet: 386 Velikost stránky
123
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021