Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zemědělství - Archiv > Zemědělství - Archiv> Rostlinná výroba - Archiv

Přesunout kategorii Rostlinná výroba - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Rostlinná výroba - Archiv

 

Nový podkategorie Rostlinná výroba - Archiv

 

Rostlinná výroba - Archiv

Informační kategorie kanálu Zemědělství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin přístupný na webových stránkách MZe ČR a jeho nové možnosti vyhledávání.
29.12.2011
Britští výzkumníci realizovali projekt, který zjišťoval příčiny černání karotky způsobeného viry, které přenášejí mšice.
23.06.2011
Rozhodnutí a hodnotící zprávy pro existující aktivní látky.
20.05.2011
Devítiletý britský výzkumný projekt ukázal, že může být dosaženo produkce jablek s nulovými rezidui pesticidů.
17.03.2011
Publikace ILSI Europe z října 2010.
02.03.2011
Automatické zařízení Purfresh Intellipur zajišťuje působením ozonu ochranu ovoce proti mikrobiálnímu kažení a umožňuje snížení hladiny etylenu v chlazených skladových prostorách.
01.12.2010
Tzv. consensus dokumenty pro jednotlivé komodity. Regulace v členských zemích OECD. Databáze výrobků.
27.09.2010
Připomínkové řízení EFSA k návodu na předkládání dokumentace. Termín ukončení: 6.9.2010.
18.08.2010
Výsledky monitoringu potravin v EU v roce 2008.
13.07.2010
Ošetření stromů nebo sklizených ořechů postřikem s kvasinkou Pichia anomala podstatně sníží růst plísní Aspergillus a produkci aflatoxinů.
02.07.2010
Zeleninu z IPZ spotřebitelé poznají podle loga, kterým je označena.
01.07.2010
Veřejná diskuse k návrhu EFSA. Připomínky lze podávat do 28.7.2010.
18.06.2010
Využití rhizobakterií ke snížení aplikace hnojiv u pšenice.
18.06.2010
Posuzování existujících a schvalování nových aktivních látek. Informace Evropské komise–GŘ pro zdraví a spotřebitele.
18.05.2010
Velikost námele v klasech obilovin nevypovídá o množství obsažených mykotoxinů.
07.05.2010
Uskuteční se v Bruselu ve dnech 11.–12. května 2010.
22.04.2010
Nezisková organizace zaměřená na aktivní podporu rozvoje postupů vedoucích k udržitelnému zemědělství.
22.04.2010
Zpráva z JMPR, které se uskutečnilo ve dnech 16.–25.9.2009 v Ženevě (Švýcarsko).
19.04.2010
Pekařskou kvalitu odrůd pšenice s redukovaným obsahem fytátů zkoumají američtí vědci.
23.03.2010
Rozhodnutí Evropské komise a hodnotící zprávy EFSA.
17.03.2010
Prezentace z konference k připravované nové fytosanitární strategii. Brusel, 23.–24.2.2010.
03.03.2010
Výzkumníci z university v Guelphu v Kanadě vyvíjejí novou techniku vytváření rostlin kukuřice s resistencí vůči Fusariu z jednotlivých pylových zrn prostřednictvím uměle vyvolaných mutací.
01.03.2010
Novozélandští a američtí vědci objevili dalšího spoluviníka choroby brambor "zebra chips".
26.02.2010
Díky metodě Tilling nyní existuje alternativa ke geneticky modifikované odrůdě ’Amflora’.
25.02.2010
Nařízení 114/2010/ES prodlužuje lhůtu pro úřad EFSA na posouzení látek na ochranu rostlin zařazených do přílohy směrnice 91/414/EHS kvůli nezvládnutelnému množství posuzovaných látek.
23.02.2010
Američtí šlechtitelé vyvíjejí odrůdy kukuřice rezistentní vůči houbám rodu Aspergillus.
19.02.2010
Hálkotvorné háďátko Meloidogyne chitwoodi působí problémy především v Nizozemsku, šíří se však i do dalších zemí.
17.02.2010
Poslanecké sněmovna dne 4.2.2010 schválila novelu zákona o rostlino-lékařské péči. Byla přijata již v prvním čtení.
09.02.2010
Uskuteční se ve dnech 4.–8.7.2010 v Melbourne (Austrálie).
27.01.2010
V USA jsou vyvíjeny a ověřovány nové přenosné polní soupravy pro zjišťování antibiotik v prostředí.
26.01.2010
V Rusku se šíří virová choroba označovaná jako chřipka brambor.
22.01.2010
Prezentace na druhé světové konferenci k problematice semen. Řím (Itálie), 8.–10.9.2009.
22.01.2010
Volný přístup ke zpravodaji, který vydává ISTA.
22.01.2010
