Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Potravinářství - Archiv > Potravinářství - Archiv> Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Přesunout kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Nový podkategorie Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Informační kategorie kanálu Potravinářství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Projekty eSporing a eATrace se zaměřují na vytvoření infrastruktury pro elektronickou výměnu údajů týkajících se bezpečnosti v  potravinovém řetězci.
13.06.2012
Publikace Státní rostlinolékařské správy.
21.12.2011
Tisková zpráva německého Spolkového ústavu pro hodnocení rizik č. 39 z 8. listopadu 2011.
09.11.2011
Výroční zpráva RASFF za rok 2010 potvrzuje význam Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské unie.
04.11.2011
Aktualizovaný program inspekcí Evropské komise.
19.07.2011
Reorganizace SZÚ od 1.4.2011.
14.06.2011
Informace Evropské komise k problematice výskytu E. coli produkující shiga-toxin (STEC) v Německu.
03.06.2011
Přehled EURL pro biologická rizika a jejich program práce pro rok 2011.
02.06.2011
Mise FVO do Indie (listopad 2010) se zaměřila na kontrolu aflatoxinů v rýži basmati exportované do EU.
01.06.2011
Zpráva FVO z auditu, říjen 2010. Přítomnost GMO v osivu, potravinách a krmivu pro export do EU.
01.06.2011
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 31.5.2011.
01.06.2011
Legislativní základ, složení, zasedání pracovních skupin. Opětovné zavedení zpracovaných živočišných proteinů z nepřežvýkavců do řetězce krmiv.
23.05.2011
Zpráva FVO z auditu provedeného na Ukrajině. Prosinec 2010.
20.05.2011
Zpráva FVO z auditu provedeného ve Spojených arabských emirátech. Leden/únor 2011.
20.05.2011
Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2011.
06.05.2011
11 klíčových sdělení pro novou strategii.
04.05.2011
Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 4. 2011.
02.05.2011
Podle roční zprávy o výsledcích činnosti „Reportable Food Registre“ zřízeného úřadem FDA se z 229 hlášení zařazených do registru 38 % týkalo salmonel, 35 % nedeklarovaných alergenů.
19.04.2011
Bude platit od 16.5.2011.
05.04.2011
Prezentace z diskuse, která se uskutečnila 17.3.2011 v Bruselu.
23.03.2011
Úloha Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
15.03.2011
V rámci JRC funguje šest EU-RL pro různé problematiky související s bezpečností potravin a krmiv.
15.03.2011
Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 264 auditů a inspekcí.
04.03.2011
Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2011.
21.02.2011
Dne 2.2.2011 byla designována nařízením Komise (EU) č. 87/2011. Přehled referenčních laboratoří EU pro zdraví zvířat.
10.02.2011
Nařízení 16/2011/ES stanovuje prováděcí opatření k nařízení 178/2002/ES ohledně systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva.
01.02.2011
Program kontroly pro rezidua pesticidů v ČR pro roky 2010-2012, schválený mezirezortní pracovní skupinou.
09.12.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9.12. 2010.
09.12.2010
Agentura Open Europa kritizuje neustálý růst nákladů na evropské instituce, přebujelou administrativu, neefektivní, zbytečné a duplicitní činnosti. Samotný úřad EFSA by mohl efektivní činností ušetřit 75,6 mil. EUR.
11.11.2010
EFSA poskytuje nezávislá vědecká stanoviska.
10.11.2010
V rámci konference Zpráva o hygieně výživy a bezpečnosti potravin.
05.11.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18.10. 2010.
18.10.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.10. 2010.
14.10.2010
12.10.2010
Zmrazená zelenina a ovoce mohou být dokonce čerstvější než prodávané čerstvé suroviny.
06.10.2010
Firma, která klamně upozorňuje na změnu předpisů a vnucuje vypracování nového HACCP.
27.09.2010
Aktuální seznam schémat schválených Global Food Safety Initiative, která slouží k certifikaci zajištění bezpečnosti produktů zemědělské prvovýroby a potravinářské výroby.
14.09.2010
Evropská komise uveřejnila výroční zprávu o fungování systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
13.09.2010
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2009.
06.09.2010
FVO se zaměřil na kontrolu reziduí a kontaminantů a používání veterinárních léčiv u zvířat k produkci potravin.
20.08.2010
Hygienické podmínky, sanitace - čištění a dezinfekce, HACCP.
12.08.2010
Druhý plán boje proti TSE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16.7.2010. V češtině.
09.08.2010
Zaměřená na kontrolu mikrobiologické kontaminace čerstvých bylin a koření a reziduí pesticidů v ovoci a zelenině.
13.07.2010
Certifikační společnost QUALIFOOD obdržela akreditaci pro provádění certifikací BRC a IFS od německého národního akreditačního orgánu DAkkS.
