Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Potravinářství - Archiv > Potravinářství - Archiv> Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Přesunout kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Nový podkategorie Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

 

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv

Informační kategorie kanálu Potravinářství - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Celozrnných výrobků certifikovaných známkou Whole Grain je již více než tisíc.
16.06.2007
Na podzim 2006 byla založena SPP, jejímž cílem je podpora vědeckého přístupu k problematice. K dispozici je Seznam probiotických a prebiotických výrobků na českém trhu.
16.06.2007
Bylo zřízeno nové informační centrum pro kapsinoidy, které má napomáhat jejich praktickému využití k regulaci hmotnosti.
15.06.2007
Asparaginázový enzym PreventASe od společnosti DSM sníží vznik akrylamidu při výrobě chleba, pečiva a lupínků o 70 – 90 %. V USA získal statut GRAS.
13.06.2007
Doporučení Komise z 3.5.2007 k monitorování akrylamidu u 10 výrobkových kategorií potravin.
10.06.2007
Doporučení Komise z 28. 3. 2007 k monitorování furanu v potravinách v členských státech EU (2007–8).
10.06.2007
Přehled řídicích výborů Komise s působností a agro-potravinářském sektoru. Plán jejich činnosti na rok 2007.
10.06.2007
FDA zveřejnil návrh definice termínu „lepek“ a závazných podmínek, za kterých se může na etiketu potravinářského výrobku uvádět tvrzení „neobsahuje lepek“.
09.06.2007
Nejnovější výzkumy naznačují, že fytochemikálie nejsou zcela bez rizika negativního působení, a to zejména v suplementech a fortifikovaných potravinách.
09.06.2007
Jde o zdroj vitaminu E v potravinách pro zvláštní výživové účely určených osobám s narušenou absorpcí tuku.
07.06.2007
K identifikaci bakterie rodu Alicyclobacillus byla použita metoda sekvencování DNA a IČ spektroskopie.
06.06.2007
Podle doporučení 2007/331/ES mají členské státy sledovat obsah akrylamidu ve vybraných druzích potravin po dobu 3 let.
03.06.2007
Vyšetřením čtyřmi různými metodami byly stanoveny hodnoty vyjadřující antioxidační vlastnosti ovoce, zeleniny, vína a čaje.
03.06.2007
Spolkový úřad pro hodnocení rizik stanovil pro morfin v máku směrnou hodnotu 4 mg/kg, která bývá dodržena u makových hmot, ale nikoli u máku v tržní síti a v pekárnách.
01.06.2007
Je k dispozici publikace Evropské komise zaměřená na statistiku v rámci potravinového řetězce.
01.06.2007
Nová řada gumových cukrovinek Haribo Lite má snížený obsah cukru a energie a maximálně 0,1 % tuku na 100 g, nejsou agresivní vůči chrupu a mohou je konzumovat i celiaci.
31.05.2007
Úřad pro bezpečnost potravin Austrálie a Nového Zélandu zveřejnil konečný soubor návrhů na povinné provádění fortifikace chleba jodem.
31.05.2007
Pod tlakem rodičů a Společnosti pro hyperaktivní děti ustupují řetězce od používání umělých barviv, aspartamu a dalších sporných aditiv.
30.05.2007
FSA schválil fortifikaci chleba kyselinou listovou, která může významně redukovat výskyt defektů neurální trubice způsobených deficitem tohoto vitaminu.
30.05.2007
Týká se pozitivního vlivu na srdce při náhradě nasyceného tuku tukem nenasyceným. Tvrzení lze aplikovat od 25. 5. 2007.
30.05.2007
Povinně bude na bioproduktech používána eko-značka EU, limit surovin z ekologické produkce bude jednotný tj. nejméně 95 %, připouští se náhodný výskyt GMO. Uveden dosud platný seznam povolených aditiv a složek nepocházejících z ekologické produkce.
27.05.2007
Přehled projektů evropské spolupráce zaměřených na důležité problematiky v agropotravinářském sektoru.
26.05.2007
O preventivních postupech zajišťování bezpečnosti potravin, dodržování zásad správné hygienické praxe a o systémech kontroly informovali zástupci obchodu a potravinářští experti na akci konané 23. 5.
25.05.2007
Počet onemocnění vyvolaných E. coli O157:H7 a salmonelou byl v  r.  2006 prakticky stejný jako před 10 lety, počet onemocnění způsobených bakterií vibrio dosáhl maxima.
23.05.2007
Zpráva o vlivu nanotechnologie na potraviny a zemědělství. Grafické znázornění rizika z nanoproduktů.
20.05.2007
Projednává se návrh Komise o změně předpisu o aditivech a problematika aditiv sestávající z nanočástic, aditiv z GMO aj.
17.05.2007
Pro přibarvování potravin je v EU sestaven seznam přípustných látek (včetně limitních hodnot) uvedený ve směrnici 94/36. Úřad FDA v USA povoluje použití sedmi syntetických barviv.
11.05.2007
Zvýšené množství vody v drůbeži v důsledku procesu chlazení je evropskou legislativou limitováno. Doporučuje se tuzemská drůbež, protože v ČR se používá chlazení vzduchem, nikoli vodou (je uveden vývoj dovozu a vývozu drůbeže v ČR).
06.05.2007
Do dubna 2007 byla vydána čtyři stanoviska týkající se: transmastných kyselin, soli, vlákniny a ptačí chřipky.
06.05.2007
Množství trans tuků značně kolísá, takže nelze stanovit druhy potravin, kde je jich nejvíce. Ve ztuženém řepkovém tuku byl zjištěn 30% podíl trans mastných kyselin.
05.05.2007
Počet: 381 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018