Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Publikace

Přesunout kategorii Publikace do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Publikace

 

Nový podkategorie Publikace

 

Publikace

Informace o zajímavých publikacích. Publikace dostupné v elektronické podobě.

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Volně přístupná elektronická publikace vydávaná IFT a IUFoST.
22.09.2010
Pardubice, 28.–30.6.2010. Sborník přednášek a posterů.
17.09.2010
Publikace Evropské komise (2010).
16.09.2010
Přehled internetových bulletinů společnosti BIOTRIN vydávaných v roce 2010.
16.09.2010
Evropská komise uveřejnila výroční zprávu o fungování systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
13.09.2010
Zpráva ze zasedání expertů k problematice bezpečnosti živočišných krmiv. Řím, říjen 2007.
13.09.2010
Shrnutí výroční zprávy EFSA je k dispozici v češtině.
10.09.2010
Čtvrtletník zaměřený na bezpečnost potravin vychází od roku 2010.
09.09.2010
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2009.
06.09.2010
Publikace USDA–ARS.
01.09.2010
Studie Evropské komise (červen 2010).
26.08.2010
Nová publikace Fraunhofer IVV (srpen 2010).
26.08.2010
Časopis o výživových faktorech vydává MDPI Publishing, Basilej, Švýcarsko.
25.08.2010
Publikace WHO vydaná v roce 2009.
24.08.2010
Zaměřené na: označování masných výrobků, radiofrekvenční identifikaci (RFID), potraviny z GM plodin.
23.08.2010
Projekty financované Evropskou komisí v oblasti rybářství a akvakultury.
17.08.2010
Publikace MZe. Praha, červenec 2010.
09.08.2010
Uskuteční se ve dnech 12.–13.10.2010 v Parmě (Itálie). Registrace do 8.9.2010.
14.07.2010
Volně přístupný elektronický časopis USDA. Aktualizace: červenec 2010.
13.07.2010
Časopis výzkumné a vývojové základy v Kanadě zaměřené na zdokonalené potraviny a materiály (AFMNET).
12.07.2010
Informační zpravodaj Evropské komise zaměřený na pohodu zvířat.
08.07.2010
Zpráva o činnosti EFSA v roce 2009.
30.06.2010
Publikace EFSA vydaná v roce 2010.
30.06.2010
Příručky vypracované evropskými federacemi: FEFAC, FAMI-QS a FEDIAF. Příručky v ČR.
24.06.2010
Publikace Food Safety Authority of Ireland (FSAI) je ke stažení.
18.06.2010
Priority evropských výrobců potravin a nápojů.
17.06.2010
Publikace VŠCHT v Praze, která vznikla ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny PKČR a za podpory sponzorů.
09.06.2010
ILSI Europe zkoumal důkazy o funkčnosti probiotik. Návod na posuzování prospěšných účinků probiotik.
08.06.2010
Publikace Evropské komise vydaná v roce 2010.
01.06.2010
Online vydání časopisu “Bite” Úřadu pro potraviny ve Velké Británii.
25.05.2010
Souhrnná zpráva SZPI za rok 2009.
14.05.2010
Volně přístupný vědecký časopis VÚP Bratislava.
05.05.2010
Informační leták k webové aplikaci viscojis.cz.
04.05.2010
Publikace vydané Evropskou komisí se zaměřením na zemědělství, výzkum, bezpečnost potravin a jiné problematiky.
28.04.2010
Adresář dodavatelů čerstvých zemědělských produktů v bedýnkách konečnému spotřebiteli.
23.04.2010
Publikace SVS ČR. Informační bulletin č. 1/2010.
23.04.2010
Publikace CIAA, 2009.
23.04.2010
Nezisková organizace zaměřená na aktivní podporu rozvoje postupů vedoucích k udržitelnému zemědělství.
22.04.2010
Nová strategie britské vlády zaměřená na potraviny – vyhlídky do roku 2030.
22.04.2010
Zpráva z JMPR, které se uskutečnilo ve dnech 16.–25.9.2009 v Ženevě (Švýcarsko).
19.04.2010
Výstup z workshopu (Montreux, květen 2008) zaměřeného na posuzování prospěšných účinků probiotik.
14.04.2010
Zpráva a sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil v Londýně ve dnech 14.–15.12.2009.
13.04.2010
Uskuteční se 30.6.–2.7.2010 v Gothenburgu (Švédsko). Sborník z Food Factory 2008.
