Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Potravinářství - Archiv > Potravinářství - Archiv> Rizikové faktory - Archiv

Přesunout kategorii Rizikové faktory - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Rizikové faktory - Archiv

 

Nový podkategorie Rizikové faktory - Archiv

 

Rizikové faktory - Archiv

Informační kategorie kanálu Potravinářství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
EFSA prověřuje nezávadnost 2 800 aromat a zatím vyloučila ze seznamu 2-methyl-1,3-butadien, který se však stejně nepoužívá.
01.03.2008
Britský Výbor pro toxicitu zkouší kombinaci čtyř aditiv (BHT, kurkumin, propylgalát a thiabendazol) z hlediska možného zvýšení nežádoucích efektů.
01.03.2008
Komise projednává návrh zpřísněných opatření na kontrolu aflatoxinů a dalších škodlivin v produktech z třetích zemí.
28.02.2008
Podle americké studie denní příjem více než 200 mg kofeinu v prvních 12 týdnech zdvojnásobuje riziko potratu.
28.02.2008
Dairy Farmers of America v Ohio požaduje produkci bez hormonů. Některé státy USA uvažují o povinném označování rBST na mléce a mléčných výrobcích.
28.02.2008
Jsou k dispozici prezentace, které zazněly na konferenci (Brusel, 17. ledna 2008) k problematice AMR.
27.02.2008
Stanovisko EFSA varuje před rostoucím počtem listerióz a nabádá k větší opatrnosti při skladování chlazených potravin.
21.02.2008
Je k dispozici řada publikací zaměřených na zdravý životní styl , bezpečnost potravin, ochranu spotřebitele aj.
14.02.2008
Informace ze sítě ENTER-NET zřízené Evropskou komisí pro hlášení střevních infekcí.
13.02.2008
Konference organizovaná v rámci výzkumného projektu EU MYCOGLOBE. Je k dispozici sborník z uvedené akce.
06.02.2008
Probiotika, jejichž bezpečnost byla dlouhodobě prokázána a ověřena řadou bezpečnostních studií, není vhodné podávat při akutní pankreatitidě.
06.02.2008
Vzhledem k tomu, že Campylobacter je termosenzitivní, je nebezpečí otravy kontaminovaným kachním masem možno zcela eliminovat zahříváním na 74 oC nebo vyšší, minimálně deset minut.
02.02.2008
V rámci projektu HEATOX se zjišťovaly hladiny akrylamidu vázaného na hemoglobin v červených krvinkách u zdravých a nemocných žen.
01.02.2008
Sborník referátů z workshopu, který se uskutečnil v roce 2006 v USA. Akce podporovaná OECD.
26.01.2008
Stanovení ženských a mužských pohlavních hormonů k odhadu jejich příjmu z potravin u prepubertálních dětí.
24.01.2008
Řeší se možnost zvýšení reziduálního limitu zakázaného insekticidu v cuketách s ohledem na kontaminaci půdy.
02.12.2007
Lihoviny z peckovin obsahují nejvíce etylkarbamátu. Vytváří se i během skladování za přístupu světla.
02.12.2007
Vědecké panely EFSA vydaly stanovisko k bezpečnosti konzumace masa plazů chovaných na farmách.
30.11.2007
Komplexní webová stránka je věnovaná informacím o mykotoxinech v krmivářském a potravinářském průmyslu.
24.11.2007
Nulová tolerance pro volně žijící ryby z EU je zbytečně přísná a diskriminující v porovnání s rybami dováženými z třetích zemí.
08.11.2007
Výzkumy v Rakousku potvrdily, že ani extrémně vysoká spotřeba ryb kontaminovaných leukomalachitovou zelení neznamená zásadní riziko.
02.11.2007
Kritický pohled na extrapolaci rizik způsobených určitými čistými chemickými látkami na rizika z komplexních matric s obsahem těchto látek (koření, byliny aj.).
07.10.2007
Jedovatý solanin v rajčatech a bramborách
04.10.2007
Evropská komise navrhuje zvýšení limitů pro kadmium v některých houbách a pro rtuť v některých rybách, a to s ohledem na realitu. Jsou navrženy limity pro těžké kovy v suplementech.
