Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zemědělství - Archiv > Zemědělství - Archiv> Rostlinná výroba - Archiv

Přesunout kategorii Rostlinná výroba - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Rostlinná výroba - Archiv

 

Nový podkategorie Rostlinná výroba - Archiv

 

Rostlinná výroba - Archiv

Informační kategorie kanálu Zemědělství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin přístupný na webových stránkách MZe ČR a jeho nové možnosti vyhledávání.
29.12.2011
Britští výzkumníci realizovali projekt, který zjišťoval příčiny černání karotky způsobeného viry, které přenášejí mšice.
23.06.2011
Rozhodnutí a hodnotící zprávy pro existující aktivní látky.
20.05.2011
Devítiletý britský výzkumný projekt ukázal, že může být dosaženo produkce jablek s nulovými rezidui pesticidů.
17.03.2011
Publikace ILSI Europe z října 2010.
02.03.2011
Automatické zařízení Purfresh Intellipur zajišťuje působením ozonu ochranu ovoce proti mikrobiálnímu kažení a umožňuje snížení hladiny etylenu v chlazených skladových prostorách.
01.12.2010
Tzv. consensus dokumenty pro jednotlivé komodity. Regulace v členských zemích OECD. Databáze výrobků.
27.09.2010
Připomínkové řízení EFSA k návodu na předkládání dokumentace. Termín ukončení: 6.9.2010.
18.08.2010
Výsledky monitoringu potravin v EU v roce 2008.
13.07.2010
Ošetření stromů nebo sklizených ořechů postřikem s kvasinkou Pichia anomala podstatně sníží růst plísní Aspergillus a produkci aflatoxinů.
02.07.2010
Zeleninu z IPZ spotřebitelé poznají podle loga, kterým je označena.
01.07.2010
Veřejná diskuse k návrhu EFSA. Připomínky lze podávat do 28.7.2010.
18.06.2010
Využití rhizobakterií ke snížení aplikace hnojiv u pšenice.
18.06.2010
Posuzování existujících a schvalování nových aktivních látek. Informace Evropské komise–GŘ pro zdraví a spotřebitele.
18.05.2010
Velikost námele v klasech obilovin nevypovídá o množství obsažených mykotoxinů.
07.05.2010
Uskuteční se v Bruselu ve dnech 11.–12. května 2010.
22.04.2010
Nezisková organizace zaměřená na aktivní podporu rozvoje postupů vedoucích k udržitelnému zemědělství.
22.04.2010
Zpráva z JMPR, které se uskutečnilo ve dnech 16.–25.9.2009 v Ženevě (Švýcarsko).
19.04.2010
Pekařskou kvalitu odrůd pšenice s redukovaným obsahem fytátů zkoumají američtí vědci.
23.03.2010
Rozhodnutí Evropské komise a hodnotící zprávy EFSA.
17.03.2010
Prezentace z konference k připravované nové fytosanitární strategii. Brusel, 23.–24.2.2010.
03.03.2010
Výzkumníci z university v Guelphu v Kanadě vyvíjejí novou techniku vytváření rostlin kukuřice s resistencí vůči Fusariu z jednotlivých pylových zrn prostřednictvím uměle vyvolaných mutací.
01.03.2010
Novozélandští a američtí vědci objevili dalšího spoluviníka choroby brambor "zebra chips".
26.02.2010
Díky metodě Tilling nyní existuje alternativa ke geneticky modifikované odrůdě ’Amflora’.
25.02.2010
Nařízení 114/2010/ES prodlužuje lhůtu pro úřad EFSA na posouzení látek na ochranu rostlin zařazených do přílohy směrnice 91/414/EHS kvůli nezvládnutelnému množství posuzovaných látek.
23.02.2010
Američtí šlechtitelé vyvíjejí odrůdy kukuřice rezistentní vůči houbám rodu Aspergillus.
19.02.2010
Hálkotvorné háďátko Meloidogyne chitwoodi působí problémy především v Nizozemsku, šíří se však i do dalších zemí.
17.02.2010
Poslanecké sněmovna dne 4.2.2010 schválila novelu zákona o rostlino-lékařské péči. Byla přijata již v prvním čtení.
09.02.2010
Uskuteční se ve dnech 4.–8.7.2010 v Melbourne (Austrálie).
27.01.2010
V USA jsou vyvíjeny a ověřovány nové přenosné polní soupravy pro zjišťování antibiotik v prostředí.
26.01.2010
V Rusku se šíří virová choroba označovaná jako chřipka brambor.
22.01.2010
Prezentace na druhé světové konferenci k problematice semen. Řím (Itálie), 8.–10.9.2009.
22.01.2010
Volný přístup ke zpravodaji, který vydává ISTA.
22.01.2010
Cílem směrnice 2009/128/ES je zvýšení angažovanosti v různých sférách pro snižování zátěže z pesticidů. Součástí je vypracování národních akčních plánů.
04.01.2010
Ochranná vrstva z derivátů celulózy a oreganového oleje nebo extraktu z myrty chrání ovoce a zeleninu před bakteriální kolonizací a prodlužuje čerstvost.
04.01.2010
Napadení sviluškami lze zaměnit za škody způsobené suchem. Typickým příznakem je však bílý povlak na spodní straně listů.
04.01.2010
Nařízení 1107/2009/ES vytváří komplexní legislativní rámec a harmonizuje pravidla pro schvalování přípravků na ochranu rostlin. Začne platit od 14. června 2011, a zruší směrnice 79/117/EHS a 91/414/EHS.
