Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Potravinářství - Archiv > Potravinářství - Archiv> Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Přesunout kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Nový podkategorie Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Informační kategorie kanálu Potravinářství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Tisková zpráva MZe ze dne 1.10.2009.
01.10.2009
Školící a konzultační středisko MZe pro zavádění HACCP při FPBT/VŚCHT pořádá na podzim 2009 několik kurzů pro SME.
10.09.2009
Vzdělávací materiál pro odborné školy zaměřené na poskytování stravovacích služeb.
09.09.2009
Činnost referenční laboratoře Společenství a národních referenčních laboratoří pro geneticky modifikovaná krmiva a potraviny.
07.09.2009
Přehled kurzů organizovaných SAI Global v ČR ve 2. pololetí 2009.
01.09.2009
Byla zřízena na Ostravské univerzitě. Funguje od 1.6.2009.
26.08.2009
Evropská komise uveřejňuje oficiální i neoficiální legislativní dokumenty RF aplikovatelné na potraviny.
21.08.2009
Průběžně aktualizovaný přehled dokumentů na stránkách Evropské komise.
21.08.2009
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2008.
18.08.2009
Nekritické plnění ustanovení nařízení 178/2002/ES  působí škody. Rakousko zpřesňuje vlastní předpis o kontrole potravin a o posouzení  výsledků.
17.08.2009
V USA se začal projednávat návrh nového právního předpisu, který má rozšířit povinnosti i pravomoci úřadu FDA, zajistit registraci výrobců a dovozců, stanovit plán kontrol aj.
11.08.2009
Publikace v elektronické verzi.
31.07.2009
Výzva k vyjádření zájmu o místo člena Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
31.07.2009
Výzva k vyjádření zájmu stát se členem správní rady EFSA. Přihlášky lze podávat do 30.9.2009.
23.07.2009
Závěry z kontroly Evropské komise v Polsku (prosinec 2008) zaměřené na bezpečnost potravin živočišného původu.
21.07.2009
Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 110 auditů a inspekcí.
13.07.2009
Zpráva expertů, jejíž vytvoření financovala nadace IFT.
08.07.2009
Uskuteční se v Bruselu (Belgie) dne 16. července 2009.
07.07.2009
V rakouské agentuře AGES byl vyvinut model pro software pro hodnocení rizika na základě definice podniku, identifikace nebezpečí, vyhodnocení rozsahu nebezpečí a vyhodnocení pravděpodobnosti nebezpečí.
03.07.2009
Informace o organizačních, kontrolních a výzkumných aktivitách Úřadu pro potravinové standardy v posledním červencovém týdnu 2009.
03.07.2009
Zpráva FVO z mise do Číny (listopad/prosinec 2008) týkající se exportů nepovolené GM rýže “Bt 63” do EU.
29.06.2009
41. zasedání Správní rady EFSA se uskutečnila dne 18.6.2009 v Aténách.
26.06.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 22.6.2009.
23.06.2009
SZPI bude od příštího roku pravidelně zveřejňovat žebříček obchodních řetězců podle výsledků kontrol.
19.06.2009
Dosud největší průzkum (22 tisíc odběrných míst ) stavu půd v Evropě byl zahájen v roce 2009. První výsledky v roce 2010.
17.06.2009
Směrnice WHO a Evropské komise na vzorkování a monitorování olova v pitné vodě.
17.06.2009
Studie proveditelnosti a nákladů. Závěrečná zpráva Evropské komise.
12.06.2009
V období 2009–2010 se uskuteční 5 workshopů k problematice mikrobiologických kritérií a nemocí z potravin.
11.06.2009
Od března 2009 vychází e-zpravodaj ke školicímu programu “Better Training for Safer Food”.
11.06.2009
V období 2009–2010 se uskuteční 10 workshopů (Brusel, Varšava, Madrid). První workshop: Brusel, květen 2009.
11.06.2009
Do vědeckého výboru a jednotlivých vědeckých komisí EFSA byli jmenováni noví experti.
10.06.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.6.2009.
05.06.2009
Deklarace byla podepsána v Lublani dne 7.11.2008 v rámci prvního evropského kongresu o potravinách.
