Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Potravinářství - Archiv > Potravinářství - Archiv> Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Přesunout kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Nový podkategorie Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Informační kategorie kanálu Potravinářství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Enzymatický roztok, který podstatně redukuje akrylamid.
23.07.2008
Výsledky mise Evropské komise do Indie (leden/únor 2008). Kontroly FVO v roce 2008 (včetně ČR).
07.07.2008
Přehled řídicích výborů, plán jejich zasedání, program jejich zasedání, zprávy ze zasedání.
02.07.2008
Inspekce FVO zjistila zásadní nedostatky v uspořádání, údržbě a hygieně v pěti z osmi kontrolovaných závodů.
26.06.2008
Jsou popsány různé fytoremediační techniky.
25.06.2008
Tisková zpráva SOS ze dne 24.6.2008.
25.06.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24.6.2008.
25.06.2008
Úřad, který má být zárukou nezávadnosti potravin, začne působit během r. 2008.
24.05.2008
Společnost Underwriters Laboratories Inc vypracovala nový certifikační program pro balenou vodu, který umožní spotřebitelům vybrat si výrobek splňující zákonné požadavky na kvalitu a bezpečnost.
18.04.2008
Podporuje šíření výsledků z 9 výzkumných projektů EU zaměřených na dosledovatelnost v oblasti zemědělského a potravinářského sektoru.
16.02.2008
Seminář organizovaný v rámci projektů ICARE a TRUEFOOD. Praha, 18. února 2008. Bez účastnického poplatku.
10.02.2008
Informace z oblasti bezpečnosti potravin určené spotřebitelům, studentům, výzkumníkům a pracovníkům v průmyslu.
09.02.2008
Páté vydání příručky je k dispozici v elektronické formě jako tzv. e-Book (plně funkční pdf).
09.02.2008
Poradní výbor expertů v oblasti toxicity potravin COT, který spolupracuje s FSA v otázkách chemické toxicity potravin, spotřebitelských výrobků a životního prostředí má novou webovou stránku.
06.02.2008
Úřad FDA přijme rázná opatření, aby spotřebitel nepochyboval, že potraviny v USA patří k nejbezpečnějším na světě.
31.01.2008
Jde o síť excelence, v rámci které se mimo jiného vyvíjejí transgenní organismy pro testování vlivu chemických látek na živý organismus.
29.01.2008
Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2008.
23.01.2008
Vyhláška 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách nahrazuje původní vyhlášku 158/2004.
11.01.2008
Je k dispozici šest ukázkových studií (chaparral, Cr-pikolinát, glukosamin, melatonin, saw palmetto a žraločí chrupavka).
16.12.2007
Evropská komise zprostředkovává rychlý přístup do seznamů podniků v jednotlivých zemích.
15.12.2007
Je k dispozici adresář dodavatelů pro rok 2008.
14.12.2007
Na stránkách Evropské komise byly rozšířeny informace o ekologických projektech zaměřených na odpady.
12.12.2007
Jsou k dispozici výsledky projektu zaměřeného na vznik toxických látek (např. akrylamidu) při výrobě potravin.
09.12.2007
Je kritizováno rozhodnutí Evropského soudu zakazujícího stáčení olivového oleje do malých obalů v prodejně.
09.12.2007
Přehled o bakteriocinech produkovaných mléčnými bakteriemi a o jejich využití proti patogenům nebo k řízení mikrobiálních procesů.
09.12.2007
Publikace vydaná ILSI Europe (2007) na pomoc k objasnění zdravotních tvrzení uváděných na potravinách.
07.12.2007
Byla vyhlášena témata pro podávání projektů k financování z prostředků EU. Uzávěrka: 26. února 2008.
06.12.2007
Nařízením 1407/2007/ES je název zapsán do Rejstříku chráněných zeměpisných označení.
06.12.2007
Aktuální seznam pracovišť pro analýzu potravin v ČR, stav ke květnu 2007.
03.12.2007
Komise hodlá předložit Parlamentu a Radě návrh nařízení požadující povinné nutriční označování potravin.
28.11.2007
Katalog obsahuje informace o 181 výzkumných projektech řešených v prioritě “kvalita a bezpečnost potravin”.
21.11.2007
USDA otevřelo nový portál na pomoc malým výrobcům potravin.
16.11.2007
Jde o síť 13 rychle se rozvíjejících ekonomik v Asii a Pacifiku vytvořenou pro problematiku nanotechnologie.
15.11.2007
Definice nanotechnologie, vývoj v oblasti regulace, situace v potravinářské nanotechnologii.
10.11.2007
Souhrnná německá publikace podle zpráv zemských kontrolních úřadů SRN za r. 2005 s odkazy na tyto úřady a na platné předpisy.
10.11.2007
Výzkumný projekt EU podporovaný Evropskou komisí. Zapojení ČR do projektu.
09.11.2007
Nové logo by mělo spotřebitelům napomoci identifikovat potravinářské výrobky certifikované jako organické.