30.12.2009
Studie Společného výzkumného střediska Evropské komise.
28.12.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 21.12.2009.
21.12.2009
Nařízení o umístění prostředků na ochranu rostlin na trh. Směrnice o udržitelném používání pesticidů.
09.12.2009
O aktivitách Evropské komise na poli SPS opatření.
27.11.2009
Přehled související legislativy EU. Nařízení Komise (ES) č.1097/2009 ze dne 16.11.2009.
18.11.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA pro rezidua nového pesticidu.
05.11.2009
Ve Velké Británii byl vyvinut nový způsob ošetření semen přirozeně se vyskytující se látkou - kyselinou jasmonovou, které chrání rostliny před útoky škůdců.
27.10.2009
Workshop EFSA, který se uskuteční v Parmě ve dnech 17.–19.11.2009.
26.10.2009
Ve Švýcarsku bylo ve vzorcích zrna ze sklizně 2008 nalezeno 16 různých druhů fuzárií.
13.10.2009
Využití fosforu z odpadních produktů agro-potravinářského sektoru pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin.
06.10.2009
Bude zahrnovat víc než jen kontrolu škůdců a nemocí rostlin.
05.10.2009
Podle studie DEFRA by import potravin z Brazílie a Nového Zélandu mohl mít menší dopad na životní prostředí než potraviny produkované ve Velké Británii.
11.09.2009
Na jihozápadě Německa nyní vytváří zavíječ kukuřičný dvě generace ročně, které vedle stébel a listů poškozují také palice a vřetena.
08.09.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 29.8.2009.
31.08.2009
Novým trendem v Nizozemsku jsou odrůdy kostřavy rákosovité s vyšším obsahem omega-3 mastných kyselin.
24.07.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.7.2009.
23.07.2009
Na 5. DLR Dnu ochrany zeleniny v Neustadtu byla věnována pozornost novému virovému onemocnění některých druhů zeleniny a okrasných rostlin.
22.07.2009
Podle nizozemských vědců přispívají zemědělci, kteří intenzivně hospodaří, k ochraně klimatu více než jejich extenzivně hospodařící kolegové.
21.07.2009
Na výstavě Cereals 2009 ve Velké Británii vzbudily pozornost dva nové fungicidy k ochraně pšenice proti braničnatkám a rzím.
17.07.2009
Motýl Tuta absoluta působí velké škody při pěstování rajčat.
15.07.2009
Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.
14.07.2009
Dne 28.5.2009 se uskutečnil v Bruselu seminář k projektu. Závěrečná zpráva z projektu.
14.07.2009
Zkoumají se příčiny účinku genu Lr34. Ten způsobuje předčasné stárnutí listů pšenice, čímž se patrně zvyšuje rezistence vůči rzi a padlí.
08.07.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.7.2009.
07.07.2009
Příčiny poklesu obsahu uhličitanu vápenatého v nizozemských půdách, jeho důsledky a možnosti nápravy.
01.07.2009
Nové poznatky v oblasti úspory vody rostlinami poslouží v budoucnu vědcům k vývoji plodin s nižší potřebou vody a lepší tolerancí vůči suchu.
30.06.2009
Úspory nákladů na hnojivo při zachování výnosů lze dosáhnout zajištěním lepší účinnosti aplikovaných živin.
29.06.2009
Regulace škůdců je důležitou součástí režimu zajišťování zdravých rostlin na území Společenství.
24.06.2009
Světová cena za přínos v oblasti potravin byla udělena za vyšlechtění odrůd čiroku odolných vůči suchu a plevelu Striga.
19.06.2009
Ekologičtí zemědělci mohou aplikovat pouze biologické přípravky k ochraně rostlin, čtyři z nich byly testovány v pokusech v Německu.
18.06.2009
V severní Itálii byly v letech 2006 - 2007 uskutečňovány pokusy, jejichž cílem bylo vyhodnotit vliv různých pěstitelských postupů na kontaminaci zrna kukuřice fumonisinem.
18.06.2009
Firma Saaten Union přichází na trh s novými odrůdami chlebové pšenice.
15.06.2009
Přípravek StorOx s chemickým složením na základě peroxidu vodíku je ekologicky příznivý a biologicky rozložitelný a pomáhá v ochraně brambor proti chorobám před a během skladování.
15.06.2009
Rostlina jedovatá i pro člověka se rychle šíří.
12.06.2009
U původce hnědé skvrnitosti bramborových listů Alternaria solani je v některých oblastech pěstování brambor v Kanadě stále častěji zaznamenáván vývoj rezistence vůči účinným látkám ze skupiny strobilurinů.
11.06.2009
Osevní plochy olejnin v EU se stále zvyšují; vedoucí pozici zaujímá řepka, rozšiřují se plochy slunečnice.
10.06.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.
09.06.2009
Síra hraje významnou roli ve formování ukazatelů pekařské jakosti pšeničného zrna.
08.06.2009
V Nizozemsku se v porostech brambor rychle šíří podstatně agresivnější forma Dickeya.
05.06.2009
Příčinou deficitu bóru je často špatná dostupnost rostlinám. Řešením je hnojení na list.
03.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
01.06.2009
Ve Velké Británii byly nalezeny dva nové, pravděpodobně agresivnější typy viru rizománie. Zatím není jasné, zda nebo jak silně mohou být poškozeny tolerantní odrůdy cukrovky.
01.06.2009
Francouzská kooperativa Sicoly nabízí mini jablka o velikosti třešní.