09.07.2010
Příručky vypracované evropskými federacemi: FEFAC, FAMI-QS a FEDIAF. Příručky v ČR.
24.06.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18.6.2010.
21.06.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.6.2010.
14.06.2010
Tisková zpráva MZe ze dne 7.6.2010.
08.06.2010
Publikace Evropské komise vydaná v roce 2010.
01.06.2010
Komplexní informace o fungování systému. Přístup k informacím zprostředkovávaným tímto systémem – nově ve slovenštině.
31.05.2010
Zpráva GAO (obdoba NKÚ v ČR), která hodnotí činnost Úřadu pro potraviny a léky (FDA) v USA.
28.05.2010
Iniciacita úřadů amerického ministerstva zemědělství má zlepšit kvalitu a bezpečnost školního stravování. Zpřísňují se požadavky a vytvářejí se podmínky např. pro mikrobiologickou kontrolu mletého masa,a zkoumání kontaminace norovirem.
25.05.2010
Posuzování existujících a schvalování nových aktivních látek. Informace Evropské komise–GŘ pro zdraví a spotřebitele.
18.05.2010
Rozhodnutí Evropské Komise ze dne 23. 4. 2010.
12.05.2010
Seznam I SZPI, místní příslušnost a kontakty – pro účely hlášení zásilek před jejich příjezdem do ČR.
12.05.2010
Publikace SVS ČR. Informační bulletin č. 1/2010.
23.04.2010
Jsou uvedeny organizace působící aktivně v zemědělsko-potravinářské sféře a veřejném stravování.
22.04.2010
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů. Materiál vypracovaný MZ ČR, září 2009.
19.04.2010
Zpráva FVO z mise do ČR, která se uskutečnila v listopadu 2009.
12.04.2010
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) zpřístupňuje klíčové informace o jednotlivých členských státech EU.
12.04.2010
Záznam ze zasedání SCFCAH, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 8.–9.3.2010.
31.03.2010
Umožňuje zlepšit  hygienu rukou u zaměstnanců a návštěvníků zdravotnických a restauračních zařízení.
26.03.2010
Průběžně aktualizovaný seznam legislativních dokumentů. Nové rozhodnutí Komise 2010/169/EU z 19.3.2010.
25.03.2010
Touto problematikou se zabýval Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na zasedání 8.2.2010.
25.03.2010
EU a USA hledají shodu pro posuzování dvouskořápkových měkkýšů. Nestejný přístup brání vzájemným exportům.
24.03.2010
Záznam ze zasedání SCFCAH dne 16.2.2010.
24.03.2010
Veřejná diskuse k pracovnímu dokumentu Evropské komise o antimikrobiální rezistenci probíhá do 31.3.2010.
18.03.2010
Napomáhají referenční laboratoři Společenství v posuzování bezpečnosti aditiv do krmiv před jejich uvedením na trh.
16.03.2010
V rámci Společného výzkumného střediska Evropské komise funguje šest referenčních laboratoří Společenství.
16.03.2010
Mise FVO (září 2009) zaměřená na materiály ve styku s potravinami exportované do EU zjistila řadu nedostatků.
10.03.2010
Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 255 auditů a inspekcí.
09.03.2010
Prezentace z konference k připravované nové fytosanitární strategii. Brusel, 23.–24.2.2010.
03.03.2010
Nová publikace, kterou vydal Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství.
26.02.2010
Pravidla Společenství pro velkoobchod potravinami. Aktualizace z listopadu 2009.
25.02.2010
Přehled pravidel v jednotlivých členských státech EU.
25.02.2010
Zasedání SCFCAH, sekce pro biologickou bezpečnost, dne 16.2.2010.
16.02.2010
Uskuteční se v Bruselu ve dnech 23.–24.2.2010.
16.02.2010
Složení panelu a jeho aktivity.
11.02.2010
Složení týmu pro rok 2010.
01.02.2010
Série devíti seminářů organizovaných PKČR ve vybraných regionech ČR v dubnu a květnu 2010.
21.01.2010
Klíčový dokument České republiky v oblasti bezpečnosti potravin projednává dnes, 18. ledna 2010, Vláda ČR.
18.01.2010
Vědecké fórum pro CRLs se uskuteční ve dnech 9.–10.2.2010 v Geelu (Belgie). Účast na akci je zdarma.
15.01.2010
Tisková zpráva MZe ze dne 7.1.2010.
07.01.2010
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29.12. 2009.
30.12.2009
Od 1.1.2010 bude kontrolovat ekologické zemědělství vedle stávajících kontrolních subjektů také ÚKZÚZ.
21.12.2009
Seznam kompetentních autorit v členských státech EU zajišťujících dohled.
16.12.2009
Přehled referenčních laboratoří v EU pro jednotlivé nemoci zvířat a zaměření jejich činnosti v roce 2010.