13.04.2010
Příručka vydaná Světovou unií velkoobchodních trhů (v češtině).
12.04.2010
Zájemci o problematiku plísní v potravinách si mohou objednat příručku na CD.
09.04.2010
Publikace Evropské komise vydaná JRC v roce 2009.
09.04.2010
Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravování".
09.04.2010
Publikace JECFA, 2009.
29.03.2010
Volný přístup k vědeckým publikacím Společného výzkumného střediska Evropské komise.
15.03.2010
Publikace České technologické platformy pro potraviny určená spotřebitelům.
12.03.2010
Podrobný přehled vydavatelství Wiley-Blackwell. Je zprostředkován online přístup k informacím.
03.03.2010
Nová publikace, kterou vydal Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství.
26.02.2010
Úplné znění základních legislativních předpisů a návodů souvisejících s výrobou potravin.
25.02.2010
Informační brožura pro spotřebitele.
22.02.2010
Publikace vydaná v roce 2009 vládními institucemi ve Velké Británii.
18.02.2010
Volně přístupný e-časopis Evropské komise. Výsledky zemědělského výzkumu–technologie pro praktické využití.
10.02.2010
Zpráva z konference, která se uskutečnila ve dnech 14.–15.9.2009 v Bruselu.
08.02.2010
Jsou k dispozici prezentace z výroční konference, která se uskutečnila v lednu 2010.
04.02.2010
Uskuteční se ve dnech 15.–17.3.2010 v Noordwijkerhout (Nizozemí). Přístup k publikaci TNO.
03.02.2010
Počet humánních případů tří nejčastěji uváděných zoonotických infekcí byl v roce 2008 nižší než v roce 2007.
02.02.2010
Šest publikací – příruček vydaných v rámci projektu zaměřeného na databáze složení potravin v EU.
29.01.2010
Zpráva vypracovaná Sněmovnou lordů ve Velké Británii. Leden 2010.
28.01.2010
Měkká voda odstraňuje z povrchu kuřat více bakterií než voda tvrdá a středně tvrdá. Volně přístupný časopis IJPS.
26.01.2010
Prezentace na druhé světové konferenci k problematice semen. Řím (Itálie), 8.–10.9.2009.
22.01.2010
Volný přístup ke zpravodaji, který vydává ISTA.
22.01.2010
U příležitosti roku brambor (2008) bylo vydáno speciální číslo časopisu JFCA a publikace FAO.
20.01.2010
Sborník abstraktů z konference (FAO), která se uskutečnila v říjnu 2007 v Sao Paulo (Brazílie).
19.01.2010
Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.
18.01.2010
Rady pro spotřebitele. Publikace MZe – Informačního centra bezpečnosti potravin.
15.01.2010
Od 1.1.2010 vstupuje v platnost dokument zaměřený na metody analýzy reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v EU.
15.01.2010
Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami. Druhé vydání (2009).
06.01.2010
Publikace ILSI Europe, říjen 2009. Zpráva z workshopu, který se uskutečnil v Bruselu v únoru 2009.
05.01.2010
Priority CIAA pro 1. pololetí 2010.
04.01.2010
Studie Společného výzkumného střediska Evropské komise.
28.12.2009
Zpráva ze společného zasedání expertů FAO/WHO. Řím, červen 2009.
18.12.2009
Publikace FAO.
17.12.2009
Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.
15.12.2009
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) uveřejnil zprávu o provedených kontrolách v roce 2008, včetně ČR.
14.12.2009
Příručka pro spotřebitele (v angličtině).
10.12.2009
Publikace Společného výzkumného střediska Evropské komise.
01.12.2009
Uskutečnilo se v Berlíně, 4.11.2009. Sborník abstraktů. Publikace ILSI Europe k problematice virů v potravinách.
27.11.2009
Sborník abstraktů z mezinárodní konference, která se uskutečnila v Porto Carras (Řecko) ve dnech 23.–25.9.2009.
06.11.2009
Uskuteční se ve dnech 11.–13.11.2009 v Praze. Je k dispozici sborník příspěvků.
04.11.2009
Jsou k dispozici dvě studie: FSA a TOC. Podle FSA neexistují rozdíly mezi těmito potravinami, to popírá studie TOC.
30.10.2009
Publikace Irské federace výrobců potravin a nápojů.
27.10.2009
Podrobný přehled vydavatelství Wiley-Blackwell. Je zprostředkován online přístup k informacím.
21.10.2009
Publikace Evropské komise obsahuje velké množství projektů V&V zařazených do devíti kategorií.
