Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Potravinářství - Archiv > Potravinářství - Archiv> Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Přesunout kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Nový podkategorie Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Informační kategorie kanálu Potravinářství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Celozrnných výrobků certifikovaných známkou Whole Grain je již více než tisíc.
16.06.2007
Na podzim 2006 byla založena SPP, jejímž cílem je podpora vědeckého přístupu k problematice. K dispozici je Seznam probiotických a prebiotických výrobků na českém trhu.
16.06.2007
Bylo zřízeno nové informační centrum pro kapsinoidy, které má napomáhat jejich praktickému využití k regulaci hmotnosti.
15.06.2007
Asparaginázový enzym PreventASe od společnosti DSM sníží vznik akrylamidu při výrobě chleba, pečiva a lupínků o 70 – 90 %. V USA získal statut GRAS.
13.06.2007
Doporučení Komise z 3.5.2007 k monitorování akrylamidu u 10 výrobkových kategorií potravin.
10.06.2007
Doporučení Komise z 28. 3. 2007 k monitorování furanu v potravinách v členských státech EU (2007–8).
10.06.2007
Přehled řídicích výborů Komise s působností a agro-potravinářském sektoru. Plán jejich činnosti na rok 2007.
10.06.2007
FDA zveřejnil návrh definice termínu „lepek“ a závazných podmínek, za kterých se může na etiketu potravinářského výrobku uvádět tvrzení „neobsahuje lepek“.
09.06.2007
Nejnovější výzkumy naznačují, že fytochemikálie nejsou zcela bez rizika negativního působení, a to zejména v suplementech a fortifikovaných potravinách.
09.06.2007
Jde o zdroj vitaminu E v potravinách pro zvláštní výživové účely určených osobám s narušenou absorpcí tuku.
07.06.2007
K identifikaci bakterie rodu Alicyclobacillus byla použita metoda sekvencování DNA a IČ spektroskopie.
06.06.2007
Podle doporučení 2007/331/ES mají členské státy sledovat obsah akrylamidu ve vybraných druzích potravin po dobu 3 let.
03.06.2007
Vyšetřením čtyřmi různými metodami byly stanoveny hodnoty vyjadřující antioxidační vlastnosti ovoce, zeleniny, vína a čaje.
03.06.2007
Spolkový úřad pro hodnocení rizik stanovil pro morfin v máku směrnou hodnotu 4 mg/kg, která bývá dodržena u makových hmot, ale nikoli u máku v tržní síti a v pekárnách.
01.06.2007
Je k dispozici publikace Evropské komise zaměřená na statistiku v rámci potravinového řetězce.
01.06.2007
Nová řada gumových cukrovinek Haribo Lite má snížený obsah cukru a energie a maximálně 0,1 % tuku na 100 g, nejsou agresivní vůči chrupu a mohou je konzumovat i celiaci.
31.05.2007
Úřad pro bezpečnost potravin Austrálie a Nového Zélandu zveřejnil konečný soubor návrhů na povinné provádění fortifikace chleba jodem.
31.05.2007
Pod tlakem rodičů a Společnosti pro hyperaktivní děti ustupují řetězce od používání umělých barviv, aspartamu a dalších sporných aditiv.
30.05.2007
FSA schválil fortifikaci chleba kyselinou listovou, která může významně redukovat výskyt defektů neurální trubice způsobených deficitem tohoto vitaminu.
30.05.2007
Týká se pozitivního vlivu na srdce při náhradě nasyceného tuku tukem nenasyceným. Tvrzení lze aplikovat od 25. 5. 2007.
30.05.2007
Povinně bude na bioproduktech používána eko-značka EU, limit surovin z ekologické produkce bude jednotný tj. nejméně 95 %, připouští se náhodný výskyt GMO. Uveden dosud platný seznam povolených aditiv a složek nepocházejících z ekologické produkce.
27.05.2007
Přehled projektů evropské spolupráce zaměřených na důležité problematiky v agropotravinářském sektoru.
26.05.2007
O preventivních postupech zajišťování bezpečnosti potravin, dodržování zásad správné hygienické praxe a o systémech kontroly informovali zástupci obchodu a potravinářští experti na akci konané 23. 5.
25.05.2007
Počet onemocnění vyvolaných E. coli O157:H7 a salmonelou byl v  r.  2006 prakticky stejný jako před 10 lety, počet onemocnění způsobených bakterií vibrio dosáhl maxima.
23.05.2007
Zpráva o vlivu nanotechnologie na potraviny a zemědělství. Grafické znázornění rizika z nanoproduktů.