29.05.2009
Novým měřicím přístrojem lze zjistit nedostatek manganu v rostlinách dříve, než se objeví první symptomy.
28.05.2009
Přátelské bakterie zlepšují uvolňování živin z hnojiv, stimulují vývoj kořenového systému a poskytují rostlinám ochranu proti infekci.
28.05.2009
V některých evropských zemích se ambrózie razantně šíří a působí značné ztráty na výnosech.
27.05.2009
V Nizozemsku byly nedávno nalezeny na bramborách dva nové kmeny viru Y: PVY-NTN a PVY-NWilga.
27.05.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 25.5.2009.
26.05.2009
Cílem projektu RYE BELT je podpořit mezinárodní konkurenceschopnost zemědělců pěstujících žito.
26.05.2009
Tisková zpráva MŽP ze dne 21.5. 2009
25.05.2009
Britská společnost Norman Collett si od nového přípravku InCa slibuje zvýšený příjem vápníku, který by mohl významně omezit problémy s jejich skladováním.
25.05.2009
Nový kmen 13 A2 snáze přežívá zimu a může vyvolávat infekci již při nižších teplotách.
25.05.2009
Irská společnost uvedla na trh balené brambory se zvýšeným obsahem silného antioxidantu - stopového prvku selenu.
22.05.2009
Podle informací ISAAA vzrostly pěstitelské plochy v roce 2008 oproti předchozímu roku přibližně o 10 %.
18.05.2009
Brazilští vědci zjistili, že ošetření některých plodin velmi malým množstvím glyfosátu zvyšuje rezistenci vůči chorobám a stimuluje růst.
18.05.2009
Nová zelenina BIMI vznikla křížením mezi zelím pekingským a brokolicí a vyniká vysokým obsahem antioxidantů.
13.05.2009
Příčinou podprůměrných výnosů řepky ve Velké Británii jsou dva nově objevené druhy hub.
13.05.2009
Robot k odstraňování plevelů vyvinutý v Nizozemsku vyfrézuje kořen šťovíku během několika sekund.
12.05.2009
Plocha chmele v ČR téměř beze změn. TZ Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 11.5.2009.
11.05.2009
Vzhledem k nedostatku času v postřikové sezóně se v Německu aplikují fungicidy také v noci. Kromě předností však existují i závažné nedostatky.
05.05.2009
Brambory mají vysokou potřebu hořčíku. V případě nižší zásobenosti je třeba aplikovat hořečnatá hnojiva.
05.05.2009
Po získání poznatků o insekticidním působení neemového oleje jsou nyní zkoumány fungicidní účinky. Prvních slibných výsledků již bylo dosaženo.
30.04.2009
Odborná publikace vydaná Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV.
30.04.2009
Několik tipů, které podpoří regeneraci porostů obilovin po zimě, přinášejí němečtí odborníci.
20.04.2009
Projekt  vysokých škol a výzkumných ústavů v ČR.
20.04.2009
V praxi se stále více projevuje trend snižovat množství vody k přípravě pesticidních postřiků řepky.
17.04.2009
Biologický přípravek Cropaid na bázi bakterie rodu Thiobacillus zvyšuje rezistenci rostlin vůči chladu až o 7 °C.
15.04.2009
Trh zeleniny v Evropě v prvních dvou měsících letošního roku poznamenalo nezvykle chladné klima.
15.04.2009
Háďátko zhoubné působí na cukrovce značné škody; ochrana je problematická.
14.04.2009
Při aplikaci herbicidů na bázi sulfonylmočovin na jaře je třeba zvážit rizika poškození následně pěstovaných plodin.
09.04.2009
Při moření brambor se opakují stále stejné chyby, které se později vymstí. Němečtí odborníci uvádějí několik zásad aplikace mořidel.
08.04.2009
Výsledky analýzy 53 Agaricus species nasbíraných v přírodě v ČR v letech 1998–2001.
06.04.2009
Badyán je ceněn především pro svou příjemnou vůni a silně sladkou chuť.
06.04.2009
V důsledku klimatických změn se podle nároků fytopatogenních hub na teplotu, výskyt srážek a relativní vzdušnou vlhkost jejich význam zvýší nebo sníží.
03.04.2009
Azoly jsou významnou skupinou účinných látek a jsou považovány za pilíř fungicidů do obilovin.
03.04.2009
Pod č. 86/2009 Sb. bylo vydáno úplné znění několikrát změněného zákona. Účinnost od 1. 1. 2009.
03.04.2009
Firma Koppert Biological Systems prezentovala na veletrhu IPM v německém Essenu nový užitečný organismus – parazitickou vosičku Coccidoxenoides perminutus – k biologické ochraně proti červci citroníkovému na okrasných rostlinách.
02.04.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 27.3.2009.
27.03.2009
Dokumenty z evropské konference, která se uskutečnila v Bruselu 18.3.2009.
27.03.2009
Geny z planě rostoucích brambor zajistí současným odrůdám rezistenci vůči plísni bramborové.
26.03.2009
Odrůdy cukrovky rezistentní vůči houbám rodu Rhizoctonia dosahují bez napadení nižších výnosů cukru než náchylné standardní odrůdy. V Institutu pro výzkum cukrovky v německém Göttingenu byly zkoumány osevní postupy, volba odrůdy, zpracování půdy a meziplodiny.
26.03.2009
Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé v roce 2008.
25.03.2009
Před více než 400 lety byl tabák zavlečen do Evropy, v posledních letech však získal špatnou pověst jako surovina pro cigaretový průmysl.