15.10.2009
Publikace, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky.
14.10.2009
Uskuteční se v Praze ve dnech 11.–13.11.2009. Sborníky příspěvků z konference Polysacharidy III (2007) a IV (2008).
12.10.2009
Přehled výzkumných projektů přijatých k financování Evropskou komisí ve třech výzvách (údaje do června 2009).
09.10.2009
Publikace CIAA.
07.10.2009
Přehled 100 univerzit nejvíce aktivních v 6. rámcovém programu V&V v EU.
06.10.2009
Zpráva z mezinárodního workshopu organizovaného Institutem prospektivních technologických studií (JRC–IPTS).
06.10.2009
Informační zpravodaj, který vydává EkoConnect a Avalon. Září 2009.
01.10.2009
Strukturovaná databáze zaměřená na výživovou stránku mléka a mléčných výrobků.
25.09.2009
Sborník ze symposia organizovaného IDF v červnu 2008.
25.09.2009
Leták Evropské komise, který informuje o fungování RASFF v praxi.
15.09.2009
Zpráva Výboru pro rezidua veterinárních léčiv ve Velké Británii za rok 2008. Výskyt případů ohrožujících lidské zdraví.
09.09.2009
Publikace ILSI Europe (červenec 2009).
19.08.2009
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2008.
18.08.2009
Sborník prezentací z výročního zasedání (2009) národních laboratoří pro ptačí chřipku a newcastleskou chorobu.
18.08.2009
Publikace v elektronické verzi.
31.07.2009
Green marketing ve spolupráci s Českým a slovenským odborným nakladatelstvím právě vydává další aktualizované vydání ročenky Český trh s biopotravinami 2009.
30.07.2009
Výroční zpráva o aktivitách Evropské komise v oblasti školení v roce 2008.
21.07.2009
Evropská komise uveřejnila výroční zprávu o fungování systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a představila nový RASFF portál.
20.07.2009
Uvádí střednědobé a dlouhodobé zaměření EFSA.
15.07.2009
Publikace ILSI Europe vydaná v roce 2009.
15.07.2009
Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.
14.07.2009
Informační leták MZe z monitoringu ryb v letech 2006–2008.
13.07.2009
Mezinárodní symposium, které se koná v Praze ve dnech 10.–14. července 2009. Sborník abstraktů.
10.07.2009
Studie zaměřená na použití přírodních variant při uchování krájeného čerstvého ovoce a ovocných šťáv.
09.07.2009
Zpráva expertů, jejíž vytvoření financovala nadace IFT.
08.07.2009
Přehledová práce o nejnovějších aktivitách a pokroku při kvalitativní a kvantitativní analýze mykotoxinů.
08.07.2009
Priority CIAA pro období červenec–prosinec 2009.
01.07.2009
Informační brožury a evropský portál k problematice nutričního značení založeného na doporučeném denním množství (GDA).
01.07.2009
Sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil v Bruselu dne 25.11.2008.
18.06.2009
Zpráva, kterou vytvořilo AGMEMOD konsorcium, byla publikována v červnu 2009.
18.06.2009
Publikace Evropské komise – Společného výzkumného střediska (JRC), červen 2009.
18.06.2009
Obsahuje 236 aromatizujících látek, které se za podmínek použití považují za obecně nezávadné. Jsou uvedeny podmínky použití.
15.06.2009
Od března 2009 vychází e-zpravodaj ke školicímu programu “Better Training for Safer Food”.
11.06.2009
Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.
08.06.2009
Aktivity (diskuse, konference, publikace) sítě 35 mezinárodních výzkumných skupin zabývajících se patogenní E. coli.
02.06.2009
Publikace vydaná v roce 2008 je prvním obsáhlým souhrnem poznatků o tomto patogenu.
27.05.2009
Publikace OIE vydaná v roce 2008.
27.05.2009
Informační portál FAO, který byl spuštěn 22.5.2009.
27.05.2009
Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami.
18.05.2009
Sborník prezentací z 5. IWC, která se uskutečnila ve dnech 7.–9. září 2008 v Paříži.
13.05.2009
EFSA zdvojnásobil počet výstupů v roce 2008 a rozšiřuje vědeckou spolupráci.
12.05.2009
Novinky na portálu APIC-AK (4.–11.5.2009).
12.05.2009
Jak zacházet s potravinami při přípravě pokrmů, aby byla zajištěna jejich hygienická nezávadnost, dobrá stravitelnost a využitelnost i obsah živin. Kniha autorky doc. Ing. J. Dostálové, CSc..