08.11.2007
Severní Amerika a Evropa reprezentuje více než 80 % světového trhu s organickými potravinami a nápoji, který by měl podle prognóz do roku 2009 přesáhnout 86 mld. USD.
08.11.2007
Prostřednictvím informační základny pro mezinárodní standardy v potravinářském sektoru budou v jednotlivých zemích organizovány semináře.
07.11.2007
Publikace vydaná u příložitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy (1957).
01.11.2007
Potenciální zdravotní riziko z potravinářských materiálů vyrobených za pomoci nanotechnologie.
31.10.2007
Je uveden přehled způsobů uvádění nutričních údajů na potravinách, které jsou ve světě používány k usnadnění výběru spotřebitelem.
26.10.2007
Severoirský výrobce cereálních potravin používá k označování svých výrobků systém Úřadu pro bezpečnost potravin na bázi dopravních světel.
24.10.2007
Kvantitativní PCR detekce nepovoleného přibarvování vína bezinkami (Sambucus nigra).
12.10.2007
Aspartam je údajně při konzumaci na dnešní úrovni bezpečný a závěry studií Ramazzini, byly nesprávné.
11.10.2007
Aplikací nanotechnologie se mění rozpustnost kurkuminu, což umožňuje jeho použití při léčbě rakoviny a jiných nemocí.
10.10.2007
Úřad EFSA zpracovává stanovisko k britské studii o vlivu směsi barviv a benzoanu na hyperaktivitu dětí. Problémem je hodnocení toxicity směsí i hodnocení hyperaktivity.
05.10.2007
Přehled používaných správných praktik. Nově se zavádí “Good Nutritional Practice” (správná výživová praxe).
05.10.2007
Doplňky stravy z USA obsahující africkou pouštní rostlinu Hoodia gordonii byly pozastaveny jakožto neschválené potraviny nového typu.
04.10.2007
Nařízení 1126/2007/ES mění nařízení 1881/2006/ES tak, že se na základě novějších poznatků zvyšují limity pro zearalenon a fumonisiny.
03.10.2007
Ve zpravodajích z jednotlivých etap řešení a v závěrečné zprávě jsou k dispozici výsledky řešení projektu.
29.09.2007
EFSA má zpracovat stanovisko ohledně zdravotních aspektů dovozu 7 druhů hlodavců do EU. Občas dochází k jejich dovozu kvůli poptávce ze strany určitých etnik.
26.09.2007
Přehled požadavků na kojeneckou výživu v USA. Požadavky na kojeneckou výživu v EU stanovené SCF (Vědeckým výborem pro potraviny).
26.09.2007
Je uvedeno 14 piktogramů, které znázorňují požadavky na manipulaci s potravinami tak, aby se zajistila jejich bezpečnost.
22.09.2007
Je uvedeno 23 piktogramů, které znázorňují zdravotní riziko z přítomnosti potravinových alergenů.
22.09.2007
Od 2. října 2007 bude spuštěn nový program EU, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti MSP.
21.09.2007
Je k dispozici publikace – zpráva z workshopu ILSI Europe, který se uskutečnil k dané problematice v Praze v říjnu 2005.
21.09.2007
Vydavatelská činnost, pořádání evropských symposií o bezpečnosti potravin. Jsou k dispozici sborníky prezentací.
21.09.2007
Švýcarské centrum pro alergie, kůži a astma zavedlo logo dokumentující splnění zpřísněných pravidel hodnocení, kontroly a označování potravin a kosmetiky.
19.09.2007
Vyhlídky zemědělské produkce na konci tohoto století v důsledku změn klimatu.
19.09.2007
Je k dispozici publikace Evropské komise obsahující výsledky výzkumných projektů řešených v 5. RP V&V.
09.09.2007
Systém spravuje Evropská komise a Společné výzkumné středisko (JRC).
07.09.2007
Projekt se zaměřuje na vytvoření rámce pro analýzu rizika a prospěchu z potravin a složek potravin.
06.09.2007
Norma IFS byla zpřesněna a zpřísněna, nově byla zpracována norma pro mezičlánky potravinářského dodavatelského řetězce - „IFS-Logistic“.
06.09.2007
Stanovisko EFSA k bezpečnosti alfa-cyklodextrinu ve funkci přísady nového typu.
05.09.2007
Panel expertů FEMA publikoval 23. vydání aromatizujícíh látek obecně považovaných za nezávadné (GRAS).
05.09.2007
Úplný překlad článku uvedeného dříve ve zkrácené verzi s názvem „IARC nově posuzuje karcinogenní riziko z alkoholických nápojů“.
31.08.2007
Společnost CGIAR vyvinula rychlý, jednoduchý a levný kit na detekci aflatoxinů využívající metodu ELISA.
24.08.2007
Finsko ohlásilo přijetí vyhlášky, podle níž bude povinné uvádět obsah soli, pokud u určité potraviny překročí stanovený limit.