25.03.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 23.3.2009.
23.03.2009
Američtí a australští vědci pracují na environmentálně šetrné metodě ochrany proti dvěma druhům hmyzu, které snižují výnosy ovoce a ořechů.
23.03.2009
Častý výskyt včel v blízkosti housenek škodících na zelenině a polních plodinách vede k trvalému stresu, který se projeví sníženým příjmem potravy.
19.03.2009
Zkrácený přehled zprávy IGC (Mezinárodní obilninové rady) za rok 2006, týkající se produkce pšeničné mouky.
18.03.2009
Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
18.03.2009
Rozšířeným druhem obilí ve starém Egyptě byl  kamut, který dnes zažívá zájem pěstitelů.
18.03.2009
Aktivity Evropské komise v oblasti pesticidů. Databáze pesticidů schválených v EU.
16.03.2009
Nežádoucí houbové toxiny v pšenici může pěstitel účinně potlačovat již na poli.
13.03.2009
U bílého lanýže je ceněna především jeho charakteristická chuť a vůně.
13.03.2009
I přes přísná karanténní opatření se škůdci brambor - háďátko bramborové a háďátko světlé v Severní Americe stále šíří.
13.03.2009
Houbu Verticillium lecanii lze používat v ochraně sazenic poinsettií proti molicím.
09.03.2009
Odkazy na zdroje informací lze najít na stránkách Konopářského svazu. Příručka „Konopí, šance pro zemědělství a průmysl“ je k dostání v knihovně ÚZEI.
09.03.2009
V podnicích s čistě rostlinnou výrobou bez pravidelného organického hnojení je při hnojení řepky bórem na list potřeba přihlédnout také k potřebě dalších esenciálních mikroelementů, zvláště manganu a molybdenu.
05.03.2009
Odrůda ovsa ’Dominik’ je rezistentní proti nejčastějším cystotvorným háďátkům na obilovinách Heterodera avenae a H. filipjevi.
05.03.2009
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 2.3.2009.
02.03.2009
Závěrečný workshop k projektu zaměřenému na půdní rizika se uskutečnil v Bruselu dne 26.1.2009.
27.02.2009
Američtí vědci objevili nový rod bakterie, který by mohl být používán k biologické ochraně obilovin proti houbám rodu Fusarium.
27.02.2009
Směs těkavých látek produkovaných houbou Muscodor albus by se mohla používat k ošetření skladovaných jablek.
26.02.2009
Vědci spolu se šlechtiteli pracují na vývoji odrůd čiroku tolerantních vůči hliníku.
26.02.2009
Monitoring včelstev v Německu byl zaměřen na velikost včelstev, sklizeň medu, rezidua pesticidů a napadení škůdci.
23.02.2009
Nejen hnojení dusíkem ovlivňuje obsah nitrátů v bramborových hlízách, rozhodují i další faktory.
17.02.2009
Američtí vědci z organizace ARS vyvinuli speciální populaci trávy Brachypodium distachyon, která urychlí pátrání po genech, které by mohly významným obilninám pomoci odolávat chorobám, zejména rzi travní.
17.02.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 13.2.2009.
16.02.2009
Alternativou při omezování biocidních přípravků je šokové zmrazení produktů pomocí tekutého dusíku na -20 až -30 ºC v jádře a následné vrácení na původní teplotu ve speciální automatizované komoře. Postup je šetrný k produktu a zničí všechna vývojová stádia škůdců.
16.02.2009
V Jižní Americe se šíří choroba pšenice vyvolaná houbou Magnaporthe grisea.
13.02.2009
Společnost BASF rozšíří v blízké budoucnosti nabídku fungicidních přípravků pro speciální plodiny.
12.02.2009
Vědci z Institutu Maxe Plancka rozluštili proces, kterým rostliny z určitých hořčičných silic s pomocí specifických enzymů vyrábějí sloučeniny aktivní proti řadě houbových patogenů.
12.02.2009
Francouzští výzkumníci hledali alternativy k chemické ochraně vinic a hodnotili účinnost biologické ochrany proti červcům pomocí zlatoočky Chrysoperla lucasina.
11.02.2009
Akce pořádaná Evropskou komisí se uskuteční 18.3.2009 v Bruselu.
09.02.2009
Agroetanol, palivo z obnovitelných přírodních zdrojů, se vyrábí nově i v ČR.
06.02.2009
Houba Rhizoctonia solani působí problémy na řadě druhů zeleniny. Důležitou roli hrají skupiny podle anastomózy hyf.
04.02.2009
Členské státy mohou dočasně povolit uvádět na trh osivo, které nevyhovuje požadavkům z hlediska minimální klíčivosti.
04.02.2009
Pracovník britského výzkumného centra East Malling Research ukázal ve výsledcích dvouleté studie, že pro ochranu jahod našel vhodné alternativy k přípravku Thiodanu, který byl stažen z používání.
04.02.2009
Koná se 3.2.2009 v Praze. Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele v ČR.
03.02.2009
V dvouletých pokusech v Belgii byly porovnávány účinky hnojení kukuřice a póru digestátem s účinky aplikace minerálních hnojiv.
30.01.2009
Sulfonylmočoviny v půdě mohou omezovat růst následné plodiny. K zjištění jejich obsahu se doporučuje provést test s pěstováním řeřichy.
29.01.2009
Lnička setá je zajímavá z hlediska výroby bionafty. "Odpadní produkt" extrahovaný šrot může být zkrmován.