06.05.2009
Odborná publikace vydaná Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV.
30.04.2009
Novinky na portálu APIC-AK (13.–20.4.2009).
24.04.2009
Prezentace, které zazněly na konferenci organizované MZe, EFSA a VŠCHT v Praze ve dnech 21.–22.4.2009.
24.04.2009
Zvláštní číslo časopisu Australian J. of Dairy Technology zveřejňuje sborník z IDF/DIAA Functional Dairy Foods 2009.
10.04.2009
Od roku 2009 vydává svůj zpravodaj CRL pro mykotoxiny a CRL pro PAU. Národní referenční laboratoře mohou do zpravodajů přispívat.
07.04.2009
Nová příručka.
06.04.2009
Publikace ILSI Europe vydaná v roce 2009 k problematice hygieny ústní dutiny a zubů.
31.03.2009
Přehled aktivit pracovní skupiny pro alergie, přístup k odborným publikacím.
25.03.2009
Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.
23.03.2009
Návod na výrobu bezpečných a kvalitních doplňků stravy v EU.
12.03.2009
Novinky na portálu APIC-AK (2.–9.3.2009).
09.03.2009
Odkazy na zdroje informací lze najít na stránkách Konopářského svazu. Příručka „Konopí, šance pro zemědělství a průmysl“ je k dostání v knihovně ÚZEI.
09.03.2009
Informační přehled: Lihoviny jako “zdravotně nezávadné” potraviny?
06.03.2009
Prezentace z workshopu, který se uskutečnil v Bruselu ve dnech 5.–6.2.2009.
06.03.2009
Tematicky roztříděný přehled nových a revidovaných norem ISO pro potraviny publikovaných během r.  2008. Jedná se o třetí dodatek k  Seznamu  vydanému v ÚZPI v r. 2005.
02.03.2009
Novinky na portálu APIC-AK (23.2.–2.3.2009).
02.03.2009
Strategie EIARD pro období 2009–2013.
27.02.2009
Téměř pro 1 300 potravin jsou uvedeny hodnoty 19 nutričních faktorů. Kontakt na online databázi nutričního složení potravin v USA.
27.02.2009
Sborník příspěvků z konference, která se uskutečnila v Haagu (Nizozemí) v září 2006.
26.02.2009
Ve dnech 9.–10.2.2009 se uskutečnilo v Bruselu “6th Fusarium toxin forum”. Prezentace z konference.
25.02.2009
Novinky na portálu APIC-AK (16.–23.2.2009).
24.02.2009
Sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil ve dnech 5.–6.2.2009 v Bruselu (Belgie).
18.02.2009
Novinky na portálu APIC-AK (9.–16.2.2009).
16.02.2009
Zpráva Evropské komise, DG JRC vypracovaná v rámci projektu SoCo.
16.02.2009
Přehledová práce publikovaná IFT v říjnu 2008.
12.02.2009
Sborník prezentací z konference, která se uskutečnila ve dnech 16.–19. září 2007 v Aténách (Řecko).
10.02.2009
Prezentace ze symposia, které se konalo v Praze ve dnech 19.–21. listopadu 2008.
09.02.2009
Publikace z roku 2008, která vznikla v rámci spolupráce PEN a GMA.
09.02.2009
Publikace vydaná CIAA v lednu 2009.
06.02.2009
Publikace CIAA obsahující statistické údaje o potravinářském průmyslu EU za období 2006–2007.
06.02.2009
Studijní materiály k semináři financovanému z prostředků Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.
29.01.2009
Publikace vydaná Spolkovým ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV).
29.01.2009
Slovník, který vznikl roce 2008, obsahuje 2561 termínů. K dispozici je v tištěné (hard copy) i online verzi.
28.01.2009
První vydání publikace FAO/WHO (2007).
28.01.2009
Ročenka Behr´s Verlag zpracovává aktuální potravinářská témata a uvádí adresy potravinářských úřadů a svazů a přehled seminářů konaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
27.01.2009
Nová publikace Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.
23.01.2009
Novinky na portálu APIC-AK (12.–19.01.2009).
20.01.2009
Uskuteční se 28.–30.9.2009 v Berlíně. Sborník prezentací z akce v roce 2007 a 2008.
16.01.2009
Přehled metod, které lze využít pro kontrolu potravin.
15.01.2009
Nová příručka ekologického zemědělství.
15.01.2009
Novinky na portálu APIC-AK (5.–12.1.2009).
