Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Potravinářství - Archiv > Potravinářství - Archiv> Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Přesunout kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Nový podkategorie Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Informační kategorie kanálu Potravinářství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Hygienické podmínky, sanitace - čištění a dezinfekce, HACCP.
12.08.2010
Druhý plán boje proti TSE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16.7.2010. V češtině.
09.08.2010
Zaměřená na kontrolu mikrobiologické kontaminace čerstvých bylin a koření a reziduí pesticidů v ovoci a zelenině.
13.07.2010
Certifikační společnost QUALIFOOD obdržela akreditaci pro provádění certifikací BRC a IFS od německého národního akreditačního orgánu DAkkS.
09.07.2010
Příručky vypracované evropskými federacemi: FEFAC, FAMI-QS a FEDIAF. Příručky v ČR.
24.06.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18.6.2010.
21.06.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.6.2010.
14.06.2010
Tisková zpráva MZe ze dne 7.6.2010.
08.06.2010
Publikace Evropské komise vydaná v roce 2010.
01.06.2010
Komplexní informace o fungování systému. Přístup k informacím zprostředkovávaným tímto systémem – nově ve slovenštině.
31.05.2010
Zpráva GAO (obdoba NKÚ v ČR), která hodnotí činnost Úřadu pro potraviny a léky (FDA) v USA.
28.05.2010
Iniciacita úřadů amerického ministerstva zemědělství má zlepšit kvalitu a bezpečnost školního stravování. Zpřísňují se požadavky a vytvářejí se podmínky např. pro mikrobiologickou kontrolu mletého masa,a zkoumání kontaminace norovirem.
25.05.2010
Posuzování existujících a schvalování nových aktivních látek. Informace Evropské komise–GŘ pro zdraví a spotřebitele.
18.05.2010
Rozhodnutí Evropské Komise ze dne 23. 4. 2010.
12.05.2010
Seznam I SZPI, místní příslušnost a kontakty – pro účely hlášení zásilek před jejich příjezdem do ČR.
12.05.2010
Publikace SVS ČR. Informační bulletin č. 1/2010.
23.04.2010
Jsou uvedeny organizace působící aktivně v zemědělsko-potravinářské sféře a veřejném stravování.
22.04.2010
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů. Materiál vypracovaný MZ ČR, září 2009.
19.04.2010
Zpráva FVO z mise do ČR, která se uskutečnila v listopadu 2009.
12.04.2010
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) zpřístupňuje klíčové informace o jednotlivých členských státech EU.
12.04.2010
Záznam ze zasedání SCFCAH, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 8.–9.3.2010.
31.03.2010
Umožňuje zlepšit  hygienu rukou u zaměstnanců a návštěvníků zdravotnických a restauračních zařízení.
26.03.2010
Průběžně aktualizovaný seznam legislativních dokumentů. Nové rozhodnutí Komise 2010/169/EU z 19.3.2010.
25.03.2010
Touto problematikou se zabýval Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na zasedání 8.2.2010.
25.03.2010
EU a USA hledají shodu pro posuzování dvouskořápkových měkkýšů. Nestejný přístup brání vzájemným exportům.
24.03.2010
Záznam ze zasedání SCFCAH dne 16.2.2010.
24.03.2010
Veřejná diskuse k pracovnímu dokumentu Evropské komise o antimikrobiální rezistenci probíhá do 31.3.2010.
18.03.2010
Napomáhají referenční laboratoři Společenství v posuzování bezpečnosti aditiv do krmiv před jejich uvedením na trh.
16.03.2010
V rámci Společného výzkumného střediska Evropské komise funguje šest referenčních laboratoří Společenství.
16.03.2010
Mise FVO (září 2009) zaměřená na materiály ve styku s potravinami exportované do EU zjistila řadu nedostatků.
10.03.2010
Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 255 auditů a inspekcí.
09.03.2010
Prezentace z konference k připravované nové fytosanitární strategii. Brusel, 23.–24.2.2010.
03.03.2010
Nová publikace, kterou vydal Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství.