27.01.2009
Američtí výzkumníci z kansaské státní university zkoumají, jak učinit ze sóji plodinu, která by nevbuzovala apetit mšice sójové do té míry, že by se pro ni stala nehostitelskou rostlinou.
22.01.2009
Katastrofální důsledky návrhů k novele zákona EU o ochraně rostlin pro pěstování cukrovky a brambor.
20.01.2009
Dánský redukční program probíhající od roku 1987 s cílem omezit množství a počet aplikací přípravků na ochranu rostlin o polovinu nebyl úspěšný.
19.01.2009
Výskyt larev tiplic na loukách a pastvinách není příliš vysoký, tendenčně je však znatelný mírný vzestup oproti předchozímu roku.
16.01.2009
Ve většině regionů v Německu se výnosy cukrovky a cukernatost v uplynulé sezóně pohybovaly nad pětiletým průměrem.
15.01.2009
V loňském roce byly typické symptomy v podobě skvrn a teček poprvé nalezeny také na listech kukuřice v Horním Rakousku.
15.01.2009
Nové, rozsáhlé pokusy zkoumající účinky extraktů z řas v obilovinách, bramborách a kukuřici ukázaly, že jejich aplikací nelze dosáhnout pozitivního výnosového efektu.
14.01.2009
Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti insekticidní látky.
14.01.2009
Světové obyvatelstvo roste, zemědělské plochy na osobu klesají. Proto stoupá význam ochrany rostlin a hnojení.
14.01.2009
Článek ve francouzském časopise Phytoma se zabývá materiály o biologické ochraně rostlin prezentovanými na 8. mezinárodní konferenci o škůdcích v zemědělství (CIRA) konané ve Francii v říjnu 2008.
14.01.2009
Na 8. mezinárodní konferenci o škůdcích v zemědělství v říjnu 2008 byly představeny tři nové účinné insekticidní látky.
13.01.2009
Výzkumy v Německu byly zaměřeny na využití derivátů přírodní látky guar gum jako materiálu k enkapsulaci nematofágní houby Hirsutella rhossiliensis. Byly zkoumány účinky na cystotvorné háďátko řepné a na rostliny cukrovky.
12.01.2009
Charakteristika biopreparátu AQ 10 na bázi houby Ampelomyces quisqualis a výsledky pokusů s mikroskopickými řasami a sinicemi k stimulaci růstu rostlin.
07.01.2009
Na setkání vědců v Dublinu zazněla informace o schopnosti řepky olejky snižovat obsah těžkých kovů v půdě.
06.01.2009
Rostoucí ceny tradičních obilovin nutí výrobce krmných směsí používat výhodnější alternativy. Jednou z nich je čirok, jehož pěstování v posledních letech zejména v USA stoupá.
06.01.2009
V hospodářském roce 2007/08 bylo v Německu aplikováno podstatně více dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv.
05.01.2009
V r. 2009 začne platit odhlasovaná legislativní změna, týkající se možnosti prodeje ovoce, zeleniny a ořechů nedokonalých tvarů.
02.01.2009
Zpráva vypracovaná pro ministerstvo zemědělství USA Národním centrem pro atmosférický výzkum uvádí důsledky klimatických změn na pěstování kulturních rostlin.
31.12.2008
Analýzy švýcarského výzkumného ústavu ALP prokázaly, že krmná kukuřice z letošní sklizně obsahuje vysoké hladiny mykotoxinu deoxyvalenolu.
31.12.2008
Podsev ječmene ozimého a některých dalších druhů obilovin do kukuřice díky alelopatickým účinkům potlačuje růst a vývoj plevelů.
30.12.2008
Katalogy uvádějí ty odrůdy, jejichž semena nejsou při uvádění na trh ve Společenství omezována.
18.12.2008
Evropská komise uveřejnila 16.12.2008 již 37. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva.
17.12.2008
Výsledky studie prováděné v Německu ukázaly, že P. lilacinus kmen 251 a testované entomopatogenní hlístice jsou kompatibilními články integrovaného managementu ochrany rostlin proti škůdcům.
17.12.2008
Portugalští výzkumníci provedli výzkum insekticidních účinků rostliny rosophyllum lusitanicum, která má složky působící proti kůdci - vrtalce Liriomyza trifolii.
16.12.2008
Choroba rajčat - bakteriální vadnutí způsobované bakterií Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis se opět - poprvé za 10 let vyskytla ve Velké Británii.
16.12.2008
Lykopen, červený pigment v rajčatech, je považován za tak významný pro lidské zdraví, že je předmětem pro panevropský výzkumný projekt financovaný Evropskou unií.
15.12.2008
Na konferenci ochrany rostlin v německém Kielu byly prezentovány první výsledky pokusů s nižší aplikací pesticidů.
13.12.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 12.12.2008.
12.12.2008
Rozsáhlý program Evropské komise má být dokončen v roce 2008.
12.12.2008
Virus brambor PVY je nadále na postupu, navíc nové kmeny vykazují vyšší virulenci.
12.12.2008
Před příchodem zimy je mimo jiné potřeba provést kontrolu výskytu škůdců v porostech.
11.12.2008
Pomocí přirozené obranné látky dimboa se rostliny kukuřice pravděpodobně budou moci samy chránit proti žíru larev zavíječe kukuřičného.
11.12.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 11.12.2008.
11.12.2008
Francouzští a němečtí vědci poprvé vyčíslili ekonomickou hodnotu, kterou přináší hmyz opylováním kulturních rostlin, a odhadli škody v důsledku jeho úbytku.