20.05.2007
Projednává se návrh Komise o změně předpisu o aditivech a problematika aditiv sestávající z nanočástic, aditiv z GMO aj.
17.05.2007
Pro přibarvování potravin je v EU sestaven seznam přípustných látek (včetně limitních hodnot) uvedený ve směrnici 94/36. Úřad FDA v USA povoluje použití sedmi syntetických barviv.
11.05.2007
Zvýšené množství vody v drůbeži v důsledku procesu chlazení je evropskou legislativou limitováno. Doporučuje se tuzemská drůbež, protože v ČR se používá chlazení vzduchem, nikoli vodou (je uveden vývoj dovozu a vývozu drůbeže v ČR).
06.05.2007
Do dubna 2007 byla vydána čtyři stanoviska týkající se: transmastných kyselin, soli, vlákniny a ptačí chřipky.
06.05.2007
Množství trans tuků značně kolísá, takže nelze stanovit druhy potravin, kde je jich nejvíce. Ve ztuženém řepkovém tuku byl zjištěn 30% podíl trans mastných kyselin.
05.05.2007
Od září 2006 začala v souladu se sdělením Komise KOM(2006) 519 probíhat školení pracovníků dozoru ze zemí EU a z třetích zemí.
02.05.2007
Uskutečnila se 30. května 2006 v Paříži. Aspartam se posuzoval z hlediska bezpečnosti i zdravotního prospěchu.
27.04.2007
Mírné genotoxické účinky pikolinátu chromu se projevují pouze za nefyziologických podmínek.
27.04.2007
Aspartam je bezpečné sladidlo. FDA nepotvrdil závěry italské studie týkající se karcinogenních účinků aspartamu.
25.04.2007
Revidované stanovisko IFST (z března 2007) k obsahu transizomerů mastných kyselin v potravinách.
22.04.2007
ERV zahájila oficiálně činnost 27. 2. 2007. Personální obsazení ERV a pracovní program na rok 2007.
21.04.2007
Společnost Martek Biosciences Corp. získala Evropský patent na přípravu kyseliny arachidonové z mikroorganismů Mortierella alpine pro přípravu kojenecké a dětské výživy.
21.04.2007
Komise ES pracuje na návrhu prováděcího předpisu k nařízení 882/2004 o úřední kontrole.
20.04.2007
Komise upustila od soudu s Dánskem kvůli legislativně stanovenému limitu pro trans-mastné kyselin v tucích.
19.04.2007
Potraviny zabalené v modrých obalech jsou považovány spotřebiteli za zdravější, čerstvější a bezpečnější než výrobky v  obalech jiné barvy.
14.04.2007
ÚZPI se podílí na projektu, jehož cílem je podpora malých a středních podniků (SME) v důsledku zlepšení informovanosti ohledně vytváření systémů bezpečnosti potravin i v souvislosti s požadavky obchodních řetězců.
08.04.2007
Je zprostředkován přístup k řadě výzkumných projektů EU zaměřených na potraviny s vyšším fyziologickým účinkem.
31.03.2007
Vzdělávací kurzy a publikace Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR).
29.03.2007
Evropská komise schválila vytvoření týmu expertů, který bude poskytovat odbornou pomoc při krizových situacích v EU a ve třetích zemích.
25.03.2007
Obsahuje 75 položek, z toho 8 žádostí podaných v roce 2006. Je uveden stav projednávání a číslo rozhodnutí u schválených.
25.03.2007
Druhá studie potvrzuje původní výsledky o vlivu vysokých dávek aspartamu na vznik rakoviny a znovu vyvolává diskusi.
23.03.2007
Spolková rada Německa chce do budoucna zajistit  větší bezpečnost potravin.
23.03.2007
Komise navrhuje zvýšení přípustných mezních hodnot pro deoxynivalenol, zearalenon a fumonisiny v kukuřici a výrobcích z ní.
23.03.2007
V Institutu pro referenční materiály zahájila činnost laboratoř pro těžké kovy, mykotoxiny a PAU.
21.03.2007
Projekt EU. Výstup z konference zaměřené na programy certifikace potravin, Brusel, 5.–6. února 2007.
18.03.2007
Komise navrhla definici vedlejších produktů za účelem usnadnění jejich dalšího průmyslového využívání
11.03.2007
Ke zlepšení informovanosti ohledně dietární expozice přispělo Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně řadou studií.