Cílem směrnice 2009/128/ES je zvýšení angažovanosti v různých sférách pro snižování zátěže z pesticidů. Součástí je vypracování národních akčních plánů.
04.01.2010
Ochranná vrstva z derivátů celulózy a oreganového oleje nebo extraktu z myrty chrání ovoce a zeleninu před bakteriální kolonizací a prodlužuje čerstvost.
04.01.2010
Napadení sviluškami lze zaměnit za škody způsobené suchem. Typickým příznakem je však bílý povlak na spodní straně listů.
04.01.2010
Nařízení 1107/2009/ES vytváří komplexní legislativní rámec a harmonizuje pravidla pro schvalování přípravků na ochranu rostlin. Začne platit od 14. června 2011, a zruší směrnice 79/117/EHS a 91/414/EHS.
30.12.2009
Studie Společného výzkumného střediska Evropské komise.
28.12.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 21.12.2009.
21.12.2009
Nařízení o umístění prostředků na ochranu rostlin na trh. Směrnice o udržitelném používání pesticidů.
09.12.2009
O aktivitách Evropské komise na poli SPS opatření.
27.11.2009
Přehled související legislativy EU. Nařízení Komise (ES) č.1097/2009 ze dne 16.11.2009.
18.11.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA pro rezidua nového pesticidu.
05.11.2009
Ve Velké Británii byl vyvinut nový způsob ošetření semen přirozeně se vyskytující se látkou - kyselinou jasmonovou, které chrání rostliny před útoky škůdců.
27.10.2009
Workshop EFSA, který se uskuteční v Parmě ve dnech 17.–19.11.2009.
26.10.2009
Ve Švýcarsku bylo ve vzorcích zrna ze sklizně 2008 nalezeno 16 různých druhů fuzárií.
13.10.2009
Využití fosforu z odpadních produktů agro-potravinářského sektoru pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin.
06.10.2009
Bude zahrnovat víc než jen kontrolu škůdců a nemocí rostlin.
05.10.2009
Podle studie DEFRA by import potravin z Brazílie a Nového Zélandu mohl mít menší dopad na životní prostředí než potraviny produkované ve Velké Británii.
11.09.2009
Na jihozápadě Německa nyní vytváří zavíječ kukuřičný dvě generace ročně, které vedle stébel a listů poškozují také palice a vřetena.
08.09.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 29.8.2009.
31.08.2009
Novým trendem v Nizozemsku jsou odrůdy kostřavy rákosovité s vyšším obsahem omega-3 mastných kyselin.
24.07.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.7.2009.
23.07.2009
Na 5. DLR Dnu ochrany zeleniny v Neustadtu byla věnována pozornost novému virovému onemocnění některých druhů zeleniny a okrasných rostlin.
22.07.2009
Podle nizozemských vědců přispívají zemědělci, kteří intenzivně hospodaří, k ochraně klimatu více než jejich extenzivně hospodařící kolegové.
21.07.2009
Na výstavě Cereals 2009 ve Velké Británii vzbudily pozornost dva nové fungicidy k ochraně pšenice proti braničnatkám a rzím.
17.07.2009
Motýl Tuta absoluta působí velké škody při pěstování rajčat.
15.07.2009
Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.
14.07.2009
Dne 28.5.2009 se uskutečnil v Bruselu seminář k projektu. Závěrečná zpráva z projektu.
14.07.2009
Zkoumají se příčiny účinku genu Lr34. Ten způsobuje předčasné stárnutí listů pšenice, čímž se patrně zvyšuje rezistence vůči rzi a padlí.
08.07.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.7.2009.
07.07.2009
Příčiny poklesu obsahu uhličitanu vápenatého v nizozemských půdách, jeho důsledky a možnosti nápravy.
01.07.2009
Nové poznatky v oblasti úspory vody rostlinami poslouží v budoucnu vědcům k vývoji plodin s nižší potřebou vody a lepší tolerancí vůči suchu.
30.06.2009
Úspory nákladů na hnojivo při zachování výnosů lze dosáhnout zajištěním lepší účinnosti aplikovaných živin.
29.06.2009
Regulace škůdců je důležitou součástí režimu zajišťování zdravých rostlin na území Společenství.
24.06.2009
Světová cena za přínos v oblasti potravin byla udělena za vyšlechtění odrůd čiroku odolných vůči suchu a plevelu Striga.
19.06.2009
Ekologičtí zemědělci mohou aplikovat pouze biologické přípravky k ochraně rostlin, čtyři z nich byly testovány v pokusech v Německu.