14.12.2009
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) uveřejnil zprávu o provedených kontrolách v roce 2008, včetně ČR.
14.12.2009
Přehled ročních a víceletých programů eradikace, tlumení a sledováná nákaz zvířat navržených Komisí na rok 2010 a následující roky.
27.11.2009
O aktivitách Evropské komise na poli SPS opatření.
27.11.2009
Potraviny, především žabí stehýnka, byliny a koření a drůbež, byly v r. 2007 ozařovány v 17 z celkem 23 ozařoven schválených v EU. Požadavkům nevyhovělo jen 3,14 % analyzovaných vzorků, chyby však spočívají hlavně v označování.
16.11.2009
Aktualizovaný přehled národních referenčních laboratoří.
10.11.2009
Food Market Institute zavedl do provozu zdokonalený on-line systém komunikace při stahování výrobku z trhu v USA s označením „Rapid Recall Exchange“.
10.11.2009
Zpráva Evropské komise.
09.11.2009
Kritické zhodnocení situace v ČR. Výčet nedostatků při provádění a epidemiologických šetření a vykazování výsledků z těchto šetření.
05.11.2009
Čtyři čínské ozařovny nebyly i přes dobré technické a personální vybavení schváleny pro export do EU vzhledem k nevalidovanému měřicímu systému a chybějícímu státnímu dozoru.
15.10.2009
Mise Evropské komise do Peru (exportuje papriku do EU) ukázala na řadu nedostatků v kontrole mykotoxinů.
09.10.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6.10.2009.
06.10.2009
Bude zahrnovat víc než jen kontrolu škůdců a nemocí rostlin.
05.10.2009
Koordinovaný víceletý kontrolní program Společenství pro roky 2010, 2011 a 2012.
05.10.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 1.10.2009.
01.10.2009
Školící a konzultační středisko MZe pro zavádění HACCP při FPBT/VŚCHT pořádá na podzim 2009 několik kurzů pro SME.
10.09.2009
Vzdělávací materiál pro odborné školy zaměřené na poskytování stravovacích služeb.
09.09.2009
Činnost referenční laboratoře Společenství a národních referenčních laboratoří pro geneticky modifikovaná krmiva a potraviny.
07.09.2009
Přehled kurzů organizovaných SAI Global v ČR ve 2. pololetí 2009.
01.09.2009
Byla zřízena na Ostravské univerzitě. Funguje od 1.6.2009.
26.08.2009
Evropská komise uveřejňuje oficiální i neoficiální legislativní dokumenty RF aplikovatelné na potraviny.
21.08.2009
Průběžně aktualizovaný přehled dokumentů na stránkách Evropské komise.
21.08.2009
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2008.
18.08.2009
Nekritické plnění ustanovení nařízení 178/2002/ES  působí škody. Rakousko zpřesňuje vlastní předpis o kontrole potravin a o posouzení  výsledků.
17.08.2009
V USA se začal projednávat návrh nového právního předpisu, který má rozšířit povinnosti i pravomoci úřadu FDA, zajistit registraci výrobců a dovozců, stanovit plán kontrol aj.
11.08.2009
Publikace v elektronické verzi.
31.07.2009
Výzva k vyjádření zájmu o místo člena Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
31.07.2009
Výzva k vyjádření zájmu stát se členem správní rady EFSA. Přihlášky lze podávat do 30.9.2009.
23.07.2009
Závěry z kontroly Evropské komise v Polsku (prosinec 2008) zaměřené na bezpečnost potravin živočišného původu.
21.07.2009
Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 110 auditů a inspekcí.
13.07.2009
Zpráva expertů, jejíž vytvoření financovala nadace IFT.
08.07.2009
Uskuteční se v Bruselu (Belgie) dne 16. července 2009.
07.07.2009
V rakouské agentuře AGES byl vyvinut model pro software pro hodnocení rizika na základě definice podniku, identifikace nebezpečí, vyhodnocení rozsahu nebezpečí a vyhodnocení pravděpodobnosti nebezpečí.
03.07.2009
Informace o organizačních, kontrolních a výzkumných aktivitách Úřadu pro potravinové standardy v posledním červencovém týdnu 2009.
03.07.2009
Zpráva FVO z mise do Číny (listopad/prosinec 2008) týkající se exportů nepovolené GM rýže “Bt 63” do EU.
29.06.2009
41. zasedání Správní rady EFSA se uskutečnila dne 18.6.2009 v Aténách.
26.06.2009
Tisková zpráva MZe ze dne 22.6.2009.
23.06.2009
SZPI bude od příštího roku pravidelně zveřejňovat žebříček obchodních řetězců podle výsledků kontrol.
19.06.2009
Dosud největší průzkum (22 tisíc odběrných míst ) stavu půd v Evropě byl zahájen v roce 2009. První výsledky v roce 2010.