26.02.2010
Pravidla Společenství pro velkoobchod potravinami. Aktualizace z listopadu 2009.
25.02.2010
Přehled pravidel v jednotlivých členských státech EU.
25.02.2010
Zasedání SCFCAH, sekce pro biologickou bezpečnost, dne 16.2.2010.
16.02.2010
Uskuteční se v Bruselu ve dnech 23.–24.2.2010.
16.02.2010
Složení panelu a jeho aktivity.
11.02.2010
Složení týmu pro rok 2010.
01.02.2010
Série devíti seminářů organizovaných PKČR ve vybraných regionech ČR v dubnu a květnu 2010.
21.01.2010
Klíčový dokument České republiky v oblasti bezpečnosti potravin projednává dnes, 18. ledna 2010, Vláda ČR.
18.01.2010
Vědecké fórum pro CRLs se uskuteční ve dnech 9.–10.2.2010 v Geelu (Belgie). Účast na akci je zdarma.
15.01.2010
Tisková zpráva MZe ze dne 7.1.2010.
07.01.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29.12. 2009.
30.12.2009
Od 1.1.2010 bude kontrolovat ekologické zemědělství vedle stávajících kontrolních subjektů také ÚKZÚZ.
21.12.2009
Seznam kompetentních autorit v členských státech EU zajišťujících dohled.
16.12.2009
Přehled referenčních laboratoří v EU pro jednotlivé nemoci zvířat a zaměření jejich činnosti v roce 2010.
14.12.2009
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) uveřejnil zprávu o provedených kontrolách v roce 2008, včetně ČR.
14.12.2009
Přehled ročních a víceletých programů eradikace, tlumení a sledováná nákaz zvířat navržených Komisí na rok 2010 a následující roky.
27.11.2009
O aktivitách Evropské komise na poli SPS opatření.
27.11.2009
Potraviny, především žabí stehýnka, byliny a koření a drůbež, byly v r. 2007 ozařovány v 17 z celkem 23 ozařoven schválených v EU. Požadavkům nevyhovělo jen 3,14 % analyzovaných vzorků, chyby však spočívají hlavně v označování.
16.11.2009
Aktualizovaný přehled národních referenčních laboratoří.
10.11.2009
Food Market Institute zavedl do provozu zdokonalený on-line systém komunikace při stahování výrobku z trhu v USA s označením „Rapid Recall Exchange“.
10.11.2009
Zpráva Evropské komise.
09.11.2009
Kritické zhodnocení situace v ČR. Výčet nedostatků při provádění a epidemiologických šetření a vykazování výsledků z těchto šetření.
05.11.2009
Čtyři čínské ozařovny nebyly i přes dobré technické a personální vybavení schváleny pro export do EU vzhledem k nevalidovanému měřicímu systému a chybějícímu státnímu dozoru.
15.10.2009
Mise Evropské komise do Peru (exportuje papriku do EU) ukázala na řadu nedostatků v kontrole mykotoxinů.
09.10.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6.10.2009.
06.10.2009
Bude zahrnovat víc než jen kontrolu škůdců a nemocí rostlin.
05.10.2009
Koordinovaný víceletý kontrolní program Společenství pro roky 2010, 2011 a 2012.
05.10.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 1.10.2009.
01.10.2009
Školící a konzultační středisko MZe pro zavádění HACCP při FPBT/VŚCHT pořádá na podzim 2009 několik kurzů pro SME.
10.09.2009
Vzdělávací materiál pro odborné školy zaměřené na poskytování stravovacích služeb.
09.09.2009
Činnost referenční laboratoře Společenství a národních referenčních laboratoří pro geneticky modifikovaná krmiva a potraviny.
07.09.2009
Přehled kurzů organizovaných SAI Global v ČR ve 2. pololetí 2009.
01.09.2009
Byla zřízena na Ostravské univerzitě. Funguje od 1.6.2009.
26.08.2009
Evropská komise uveřejňuje oficiální i neoficiální legislativní dokumenty RF aplikovatelné na potraviny.