07.12.2008
V letošním roce zavedlo 11 podniků v USA pěstování plodin v pásech podle systému "Healthy Grown".
06.12.2008
Interakce mezi houbou Paecilomyces farinosus a čtyřmi druhy padlí byly zkoumány z hlediska možnosti využití této houby v biologické ochraně rostlin.
05.12.2008
Francouzští výzkumníci realizovali studii, ve které hodnotili stabilitu fusariotoxinů v kukuřičné siláži.
04.12.2008
Nizozemští vědci doporučují překrýt semena některých druhů zeleniny vrstvou kompostu.
04.12.2008
V laboratorních i polních podmínkách vykázaly nejlepší účinek houby Beauveria bassiana a Paecilomyces fumosoroseus.
03.12.2008
Zemědělská výzkumná společnost Agronico v Tasmánii pracuje na vývoji odrůdy bramboru s nízkým glykemickým indexem.
03.12.2008
Význam brambor v boji proti hladu vedl k vyhlášení roku 2008 Mezinárodním rokem brambor.
03.12.2008
Technologií cirkulace vody ve sklenících lze v současné době ušetřit až 95 % spotřebované vody.
29.11.2008
Výsledky monitoringu v zemích EU, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.
27.11.2008
Důsledky rozhodnutí Evropského parlamentu o budoucí rostlinolékařské politice pro zemědělce a spotřebitele byly diskutovány v Buttelstedtu v Německu.
27.11.2008
Skotská společnost pěstující ovoce Angus Soft Fruits uvedla na trh recyklovatelný košík na své produkty - jahody a maliny Good Natured Fruit bez pesticidů.
26.11.2008
Nematocidní účinek isothiokyanátů byl potvrzen u háďátka Meloidogyne hapla.
24.11.2008
Američtí vědci se nyní pustili do čtyřleté studie, aby identifikovali žádoucí charakteristiky u ořešáků vlašských pomocí genetických markerů.
24.11.2008
Houba Magnaporthe grisea způsobuje plísňovou chorobu, která má katastrofální dopady na pěstování rýže. Vědci nalezli genetické markery připojené k genu rezistence vůči této chorobě, který je efektivně využíván k potírání širokého spektra kmenů dotyčného patogenu.
24.11.2008
Anýz je více než jen zdrojem pro ochucování sladkostí a likérů, ale je také potenciálním zdrojem nových farmaceutických látek a agrochemických činitelů.
24.11.2008
V Alžírsku se poprvé objevil významný škůdce rajčat - motýl Tuta absoluta.
21.11.2008
I přes rekordní sklizeň obilovin v letošním roce nedojde k trvalejšímu řešení potravní krize.
14.11.2008
Světové ceny rýže jsou neobvykle vysoké, očekává se rekordní úroda, snížení mezinárodního obchodu a zvětšení zásob.
11.11.2008
Mezinárodní nápojový veletrh BRAU Beviale se uskuteční ve dnech 12.–14.11.2008 v Norimberku (SRN).
11.11.2008
Dosud není známo, proč některé odrůdy sóji dokážou inhibovat reprodukci mšic. Tuto vlastnost vědci nazvali tzv. antibiotickým účinkem a v současnosti sledují, které odrůdy sóji vykazují vyšší odolnost vůči napadení mšicemi.
10.11.2008
Odborníci se domnívají, že brambory ve Skotsku přece jen budou postiženy ničivou chorobou způsobovanou patogenem Dickeya dianthicola.
10.11.2008
Roztoč Aculops lycopersici postupuje z jižních produkčních zemí na sever. Účinná je biologická ochrana.
05.11.2008
Plynulý přechod podzimu ve velmi mírnou zimu pravděpodobně i letos umožní samičkám klást vajíčka po dlouhé časové období.
05.11.2008
"Cavity spot" je choroba mrkve, jejíž výskyt lze těžko předvídat a proti níž neexistuje přímá ochrana. Je způsobena patogeny rodu Pythium.
04.11.2008
Aktuální znění české vyhlášky 381/2007 o limitech pesticidů je k dispozici na portálu veřejné správy. Dopis České asociace ochrany rostlin vyzývá proti přísným kritériím navrhovaného nařízení EU, která ohrozí možnost pěstování některých plodin.
04.11.2008
Ústav zemědělské ekonomiky a  informací v Praze  pořádá 25. a 26. listopadu 2008 v  Praze a 3. a 10. prosince 2008 v Brně semináře zaměřené na aktuální výstupy VÚRV.
03.11.2008
Na akci Fruit for the Future konané ve Skotsku proběhla diskuse o změnách klimatu, které by pro mnohé pěstitele mohly znamenat nejen nutnost se jim přizpůsobit, ale také nové pěstitelské příležitosti.
30.10.2008
Skotský výzkumný ústav Scottish Crop Research Institute (SCRI) uvedl novou vynikající velkoplodou odrůdu malin s názvem Glen Fyne s rezistencí proti mšici maliníkové.
30.10.2008
Již 9. ročník konference, která se uskuteční v Praze ve dnech 4.–5.3.2009. Sborníky z předcházejících konferencí.
21.10.2008
Tisková zpráva MZe ze dne 17.10.2008.
17.10.2008
Americká společnost American Takii nabízí na trhu dvě odrůdy melounu a dvě odrůdy cibule, které jsou odolné vůči určitým chorobám.