19.08.2007
Jeho cílem je vytvoření evropské základy (NoE) pro diagnostiku a kontrolu epizootických onemocnění.
18.08.2007
Je k dispozici manuál IDF – 13 zásad pro vysledovatelnost výrobku.
18.08.2007
Vědecký výbor EFSA schválil definici objevujících se rizik. Některá z nich jsou uvedena.
17.08.2007
Celosvětový trh bezlepkovými výrobky se rychle rozvíjí a poskytuje velké příležitosti pro průmysl, ovšem stále je nutno se intenzivně zabývat chutí a texturou bezlepkových potravin.
15.08.2007
Prostřednictvím speciální internetové stránky a rozsáhlé mediální kampaně chce společnost zvýšit informovanost spotřebitelů o významu celozrnných výrobků.
10.08.2007
Celozrnné těstoviny společnosti AIPC obsahují v jedné porci 100 % denní dávky celých zrn doporučované americkým ministerstvem zemědělství.
06.08.2007
Úřad EFSA připravuje uveřejnění negativního stanoviska k používání etyl-lauryl-arginátu.
03.08.2007
Úkolem skupiny je radit Komisi a poskytovat objektivní informace ohledně bezpečnosti při aplikaci identifikace na základě rádiové frekvence.
03.08.2007
Kontroverzní potravinové barvivo E 128 bude od 28. 7. 2007  zakázáno
01.08.2007
EFSA vydal směrnici – příručku pro podávání žádostí o schválení zdravotního tvrzení.
29.07.2007
Finský úřad pro bezpečnost potravin shromáždil podle nařízení 1924/2006/ES 625 návrhů na zdravotní tvrzení a vyhodnocuje je.
29.07.2007
Jsou k dispozici letáky (v češtině) informující o možnostech snižování akrylamidu ve vybraných potravinách.
28.07.2007
Iniciativa potravinářských firem má zredukovat propagaci nežádoucích potravin. Firmy však aplikují nejednotná nutriční kritéria.
27.07.2007
V r. 2006 provedl FVO v 78 zemích 255 inspekcí zaměřených na hygienu, organizaci a kontrolu potravin a na zdraví zvířat.
27.07.2007
Výzkumné projekty a další aktivity v EU zaměřené na dosledovatelnost potravin. Sborník prezentací z projektu V&V.
26.07.2007
Nové výsledky hodnocení provedeného EFSA potvrzují vliv hormonů v mase na rakovinu u člověka.
22.07.2007
V databázi se nachází více než 500 výrobků, z toho 62 výrobků je z kategorie “potraviny a nápoje”.
21.07.2007
Je zaměřený na komerční využití nanotechnologie a její bezpečnost pro člověka a životní prostředí.
20.07.2007
Inspekce DG SANCO zjistila v r. 2006 neplnění některých požadavků EU týkajících se hygieny a bezpečnosti potravin.
15.07.2007
Analýzy ukazují, že absint nemůže obsahovat množství thujonu přesahující hodnotu NOEL, takže je nepřiměřeně zdůrazňován škodlivý vliv pocházející z pelyňku.
13.07.2007
Diskutují se dopady zákazu používání tuků s trans-mastnými kyselinami v restauracích v New Yorku.
13.07.2007
Návrh manuálu určeného pro průmysl, který vypracoval Úřad pro potraviny a léky v  USA.
12.07.2007
Prezident Potravinářské komory ČR (PK ČR) Ing. Jaroslav Camplík předložil Výkonné radě PK ČR k 30. červnu 2007 ze zdravotních důvodů rezignaci na svou funkci.
09.07.2007
Projevil se rozpor ohledně platnosti limitu EU pro dioxiny a PCB v játrech ryb. Limity podle nařízení 1881/2006/ES platí pro rybí svalovinu a pro celé ryby, ale nikoli výslovně pro játra.
06.07.2007
Společnost Coca-Cola rozšíří v USA uvádění obsahu kofeinu na všechny své výrobky.
05.07.2007
Podle stanoviska EFSA by krmiva měla být podrobována analýzám pomocí nových metod z hlediska PA.
05.07.2007
Alergie na kravské mléko (duben 2007) a přívod jódu stravou v ČR (červen 2007) patří k novinkám vydaným VVP.
27.06.2007
Úřad FDA v USA testuje, jaký je přínos pro spotřebitele, když na svých stránkách zveřejňuje etikety nebezpečných výrobků stažených z trhu.
23.06.2007
Evropská komise vydala příručku k vysledovatelnosti určenou pro zpracovatele a instituce v EU.
22.06.2007
Evropská komise požaduje od členských států monitorování hladiny akrylamidu ve zpracovaných potravinách až do roku 2009.
22.06.2007
Britská Rada pro bezpečnost potravin doporučuje, aby se mandatorní přidávání kyseliny listové provádělo ve stadiu mlýnského zpracování a ne až při výrobě chleba.
21.06.2007
Počet: 381 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018