13.01.2009
Posouzení úhrnného rizika z ftalátů a příbuzných sloučenin. Online publikace o ftalátech.
09.01.2009
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 7.1.2009.
08.01.2009
Informační leták vydaný Evropskou komisí, který je k dispozici v tištěné podobě.
08.01.2009
Novinky na portálu APIC-AK (29.12.2008–05.01.2009).
07.01.2009
Přehled internetových bulletinů společnosti BIOTRIN vydaných v roce 2008.
22.12.2008
Sborník 25 původních vědeckých prací dokumentujících významný pokrok ve výzkumu výživových doplňků.
17.12.2008
Zpráva určená veřejnosti hodnotící dosavadní činnosti ODS. Plán činnosti ODS na období 2010–2014.
16.12.2008
Nové tituly z produkce PRO-BIO Ligy a Bioinstitutu.
11.12.2008
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se uskutečnila v listopadu 2008 v Praze.
04.12.2008
Sborník přednášek a posterů prezentovaných na 60. sjezdu chemických společností. Olomouc, 1.–4.9.2008.
03.12.2008
Publikace, která vznikla na základě výzkumného projektu EU řešeného v 6. rámcovém programu V&V.
26.11.2008
Novinky na portálu APIC-AK (17.–24.11.2008).
25.11.2008
Informační brožura k podpoře českého a ekologického zemědělství.
25.11.2008
Publikace určená stávajícím ekologickým zemědělcům a těm, kteří o přechodu na ekohospodaření uvažují.
25.11.2008
Legislativní základ pro vakcinaci v EU. Sborník prezentací z konference o vakcinaci (Verona, březen 2007).
24.11.2008
Ročenka, která uvádí podrobnou analýzu českého trhu s biopotravinami a řadu dalších informací.
20.11.2008
Přístup k jednotlivým číslům časopisu vydávanému společností Green marketing v roce 2008.
20.11.2008
Sborník prezentací z konference zaměřené na certifikaci kvality potravin – přidávání hodnoty zemědělské produkci.
12.11.2008
Výzva pro odbornou i laickou veřejnost. Zapojte se i vy do diskuse o jakosti zemědělských produktů.
11.11.2008
Publikace vydaná Eurostatem v roce 2008.
11.11.2008
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2007.
10.11.2008
Novinky na portálu APIC-AK (3.–10.11.2008).
10.11.2008
Výběr z obsahu 5. čísla časopisu.
07.11.2008
Výběr z obsahu 4. čísla časopisu.
07.11.2008
Studie vypracovaná Evropskou komisí–JRC, EFSA a mezinárodními experty.
06.11.2008
Publikace. Změna klimatu se projeví ve zvýšeném výskytu onemocnění z vody a potravin.
06.11.2008
Zpravodaj zaměřený na výzkum realizovaný v EU v rámci JRC vychází od října 2008. Jde o měsíčník.
06.11.2008
Nutriční hodnota skopového/jehněčího masa. Široký výběr receptur. Publikace OAK Zlín a AKV Vsetín.
05.11.2008
Novinky na portálu APIC-AK (29.9.–6.10.2008).
03.11.2008
Novinky na portálu APIC-AK (6.–13.10.2008).
03.11.2008
Novinky na portálu APIC-AK (13.–20.10.2008).
03.11.2008
Novinky na portálu APIC-AK (20.–27.10.2008).
03.11.2008
Novinky na portálu APIC-AK (27.10.–3.11.2008).
03.11.2008
Publikace vydaná FSAI v roce 2008.
31.10.2008
Studie ÚZEI.
22.10.2008
Přístup k online zpravodajům vydávaným Výzkumným ústavem potravinářským ve Velké Británii.
22.10.2008
Informační brožura vydaná MZe v říjnu 2008.
21.10.2008
Již 9. ročník konference, která se uskuteční v Praze ve dnech 4.–5.3.2009. Sborníky z předcházejících konferencí.
21.10.2008
Informace o 5. mezinárodní konferenci (Ghent, Belgie; 2.–3.6.2008). Stejnojmenný on-line magazin.
17.10.2008
Uskuteční se v Praze ve dnech 13.–14. listopadu 2008. Sborník příspěvků z konference Polysacharidy III (2007).
16.10.2008
Krátký souhrn klíčových informací. Chystá se český překlad.
14.10.2008
Zpráva, která byla prezentována členům Evropského parlamentu v Bruselu dne 2. dubna 2008.
14.10.2008
Zpráva Eurobarometru č. 238 z října 2008.