17.06.2009
Směrnice WHO a Evropské komise na vzorkování a monitorování olova v pitné vodě.
17.06.2009
Studie proveditelnosti a nákladů. Závěrečná zpráva Evropské komise.
12.06.2009
V období 2009–2010 se uskuteční 5 workshopů k problematice mikrobiologických kritérií a nemocí z potravin.
11.06.2009
Od března 2009 vychází e-zpravodaj ke školicímu programu “Better Training for Safer Food”.
11.06.2009
V období 2009–2010 se uskuteční 10 workshopů (Brusel, Varšava, Madrid). První workshop: Brusel, květen 2009.
11.06.2009
Do vědeckého výboru a jednotlivých vědeckých komisí EFSA byli jmenováni noví experti.
10.06.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 4.6.2009.
05.06.2009
Deklarace byla podepsána v Lublani dne 7.11.2008 v rámci prvního evropského kongresu o potravinách.
03.06.2009
SVS ČR: Informační bulletin č. 1/ 2009.
02.06.2009
Tisková zpráva ze dne 1.6.2009.
02.06.2009
Studie Evropské komise prokázala, že laboratoře na světě zareagovaly na výskyt melaminu v potravinách.
29.05.2009
Z iniciativy prezidenta Obamy vznikla pracovní skupina pro bezpečnost potravin a byly spuštěny její internetové stránky.
28.05.2009
Do 15.6.2009 se lze ucházet o pozici externího oponenta v pracovní skupině, která podpoří EFSA v posouzení kvality její vědecké práce.
26.05.2009
Evropská komise uveřejnila zprávu o výsledku mise FVO (11.–16.1.2009) do USA.
21.05.2009
Časopis Kvalita potravin informuje o  normách k zajišťování bezpečnosti potravin.
19.05.2009
Je apelováno na zveřejňování přiměřených a komplexních informací v případě výskytu rizika z potravin.
06.05.2009
Přihlášku lze podat do 15.6.2009.
04.05.2009
Monitorování eradikace (vymýcení) chorob u zvířat v členských státech. Zprávy z monitoringu.
30.04.2009
Kurzy pořádané Školícím a konzultačním střediskem MZe pro zavádění HACCP a další vzdělávací akce Ústavu konzervace potravin a technologie masa (VŠCHT).
24.04.2009
Riziko je definováno jako míra pravděpodobnosti výskytu nebezpečí a míra závažnosti účinku na zdraví. Rozhodování o riziku je z hlediska výrobního podniku obtížným problémem.
23.04.2009
Důležitá je kvalifikace a neustálé vzdělávání zaměstnanců. Dobře nastavený systém HACCP chrání provozovatele i zákazníky před kontaminací potravního řetězce.
21.04.2009
Do 8.5.2009 se může veřejnost vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se uvádění produktů z GM kukuřice na trh.
09.04.2009
Přehled o výskytu nemocí zvířat podle typu onemocnění nebo země. Situace v ČR.
09.04.2009
Od října 2008 se společnost EFSIS Czech Republic přejmenovala na SAI Global Certification.
09.04.2009
Prezentace Společného výzkumné centra Evropské komise (JRC) na jednání SCFCAH dne 1.–2.4.2009.
07.04.2009
Ověřovací provoz databáze výzkumných projektů byl zahájen v prosinci 2008.
02.04.2009
ČNI byl zrušen, činnosti tvorby a vydávání norem přecházejí na ÚNMZ. Systémem ČSN online je k elektronické databázi norem umožněn přístup s odstupňovaným limitem povolených stránek k tisku. Distribuce tištěných norem je zajišťována schválenými subjekty.
31.03.2009
Seznam vydaný Státní rostlinolékařskou správou v roce 2009.
25.03.2009
Tisková zpráva SZPI ze dne 17.3.2009.
17.03.2009
Ve svém týdenním projevu se v sobotu 14.3. 2009 Barack Obama věnoval problematice zvýšení bezpečnosti potravin ve Spojených státech.
16.03.2009
Vědecké výbory plní funkci poradní a zajišťují provázanost hodnocení rizik s komunikací.
25.02.2009
Kontrola FVO se zaměřovala na rybí produkty a produkty akvakultury určené pro export do EU.
20.02.2009
Mise FVO se uskutečnila v září 2008 a zaměřovala se na bezpečnost potravin živočišného původu, zejména masa a mléka.
17.02.2009
Předběžná zpráva Evropské komise z února 2009.
17.02.2009
FVO zjistil řadu nedostatků u produkce exportované do EU (používání neschválených prostředků, nadměrný obsah reziduí).
16.02.2009
Složení týmu pro rok 2008/2009.
10.02.2009
FVO provede celkem 255 auditů a kontrol. V ČR se plánují dvě mise FVO zaměřené na krmiva a kontrolu obecně.