03.06.2009
SVS ČR: Informační bulletin č. 1/ 2009.
02.06.2009
Tisková zpráva ze dne 1.6.2009.
02.06.2009
Studie Evropské komise prokázala, že laboratoře na světě zareagovaly na výskyt melaminu v potravinách.
29.05.2009
Z iniciativy prezidenta Obamy vznikla pracovní skupina pro bezpečnost potravin a byly spuštěny její internetové stránky.
28.05.2009
Do 15.6.2009 se lze ucházet o pozici externího oponenta v pracovní skupině, která podpoří EFSA v posouzení kvality její vědecké práce.
26.05.2009
Evropská komise uveřejnila zprávu o výsledku mise FVO (11.–16.1.2009) do USA.
21.05.2009
Časopis Kvalita potravin informuje o  normách k zajišťování bezpečnosti potravin.
19.05.2009
Je apelováno na zveřejňování přiměřených a komplexních informací v případě výskytu rizika z potravin.
06.05.2009
Přihlášku lze podat do 15.6.2009.
04.05.2009
Monitorování eradikace (vymýcení) chorob u zvířat v členských státech. Zprávy z monitoringu.
30.04.2009
Kurzy pořádané Školícím a konzultačním střediskem MZe pro zavádění HACCP a další vzdělávací akce Ústavu konzervace potravin a technologie masa (VŠCHT).
24.04.2009
Riziko je definováno jako míra pravděpodobnosti výskytu nebezpečí a míra závažnosti účinku na zdraví. Rozhodování o riziku je z hlediska výrobního podniku obtížným problémem.
23.04.2009
Důležitá je kvalifikace a neustálé vzdělávání zaměstnanců. Dobře nastavený systém HACCP chrání provozovatele i zákazníky před kontaminací potravního řetězce.
21.04.2009
Do 8.5.2009 se může veřejnost vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se uvádění produktů z GM kukuřice na trh.
09.04.2009
Přehled o výskytu nemocí zvířat podle typu onemocnění nebo země. Situace v ČR.
09.04.2009
Od října 2008 se společnost EFSIS Czech Republic přejmenovala na SAI Global Certification.
09.04.2009
Prezentace Společného výzkumné centra Evropské komise (JRC) na jednání SCFCAH dne 1.–2.4.2009.
07.04.2009
Ověřovací provoz databáze výzkumných projektů byl zahájen v prosinci 2008.
02.04.2009
ČNI byl zrušen, činnosti tvorby a vydávání norem přecházejí na ÚNMZ. Systémem ČSN online je k elektronické databázi norem umožněn přístup s odstupňovaným limitem povolených stránek k tisku. Distribuce tištěných norem je zajišťována schválenými subjekty.
31.03.2009
Seznam vydaný Státní rostlinolékařskou správou v roce 2009.
25.03.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 17.3.2009.
17.03.2009
Ve svém týdenním projevu se v sobotu 14.3. 2009 Barack Obama věnoval problematice zvýšení bezpečnosti potravin ve Spojených státech.
16.03.2009
Vědecké výbory plní funkci poradní a zajišťují provázanost hodnocení rizik s komunikací.
25.02.2009
Kontrola FVO se zaměřovala na rybí produkty a produkty akvakultury určené pro export do EU.
20.02.2009
Mise FVO se uskutečnila v září 2008 a zaměřovala se na bezpečnost potravin živočišného původu, zejména masa a mléka.
17.02.2009
Předběžná zpráva Evropské komise z února 2009.
17.02.2009
FVO zjistil řadu nedostatků u produkce exportované do EU (používání neschválených prostředků, nadměrný obsah reziduí).
16.02.2009
Složení týmu pro rok 2008/2009.
10.02.2009
FVO provede celkem 255 auditů a kontrol. V ČR se plánují dvě mise FVO zaměřené na krmiva a kontrolu obecně.
03.02.2009
Inspekce proběhla v září 2008 a zaměřovala se na provádění kontroly potravin živočišného původu v ČR.
02.02.2009
Studijní materiály k semináři financovanému z prostředků Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.
29.01.2009
Publikace vydaná Spolkovým ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV).
29.01.2009
Části projevu týkající se bezpečnosti potravin a potravinářství.