13.10.2008
Přístup k online zpravodaji vydávanému Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE).
13.10.2008
Příručka pro výrobce potravin a nápojů vydaná CIAA v roce 2008.
09.10.2008
Na téma “výživa a výkon” se uskuteční ve dnech 23.–24. října 2008 v Lausanne (Švýcarsko).
06.10.2008
Sborník ze symposia, které se koná v Saint Malo (Francie), 1.–3. října 2008.
30.09.2008
Byla vydána v září 2008 v rámci realizace projektu ICBP.
25.09.2008
Novinky na portálu APIC-AK (15.–22.9.2008).
23.09.2008
Novinky na portálu APIC-AK (8.–15.9.2008).
22.09.2008
Elektronický časopis o rozumném hubnutí, dobrém jídle, pití, vaření a stolování. Ke stažení.
17.09.2008
Zpráva SVS ČR z kontrolní činnosti týkající se ochrany a pohody zvířat.
16.09.2008
Zpráva SVS ČR vydaná na základě dat z Informačního systému SVS ČR.
16.09.2008
Od srpna 2008 vychází zpravodaj EFSA zaměřený na potraviny, užitková zvířata a plodiny.
12.09.2008
Příručka pro management a vedení restaurací.
10.09.2008
Novinka na českém knižním trhu, která zde až doposud chyběla. Dvojjazyčný výkladový slovník, který obsahuje definice 7101 termínů vztahujících se ke všem aspektům teoretického i praktického rostlinolékařství.
08.09.2008
Největší evropská konference a výstava zaměřená na nanotechnologii. Kodaň (Dánsko), 23.–25. září 2008. Sborník NTNE 2007.
05.09.2008
Novinky na portálu APIC-AK (25.8.–1.9.2008).
03.09.2008
Sborník z BioTech 2008 a 4. Česko-švýcarského biotechnologického symposia (22.–23.5.2008, Wädenswill, Švýcarsko).
02.09.2008
Pod záštitou Společnosti pro výživu byly vydány přepracované receptury ve třech dílech.
30.08.2008
Nová publikace, na jejímž vzniku se podílely Ministerstvo zemědělství, Informační centrum bezpečnosti potravin a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
29.08.2008
Sborník vybraných prezentací z akce, která se uskutečnila v září 2006 v Honolulu (Havaj).
26.08.2008
Novinky na portálu APIC-AK (11.–18.8.2008).
18.08.2008
Akce organizovaná ILSI Europe se uskuteční v Praze ve dnech 19.–21. listopadu 2008.
18.08.2008
Sborník z akce “Šlechtitelský seminář 2008”, Praha, 28. 2. 2008.
15.08.2008
Publikace vydaná v roce 2008 VÚRV, v.v.i. a VŠCHT v Praze.
15.08.2008
Zpráva Evropské komise shrnující činnost systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).
13.08.2008
Novinky na portálu APIC-AK (21.–28.7.2008).
12.08.2008
Novinky na portálu APIC-AK (28.7.–4.8.2008).
12.08.2008
Zpráva MZe ČR shrnující činnost systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).
12.08.2008
Program Evropské komise zaměřený na spotřebitele.
18.07.2008
Online publikace zabývající se problematikou biosyntézy významných výživových faktorů potravin.
16.07.2008
Novinky na portálu APIC-AK (7.–14.7.2008).
14.07.2008
Obsáhlá publikace Dr. Terezy Vrbové o přídatných látkách v potravinách vydaná v r. 2001 je k dispozici na webu. Aktualizovaná verze vydaná v r. 2007 je v tištěné formě.
11.07.2008
Novinky na portálu APIC-AK (30.6.–7.7.2008).
07.07.2008
EFSA uveřejnil dne 30. dubna 2008 zprávu o činnosti EFSA v roce 2007.
02.07.2008
Je k dispozici publikace zachycující vývoj v EU od roku 1957.
01.07.2008
Novinky na portálu APIC-AK (23.–30.6.2008).
01.07.2008
Vyšlo první číslo zpravodaje, který informuje o dění v jednotlivých ETP. Přehled ETP v agro-potravinářském sektoru.
01.07.2008
Uskutečnila se v rámci ETP “Rostliny pro budoucnost“ ve dnech 22.–26.6.2008 ve Francii. Je k dispozici sborník.
01.07.2008
Je k dispozici sborník z 3. mezinárodního symposia o současném pokroku v analýze potravin.
27.06.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 26.6.2008.
