Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zemědělství - Archiv > Zemědělství - Archiv> Rostlinná výroba - Archiv

Přesunout kategorii Rostlinná výroba - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Rostlinná výroba - Archiv

 

Nový podkategorie Rostlinná výroba - Archiv

 

Rostlinná výroba - Archiv

Informační kategorie kanálu Zemědělství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.7.2009.
07.07.2009
Příčiny poklesu obsahu uhličitanu vápenatého v nizozemských půdách, jeho důsledky a možnosti nápravy.
01.07.2009
Nové poznatky v oblasti úspory vody rostlinami poslouží v budoucnu vědcům k vývoji plodin s nižší potřebou vody a lepší tolerancí vůči suchu.
30.06.2009
Úspory nákladů na hnojivo při zachování výnosů lze dosáhnout zajištěním lepší účinnosti aplikovaných živin.
29.06.2009
Regulace škůdců je důležitou součástí režimu zajišťování zdravých rostlin na území Společenství.
24.06.2009
Světová cena za přínos v oblasti potravin byla udělena za vyšlechtění odrůd čiroku odolných vůči suchu a plevelu Striga.
19.06.2009
Ekologičtí zemědělci mohou aplikovat pouze biologické přípravky k ochraně rostlin, čtyři z nich byly testovány v pokusech v Německu.
18.06.2009
V severní Itálii byly v letech 2006 - 2007 uskutečňovány pokusy, jejichž cílem bylo vyhodnotit vliv různých pěstitelských postupů na kontaminaci zrna kukuřice fumonisinem.
18.06.2009
Firma Saaten Union přichází na trh s novými odrůdami chlebové pšenice.
15.06.2009
Přípravek StorOx s chemickým složením na základě peroxidu vodíku je ekologicky příznivý a biologicky rozložitelný a pomáhá v ochraně brambor proti chorobám před a během skladování.
15.06.2009
Rostlina jedovatá i pro člověka se rychle šíří.
12.06.2009
U původce hnědé skvrnitosti bramborových listů Alternaria solani je v některých oblastech pěstování brambor v Kanadě stále častěji zaznamenáván vývoj rezistence vůči účinným látkám ze skupiny strobilurinů.
11.06.2009
Osevní plochy olejnin v EU se stále zvyšují; vedoucí pozici zaujímá řepka, rozšiřují se plochy slunečnice.
10.06.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.
09.06.2009
Síra hraje významnou roli ve formování ukazatelů pekařské jakosti pšeničného zrna.
08.06.2009
V Nizozemsku se v porostech brambor rychle šíří podstatně agresivnější forma Dickeya.
05.06.2009
Příčinou deficitu bóru je často špatná dostupnost rostlinám. Řešením je hnojení na list.
03.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
01.06.2009
Ve Velké Británii byly nalezeny dva nové, pravděpodobně agresivnější typy viru rizománie. Zatím není jasné, zda nebo jak silně mohou být poškozeny tolerantní odrůdy cukrovky.
01.06.2009
Francouzská kooperativa Sicoly nabízí mini jablka o velikosti třešní.
29.05.2009
Novým měřicím přístrojem lze zjistit nedostatek manganu v rostlinách dříve, než se objeví první symptomy.
28.05.2009
Přátelské bakterie zlepšují uvolňování živin z hnojiv, stimulují vývoj kořenového systému a poskytují rostlinám ochranu proti infekci.
28.05.2009
V některých evropských zemích se ambrózie razantně šíří a působí značné ztráty na výnosech.
27.05.2009
V Nizozemsku byly nedávno nalezeny na bramborách dva nové kmeny viru Y: PVY-NTN a PVY-NWilga.
27.05.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 25.5.2009.
26.05.2009
Cílem projektu RYE BELT je podpořit mezinárodní konkurenceschopnost zemědělců pěstujících žito.
26.05.2009
Tisková zpráva MŽP ze dne 21.5. 2009
25.05.2009
Britská společnost Norman Collett si od nového přípravku InCa slibuje zvýšený příjem vápníku, který by mohl významně omezit problémy s jejich skladováním.
25.05.2009
Nový kmen 13 A2 snáze přežívá zimu a může vyvolávat infekci již při nižších teplotách.
25.05.2009
Počet: 301 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021