03.02.2009
Inspekce proběhla v září 2008 a zaměřovala se na provádění kontroly potravin živočišného původu v ČR.
02.02.2009
Studijní materiály k semináři financovanému z prostředků Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.
29.01.2009
Publikace vydaná Spolkovým ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV).
29.01.2009
Části projevu týkající se bezpečnosti potravin a potravinářství.
28.01.2009
Přehled referenčních laboratoří OIE.
28.01.2009
IAH slouží jako referenční laboratoř EU a OIE pro katarální horečku ovcí (bluetongue).
28.01.2009
V systému ADNS lze sledovat výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky podle týdnu, živočišného druhu a země.
26.01.2009
Zpráva, která byla zpracována na základě dat z Informačního systému SVS ČR (březen 2008).
26.01.2009
Zprávy z inspekce v těchto zemích: Ukrajina (mléčné výrobky), Argentina (pesticidy) a Mexiko (koňské maso).
26.01.2009
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.1.2009.
21.01.2009
Zprávy z inspekce v těchto zemích: Izrael, Faerské ostrovy, Ruská federace, Rumunsko, Litva, Itálie.
20.01.2009
Přehled metod, které lze využít pro kontrolu potravin.
15.01.2009
Nová média pro komunikaci v oblasti bezpečnosti potravin a informování spotřebitelů.
14.01.2009
Program zasedání řídicího výboru Evropské komise, které se uskuteční ve dnech 19.–20.1.2008.
13.01.2009
Klíčové informace o jednotlivých zemích, které jsou k dispozici Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise.
29.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 18.12.2008.
19.12.2008
ČNI ukončil k 31.12.2008 distribuci tištěných ČSN. Distribuce tištěných/online norem ČSN od roku 2009.
19.12.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 18.12.2008.
18.12.2008
Na případu Rakouska se prověřoval nový typ auditu účinnosti kontrolního systému v členském státu EU.
12.12.2008
Složení týmu expertů pro krizové veterinární záležitosti v EU v roce 2008/2009.
05.12.2008
Zpráva z mise EU v Ruské federaci zaměřené na kontrolu rybích výrobků určených pro export do EU.
05.12.2008
Zpráva z mise EU v ČR zaměřené na kontrolu opatření k zamezení výskytu salmonely ve vejcích.
05.12.2008
Výsledky monitoringu v zemích EU, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.
27.11.2008
Na kolokviu konaném v říjnu 2008 v Paříži bylo přijato memorandum pro zpřísnění opatření na hranicích EU a projednávala se např. spolupráce vyspělých zemí světa při kontrolách.
27.11.2008
Je zprostředkován přístup do databáze, která je k dispozici také v češtině.
12.11.2008
Sborník prezentací z konference zaměřené na certifikaci kvality potravin – přidávání hodnoty zemědělské produkci.
12.11.2008
GŘ zdraví a ochrana spotřebitele organizuje 13.–14.11.2008 první mezinárodní konferenci na téma posuzování rizika.
06.11.2008
EFSA organizoval 4. zasedání zaměřené na spolupráci s ostatními evropskými úřady a Komisí. Parma, 4.–5.11.2008.
06.11.2008
Zpráva Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti v EU. Přehled kontrol provedených v ČR v roce 2007.
05.11.2008
Dodržování sanitárních a fytosanitárních opatření je nezbytné pro mezinárodní obchod.
29.09.2008
Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 27.8.2008.
28.08.2008
Přehled aktivit mezinárodních orgánů a také institucí v USA, Kanadě a Evropě, týkajících se „traceability“ v potravinovém řetězci.
21.08.2008
Národní doporučení pro vybrané nutrienty: jód, sodík, kyselinu listovou a vitamin D. Zpráva VVP.
20.08.2008
Výsledky v roce 2007 – resort zemědělství.
18.08.2008
Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 7. 2008.
14.08.2008
Nařízení 733/2008/ES zrušuje a nahrazuje nařízení 737/90/EHS. Radioaktivní kontaminace se snižuje, a tak se počítá s ukončením platnosti nařízení k 31. 3. 2010.
04.08.2008
Podle rozhodnutí C-319/05 není látka léčivem, pokud se konzumuje v množství odpovídajícím příslušné potravině, a také pokud nejsou vědecky ověřeny specifické účinky na určitou látkovou výměnu.
31.07.2008
Druhý seminář pro malé a střední podniky na téma mezinárodní standardy v potravinářském sektoru – alergeny, GMO, sledovatelnost – se koná 11.9.08.
25.07.2008
Enzymatický roztok, který podstatně redukuje akrylamid.
23.07.2008
Výsledky mise Evropské komise do Indie (leden/únor 2008). Kontroly FVO v roce 2008 (včetně ČR).