27.06.2008
Novinky na portálu APIC-AK (16.6.–23.6.2008).
23.06.2008
Leatherhead Food International vydal třetí verze publikací "Essential Guide to Food Additives" a "Ingredients Handbook – Sweeteners".
21.06.2008
Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.
18.06.2008
Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.
18.06.2008
Elektronický přehled aktualit nejen ze Středočeského kraje z oblasti zemědělství a rozvoje venkova.
09.06.2008
Novinky na portálu APIC-AK (26.5.–2.6.2008).
09.06.2008
Novinky na portálu APIC-AK (2.–9.6.2008).
09.06.2008
Irský Úřad pro bezpečnost potravin vydal příručku se zásadami přípravy a prodeje zdravotně nezávadných potravin rychlého občerstvení.
05.06.2008
Americké ministerstvo zemědělství uveřejňuje od roku 1995 informace o svých výzkumných aktivitách.
27.05.2008
Je k dispozici publikace, která shrnuje tištěné a internetové zdroje o alergii a intoleranci obecně a o specifických alergenech.
27.05.2008
Cereálie ve stravě a jejich zdravotní aspekty, akce a programy na podporu správné výživy, hlavní směry ve zpracování cereálií (celozrnné výrobky, hotové směsi a premixy, zmrazené a předpečené výrobky, extrudované výrobky, fortifikace cereálních výrobků).
27.05.2008
Novinky na portálu APIC-AK (19.–26.5.2008).
26.05.2008
Publikace EFSA (listopad 2007). Jde o zprávu ze 7. vědeckého kolokvia, které se uskutečnilo v Parmě (listopad 2006).
20.05.2008
Novinky na portálu APIC-AK (12.–19.5.2008).
19.05.2008
Nová publikace ve fondu knihovny ÚZPI (ZPK).
19.05.2008
Přístup k informacím z oblasti bezpečnosti a kvality potravin, zdraví, výživy, zdravého životního stylu aj. (v češtině).
19.05.2008
Publikace vydaná ILSI Europe v roce 2008. Obsahuje pracovní definici funkční potraviny platnou pro Evropu.
13.05.2008
Novinky na portálu APIC-AK (28.4.–5.5.2008).
13.05.2008
Novinky na portálu APIC-AK (5.–12.5.2008).
13.05.2008
Publikace Evropské komise vydaná v roce 2007.
29.04.2008
Novinky na portálu APIC-AK (21.–28.4.2008).
29.04.2008
Novinky na portálu APIC-AK (14.–21.4.2008).
28.04.2008
Je k dispozici informační leták o plánu činnosti Evropské komise-GŘ zdraví a ochrany spotřebitelů v roce 2008.
23.04.2008
Publikace Evropské komise-GŘ zdraví a ochrany spotřebitele. Je k dispozici v češtině.
23.04.2008
Publikace Evropské komise obsahuje učební texty vytvořené na základě řešených výzkumných projektů.
18.04.2008
Publikace Evropské komise zaměřená na výzkum v oblasti tradičních potravin. Přehled ukončených i probíhajících projektů.
18.04.2008
Novinky na portálu APIC-AK (7.–14.4.2008).
17.04.2008
Publikace (průvodce spotřebitele) vydaná v roce 2006 Sdružením českých spotřebitelů.
14.04.2008
Publikace (průvodce spotřebitele) vydaná v roce 2007 Sdružením českých spotřebitelů.
14.04.2008
Novinky na portálu APIC-AK (31.3.–7.4.2008).
07.04.2008
Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.
04.04.2008
Je k dispozici online manuál, který podrobně popisuje jednotlivé postupy konzervace ryb a mořských plodů.
04.04.2008
Je zprostředkován přístup k publikacím vydávaným Úřadem pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA).
02.04.2008
Evropská komise-DG Sanco publikovalo dokument, který je návrhem problematik k řešení v příštích letech.
01.04.2008
Novinky na portálu APIC-AK (24.–31.3.2008).
31.03.2008
Je k dispozici monografie vydaná FAO v roce 2007. Obsahuje materiály z 68. zasedání JECFA.
27.03.2008
Síť nevládních organizací působících v Evropě s cílem omezit používání pesticidů při produkci potravinářských komodit.
27.03.2008
Publikace vydaná v březnu 2008 Evropskou komisí - Společným výzkumným centrem (JRC). Přehled aktivit JRC.
25.03.2008
Nová publikace AACC International Press věnovaná potravní vláknině, s názvem Dietary fibre components and functions.