16.10.2008
Adaptační strategie šlechtění spočívá v křížení s ranějšími odrůdami a odrůdami tolerantními k suchu a vyšším teplotám.
16.10.2008
Skupina vědců z laboratoře Food Safety Laboratory americké výzkumné organizace ARS zkoumá přežívání patogenních mikrobů na rostlinách a jejich přemisťování na čerstvé produkty. Také zkoumá způsoby, které mohou tomuto přemisťování zabránit.
07.10.2008
Online katalog firmy Syngenta.
18.09.2008
Britští odborníci ze společnosti Dow AgroSciences radili pěstitelům brambor, jak mají ošetřovat plodinu proti plísním od druhé poloviny sezóny.
13.09.2008
Britský výzkumník z organizace Warwick HRI vyvinul nový model pro předpovídání rizika výskytu plísně cibulové (Perenospora destructor).
12.09.2008
Pokusy v Německu ukázaly, že koncentrace DON během zrání kukuřice stoupá, proto se doporučuje včasná sklizeň.
10.09.2008
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele v ČR ze dne 5.9.2008.
08.09.2008
Pod tímto mottem se britští zemědělci brání proti novelizaci legislativy EU v rostlinolékařství.
06.09.2008
Pokusy uskutečněné britskou výzkumnou organizací Farm Advisory Services Team (FAST) s jejich přípravkem PreTect ukázaly, že ten může účinně pomáhat potírat hnilobu u měkkého ovoce.
05.09.2008
Od 1. září 2008 sjednotila Evropská komise povolenou hladinu pesticidů v potravinách. Nové nařízení sjednocuje limity pro pesticidy v potravinách ve všech členských zemích EU.
05.09.2008
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.
04.09.2008
Opatřeních k zabezpečení ochrany před bakteriální kroužkovitostí bramboru a bakteriální hnědou hnilobou.
04.09.2008
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 27.8.2008.
28.08.2008
Tisková zpráva Mze ČR ze dne 20.8.2008.
21.08.2008
Místa konání: Bezuchov (26.8.), Řisuty (27.8.) a Kosice (28.8.). Účast zdarma.
20.08.2008
V pořadí již 9. ICPP se uskuteční ve dnech 24.–29. srpna 2008 v Turínu (Itálie).
19.08.2008
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele České republiky ze dne 18.8.2008.
18.08.2008
Možná strategie biologické ochrany proti škůdci okurek - mandelince Acalymma vittata zahrnuje používání zlatobýlu jako lapací plodiny a postřikování tohoto hmyzu houbou Paecilomyces fumosoroseus, která potlačuje jeho populace.
17.08.2008
Sborník z akce “Šlechtitelský seminář 2008”, Praha, 28. 2. 2008.
15.08.2008
Severní Porýní-Vestfálsko zřídilo internetovou stránku, na které informuje spotřebitele o obsahu pesticidů v ovoci a zelenině.
15.08.2008
Nezávislá laboratoř Naktuinbouw potvrdila výskyt nového biotypu mšice Nasonovia ribisnigri na rezistentních odrůdách salátu.
15.08.2008
Na francouzských kulturách ředkviček se znovu objevila choroba způsobovaná bakterií Pseudomonas syringae, která v roce 2003 působila vážné škody.
10.08.2008
Kořenomorková hniloba kořenů mrkve způsobovaná houbou Rhizoctonia solani se stala hlavní příčinou škod na kulturách mrkve ve Francii. Byl uskutečněn výzkum ochrany proti této chorobě.
10.08.2008
Ve Francii zkoumali ochranu proti strupovitosti jabloní za pomoci tří praktik. Výsledky ukázaly, že takto lze ochranu provádět i při omezeném počtu aplikací chemických fungicidů.
09.08.2008
Činitelé biologické ochrany proti křídlatce japonské by mohli být ve Velké Británii uvedeni již v létě příštího roku.
06.08.2008
V ekologickém pokusném podniku v SRN probíhal víceletý monitoring  deoxynivalenolu v zrninách, slámě, trvalých travních porostech a krmných rostlinách s cílem lépe odhadnout rizika napadení fuzárii a kontaminace mykotoxiny.
01.08.2008
Nová koncepce hnojení dusíkem vyvinutá v Austrálii spočívá v aplikaci postřiku připraveného z lyofilizovaných bakterií, které přeměňují molekulární vzdušný dusík na amonný dusík dostupný rostlinám.
28.07.2008
Vzhledem k nedostatku a nízké účinnosti chemických přípravků proti půdním škůdcům probíhá v SRN intenzivní výzkum biologické a integrované ochrany.
27.07.2008
Kmen bakterie Pantoea agglomerans 48b/90 produkuje sekundární metabolity působící proti některým fytopatogenním bakteriím; předmětem dalšího výzkumu je charakteristika a objasnění role těchto látek v antagonistických vztazích.
23.07.2008
Optimálním ošetřením ozimé pšenice fungicidy lze redukovat emise CO2.
20.07.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 11.7.2008.
14.07.2008
Náchylnost odrůd hořčice a ředkve olejné, které jsou také hostiteli nádorovky kapustové, byla předmětem výzkumu v Německu.
11.07.2008
Studie nizozemských vědců prokázala, že půdní mikroflóra není ovlivněna pěstováním geneticky modifikovaných brambor.
10.07.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 9.7.2008.
10.07.2008
V EU probíhá rozsáhlé prověřování všech aktivních látek určených do prostředků na ochranu rostlin. Ukončení v roce 2008.
26.06.2008
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 23.6.2008.