07.07.2008
Přehled řídicích výborů, plán jejich zasedání, program jejich zasedání, zprávy ze zasedání.
02.07.2008
Inspekce FVO zjistila zásadní nedostatky v uspořádání, údržbě a hygieně v pěti z osmi kontrolovaných závodů.
26.06.2008
Jsou popsány různé fytoremediační techniky.
25.06.2008
Tisková zpráva SOS ze dne 24.6.2008.
25.06.2008
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24.6.2008.
25.06.2008
Úřad, který má být zárukou nezávadnosti potravin, začne působit během r. 2008.
24.05.2008
Společnost Underwriters Laboratories Inc vypracovala nový certifikační program pro balenou vodu, který umožní spotřebitelům vybrat si výrobek splňující zákonné požadavky na kvalitu a bezpečnost.
18.04.2008
Podporuje šíření výsledků z 9 výzkumných projektů EU zaměřených na dosledovatelnost v oblasti zemědělského a potravinářského sektoru.
16.02.2008
Seminář organizovaný v rámci projektů ICARE a TRUEFOOD. Praha, 18. února 2008. Bez účastnického poplatku.
10.02.2008
Informace z oblasti bezpečnosti potravin určené spotřebitelům, studentům, výzkumníkům a pracovníkům v průmyslu.
09.02.2008
Páté vydání příručky je k dispozici v elektronické formě jako tzv. e-Book (plně funkční pdf).
09.02.2008
Poradní výbor expertů v oblasti toxicity potravin COT, který spolupracuje s FSA v otázkách chemické toxicity potravin, spotřebitelských výrobků a životního prostředí má novou webovou stránku.
06.02.2008
Úřad FDA přijme rázná opatření, aby spotřebitel nepochyboval, že potraviny v USA patří k nejbezpečnějším na světě.
31.01.2008
Jde o síť excelence, v rámci které se mimo jiného vyvíjejí transgenní organismy pro testování vlivu chemických látek na živý organismus.
29.01.2008
Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2008.
23.01.2008
Vyhláška 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách nahrazuje původní vyhlášku 158/2004.
11.01.2008
Je k dispozici šest ukázkových studií (chaparral, Cr-pikolinát, glukosamin, melatonin, saw palmetto a žraločí chrupavka).
16.12.2007
Evropská komise zprostředkovává rychlý přístup do seznamů podniků v jednotlivých zemích.
15.12.2007
Je k dispozici adresář dodavatelů pro rok 2008.
14.12.2007
Na stránkách Evropské komise byly rozšířeny informace o ekologických projektech zaměřených na odpady.
12.12.2007
Jsou k dispozici výsledky projektu zaměřeného na vznik toxických látek (např. akrylamidu) při výrobě potravin.
09.12.2007
Je kritizováno rozhodnutí Evropského soudu zakazujícího stáčení olivového oleje do malých obalů v prodejně.
09.12.2007
Přehled o bakteriocinech produkovaných mléčnými bakteriemi a o jejich využití proti patogenům nebo k řízení mikrobiálních procesů.
09.12.2007
Publikace vydaná ILSI Europe (2007) na pomoc k objasnění zdravotních tvrzení uváděných na potravinách.
07.12.2007
Byla vyhlášena témata pro podávání projektů k financování z prostředků EU. Uzávěrka: 26. února 2008.
06.12.2007
Nařízením 1407/2007/ES je název zapsán do Rejstříku chráněných zeměpisných označení.
06.12.2007
Aktuální seznam pracovišť pro analýzu potravin v ČR, stav ke květnu 2007.
03.12.2007
Komise hodlá předložit Parlamentu a Radě návrh nařízení požadující povinné nutriční označování potravin.
28.11.2007
Katalog obsahuje informace o 181 výzkumných projektech řešených v prioritě “kvalita a bezpečnost potravin”.
21.11.2007
USDA otevřelo nový portál na pomoc malým výrobcům potravin.
16.11.2007
Jde o síť 13 rychle se rozvíjejících ekonomik v Asii a Pacifiku vytvořenou pro problematiku nanotechnologie.
15.11.2007
Definice nanotechnologie, vývoj v oblasti regulace, situace v potravinářské nanotechnologii.
10.11.2007
Souhrnná německá publikace podle zpráv zemských kontrolních úřadů SRN za r. 2005 s odkazy na tyto úřady a na platné předpisy.
10.11.2007
Výzkumný projekt EU podporovaný Evropskou komisí. Zapojení ČR do projektu.
09.11.2007
Nové logo by mělo spotřebitelům napomoci identifikovat potravinářské výrobky certifikované jako organické.
08.11.2007
Severní Amerika a Evropa reprezentuje více než 80 % světového trhu s organickými potravinami a nápoji, který by měl podle prognóz do roku 2009 přesáhnout 86 mld. USD.