21.03.2008
Evropská komise uveřejnila výsledky speciálního Eurobarometru (březen 2008).
20.03.2008
Informační noviny AK ČR.
10.03.2008
Novinky na portálu APIC-AK (3.–10.3.2008).
10.03.2008
Novinky na portálu Gate2Biotech.
10.03.2008
Aktualizovaná informační brožura pro spotřebitele. Praha, ÚZPI 2008. 39 stran.
27.02.2008
Je k dispozici řada publikací zaměřených na zdravý životní styl , bezpečnost potravin, ochranu spotřebitele aj.
14.02.2008
Příručka a poster Úřadu pro potraviny ve Velké Británii radí poskytovatelům občerstvení – nebalených potravin.
08.02.2008
Byla vytvořena v rámci výzkumného projektu “EuroPrevall” podporovaného Evropskou komisí.
24.01.2008
Ministerstvo zemědělství České republiky ve spolupráci se Státní veterinární správou České republiky a Ústavem zemědělských a potravinářských informací vydalo publikaci na téma: Jak nás strašila BSE
16.01.2008
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou  ČR a ÚZPI vydalo publikaci na téma: Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin
16.01.2008
Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělských a potravinářských informací vydalo publikaci na téma: Trendy ve zpracování cerálií s přihlédnutím zejména k celozrnným výrobkům
16.01.2008
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR a Ústavem zemědělských a potravinářských informací vydalo publikaci  na téma: Kdo se bojí listerií
16.01.2008
Informační leták pro spotřebitele vydaný Evropskou komisí.
15.01.2008
Publikace vydaná u příložitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy (1957).
01.11.2007
Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělských a potravinářských informací vydalo publikaci na téma: Průvodce označováním potravin
01.11.2007
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR a Ústavem zemědělských a potravinářských informací vydalo publikaci na téma: Aktuálně o ptačí chřipce
01.11.2007
Je k dispozici sborník z mezinárodního symposia IDF, které se konalo 14.–16. května 2007 v Moskvě.
18.08.2007
Je k dispozici sborník z konference IDF, která se uskutečnila 17. května 2007 v Moskvě.
18.08.2007
Je k dispozici zpráva ze semináře, který se uskutečnil v listopadu 2006 v Oslo (Norsko) k problematice značení potravin.
28.07.2007
Prezentace na první konferenci o ochraně a obraně potravin (USA, 2.–4. 11. 2005). Sborník prezentací.
13.07.2007
Přehled publikací s tématikou výživa, potravinářská věda a technologie, které budou vydány v letech 2007–2008.
28.06.2007
Je k dispozici zpráva o výsledcích kontrol ozařování potravin v EU a ozářených potravin na trhu v EU.
09.06.2007
Prezentace z workshopu věnovaného spotřebitelskému výzkumu, Brusel, 13. prosince 2006.
08.06.2007
Z mezinárodního symposia (Malta, 9.–11. 5. 2007) k problematice funkčních potravin a zdravotních tvrzení.
06.06.2007
O preventivních postupech zajišťování bezpečnosti potravin, dodržování zásad správné hygienické praxe a o systémech kontroly informovali zástupci obchodu a potravinářští experti na akci konané 23. 5.
25.05.2007
Je k dispozici sborník referátů, které zazněly na summitu IDF v Brugách (2003) a v roce 2006 byly aktualizovány.
16.05.2007
Je k dispozici sborník přednášek z konference, která se uskutečnila v říjnu 2005 ve Valencii (Španělsko).
26.04.2007
Sborník prezentací na konferenci, která se uskutečnila v Bruselu ve dnech 5.–6. února 2007.
01.04.2007
Projekt zaměřený na výzkum v oblasti zoonóz. Sborníky z uskutečněných akcí. Akce pro rok 2007.
30.03.2007
Jsou k dispozici prezentace z workshopu uskutečněného k problematice funkčních potravin v květnu 2006 ve Freisingu (SRN).
23.03.2007
Jsou k dispozici prezentace z workshopu uskutečněného k problematice funkčních potravin v září 2006 v Liverpoolu (Velká Británie).
23.03.2007
Jsou k dispozici prezentace z workshopu uskutečněného k problematice funkčních potravin v březnu 2006 ve Finsku (Turku).
21.03.2007
Projekt EU. Výstup z konference zaměřené na programy certifikace potravin, Brusel, 5.–6. února 2007.
18.03.2007
On-line slovník novodobých pojmů používaných v oblasti biotechnologie.
11.02.2007
Počet: 386 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021