24.06.2008
Pokusy v Německu bylo zjištěno, že během kvasného procesu kejdy a mykotoxiny kontaminovaného kosubstrátu tritikale se odbourává deoxynivalenol; "osud" dalších mykotoxinů není znám.
12.06.2008
Na trhu jsou již některé přípravky obsahující fágy. Na výstavě FIE 2007 získal zlatou cenu výrobek Listex.
30.05.2008
Jsou uvedeny příklady aplikace fágů ve výrobních závodech a v zemědělské prvovýrobě.
30.05.2008
Použití fágů vůči tzv. “velké čtyřce” (Listeria, Salmonella, Campylobacter, patogenní Escherichia coli).
30.05.2008
Historie objevení bakteriofágů, výskyt v přírodě, důkaz o nezávadnosti, mechanismus působení.
30.05.2008
Ve Velké Británii bylo zjištěno, že brambory skladované společně s banány neklíčí.
21.05.2008
Globální podíl ploch osetých plodinami pro produkci biopaliv činil v uplynulém roce 1,3 %.
19.05.2008
Britský entomolog potvrdil zvyšování rizika rezistence obaleče jablečného vůči hlavní skupině chemických pesticidů. Tento škůdce se již stal velkým problémem v oblastech pěstování jablek ve střední a jižní Evropě.
18.05.2008
Uskuteční se v Čelákovicích dne 5. června 2008.
15.05.2008
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 14.5.2008.
15.05.2008
Seznam registrovaných poradců, kteří poskytují podporované poradenské služby. Na jejich činnost lze žádat podporu z Programu rozvoje venkova opatření 1.3.4 Využívání poradenských služeb
17.04.2008
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele v ČR ze dne 16.4.2008.
16.04.2008
EFSA vydal 31.3.2008 celkem 15 vědeckých stanovisek týkajících se škůdců u banánovníků. Škůdci citrusů se ještě prověřují.
02.04.2008
Bude spuštěn do plného provozu 1. dubna 2008 na www.zemedelskepodniky.cz.
31.03.2008
Je k dispozici zpráva PAN Europe o nálezech reziduí pesticidů ve vínech zakoupených v tržní síti EU.
27.03.2008
Síť nevládních organizací působících v Evropě s cílem omezit používání pesticidů při produkci potravinářských komodit.
27.03.2008
Publikace vydaná v březnu 2008 Evropskou komisí - Společným výzkumným centrem (JRC). Přehled aktivit JRC.
25.03.2008
Výsledky monitoringu prováděného v letech 1999–2005.
15.02.2008
Na univerzitě v Göttingenu byl zkoumán vliv napadení fuzárii na obsahové látky a zpracovatelské vlastnosti pekařské pšenice.
10.02.2008
Australská společnost AGT vyšlechtila novou odrůdu pšenice rezistentní vůči suchu a běžným chorobám.
09.02.2008
Vyhláška 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách nahrazuje původní vyhlášku 158/2004.
11.01.2008
upozornění
03.10.2007
Online přístup k technickým a legislativním dokumentům týkajícím se jednotlivých prostředků.
27.09.2007
Zaměřený na detekci přítomnosti zpracovaných živočišných proteinů specifických pro určitý živočišný druh v  živočišných krmivech.
15.08.2007
Regionální poradenská pracoviště ÚZPI a kontakty na metodiky
06.08.2007
Prezident Camplík na významné konferenci věnované budoucnosti evropského zemědělství
16.06.2007
Příloha I směrnice 91/414/EHS, která obsahuje seznam látek schválených pro určitý účel ochrany rostlin, je průběžně upravována na základě žádostí a provedených šetření.
07.06.2007
Ve třetí dekádě května byly zaznamenávány zvýšené nálety kyjatky hrachové do porostů hrachu
04.06.2007
Škůdce zavlečen z Egypta do Španělska, které provedlo analýzu rizika z jeho výskytu. Stanovisko EFSA.
13.05.2007
Od 1.1.2007 začíná platit novela vyhlášky č.329/2004 Sb. ve znění vyhlášky č.371/2006 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Mění se mj. záznamové údaje (tabulka) pro evidenci použitých přípravků na ochranu rostlin uvedené v Příloze č.9.
18.04.2007
Je zprostředkován přístup do tří encyklopedií – online databází INRA (Francouzského institutu pro zemědělský výzkum).
30.03.2007
Výsledky nedávné studie  ukazují, že nutriční obsah organicky pěstované pšenice je v zásadě stejný jako u pšenice pěstované tradičními postupy.
24.03.2007
Pozvánka na konferenci.
21.03.2007
Závěry studie provedené v USA nejsou dostatečné pro přezkoumání současných fytosanitárních opatření v souvislosti s rakovinou citrusů.
14.03.2007
Jsou k dispozici prezentace zaměřené na ekologickou produkci vína (biovíno).
09.03.2007
Dne 7. 3. 2007 proběhne v Bruselu seminář k  návrhům tematické strategie a směrnice pro udržitelné užívání pesticidů v EU.
07.03.2007
ASZ ČR - Asociace soukromého zemědělství České republiky.
23.02.2007
Termíny podání žádostí Zakládání skupin výrobců a PUZČ
11.02.2007
Informace o průběhu mimořádné aktualizace půdních bloků v LPIS v roce 2007.
02.02.2007
Do 15. 2. 2007 příjem žádostí o dotaci "Předčasné ukončení zemědělské činnosti"
18.01.2007
05.01.2007
Počet: 301 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021