28.01.2009
Přehled referenčních laboratoří OIE.
28.01.2009
IAH slouží jako referenční laboratoř EU a OIE pro katarální horečku ovcí (bluetongue).
28.01.2009
V systému ADNS lze sledovat výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky podle týdnu, živočišného druhu a země.
26.01.2009
Zpráva, která byla zpracována na základě dat z Informačního systému SVS ČR (březen 2008).
26.01.2009
Zprávy z inspekce v těchto zemích: Ukrajina (mléčné výrobky), Argentina (pesticidy) a Mexiko (koňské maso).
26.01.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.1.2009.
21.01.2009
Zprávy z inspekce v těchto zemích: Izrael, Faerské ostrovy, Ruská federace, Rumunsko, Litva, Itálie.
20.01.2009
Přehled metod, které lze využít pro kontrolu potravin.
15.01.2009
Nová média pro komunikaci v oblasti bezpečnosti potravin a informování spotřebitelů.
14.01.2009
Program zasedání řídicího výboru Evropské komise, které se uskuteční ve dnech 19.–20.1.2008.
13.01.2009
Klíčové informace o jednotlivých zemích, které jsou k dispozici Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise.
29.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 18.12.2008.
19.12.2008
ČNI ukončil k 31.12.2008 distribuci tištěných ČSN. Distribuce tištěných/online norem ČSN od roku 2009.
19.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 18.12.2008.
18.12.2008
Na případu Rakouska se prověřoval nový typ auditu účinnosti kontrolního systému v členském státu EU.
12.12.2008
Složení týmu expertů pro krizové veterinární záležitosti v EU v roce 2008/2009.
05.12.2008
Zpráva z mise EU v Ruské federaci zaměřené na kontrolu rybích výrobků určených pro export do EU.
05.12.2008
Zpráva z mise EU v ČR zaměřené na kontrolu opatření k zamezení výskytu salmonely ve vejcích.
05.12.2008
Výsledky monitoringu v zemích EU, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.
27.11.2008
Na kolokviu konaném v říjnu 2008 v Paříži bylo přijato memorandum pro zpřísnění opatření na hranicích EU a projednávala se např. spolupráce vyspělých zemí světa při kontrolách.
27.11.2008
Je zprostředkován přístup do databáze, která je k dispozici také v češtině.
12.11.2008
Sborník prezentací z konference zaměřené na certifikaci kvality potravin – přidávání hodnoty zemědělské produkci.
12.11.2008
GŘ zdraví a ochrana spotřebitele organizuje 13.–14.11.2008 první mezinárodní konferenci na téma posuzování rizika.
06.11.2008
EFSA organizoval 4. zasedání zaměřené na spolupráci s ostatními evropskými úřady a Komisí. Parma, 4.–5.11.2008.
06.11.2008
Zpráva Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti v EU. Přehled kontrol provedených v ČR v roce 2007.
05.11.2008
Dodržování sanitárních a fytosanitárních opatření je nezbytné pro mezinárodní obchod.
29.09.2008
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 27.8.2008.
28.08.2008
Přehled aktivit mezinárodních orgánů a také institucí v USA, Kanadě a Evropě, týkajících se „traceability“ v potravinovém řetězci.
21.08.2008
Národní doporučení pro vybrané nutrienty: jód, sodík, kyselinu listovou a vitamin D. Zpráva VVP.
20.08.2008
Výsledky v roce 2007 – resort zemědělství.
18.08.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 7. 2008.
14.08.2008
Nařízení 733/2008/ES zrušuje a nahrazuje nařízení 737/90/EHS. Radioaktivní kontaminace se snižuje, a tak se počítá s ukončením platnosti nařízení k 31. 3. 2010.
04.08.2008
Podle rozhodnutí C-319/05 není látka léčivem, pokud se konzumuje v množství odpovídajícím příslušné potravině, a také pokud nejsou vědecky ověřeny specifické účinky na určitou látkovou výměnu.
31.07.2008
Druhý seminář pro malé a střední podniky na téma mezinárodní standardy v potravinářském sektoru – alergeny, GMO, sledovatelnost – se koná 11.9.08.
25.07.2008
Počet: 381 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018