18.06.2009
V severní Itálii byly v letech 2006 - 2007 uskutečňovány pokusy, jejichž cílem bylo vyhodnotit vliv různých pěstitelských postupů na kontaminaci zrna kukuřice fumonisinem.
18.06.2009
Firma Saaten Union přichází na trh s novými odrůdami chlebové pšenice.
15.06.2009
Přípravek StorOx s chemickým složením na základě peroxidu vodíku je ekologicky příznivý a biologicky rozložitelný a pomáhá v ochraně brambor proti chorobám před a během skladování.
15.06.2009
Rostlina jedovatá i pro člověka se rychle šíří.
12.06.2009
U původce hnědé skvrnitosti bramborových listů Alternaria solani je v některých oblastech pěstování brambor v Kanadě stále častěji zaznamenáván vývoj rezistence vůči účinným látkám ze skupiny strobilurinů.
11.06.2009
Osevní plochy olejnin v EU se stále zvyšují; vedoucí pozici zaujímá řepka, rozšiřují se plochy slunečnice.
10.06.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.
09.06.2009
Síra hraje významnou roli ve formování ukazatelů pekařské jakosti pšeničného zrna.
08.06.2009
V Nizozemsku se v porostech brambor rychle šíří podstatně agresivnější forma Dickeya.
05.06.2009
Příčinou deficitu bóru je často špatná dostupnost rostlinám. Řešením je hnojení na list.
03.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
01.06.2009
Ve Velké Británii byly nalezeny dva nové, pravděpodobně agresivnější typy viru rizománie. Zatím není jasné, zda nebo jak silně mohou být poškozeny tolerantní odrůdy cukrovky.
01.06.2009
Francouzská kooperativa Sicoly nabízí mini jablka o velikosti třešní.
29.05.2009
Novým měřicím přístrojem lze zjistit nedostatek manganu v rostlinách dříve, než se objeví první symptomy.
28.05.2009
Přátelské bakterie zlepšují uvolňování živin z hnojiv, stimulují vývoj kořenového systému a poskytují rostlinám ochranu proti infekci.
28.05.2009
V některých evropských zemích se ambrózie razantně šíří a působí značné ztráty na výnosech.
27.05.2009
V Nizozemsku byly nedávno nalezeny na bramborách dva nové kmeny viru Y: PVY-NTN a PVY-NWilga.
27.05.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 25.5.2009.
26.05.2009
Cílem projektu RYE BELT je podpořit mezinárodní konkurenceschopnost zemědělců pěstujících žito.
26.05.2009
Tisková zpráva MŽP ze dne 21.5. 2009
25.05.2009
Britská společnost Norman Collett si od nového přípravku InCa slibuje zvýšený příjem vápníku, který by mohl významně omezit problémy s jejich skladováním.
25.05.2009
Nový kmen 13 A2 snáze přežívá zimu a může vyvolávat infekci již při nižších teplotách.
25.05.2009
Irská společnost uvedla na trh balené brambory se zvýšeným obsahem silného antioxidantu - stopového prvku selenu.
22.05.2009
Podle informací ISAAA vzrostly pěstitelské plochy v roce 2008 oproti předchozímu roku přibližně o 10 %.
18.05.2009
Brazilští vědci zjistili, že ošetření některých plodin velmi malým množstvím glyfosátu zvyšuje rezistenci vůči chorobám a stimuluje růst.
18.05.2009
Nová zelenina BIMI vznikla křížením mezi zelím pekingským a brokolicí a vyniká vysokým obsahem antioxidantů.
13.05.2009
Příčinou podprůměrných výnosů řepky ve Velké Británii jsou dva nově objevené druhy hub.
13.05.2009
Robot k odstraňování plevelů vyvinutý v Nizozemsku vyfrézuje kořen šťovíku během několika sekund.
12.05.2009
Plocha chmele v ČR téměř beze změn. TZ Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 11.5.2009.
11.05.2009
Vzhledem k nedostatku času v postřikové sezóně se v Německu aplikují fungicidy také v noci. Kromě předností však existují i závažné nedostatky.
05.05.2009
Brambory mají vysokou potřebu hořčíku. V případě nižší zásobenosti je třeba aplikovat hořečnatá hnojiva.
05.05.2009
Po získání poznatků o insekticidním působení neemového oleje jsou nyní zkoumány fungicidní účinky. Prvních slibných výsledků již bylo dosaženo.
30.04.2009
Počet: 301 Velikost stránky
123
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021