26.09.2007
Přehled výzkumných projektů řešených v 5. a 6. rámcovém programu EU za podpory Evropské komise.
20.09.2007
Za pravděpodobnou příčinu onemocnění plic byl stanoven diacetyl obsažený v máslovém aroma popcornu.
07.09.2007
Podle posledních amerických výzkumů akrylamid v množství konzumovaném v běžné stravě riziko rakoviny prsu nezvyšuje.
06.09.2007
Vedle etanolu je velkým karcinogenním rizikem etylkarbamát, vyskytující se především v pálenkách z peckovin. Je nutno snižovat výskyt i dalších karcinogenních kontaminantů.
23.08.2007
Nová publikace s názvem Microbiology of Fresh Produce je věnována problémům mikrobiologie produkce čerstvého ovoce a zeleniny.
22.08.2007
Podle organizace EFSA neplní funkci nezávislého kontrolního orgánu.
26.06.2007
Podle zprávy Komise nejsou dodržovány požadavky na ozařování schválených potravin a na jejich označování. 4 % analyzovaných výrobků z trhu byla ozářena, aniž by to bylo na obalu uvedeno.
23.06.2007
Podle čínské studie se především u korýšů a měkkýšů nacházejí vysoká množství organochlorových pesticidů.
22.06.2007
Prozatímní výsledky ukazují, že nehrozí zdravotní riziko z melaminu obsaženého v živočišných krmivech. Stanovisko FDA.
30.05.2007
EFSA má během 10 pracovních dnů vypracovat vědecké stanovisko k přítomnosti melaminu v potravinách a krmivech.
27.05.2007
Nová publikace o ozařování potravin nakladatelství Blackwell Publishing Professional.
18.05.2007
Výroba, vlastnosti, použití, metabolismus, toxicita. Kontaminace krmiv v USA melaminem.
06.05.2007
Výzva EFSA k zasílání požadovaných dat do 29. května 2007 pro vypracování vědeckého stanoviska EFSA.
04.05.2007
Kvůli vysoké koncentraci arzenu UK FSA nedoporučuje konzumovat výrobky na bázi řas “hijiki.
29.04.2007
Kyanogenní glykosidy vznikají z aminokyselin a za určitých podmínek se štěpí a uvolňují kyanovodík. Uvádí se přehled o jejich výskytu v jedlých částech rostlin.
27.04.2007
EFSA doporučuje stanovení rozdílných hodnot přijatelného denního přívodu při akutní expozici pro těhotné ženy a pro ostatní populaci.
20.04.2007
WHO oficiálně označila etylkarbamát, produkovaný během kvašení, jako karcinogen skupiny 2A, která zahrnuje látky pravděpodobně způsobující u lidí rakovinu.
19.04.2007
Nizozemský Úřad pro bezpečnost potravin požaduje opatření k zabránění otrav kyanidem.
15.04.2007
Jsou popsány různé typy alimentárních bakteriálních toxikóz spojených se stravováním.
13.04.2007
Nová rychlá metoda stanovení zakázaných syntetických barviv v koření.
15.03.2007
Vyjádření EFSA ke zvýšení zdravotního rizika pro spotřebitele, pokud se zvýší povolené limity aflatoxinů u ořechů.
07.03.2007
Německý úřad pro hodnocení rizik BfR stanovuje směrné hodnoty pro morfin v máku a varuje před nadměrnou konzumací.
25.02.2007
Rozhovor Ing. C. Perlína CSc. s MUDr. B. Turkem, CSc.
06.02.2007
Úřad EFSA zveřejnil v prosinci 2006 zprávu, v níž přední místo zaujímají infekce vyvolané kampylobakterem, salmonelou a listerií.
03.02.2007
Je diskutována vhodnost použití dřeva, plastů a nerezu na provozních površích v kuchyni a barevné značení plastových povrchů podle surovin, které se na nich budou zpracovávat.
02.02.2007
Stanovisko EFSA k použití PEG jako změkčovadla v potazích pro doplňky stravy.        
24.01.2007
Podle amerických studií nemají malé dávky akrylamidu z potravin (denně 0,2 až 4,0 mikro gramy/kg) vliv na riziko vzniku rakoviny.
21.01.2007
Počet: 111 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021