21.08.2009
Průběžně aktualizovaný přehled dokumentů na stránkách Evropské komise.
21.08.2009
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2008.
18.08.2009
Nekritické plnění ustanovení nařízení 178/2002/ES  působí škody. Rakousko zpřesňuje vlastní předpis o kontrole potravin a o posouzení  výsledků.
17.08.2009
V USA se začal projednávat návrh nového právního předpisu, který má rozšířit povinnosti i pravomoci úřadu FDA, zajistit registraci výrobců a dovozců, stanovit plán kontrol aj.
11.08.2009
Publikace v elektronické verzi.
31.07.2009
Výzva k vyjádření zájmu o místo člena Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
31.07.2009
Výzva k vyjádření zájmu stát se členem správní rady EFSA. Přihlášky lze podávat do 30.9.2009.
23.07.2009
Závěry z kontroly Evropské komise v Polsku (prosinec 2008) zaměřené na bezpečnost potravin živočišného původu.
21.07.2009
Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 110 auditů a inspekcí.
13.07.2009
Zpráva expertů, jejíž vytvoření financovala nadace IFT.
08.07.2009
Uskuteční se v Bruselu (Belgie) dne 16. července 2009.
07.07.2009
V rakouské agentuře AGES byl vyvinut model pro software pro hodnocení rizika na základě definice podniku, identifikace nebezpečí, vyhodnocení rozsahu nebezpečí a vyhodnocení pravděpodobnosti nebezpečí.
03.07.2009
Informace o organizačních, kontrolních a výzkumných aktivitách Úřadu pro potravinové standardy v posledním červencovém týdnu 2009.
03.07.2009
Zpráva FVO z mise do Číny (listopad/prosinec 2008) týkající se exportů nepovolené GM rýže “Bt 63” do EU.
29.06.2009
41. zasedání Správní rady EFSA se uskutečnila dne 18.6.2009 v Aténách.
26.06.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 22.6.2009.
23.06.2009
SZPI bude od příštího roku pravidelně zveřejňovat žebříček obchodních řetězců podle výsledků kontrol.
19.06.2009
Dosud největší průzkum (22 tisíc odběrných míst ) stavu půd v Evropě byl zahájen v roce 2009. První výsledky v roce 2010.
17.06.2009
Směrnice WHO a Evropské komise na vzorkování a monitorování olova v pitné vodě.
17.06.2009
Studie proveditelnosti a nákladů. Závěrečná zpráva Evropské komise.
12.06.2009
V období 2009–2010 se uskuteční 5 workshopů k problematice mikrobiologických kritérií a nemocí z potravin.
11.06.2009
Od března 2009 vychází e-zpravodaj ke školicímu programu “Better Training for Safer Food”.
11.06.2009
V období 2009–2010 se uskuteční 10 workshopů (Brusel, Varšava, Madrid). První workshop: Brusel, květen 2009.
11.06.2009
Do vědeckého výboru a jednotlivých vědeckých komisí EFSA byli jmenováni noví experti.
10.06.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.6.2009.
05.06.2009
Deklarace byla podepsána v Lublani dne 7.11.2008 v rámci prvního evropského kongresu o potravinách.
03.06.2009
SVS ČR: Informační bulletin č. 1/ 2009.
02.06.2009
Tisková zpráva ze dne 1.6.2009.
02.06.2009
Studie Evropské komise prokázala, že laboratoře na světě zareagovaly na výskyt melaminu v potravinách.
29.05.2009
Z iniciativy prezidenta Obamy vznikla pracovní skupina pro bezpečnost potravin a byly spuštěny její internetové stránky.
28.05.2009
Do 15.6.2009 se lze ucházet o pozici externího oponenta v pracovní skupině, která podpoří EFSA v posouzení kvality její vědecké práce.
26.05.2009
Evropská komise uveřejnila zprávu o výsledku mise FVO (11.–16.1.2009) do USA.
21.05.2009
Časopis Kvalita potravin informuje o  normách k zajišťování bezpečnosti potravin.
19.05.2009
Počet: 381 Velikost stránky
123
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021