Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Potravinářství - Archiv > Potravinářství - Archiv> Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Přesunout kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Nový podkategorie Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Informační kategorie kanálu Potravinářství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Je apelováno na zveřejňování přiměřených a komplexních informací v případě výskytu rizika z potravin.
06.05.2009
Přihlášku lze podat do 15.6.2009.
04.05.2009
Monitorování eradikace (vymýcení) chorob u zvířat v členských státech. Zprávy z monitoringu.
30.04.2009
Kurzy pořádané Školícím a konzultačním střediskem MZe pro zavádění HACCP a další vzdělávací akce Ústavu konzervace potravin a technologie masa (VŠCHT).
24.04.2009
Riziko je definováno jako míra pravděpodobnosti výskytu nebezpečí a míra závažnosti účinku na zdraví. Rozhodování o riziku je z hlediska výrobního podniku obtížným problémem.
23.04.2009
Důležitá je kvalifikace a neustálé vzdělávání zaměstnanců. Dobře nastavený systém HACCP chrání provozovatele i zákazníky před kontaminací potravního řetězce.
21.04.2009
Do 8.5.2009 se může veřejnost vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se uvádění produktů z GM kukuřice na trh.
09.04.2009
Přehled o výskytu nemocí zvířat podle typu onemocnění nebo země. Situace v ČR.
09.04.2009
Od října 2008 se společnost EFSIS Czech Republic přejmenovala na SAI Global Certification.
09.04.2009
Prezentace Společného výzkumné centra Evropské komise (JRC) na jednání SCFCAH dne 1.–2.4.2009.
07.04.2009
Ověřovací provoz databáze výzkumných projektů byl zahájen v prosinci 2008.
02.04.2009
ČNI byl zrušen, činnosti tvorby a vydávání norem přecházejí na ÚNMZ. Systémem ČSN online je k elektronické databázi norem umožněn přístup s odstupňovaným limitem povolených stránek k tisku. Distribuce tištěných norem je zajišťována schválenými subjekty.
31.03.2009
Seznam vydaný Státní rostlinolékařskou správou v roce 2009.
25.03.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 17.3.2009.
17.03.2009
Ve svém týdenním projevu se v sobotu 14.3. 2009 Barack Obama věnoval problematice zvýšení bezpečnosti potravin ve Spojených státech.
16.03.2009
Vědecké výbory plní funkci poradní a zajišťují provázanost hodnocení rizik s komunikací.
25.02.2009
Kontrola FVO se zaměřovala na rybí produkty a produkty akvakultury určené pro export do EU.
20.02.2009
Mise FVO se uskutečnila v září 2008 a zaměřovala se na bezpečnost potravin živočišného původu, zejména masa a mléka.
17.02.2009
Předběžná zpráva Evropské komise z února 2009.
17.02.2009
FVO zjistil řadu nedostatků u produkce exportované do EU (používání neschválených prostředků, nadměrný obsah reziduí).
16.02.2009
Složení týmu pro rok 2008/2009.
10.02.2009
FVO provede celkem 255 auditů a kontrol. V ČR se plánují dvě mise FVO zaměřené na krmiva a kontrolu obecně.
03.02.2009
Inspekce proběhla v září 2008 a zaměřovala se na provádění kontroly potravin živočišného původu v ČR.
02.02.2009
Studijní materiály k semináři financovanému z prostředků Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.
29.01.2009
Publikace vydaná Spolkovým ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV).
29.01.2009
Části projevu týkající se bezpečnosti potravin a potravinářství.
28.01.2009
Přehled referenčních laboratoří OIE.
28.01.2009
IAH slouží jako referenční laboratoř EU a OIE pro katarální horečku ovcí (bluetongue).
28.01.2009
V systému ADNS lze sledovat výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky podle týdnu, živočišného druhu a země.
26.01.2009
Zpráva, která byla zpracována na základě dat z Informačního systému SVS ČR (březen 2008).
26.01.2009
Zprávy z inspekce v těchto zemích: Ukrajina (mléčné výrobky), Argentina (pesticidy) a Mexiko (koňské maso).
26.01.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.1.2009.
21.01.2009
Zprávy z inspekce v těchto zemích: Izrael, Faerské ostrovy, Ruská federace, Rumunsko, Litva, Itálie.
20.01.2009
Přehled metod, které lze využít pro kontrolu potravin.