11.03.2007
Nápoj na bázi zeleného čaje od Nestlé údajně spaluje více energie než dodává. Výsledky provedené studie jsou zpochybňovány.
10.03.2007
Projekt zaměřený na zlepšení nařízení EU 2092/91 o ekologickém zemědělství. Odstranění rozdílů v nařízení a ekologických normách.
07.03.2007
Souhrn vědeckých stanovisek  k  materiálům pro potravinářské účely získávaným pomocí nanotechnologie.
04.03.2007
Namátkové kontroly potvrdily, že český spotřebitel je klamán i nadále.
02.03.2007
Britská organizace CASH usilující o snížení příjmu soli vyzývá spotřebitele k omezení nákupu určitých potravin, u nichž byl zjištěn zbytečně vysoký obsah soli.
25.02.2007
Transmastné kyseliny živočišného původu a průmyslově vyráběné působí na lidský organismus odlišně.
25.02.2007
Prioritní témata agro-potravinářského výzkumu, přístup do databází výzkumných projektů, vytvoření technologických platforem, odborná pomoc při hledání partnerů aj.
24.02.2007
Mezinárodní asociace asociací pro doplňky stravy stanovila bezpečné hodnoty pro bioaktivní látky jako glukosamin, lutein, koenzym Q10, karnitin apod.
23.02.2007
Přestože došlo v posledních měsících k vyššímu výskytu onemocnění listeriózou jedná se stále o sporadický výskyt a nelze mluvit o epidemii
22.02.2007
FDA rozšiřuje možnost použití označení „s nízkým obsahem tuku“ i na balených pokrmech k rychlému občerstvení.
22.02.2007
Výbor ACNFP jedná o extraktu z houby shitake, orafinovaném oleji z Echium, bílkovinách ovlivňujících strukturu krystalů – ISP, sušené dřeni plodů baobabu a dalších výrobcích.
22.02.2007
Pilotní projekt zahájený v polovině února 2007 v USA je určen k lepší orientaci spotřebitelů.
21.02.2007
Evropská komise uvažuje o stanovení limitu 0,5 mg/kg pro kadmium v piniových oříšcích a v olejnatých semenech a o rozšíření limitu 0,2 mg/kg pro všechny houby.
21.02.2007
Publikace je věnována problematice prodeje „rychle se kazících potravin“, objednávaných telefonicky nebo přes internet a dodávaných do domu prostřednictvím zásilkové služby, z hlediska dodržování zákonných hygienických zásad.
21.02.2007
Slitiny mědi, obsahující minimálně 90 % mědi, použité jako povlak vnitřních povrchů potravinářských varných zařízení kompletně eliminují E. coli O157:H7.
17.02.2007
Zaměření výzkum v EU v oblasti rostlinných zdrojů a jejich využití. Podpora projektům v 7. rámcovém programu V&V.
10.02.2007
Je zprostředkován přístup k řadě informací týkajících se např. biotechnologie a vědeckých časopisů.
10.02.2007
Z konference zabývající se problematikou kvality potravin a jejich značení.
09.02.2007
Přehled přináší nejnovější informace o přenosu toxických látek z krmiv do potravin živočišného původu.
09.02.2007
GHI byla spuštěna v roce 2004.
08.02.2007
Měla by se zpřísnit pravidla označování např. při přídavku špenátového extraktu do masných výrobků.
08.02.2007
Stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ke sloučenině “BIT” – nečistotě obsažené v sacharinu.
07.02.2007
Podle EFSA jsou potravinářská aditiva (gelotvorné prostředky) s reziduálním obsahem formaldehydu bezpečná.
07.02.2007
EFSA nově prověřoval migraci bisfenolu A (BPA) do potravin a stanovil jeho denní tolerovatelný příjem.
01.02.2007
Zaměření výzkumu v Austrálii na výrobky pro trh. Inovace v průmyslu prostřednictvím funkčních potravin.
28.01.2007
Projekt 6. RP, který mapuje stávající potenciál pro zemědělský a potravinářský výzkum v Evropě.
27.01.2007
Je diskutován problém týkající se rozhodování o dočasném povolení vody překračující mezní hodnotu konduktivity.
19.01.2007
Extrakt z bambusových listů, bohatý na antioxidanty může redukovat tvorbu akrylamidu v bramborových lupíncích a pomfritech až o 75 %.
13.01.2007
Pro posouzení rizika z rtuti EFSA požaduje od členských států EU zaslání podkladů – do 1. února 2007 .
07.01.2007
Počet: 381 Velikost stránky
234
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018