08.11.2007
Prostřednictvím informační základny pro mezinárodní standardy v potravinářském sektoru budou v jednotlivých zemích organizovány semináře.
07.11.2007
Publikace vydaná u příložitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy (1957).
01.11.2007
Potenciální zdravotní riziko z potravinářských materiálů vyrobených za pomoci nanotechnologie.
31.10.2007
Je uveden přehled způsobů uvádění nutričních údajů na potravinách, které jsou ve světě používány k usnadnění výběru spotřebitelem.
26.10.2007
Severoirský výrobce cereálních potravin používá k označování svých výrobků systém Úřadu pro bezpečnost potravin na bázi dopravních světel.
24.10.2007
Kvantitativní PCR detekce nepovoleného přibarvování vína bezinkami (Sambucus nigra).
12.10.2007
Aspartam je údajně při konzumaci na dnešní úrovni bezpečný a závěry studií Ramazzini, byly nesprávné.
11.10.2007
Aplikací nanotechnologie se mění rozpustnost kurkuminu, což umožňuje jeho použití při léčbě rakoviny a jiných nemocí.
10.10.2007
Úřad EFSA zpracovává stanovisko k britské studii o vlivu směsi barviv a benzoanu na hyperaktivitu dětí. Problémem je hodnocení toxicity směsí i hodnocení hyperaktivity.
05.10.2007
Přehled používaných správných praktik. Nově se zavádí “Good Nutritional Practice” (správná výživová praxe).
05.10.2007
Doplňky stravy z USA obsahující africkou pouštní rostlinu Hoodia gordonii byly pozastaveny jakožto neschválené potraviny nového typu.
04.10.2007
Nařízení 1126/2007/ES mění nařízení 1881/2006/ES tak, že se na základě novějších poznatků zvyšují limity pro zearalenon a fumonisiny.
03.10.2007
Ve zpravodajích z jednotlivých etap řešení a v závěrečné zprávě jsou k dispozici výsledky řešení projektu.
29.09.2007
EFSA má zpracovat stanovisko ohledně zdravotních aspektů dovozu 7 druhů hlodavců do EU. Občas dochází k jejich dovozu kvůli poptávce ze strany určitých etnik.
26.09.2007
Přehled požadavků na kojeneckou výživu v USA. Požadavky na kojeneckou výživu v EU stanovené SCF (Vědeckým výborem pro potraviny).
26.09.2007
Je uvedeno 14 piktogramů, které znázorňují požadavky na manipulaci s potravinami tak, aby se zajistila jejich bezpečnost.
22.09.2007
Je uvedeno 23 piktogramů, které znázorňují zdravotní riziko z přítomnosti potravinových alergenů.
22.09.2007
Od 2. října 2007 bude spuštěn nový program EU, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti MSP.
21.09.2007
Je k dispozici publikace – zpráva z workshopu ILSI Europe, který se uskutečnil k dané problematice v Praze v říjnu 2005.
21.09.2007
Vydavatelská činnost, pořádání evropských symposií o bezpečnosti potravin. Jsou k dispozici sborníky prezentací.
21.09.2007
Švýcarské centrum pro alergie, kůži a astma zavedlo logo dokumentující splnění zpřísněných pravidel hodnocení, kontroly a označování potravin a kosmetiky.
19.09.2007
Vyhlídky zemědělské produkce na konci tohoto století v důsledku změn klimatu.
19.09.2007
Je k dispozici publikace Evropské komise obsahující výsledky výzkumných projektů řešených v 5. RP V&V.
09.09.2007
Systém spravuje Evropská komise a Společné výzkumné středisko (JRC).
07.09.2007
Projekt se zaměřuje na vytvoření rámce pro analýzu rizika a prospěchu z potravin a složek potravin.
06.09.2007
Norma IFS byla zpřesněna a zpřísněna, nově byla zpracována norma pro mezičlánky potravinářského dodavatelského řetězce - „IFS-Logistic“.
06.09.2007
Stanovisko EFSA k bezpečnosti alfa-cyklodextrinu ve funkci přísady nového typu.
05.09.2007
Panel expertů FEMA publikoval 23. vydání aromatizujícíh látek obecně považovaných za nezávadné (GRAS).
05.09.2007
Úplný překlad článku uvedeného dříve ve zkrácené verzi s názvem „IARC nově posuzuje karcinogenní riziko z alkoholických nápojů“.
31.08.2007
Společnost CGIAR vyvinula rychlý, jednoduchý a levný kit na detekci aflatoxinů využívající metodu ELISA.
24.08.2007
Finsko ohlásilo přijetí vyhlášky, podle níž bude povinné uvádět obsah soli, pokud u určité potraviny překročí stanovený limit.
19.08.2007
Jeho cílem je vytvoření evropské základy (NoE) pro diagnostiku a kontrolu epizootických onemocnění.