15.01.2009
Nová média pro komunikaci v oblasti bezpečnosti potravin a informování spotřebitelů.
14.01.2009
Program zasedání řídicího výboru Evropské komise, které se uskuteční ve dnech 19.–20.1.2008.
13.01.2009
Klíčové informace o jednotlivých zemích, které jsou k dispozici Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise.
29.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 18.12.2008.
19.12.2008
ČNI ukončil k 31.12.2008 distribuci tištěných ČSN. Distribuce tištěných/online norem ČSN od roku 2009.
19.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 18.12.2008.
18.12.2008
Na případu Rakouska se prověřoval nový typ auditu účinnosti kontrolního systému v členském státu EU.
12.12.2008
Složení týmu expertů pro krizové veterinární záležitosti v EU v roce 2008/2009.
05.12.2008
Zpráva z mise EU v Ruské federaci zaměřené na kontrolu rybích výrobků určených pro export do EU.
05.12.2008
Zpráva z mise EU v ČR zaměřené na kontrolu opatření k zamezení výskytu salmonely ve vejcích.
05.12.2008
Výsledky monitoringu v zemích EU, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.
27.11.2008
Na kolokviu konaném v říjnu 2008 v Paříži bylo přijato memorandum pro zpřísnění opatření na hranicích EU a projednávala se např. spolupráce vyspělých zemí světa při kontrolách.
27.11.2008
Je zprostředkován přístup do databáze, která je k dispozici také v češtině.
12.11.2008
Sborník prezentací z konference zaměřené na certifikaci kvality potravin – přidávání hodnoty zemědělské produkci.
12.11.2008
GŘ zdraví a ochrana spotřebitele organizuje 13.–14.11.2008 první mezinárodní konferenci na téma posuzování rizika.
06.11.2008
EFSA organizoval 4. zasedání zaměřené na spolupráci s ostatními evropskými úřady a Komisí. Parma, 4.–5.11.2008.
06.11.2008
Zpráva Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti v EU. Přehled kontrol provedených v ČR v roce 2007.
05.11.2008
Dodržování sanitárních a fytosanitárních opatření je nezbytné pro mezinárodní obchod.
29.09.2008
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 27.8.2008.
28.08.2008
Přehled aktivit mezinárodních orgánů a také institucí v USA, Kanadě a Evropě, týkajících se „traceability“ v potravinovém řetězci.
21.08.2008
Národní doporučení pro vybrané nutrienty: jód, sodík, kyselinu listovou a vitamin D. Zpráva VVP.
20.08.2008
Výsledky v roce 2007 – resort zemědělství.
18.08.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 7. 2008.
14.08.2008
Nařízení 733/2008/ES zrušuje a nahrazuje nařízení 737/90/EHS. Radioaktivní kontaminace se snižuje, a tak se počítá s ukončením platnosti nařízení k 31. 3. 2010.
04.08.2008
Podle rozhodnutí C-319/05 není látka léčivem, pokud se konzumuje v množství odpovídajícím příslušné potravině, a také pokud nejsou vědecky ověřeny specifické účinky na určitou látkovou výměnu.
31.07.2008
Druhý seminář pro malé a střední podniky na téma mezinárodní standardy v potravinářském sektoru – alergeny, GMO, sledovatelnost – se koná 11.9.08.
25.07.2008
Enzymatický roztok, který podstatně redukuje akrylamid.
23.07.2008
Výsledky mise Evropské komise do Indie (leden/únor 2008). Kontroly FVO v roce 2008 (včetně ČR).
07.07.2008
Přehled řídicích výborů, plán jejich zasedání, program jejich zasedání, zprávy ze zasedání.
02.07.2008
Inspekce FVO zjistila zásadní nedostatky v uspořádání, údržbě a hygieně v pěti z osmi kontrolovaných závodů.
26.06.2008
Jsou popsány různé fytoremediační techniky.
25.06.2008
Tisková zpráva SOS ze dne 24.6.2008.
25.06.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24.6.2008.
25.06.2008
Úřad, který má být zárukou nezávadnosti potravin, začne působit během r. 2008.
24.05.2008
Společnost Underwriters Laboratories Inc vypracovala nový certifikační program pro balenou vodu, který umožní spotřebitelům vybrat si výrobek splňující zákonné požadavky na kvalitu a bezpečnost.
