Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Školení BTSF 2018 - PS

Přesunout kategorii Školení BTSF 2018 - PS do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Školení BTSF 2018 - PS

 

Nový podkategorie Školení BTSF 2018 - PS

 

Školení BTSF 2018 - PS

Školení BTSF

Pokračující programy (od r. 2017)

1.Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat – AW - speciální školení P
2.Krmivové právo R, P
3.Veterinární kontroly na hranicích – BIPs R, P
4.Kontrola kontaminace potravin a krmiv R, P
5.TRACES (Trade Control and Expert System) R, P
6.Přesun domácích mazlíčků R, P
7.Označování potravin R, P
8.Ohniska nákazy v potravinách a její zvládání R, P
9.Antimikrobiální rezistence R, P
10.Ekologické zemědělství R, P
11.Potraviny s chráněným označením R, P
12.Hodnocení rizik R, P
13.Hygiena potravin v prvovýrobě R, P - jako v r. 2017
14.Kontrola zdraví rostlin R, P
15.Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky) R, P
16.Rostlinolékařské průzkumy R, P
17.Podpora prosazování SPS (sanitárních a fytosanitárních opatření) na úrovni EU - CC, R, P

Nové programy (noví dodavatelé školení)

1.Kontingenční plány - Připravenost na nákazu zvířat, včetně včasného varování, plánování mimořádných událostí a kontroly chorob zvířat R, P
2.HACCP - R, P
3.Hygiena potravin a flexibilita - R, P
4.Mikrobiologická kritéria a zoonózy R, P
5.Látky zlepšující vlastnosti potravin
6.Materiály přicházející do kontaktu s potravinou
7.Systémy auditu
8.Nové vyšetřovací techniky k detekci falšování potravin R, P
9.TSE a vedlejší živočišné produkty
10.Ochrana rostlinných produktů a systémy hodnocení a schvalování
11.Integrovaný systém ochrany proti škůdcům - R, P
12.Přehled unijních zpráv - Report
s13.Podpora auditů EU - R,P

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021