18.08.2007
Je k dispozici manuál IDF – 13 zásad pro vysledovatelnost výrobku.
18.08.2007
Vědecký výbor EFSA schválil definici objevujících se rizik. Některá z nich jsou uvedena.
17.08.2007
Celosvětový trh bezlepkovými výrobky se rychle rozvíjí a poskytuje velké příležitosti pro průmysl, ovšem stále je nutno se intenzivně zabývat chutí a texturou bezlepkových potravin.
15.08.2007
Prostřednictvím speciální internetové stránky a rozsáhlé mediální kampaně chce společnost zvýšit informovanost spotřebitelů o významu celozrnných výrobků.
10.08.2007
Celozrnné těstoviny společnosti AIPC obsahují v jedné porci 100 % denní dávky celých zrn doporučované americkým ministerstvem zemědělství.
06.08.2007
Úřad EFSA připravuje uveřejnění negativního stanoviska k používání etyl-lauryl-arginátu.
03.08.2007
Úkolem skupiny je radit Komisi a poskytovat objektivní informace ohledně bezpečnosti při aplikaci identifikace na základě rádiové frekvence.
03.08.2007
Kontroverzní potravinové barvivo E 128 bude od 28. 7. 2007  zakázáno
01.08.2007
EFSA vydal směrnici – příručku pro podávání žádostí o schválení zdravotního tvrzení.
29.07.2007
Finský úřad pro bezpečnost potravin shromáždil podle nařízení 1924/2006/ES 625 návrhů na zdravotní tvrzení a vyhodnocuje je.
29.07.2007
Jsou k dispozici letáky (v češtině) informující o možnostech snižování akrylamidu ve vybraných potravinách.
28.07.2007
Iniciativa potravinářských firem má zredukovat propagaci nežádoucích potravin. Firmy však aplikují nejednotná nutriční kritéria.
27.07.2007
V r. 2006 provedl FVO v 78 zemích 255 inspekcí zaměřených na hygienu, organizaci a kontrolu potravin a na zdraví zvířat.
27.07.2007
Výzkumné projekty a další aktivity v EU zaměřené na dosledovatelnost potravin. Sborník prezentací z projektu V&V.
26.07.2007
Nové výsledky hodnocení provedeného EFSA potvrzují vliv hormonů v mase na rakovinu u člověka.
22.07.2007
V databázi se nachází více než 500 výrobků, z toho 62 výrobků je z kategorie “potraviny a nápoje”.
21.07.2007
Je zaměřený na komerční využití nanotechnologie a její bezpečnost pro člověka a životní prostředí.
20.07.2007
Inspekce DG SANCO zjistila v r. 2006 neplnění některých požadavků EU týkajících se hygieny a bezpečnosti potravin.
15.07.2007
Analýzy ukazují, že absint nemůže obsahovat množství thujonu přesahující hodnotu NOEL, takže je nepřiměřeně zdůrazňován škodlivý vliv pocházející z pelyňku.
13.07.2007
Diskutují se dopady zákazu používání tuků s trans-mastnými kyselinami v restauracích v New Yorku.
13.07.2007
Návrh manuálu určeného pro průmysl, který vypracoval Úřad pro potraviny a léky v  USA.
12.07.2007
Prezident Potravinářské komory ČR (PK ČR) Ing. Jaroslav Camplík předložil Výkonné radě PK ČR k 30. červnu 2007 ze zdravotních důvodů rezignaci na svou funkci.
09.07.2007
Projevil se rozpor ohledně platnosti limitu EU pro dioxiny a PCB v játrech ryb. Limity podle nařízení 1881/2006/ES platí pro rybí svalovinu a pro celé ryby, ale nikoli výslovně pro játra.
06.07.2007
Společnost Coca-Cola rozšíří v USA uvádění obsahu kofeinu na všechny své výrobky.
05.07.2007
Podle stanoviska EFSA by krmiva měla být podrobována analýzám pomocí nových metod z hlediska PA.
05.07.2007
Alergie na kravské mléko (duben 2007) a přívod jódu stravou v ČR (červen 2007) patří k novinkám vydaným VVP.
27.06.2007
Úřad FDA v USA testuje, jaký je přínos pro spotřebitele, když na svých stránkách zveřejňuje etikety nebezpečných výrobků stažených z trhu.
23.06.2007
Evropská komise vydala příručku k vysledovatelnosti určenou pro zpracovatele a instituce v EU.
22.06.2007
Evropská komise požaduje od členských států monitorování hladiny akrylamidu ve zpracovaných potravinách až do roku 2009.
22.06.2007
Britská Rada pro bezpečnost potravin doporučuje, aby se mandatorní přidávání kyseliny listové provádělo ve stadiu mlýnského zpracování a ne až při výrobě chleba.
21.06.2007
Počet: 381 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021