18.04.2008
Podporuje šíření výsledků z 9 výzkumných projektů EU zaměřených na dosledovatelnost v oblasti zemědělského a potravinářského sektoru.
16.02.2008
Seminář organizovaný v rámci projektů ICARE a TRUEFOOD. Praha, 18. února 2008. Bez účastnického poplatku.
10.02.2008
Informace z oblasti bezpečnosti potravin určené spotřebitelům, studentům, výzkumníkům a pracovníkům v průmyslu.
09.02.2008
Páté vydání příručky je k dispozici v elektronické formě jako tzv. e-Book (plně funkční pdf).
09.02.2008
Poradní výbor expertů v oblasti toxicity potravin COT, který spolupracuje s FSA v otázkách chemické toxicity potravin, spotřebitelských výrobků a životního prostředí má novou webovou stránku.
06.02.2008
Úřad FDA přijme rázná opatření, aby spotřebitel nepochyboval, že potraviny v USA patří k nejbezpečnějším na světě.
31.01.2008
Jde o síť excelence, v rámci které se mimo jiného vyvíjejí transgenní organismy pro testování vlivu chemických látek na živý organismus.
29.01.2008
Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2008.
23.01.2008
Vyhláška 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách nahrazuje původní vyhlášku 158/2004.
11.01.2008
Je k dispozici šest ukázkových studií (chaparral, Cr-pikolinát, glukosamin, melatonin, saw palmetto a žraločí chrupavka).
16.12.2007
Evropská komise zprostředkovává rychlý přístup do seznamů podniků v jednotlivých zemích.
15.12.2007
Je k dispozici adresář dodavatelů pro rok 2008.
14.12.2007
Na stránkách Evropské komise byly rozšířeny informace o ekologických projektech zaměřených na odpady.
12.12.2007
Jsou k dispozici výsledky projektu zaměřeného na vznik toxických látek (např. akrylamidu) při výrobě potravin.
09.12.2007
Je kritizováno rozhodnutí Evropského soudu zakazujícího stáčení olivového oleje do malých obalů v prodejně.
09.12.2007
Přehled o bakteriocinech produkovaných mléčnými bakteriemi a o jejich využití proti patogenům nebo k řízení mikrobiálních procesů.
09.12.2007
Publikace vydaná ILSI Europe (2007) na pomoc k objasnění zdravotních tvrzení uváděných na potravinách.
07.12.2007
Byla vyhlášena témata pro podávání projektů k financování z prostředků EU. Uzávěrka: 26. února 2008.
06.12.2007
Nařízením 1407/2007/ES je název zapsán do Rejstříku chráněných zeměpisných označení.
06.12.2007
Aktuální seznam pracovišť pro analýzu potravin v ČR, stav ke květnu 2007.
03.12.2007
Komise hodlá předložit Parlamentu a Radě návrh nařízení požadující povinné nutriční označování potravin.
28.11.2007
Katalog obsahuje informace o 181 výzkumných projektech řešených v prioritě “kvalita a bezpečnost potravin”.
21.11.2007
USDA otevřelo nový portál na pomoc malým výrobcům potravin.
16.11.2007
Jde o síť 13 rychle se rozvíjejících ekonomik v Asii a Pacifiku vytvořenou pro problematiku nanotechnologie.
15.11.2007
Definice nanotechnologie, vývoj v oblasti regulace, situace v potravinářské nanotechnologii.
10.11.2007
Souhrnná německá publikace podle zpráv zemských kontrolních úřadů SRN za r. 2005 s odkazy na tyto úřady a na platné předpisy.
10.11.2007
Výzkumný projekt EU podporovaný Evropskou komisí. Zapojení ČR do projektu.
09.11.2007
Nové logo by mělo spotřebitelům napomoci identifikovat potravinářské výrobky certifikované jako organické.
08.11.2007
Severní Amerika a Evropa reprezentuje více než 80 % světového trhu s organickými potravinami a nápoji, který by měl podle prognóz do roku 2009 přesáhnout 86 mld. USD.
08.11.2007
Prostřednictvím informační základny pro mezinárodní standardy v potravinářském sektoru budou v jednotlivých zemích organizovány semináře.
07.11.2007
Publikace vydaná u příložitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy (1957).
01.11.2007
Počet: 381 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018